Zasady sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego  podejmuje decyzję o sprzedaży w trybie bezprzetargowym (sprzedaż detaliczna) rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych w przypadku, gdy ich wartość wynikająca z ewidencji księgowej nie przekracza kwoty określonej w przepisach w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe i jednocześnie uznane zostanie, że w drodze przetargu nie otrzyma się ceny wyższej niż aktualna cena rynkowa.

Sprzedaż bezprzetargowa prowadzona jest w punktach sprzedaży organizowanych przez Oddziały Regionalne Agencji Mienia Wojskowego. 

Dane teleadresowe punktów sprzedaży i dostępny w nich asortyment mienia zamieszczane są 
w internecie, na stronie www.amw.com.pl, w dziale „Uzbrojenie i sprzęt” – „Sprzęt wojskowy” – „Sprzedaż bezprzetargowa”.

W związku z prowadzeniem bieżącej sprzedaży dostępność rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych w punkcie sprzedaży może różnić się od danych zamieszczonych na stronie internetowej.

...
PRZEJDŹ DO ANKIETY