OR AMW w Gdyni.


Zapytanie ofertowe pn
"Malowanie ścian i sufitów korytarzy, klatki schodowej, pomieszczeń gospodarczych oraz wymiana płytek ceramicznych w internacie Lotnik w Pruszczu Gdańskim przy ul. Powstańców Warszawy 26 "

Termin składania ofert: 28.03.2022 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 28.03.2022 r. o godz. 11:30

Opublikowano: 2022-03-15

Załączniki:
 

IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.03 gdynia/1 Istotne Warunki Zamówienia.pdf] (.pdf, 1410.97 kB)
Formularz oferty [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.03 gdynia/2 Formularz oferty.pdf] (.pdf, 899.36 kB)
Projektowane Postanowienia Umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.03 gdynia/3 Projektowane Postanowienia Umowy.pdf] (.pdf, 518.52 kB)
STWIOR [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.03 gdynia/4 STWIOR.pdf] (.pdf, 420.69 kB)
Przedmiar [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.03 gdynia/5 Przedmiar.pdf] (.pdf, 273.12 kB)
Opis przedmiotu zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.03 gdynia/6 Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf] (.pdf, 417.74 kB)
Zdjęcia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.03 gdynia/7 Zdjęcia.pdf] (.pdf, 746.68 kB)

Zapytanie ofertowe pn
"Wymiana nawierzchni i urządzeń placu zabaw w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 41"

Termin składania ofert: 14.01.2022 r. o godz. 12:00.
Termin otwarcia ofert   14.01.2022 r. o godz. 12:30.

Opublikowano: 2021-12-23

Załączniki:
 

Zapytanie ofertowe [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OG-DIR.264.61.2021/Zapytanie ofertowe WYKONAWCY.pdf] (.pdf, 883.20 kB)
OPZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/23.12 gdynia/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Plac zabaw Gdynia 2021-2022.pdf] (.pdf, 376.36 kB)
Projekt budowlany [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/23.12 gdynia/Projekt budowlany.pdf] (.pdf, 14794.44 kB)
Umowa - projekt [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/23.12 gdynia/Projekt umowy Plac zabaw Gdynia 2021-2022.doc] (.doc, 114.50 kB)
Formularz oferty [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/23.12 gdynia/Formularz ofertowy Plac zabaw Gdynia 2021-2022.docx] (.docx, 45.97 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
"Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w Gdyni przy ul. Błękitnej 1B, 1C"

Termin składania ofert 2021-08-26 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert   2021-08-26 godz. 11:30

Opublikowano: 2021-08-12

Załączniki:
 

Istotne Warunki Zamówienia_IWZ.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OG_DIR_264_37_2021/Istotne Warunki Zamówienia_IWZ.pdf] (.pdf, 1021.94 kB)
Załącznik nr 1 Formularz do IWZ.PDF [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OG_DIR_264_37_2021/Załącznik nr 1 Formularz do IWZ.PDF] (.PDF, 639.05 kB)
Załącznik nr 2 Istotne Postanowienia Umowy do IWZ.PDF [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OG_DIR_264_37_2021/Załącznik nr 2 Istotne Postanowienia Umowy do IWZ.PDF] (.PDF, 581.36 kB)
Załącznik nr 3 STWiOR do IWZ.PDF [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OG_DIR_264_37_2021/Załącznik nr 3 STWiOR do IWZ.PDF] (.PDF, 380.10 kB)
Załącznik nr 4a Obmiar Błękitna 1B do IWZ.PDF [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OG_DIR_264_37_2021/Załącznik nr 4a Obmiar Błękitna 1B do IWZ.PDF] (.PDF, 296.65 kB)
Załącznik nr 4b Obmiar Błękitna 1C do IWZ.PDF [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OG_DIR_264_37_2021/Załącznik nr 4b Obmiar Błękitna 1C do IWZ.PDF] (.PDF, 301.44 kB)
Załącznik nr 5 Opis Przedmiotu Zamówienia - do IWZ.PDF [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OG_DIR_264_37_2021/Załącznik nr 5 Opis Przedmiotu Zamówienia - do IWZ.PDF] (.PDF, 280.22 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
"Remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Pasteura 5, 7 w Malborku​"

Termin składania ofert 2021-08-18 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert   2021-08-18 godz. 11:30

Opublikowano: 2021-08-12

Załączniki:
 

Istotne Warunki Zamowienia_ IWZ_ z formularzem ofertowym.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OG-DIR.264.22.2021/Istotne Warunki Zamowienia_ IWZ_ z formularzem ofertowym.pdf] (.pdf, 831.00 kB)
Zal nr 1 - Formularz wersja do edycji.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OG-DIR.264.22.2021/Zal nr 1 - Formularz wersja do edycji.docx] (.docx, 326.55 kB)
Zal nr 2 - Istotne Postanowienia Umowy.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OG-DIR.264.22.2021/Zal nr 2 - Istotne Postanowienia Umowy - na strone.pdf] (.pdf, 547.61 kB)
Zal nr 3 - STWiOR.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OG-DIR.264.22.2021/Zal nr 3 - STWiOR.pdf] (.pdf, 425.59 kB)
Zal nr 4 - Przedmiar robot.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OG-DIR.264.22.2021/Zal nr 4 - Przedmiar robot.pdf] (.pdf, 195.63 kB)
Zal nr 5 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OG-DIR.264.22.2021/Zal nr 5 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf] (.pdf, 354.91 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
"Remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Pasteura 5, 7 w Malborku​"

Termin składania ofert 2021-06-28 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert   2021-06-28 godz. 11:30

Opublikowano: 2021-06-15

Załączniki:
 

Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.06 gdynia/iwz.pdf] (.pdf, 1048.37 kB)
Załącznik nr 1 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.06 gdynia/Zal nr 1 - Formularz wersja do edycji.docx] (.docx, 326.55 kB)
Załącznik nr 2 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.06 gdynia/Zal nr 2 - Istotne Postanowienia Umowy - na strone.pdf] (.pdf, 547.61 kB)
Załącznik nr 3 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.06 gdynia/Zal nr 3 - STWiOR.pdf] (.pdf, 425.59 kB)
Załącznik nr 4 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.06 gdynia/Zal nr 4 - Przedmiar robot.pdf] (.pdf, 195.63 kB)
Załącznik nr 5 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.06 gdynia/Zal nr 5 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf] (.pdf, 354.91 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
"WYKONANIE WIATY ŚMIETNIKOWEJ DLA BUDYNKU PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 10A w GDYNI

Termin składania ofert 2021-06-17 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert   2021-06-17 godz. 11:30

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Magdalena Winkel, e-mail: m.winkel@amw.com.pl

Opublikowano: 2021-06-02

Załączniki:
 

Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ WIATA GDYNIA/Istotne Warunki Zamówienia.pdf] (.pdf, 850.93 kB)
OPIS Przedmiotu Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ WIATA GDYNIA/OPIS Przedmiotu Zamówienia.pdf] (.pdf, 344.61 kB)
WZÓR UMOWY [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ WIATA GDYNIA/IPU WZÓR - 10.05.2021.pdf] (.pdf, 417.83 kB)
Poglądowy przedmiar [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ WIATA GDYNIA/Poglądowy przedmiar.pdf] (.pdf, 183.31 kB)
Rysunek nr 1 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ WIATA GDYNIA/rysunek nr 1.pdf] (.pdf, 8.99 kB)
Rzut ogólny [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ WIATA GDYNIA/rzut ogólny.pdf] (.pdf, 51.47 kB)
Formularz ofertowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ WIATA GDYNIA/formularz ofertowy.doc] (.doc, 57.50 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Remont antresoli i schodów zewnętrznych w budynku użytkowym przy ul. Podchorążych 10 A w Gdyni

Termin składania ofert 2020-10-05 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert   2020-10-05 godz. 11:30

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Arkadiusz Doll, e mail a.doll@amw.com.pl

Opublikowano: 2020-09-25

Załączniki:
 

1 - Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Gdynia Podchorążych 10A/1 - Istotne Warunki Zamówienia.pdf] (.pdf, 909.58 kB)
2 - Istotne Postanowienia Umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Gdynia Podchorążych 10A/2 - Istotne Postanowienia Umowy.pdf] (.pdf, 644.70 kB)
3 - STWiOR [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Gdynia Podchorążych 10A/3 - STWiOR.pdf] (.pdf, 556.93 kB)
4 - Gdynia Podchorążych 10 A - remont antresoli i schodów - przedmiar [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Gdynia Podchorążych 10A/4 - Podchorazych 10 A - remont antrosli i schodow - przedmiar.pdf] (.pdf, 195.94 kB)
5 - Opis przedmiotu zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Gdynia Podchorążych 10A/Opis przedmiotu zamówienia.pdf] (.pdf, 350.55 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Naprawa zapadniętych podestów wejściowych do budynków mieszkalnych w Gdyni ul. Australijska 1,3,5,6,7,8; Argentyńska 1,2,4, Bosmańska 41

Termin składania ofert 2020-07-28 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert   2020-07-28 godz. 11:30

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Magdalena Winkel, e-mail: m.winkel@amw.com.pl

Opublikowano: 2020-07-15

Załączniki:
 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ AUSTARLIJSKA/IWZ.pdf] (.pdf, 482.43 kB)
OPIS I RZUT [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ AUSTARLIJSKA/opis i rzut.pdf] (.pdf, 4115.52 kB)
PROJEKT UMOWY [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ AUSTARLIJSKA/IPU.pdf] (.pdf, 847.25 kB)
PRZEDMIAR [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ AUSTARLIJSKA/przedmiar.pdf] (.pdf, 118.64 kB)
FORMULARZ OFERTY [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ AUSTARLIJSKA/Formularz oferty.doc] (.doc, 59.50 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Naprawę chodnika - ul. Błękitna – ul. Bosmańska w Gdyni

Termin składania ofert 2020-06-15 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert   2020-06-15 godz. 11:30

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Magdalena Winkel, e-mail: m.winkel@amw.com.pl

Opublikowano: 2020-05-29

Załączniki:
 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ CHODNIK GDYNIA/IWZ.pdf] (.pdf, 408.33 kB)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ CHODNIK GDYNIA/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf] (.pdf, 337.15 kB)
PROJEKT UMOWY [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ CHODNIK GDYNIA/5 - Załącznik nr 2 IPU.pdf] (.pdf, 556.45 kB)
FORMULARZ OFERTOWY [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ CHODNIK GDYNIA/formularz ofertowy.doc] (.doc, 57.00 kB)
PRZEDMIAR [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ CHODNIK GDYNIA/Przedmiar.pdf] (.pdf, 22.36 kB)
MAPA [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ CHODNIK GDYNIA/mapa.pdf] (.pdf, 769.32 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Roboty budowlane wykończeniowe w lokalu użytkowym położonym w Gdyni, przy ul. Podchorążych 10 A lok.74

Termin składania ofert 2020-06-02 godz. 12:00
Termin otwarcia ofert   2020-06-02 godz. 12:30

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Magda Jastrzembska, e-mail: m.jastrzembska@amw.com.pl

Opublikowano: 2020-05-25

Załączniki:
 

Istotne Warunki Zamowienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Gdynia Podchorążych/00 - Istotne Warunki Zamowienia.pdf] (.pdf, 1040.26 kB)
01 - formularz [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Gdynia Podchorążych/01 - formularz.doc] (.doc, 373.00 kB)
02 - Załącznik nr 2 do IWZ ipu [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Gdynia Podchorążych/02 - Załącznik nr 2 do IWZ ipu.pdf] (.pdf, 768.30 kB)
03 -STWiOR [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Gdynia Podchorążych/03 -STWiOR.pdf] (.pdf, 449.64 kB)
04 - przedmiar [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Gdynia Podchorążych/04 - przedmiar.pdf] (.pdf, 3411.88 kB)
05- Rzut lokalu Podchorazych 10 A  [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Gdynia Podchorążych/05- Rzut lokalu Podchorazych 10 A - rzut lokalu.pdf] (.pdf, 54.60 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Wykonania pięciu rocznych przeglądów zestawu hydroforowego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym Kopernika 137 B w Gdyni

Termin składania ofert 2020-01-30 godz. 11:30
Termin otwarcia ofert   2020-01-30 godz. 12:00

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Rafał Chrzanowski, e-mail: r.chrzanowski@amw.com.pl

Opublikowano: 2020-01-24

Załączniki:
 

IWZ przeglądy zestawu hydroforowego Kopernika [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Kopernika/IWZ przeglądy zestawu hydroforowego Kopernika.pdf] (.pdf, 4015.45 kB)
Istotne postanowienia umowy na przeglądy zestawu hydroforowego przy ul. Kopernika [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Kopernika/Istorne postanowienia umowy na przeglady zestawu hydroforowego przy ul. Kopernika.pdf] (.pdf, 3747.18 kB)
Formularz oferty przeglądy zestawu hydroforowego Kopernika [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Kopernika/Formularz oferty przeglady zestawu hydroforowego Kopernika.pdf] (.pdf, 795.57 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Roboty budowlane wykończeniowe w lokalu użytkowym położonym w Gdyni, przy ul. Antoniego Abrahama 36-44 lok. nr 3 w Gdyni oraz pomieszczeniem sanitarnym zaplecza wraz z instalacjami: wodną, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, elektryczną”, Sprawa nr OG-ZD1.264.1.2020

Termin składania ofert 2020-01-22 godz. 11:30
Termin otwarcia ofert   2020-01-22 godz. 12:00

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Magda Jastrzembska, e-mail: m.jastrzembska@amw.com.pl

Opublikowano: 2020-01-13

Załączniki:
 

Istotne Warunki Zamówienia z załącznikami [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Abrahama lok. 3/IWZ.pdf] (.pdf, 2008.52 kB)
Formularz ofertowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Abrahama lok. 3/Załącznik nr 1 do IWZ.docx] (.docx, 33.43 kB)
Zmiana IWZ 15-01-2020 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/medycyna Bydgoszcz/Zmiana IWZ.pdf] (.pdf, 60.92 kB)
Załacznik do STWiOR [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Abrahama lok. 3/Załacznik do STWiOR.pdf] (.pdf, 309.93 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Roboty budowlane polegające na adaptacji lokalu – hali sprzedaży zgodnie z projektem wnętrz „Wizualizacja placówki” w lokalu użytkowym położonym w Gdyni, przy ul. Antoniego Abrahama 36-44 lok. nr 4

Termin składania ofert 2019-10-18 godz. 12:00
Termin otwarcia ofert   2019-10-18 godz. 12:30

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Magda Jastrzembska, e-mail: m.jastrzembska@amw.com.pl

Opublikowano: 2019-10-04

Załączniki:
 

IWZ i załącznik nr 1 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Gdynia Abrahama/IWZ i załącznik nr 1.pdf] (.pdf, 548.90 kB)
Załącznik nr 2 i 3 OPZ i Umowa [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Gdynia Abrahama/Załącznik nr 2 i 3 OPZ i Umowa.pdf] (.pdf, 597.52 kB)
Załącznik nr 4 Przedmiar [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Gdynia Abrahama/Załącznik nr 4 Przedmiar.pdf] (.pdf, 334.19 kB)
Załącznik nr 5 STWIOR [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Gdynia Abrahama/Załącznik nr 5 STWIOR.pdf] (.pdf, 302.02 kB)
Załącznik nr 6 WIZUALIZACJA [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Gdynia Abrahama/Załącznik nr 6 WIZUALIZACJA.pdf] (.pdf, 9956.45 kB)
Załącznik nr 7 RYSUNKI [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Gdynia Abrahama/Załącznik nr 7 RYSUNKI.pdf] (.pdf, 331.76 kB)
Załącznik nr 1 do IWZ w wersji do edycji [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Gdynia Abrahama/Załącznik nr 1 do IWZ w wersji do edycji.docx] (.docx, 30.76 kB)
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY