OR AMW w Szczecinie


ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Konserwacja klimatyzacji w budynku przy ul. Potulickiej 2 w Szczecinie - sprawa nr OS-DIR.264.6.2022

Termin składania ofert 2022-04-01​ 10:30
Termin otwarcia ofert   2022-04-01 11:00

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Magdalena Matwińska tel. 91 447 21 51 e-mail: m.matwinska@amw.com.pl

Opublikowano: 2022-03-25

Załączniki:
 

IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/25.03 szcecin/IWZ_Szczecin - klimatyzacja 2022-2.pdf] (.pdf, 3780.99 kB)
Opis przedmiotu zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/25.03 szcecin/Zal. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf] (.pdf, 385.88 kB)
Formularz oferty - edytowalny [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/25.03 szcecin/Zal. nr 2 - formularz oferty.docx] (.docx, 52.22 kB)
Formularz oferty - pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/25.03 szcecin/Zal. nr 2 - formularz oferty.pdf] (.pdf, 733.18 kB)
Projekt umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/25.03 szcecin/Zal. nr 3 - projekt umowy.pdf] (.pdf, 3487.21 kB)

Oddział Regionalny w Szczecinie

nr sprawy: OS-DIR.264.20.2021


ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Remont instalacji gazowej z lokalach mieszkalnych w Mirosławcu

Termin składania ofert 2021-09-20 10:30

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Magdalena Matwińska tel. 91 447 2151 e-mail: m.matwinska@amw.com.pl

Opublikowano: 2021-09-14

Załączniki:
 

IWZ_Szczecin - Mirosławiec [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ MIROSLAWIEC/IWZ_Szczecin - Mirosławiec.pdf] (.pdf, 1837.46 kB)
Zał. 1 Opis Przedmiotu Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ MIROSLAWIEC/Zał. 1 Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf] (.pdf, 1513.97 kB)
Zał. 1.1 Projekt budowlany - opis techniczny [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ MIROSLAWIEC/Zał. 1.1 Projekt budowlany - opis techniczny.pdf] (.pdf, 834.36 kB)
Zał. 1.1 Projekt budowlany - rysunki [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ MIROSLAWIEC/Zał. 1.1 Projekt budowlany - rysunki.pdf] (.pdf, 949.68 kB)
Zał. 1.2 Zaświadczenie o braku sprzeciwu [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ MIROSLAWIEC/Zał. 1.2 Zaświadczenie o braku sprzeciwu.pdf] (.pdf, 493.63 kB)
Zał. 1.3 Uchwała [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ MIROSLAWIEC/Zał. 1.3 Uchwała.pdf] (.pdf, 383.76 kB)
Zał. 2 Formularz oferty. [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ MIROSLAWIEC/Zał. 2 Formularz oferty.docx] (.docx, 16.51 kB)
Zał. nr 3 Umowa [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ MIROSLAWIEC/Zał. nr 3 Umowa.pdf] (.pdf, 3260.46 kB)
Zał. nr 4 Przedmiar Mirosławiec [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ MIROSLAWIEC/Zał. nr 4 Przedmiar Mirosławiec.pdf] (.pdf, 361.55 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
konserwację oraz usługę serwisową tzn. naprawę i usuwanie awarii napędu typu ES 200 Standard Dornia GmbH do automatycznych drzwi przesuwnych zainstalowanych w obiekcie Zamawiającego – siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Potulickiej 2 w Szczecinie

Termin składania ofert 2021-07-28 10:00
Termin otwarcia ofert   2021-07-28 10:30

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Grzegorz Kłonowski tel. 91 447 21 54 e-mail: g.klonowski@amw.com.pl

Opublikowano: 2021-07-21

Załączniki:
 

IWZ Szczecin Konserwacja drzwi automatycznych [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ DORMA/IWZ Szczecin Konserwacja drzwi automatycznych.pdf] (.pdf, 1948.66 kB)
Załącznik Nr 1 Instrukcja obsługi [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ DORMA/Załącznik Nr 1 Instrukcja obsługi.pdf] (.pdf, 6159.39 kB)
Załącznik nr 2 Formularz oferty [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ DORMA/Załącznik nr 2 Formularz oferty.docx] (.docx, 29.31 kB)
Załącznik nr 2 Formularz oferty.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ DORMA/Załącznik nr 2 Formularz oferty.pdf] (.pdf, 727.26 kB)
Załącznik Nr 3 Projekt umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ DORMA/Załącznik Nr 3 Projekt umowy.pdf] (.pdf, 1886.63 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Montaż kotłów dwufunkcyjnych – zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych w Szczecinie

Termin składania ofert 2021-07-19 10:30
Termin otwarcia ofert   2031-07-19 11:00

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Magdalena MAtwińska tel. 91 447 21 51 e-mail: m.matwinska@amw.com.pl

Opublikowano: 2021-07-07

Załączniki:
 

IWZ_Szczecin - zmiana systemu ogrzewania [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS kotły dwufunkcyjne/IWZ_Szczecin - zmiana systemu ogrzewania.pdf] (.pdf, 1634.04 kB)
Zał. 1 Formularz oferty [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS kotły dwufunkcyjne/Zał. 1 Formularz oferty.docx] (.docx, 43.56 kB)
Zał. 2 Program Funkcjonalno-Użytkowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS kotły dwufunkcyjne/Zał. 2 Program Funkcjonalno-Użytkowy - 2021.pdf] (.pdf, 3017.07 kB)
Zał. 3 Istotne postanowienia umowy - zmiana systemu ogrzewania [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS kotły dwufunkcyjne/Zał. 3 Istotne postaniowienia umowy - zmiana systemu ogrzewania OK.pdf] (.pdf, 6061.17 kB)

 

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Wykonanie ekspertyzy i inwentaryzacji  budynku małej gastronomii usytuowanego na działce nr 375/3 obręb 009 przy ul. Niedziałkowskiego w Świdwinie

 

Termin składania ofert 2019-11-29 10:00
Termin otwarcia ofert   2019-11-29 10:30

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Magdalena Subocz,  tel. 91 447 21 66
 

Opublikowano: 2019-11-22
 
IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/ekspertyza Świdwin_22_11_2019/IWZ podpisana.pdf] (.pdf, 1595.82 kB)
Formularz Ofertowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/ekspertyza Świdwin_22_11_2019/FORMULARZ ofertowy.docx] (.docx, 351.93 kB)
Wzór umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/ekspertyza Świdwin_22_11_2019/Umowa - ul Niedziałkowskiego Świdwin - ekspertyza.docx] (.docx, 45.19 kB)
Oświadczenie RODO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/ekspertyza Świdwin_22_11_2019/RODO.docx] (.docx, 15.59 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Wykonanie instalacji domofonowej i instalacji elektrycznej w piwnicy budynku przy ul. Bema 16 w Koszalinie

Termin składania ofert: 2019-10-29   godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-29  godz. 10:30

Osoba odpowiedzialna za zamówienie – Magdalena Subocz tel. 91 447 21 66

Opublikowano: 2019-10-15
 
IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ szcecin_domofony_15_10_2019/IWZ - domofony.pdf] (.pdf, 1590.33 kB)
Wzór umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ szcecin_domofony_15_10_2019/umowa domofony.pdf] (.pdf, 1974.12 kB)
Oświadczenie RODO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ szcecin_domofony_15_10_2019/RODO.docx] (.docx, 22.40 kB)

 

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Docieplenie połaci dachowej oraz wymiana okna w budynku przy ul. Bema 16 w Koszalinie

 

Termin składania ofert: 2019-10-17 10:00
Termin otwarcia ofert:  2019-10-17  10:30

Osoba odpowiedzialna za zamówienie – Magdalena Subocz tel. 91 447 21 66

Opublikowano: 2019-10-04
Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ Szczecin dach Koszalin/IWZ Bema 16.pdf] (.pdf, 1570.55 kB)
Wzór umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ Szczecin dach Koszalin/umowa wzór z przedmiarem.pdf] (.pdf, 1662.24 kB)
Oświadczenie RODO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ Szczecin dach Koszalin/RODO BEMA 16.pdf] (.pdf, 453.10 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Wymianę uszkodzonych obróbek blacharskich, uszczelnienie kominów oraz wykonanie instalacji elektrycznej na strychu w Szczecinie, ul. Łukasińskiego 37A

Termin składania ofert 2019-10-11 10:30
Termin otwarcia ofert   2019-10-11 11:00

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Błażej Szepiłło, tel. 91 447 2161

Opublikowano: 2019-09-23

Załączniki:
 

IWZ_Szczecin.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS-DIR.776.40.2019/IWZ_Szczecin.docx] (.docx, 362.83 kB)
Opis przedmiotu zamowienia.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS-DIR.776.40.2019/Opis przedmiotu zamowienia.pdf] (.pdf, 185.89 kB)
Przedmiar robot_branza budowlana.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS-DIR.776.40.2019/Przedmiar robot_branza budowlana.pdf] (.pdf, 187.71 kB)
Przedmiar robot_branza elektryczna.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS-DIR.776.40.2019/Przedmiar robot_branza elektryczna.pdf] (.pdf, 777.43 kB)
Umowa_wzor.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS-DIR.776.40.2019/Umowa_wzor.docx] (.docx, 45.66 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Wymianę stolarki okiennej w Świnoujściu, ul. Kościuszki 9 LU 1

Termin składania ofert 2019-10-11 10:00
Termin otwarcia ofert   2019-10-11 10:30

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Błażej Szepiłło, tel. 91 447 2161

Opublikowano: 2019-09-23

Załączniki:
 

IWZ.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS-DIR.776.38.2019/IWZ.docx] (.docx, 362.71 kB)
Opis przedmiotu zamowienia.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS-DIR.776.38.2019/Opis przedmiotu zamowienia.pdf] (.pdf, 287.98 kB)
Przedmiar robót.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS-DIR.776.38.2019/Przedmiar robót.pdf] (.pdf, 187.80 kB)
Umowa_wzor.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS-DIR.776.38.2019/Umowa_wzor.docx] (.docx, 45.57 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi i opracowanie projektu planu remediacji wraz uzyskaniem decyzji ustalającej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi występującego na działce o nr ewid. 43/41, obręb 0077 Kurozwęcz położonej na terenie byłego lotniska wojskowego w Zegrzu Pomorskim.

Termin składania ofert 2019-09-06 10:00
Termin otwarcia ofert   2019-09-06 10:30

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Mirosława Baszczyńska tel. 91 447 2155

Opublikowano: 2019-08-30

Załączniki:
 

Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Kurozwecz/IWZ.pdf] (.pdf, 467.63 kB)
Opis Przedmiotu Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Kurozwecz/OPZ Zegrze.pdf] (.pdf, 1212.35 kB)
Wzór umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Kurozwecz/wzór umowy.docx] (.docx, 34.57 kB)
Formularz oferty [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Kurozwecz/formularz oferty.docx] (.docx, 39.71 kB)
odpowiedzi na pytania do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Kurozwecz/odpowiedzi na pytania do IWZ.pdf] (.pdf, 526.41 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Szczecin, al. Wojska Polskiego 254 – Naprawa pęknięć na zewnątrz szybu windowego, malowanie klatki schodowej

Termin składania ofert 2019-08-22 10:00
Termin otwarcia ofert   2019-08-22 10:30

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Szepiłło Błażej tel. 91 447 21 61,  693 080 496

Opublikowano: 2019-08-01

 

 

Załączniki:
 

Istotne Warunki Zamówienia al. W. Polskiego 254 Szczecin [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/MSPO/NewFolder/Istotne warunki al.W. Polskiego 254 Szczecin.pdf] (.pdf, 1100.04 kB)
PRZEDMIAR - al. Wojska Polskiego 254 Szczecin [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/MSPO/NewFolder/PRZEDMIAR - al. Wojska Polskiego 254.pdf] (.pdf, 391.55 kB)
Umowa al. Wojska Polskiego 254 Szczecin [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/MSPO/NewFolder/Umowa al. Wojska Polskiego 254 SZCZECIN.DOCX] (.DOCX, 43.89 kB)
Formularz oferty - wersja edytowalna [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/MSPO/NewFolder/Formularz oferty - wersja edytowalna.docx] (.docx, 42.29 kB)
Oświadczenie RODO al. Wojska Polskiego 254 Szczecin [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/MSPO/NewFolder/RODO al. Wojska Polskiego 254 SZCZECIN.PDF] (.PDF, 515.35 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Naprawę elewacji przy ul. Sowińskiego 26 w Szczecinie

Termin składania ofert 2019-08-13 10:30
Termin otwarcia ofert   2019-08-13 11:00

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Subocz Magdalena tel. 91 447 21 66

Opublikowano: 2019-07-31

Załączniki:

 
 

Istotne Warunki Zamowienia.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS-DIR.776.18.2019 Szczecin/Istotne Warunki Zamowienia.pdf] (.pdf, 1681.82 kB)
FORMULARZ ofertowy.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS-DIR.776.18.2019 Szczecin/FORMULARZ ofertowy.docx] (.docx, 351.93 kB)
RODO.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS-DIR.776.18.2019 Szczecin/RODO.docx] (.docx, 15.56 kB)
wzór umowy.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS-DIR.776.18.2019 Szczecin/wzór umowy - naprawa elewacji.pdf] (.pdf, 1643.49 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Świnoujście, ul. Kościuszki 9 LU 1 – wymiana stolarki okiennej

Termin składania ofert 2019-08-09 10:00
Termin otwarcia ofert   2019-08-09 10:30

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Szepiłło Błażej tel. 91 447 21 61,  693 080 496

Opublikowano: 2019-07-26

Załączniki:

 
 

IWZ.PDF [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS-DIR.776.29.2019/IWZ.PDF] (.PDF, 1099.72 kB)
PRZEDMIAR.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS-DIR.776.29.2019/PRZEDMIAR.pdf] (.pdf, 271.55 kB)
RODO.PDF [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS-DIR.776.29.2019/RODO.PDF] (.PDF, 515.35 kB)
WZÓR UMOWY.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS-DIR.776.29.2019/WZÓR UMOWY.pdf] (.pdf, 2539.35 kB)
Formularz oferty - wersja edytowalna.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS-DIR.776.29.2019/Formularz oferty - wersja edytowalna.docx] (.docx, 42.73 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Szczecin, ul. Romera 14 – Remont dachu

Termin składania ofert 2019-07-30 10:00
Termin otwarcia ofert   2019-07-30 10:30

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Szepiłło Błażej tel. 91 447 21 61,  693 080 496

Opublikowano: 2019-07-05

Załączniki:

 

IWZ _ul_Romera 14_Szczecin.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS-DIR.776.18.2019/IWZ _ul_Romera 14_Szczecin.pdf] (.pdf, 1099.88 kB)
Formularz oferty - wersja edytowalna.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS-DIR.776.18.2019/Formularz oferty - wersja edytowalna.docx] (.docx, 42.26 kB)
PRZEDMIAR_ul. Romera 14_Szczecin.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS-DIR.776.18.2019/PRZEDMIAR_ul. Romera 14_Szczecin.pdf] (.pdf, 473.45 kB)
RODO_ul_Romera 14_Szczecin.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS-DIR.776.18.2019/RODO_ul_Romera 14_Szczecin.pdf] (.pdf, 515.35 kB)
UMOWA_ul_Romera 14_Szczecin.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OS-DIR.776.18.2019/UMOWA_ul_Romera 14_Szczecin.pdf] (.pdf, 431.86 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Choszczno, ul. Drawieńska 44 – roboty ogólnobudowlane

Termin składania ofert 2019-04-25 10:00
Termin otwarcia ofert   2019-04-25 10:30

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Szepiłło Błażej tel. 91 447 21 61,  693 080 496
Gogosz-Aniszewska Marta tel. 91 447 20 11,  693 080 504 e-mail: m.gogosz@amw.com.pl

Opublikowano: 2019-04-15

Załączniki:
 

Decyzja Nr 1-D-2019 Drawieńska 44 CHOSZCZNO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Postępowania wszczęte od 1.04.2019/Szczecin/Decyzja Nr 1-D-2019 Drawienska 44 CHOSZCZNO.pdf] (.pdf, 938.87 kB)
IWZ - ul Drawieńska 44 Choszczno [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Postępowania wszczęte od 1.04.2019/Szczecin/IWZ - ul Drawienska 44 Choszczno.pdf] (.pdf, 213.88 kB)
KOSZTORYS - ul Drawieńska 44 Choszczno [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Postępowania wszczęte od 1.04.2019/Szczecin/KOSZTORYS - ul Drawienska 44 Choszczno.pdf] (.pdf, 1610.77 kB)
PRZEDMIAR - ul Drawieńska 44 Choszczno [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Postępowania wszczęte od 1.04.2019/Szczecin/PRZEDMIAR - ul Drawienska 44 Choszczno.pdf] (.pdf, 264.08 kB)
RODO - ul Drawieńska 44 CHOSZCZNO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Postępowania wszczęte od 1.04.2019/Szczecin/RODO - ul Drawieńska 44 CHOSZCZNO.pdf] (.pdf, 515.35 kB)
Umowa - ul. Drawieńska 44 CHOSZCZNO - WZÓR [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Postępowania wszczęte od 1.04.2019/Szczecin/Umowa - ul. Drawienska 44 CHOSZCZNO - WZOR.docx] (.docx, 44.31 kB)
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY