Biuro Prezesa AMW.

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące ogłoszenie na:

 

Wykupienia usługi producenckiego serwisu naprawczego serwerów firmy Dell EMC

Termin składania ofert do dnia 26-03-2024 r. do godz. 10:00

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Pan Michał Orłowski e-mail m.orlowski@amw.com.pl

Opublikowano: 2024-03-14

 

Załączniki:
Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/BP IT/Istotne Warunki Zamowienia.pdf] (.pdf, 576.54 kB)
Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/BP IT/OPZ - zalacznik nr 1.pdf] (.pdf, 511.44 kB)
Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/BP IT/Formularz cenowy - zalacznik nr 2.docx] (.docx, 16.92 kB)
Umowa - załącznik nr 3 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/BP IT/Umowa - zalacznik nr 3.pdf] (.pdf, 600.92 kB)
RODO - załącznik nr 4 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/BP IT/RODO - zalacznik nr 4.pdf] (.pdf, 384.33 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące ogłoszenie na:

 

Wykupienia usługi producenckiego serwisu naprawczego serwerów firmy Dell EMC

Termin składania ofert do dnia 19-12-2023 r. do godz. 10:00

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Pan Michał Orłowski e-mail m.orlowski@amw.com.pl

Opublikowano: 2023-12-08

 

Załączniki:
Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2023/BP.DT.K/IWZ.pdf] (.pdf, 576.94 kB)
Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2023/BP.DT.K/zał. 1 IWZ - OPZ.pdf] (.pdf, 514.70 kB)
Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2023/BP.DT.K/zał. 2 IWZ - Formularz cenowy.docx] (.docx, 16.92 kB)
Umowa - załącznik nr 3 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2023/BP.DT.K/zał. 3 IWZ - Umowa Dell-EMC.pdf] (.pdf, 599.53 kB)
RODO - załącznik nr 4 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2023/BP.DT.K/zał. 4 IWZ - RODO.pdf] (.pdf, 384.50 kB)
[https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/OB-DIR./Istotne Warunki Zamowienia IWZ.pdf] (.pdf, 602.76 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące ogłoszenie na:

 

Zakup usługi dostępu do elektronicznego systemu zarzadzania procesem rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy w postaci systemu śledzenia aplikacji kandydatów do pracy (ang. applicant tracking system lub AST) oraz zapewnienie dostępu do usługi dla wszystkich uczestników procesu rekrutacji

Termin składania ofert do dnia 22-02-2022 r. do godz. 09:00

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Pani Małgorzata Konarzewska tel. 22/ 314-99-46 e-mail m.konarzewska@amw.com.pl

Opublikowano: 2022-02-16

 

Załączniki:
FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁ. NR 2.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/eecruter/FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁ. NR 2.docx] (.docx, 31.48 kB)
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - ZAŁ. NR 3.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/eecruter/ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - ZAŁ. NR 3.pdf] (.pdf, 342.05 kB)
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/eecruter/ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA.pdf] (.pdf, 922.98 kB)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁ. NR 1.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/eecruter/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁ. NR 1.pdf] (.pdf, 342.10 kB)
OŚWIADCZENIE RODO - ZAŁ. NR 4.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/eecruter/OŚWIADCZENIE RODO - ZAŁ. NR 4.pdf] (.pdf, 375.86 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące ogłoszenie na:

 

USŁUGĘ ZNISZCZENIA ŚRODKÓW BOJOWYCH

Termin składania wniosków upływa dnia 29-03-2021 r. o godz. 09:30

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Pani Agnieszka Pyzik-Bańcerowska tel. 22/ 314-99-77 e-mail a.pyzik@amw.com.pl

Pani Marzena Rogalska tel. 22/ 314-98-61 e-mail m.rogalska@amw.com.pl

 

Opublikowano: 2021-03-19

 

Załączniki:
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA.pdf] (.pdf, 1086.72 kB)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-ZAŁ. 1 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-ZAŁ. 1.pdf] (.pdf, 518.08 kB)
PROJEKT UMOWY - ZAŁ. NR 3 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/PROJEKT UMOWY - ZAŁ. NR 3.pdf] (.pdf, 642.46 kB)
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU - ZAŁ. NR 2.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU - ZAŁ. NR 2.docx] (.docx, 41.75 kB)
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU - ZAŁ. NR 2.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU - ZAŁ. NR 2.pdf] (.pdf, 484.17 kB)

Biuro Prezesa AMW


ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące ogłoszenie na:

 

USŁUGĘ ZNISZCZENIA ŚRODKÓW BOJOWYCH OPBMR III

Termin składania wniosków upływa dnia 19.01.2021 r. o godz. 09:30

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Pani Agnieszka Pyzik-Bańcerowska tel. 22/ 314-99-77 e-mail a.pyzik@amw.com.pl

Pani Marzena Rogalska tel. 22/ 314-98-61 e-mail m.rogalska@amw.com.pl

 

Opublikowano: 2020-12-28

 

Załączniki:
 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/ZNISZCZENIE SRODKÓW BOJOWYCH/Przetarg III/1. IWZ.pdf] (.pdf, 1092.25 kB)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/ZNISZCZENIE SRODKÓW BOJOWYCH/Przetarg III/2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf] (.pdf, 451.00 kB)
Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/ZNISZCZENIE SRODKÓW BOJOWYCH/Przetarg III/3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu.pdf] (.pdf, 501.56 kB)
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/ZNISZCZENIE SRODKÓW BOJOWYCH/Przetarg III/3.WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU.docx] (.docx, 42.81 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące ogłoszenie na:

 

USŁUGĘ ZNISZCZENIA ŚRODKÓW BOJOWYCH OPBMR II

Termin składania wniosków upływa dnia 20.11.2020 r. o godz. 11:30

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Pani Agnieszka Pyzik-Bańcerowska tel. 22/ 314-99-77 e-mail a.pyzik@amw.com.pl

Pani Marzena Rogalska tel. 22/ 314-98-61 e-mail m.rogalska@amw.com.pl

 

Opublikowano: 2020-11-06

 

Załączniki:
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OiB ŚRODKI BOJOWE/ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA.pdf] (.pdf, 1091.67 kB)
ZAŁ. NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OiB ŚRODKI BOJOWE/ZAŁ. NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf] (.pdf, 450.98 kB)
ZAŁ. NR 2 - WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OiB ŚRODKI BOJOWE/ZAŁ. NR 2 - WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU.docx] (.docx, 42.41 kB)
ZAŁ. NR 2 - WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU -.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OiB ŚRODKI BOJOWE/ZAŁ. NR 2 - WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU -.pdf] (.pdf, 500.87 kB)
ZAŁ. NR 3 - UMOWA [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OiB ŚRODKI BOJOWE/ZAŁ. NR 3 - UMOWA.pdf] (.pdf, 637.59 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące ogłoszenie na:

 

USŁUGĘ ZNISZCZENIA ŚRODKÓW BOJOWYCH OPBMR

Termin składania wniosków upływa dnia 30.06.2020 r. o godz. 10:00

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Pani Agnieszka Pyzik-Bańcerowska tel. 22/ 314-99-77 e-mail a.pyzik@amw.com.pl

Pani Marzena Rogalska tel. 22/ 314-98-61 e-mail m.rogalska@amw.com.pl

 

Opublikowano: 2020-06-16

 

Załączniki:
ZMIANA DO IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/ZMIANA DO IWZ.pdf] (.pdf, 1557.54 kB)
IWZ - ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/ZNISZCZENIE SRODKÓW BOJOWYCH/przetarg 06.2020/IWZ - ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA.pdf] (.pdf, 965.76 kB)
ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/ZNISZCZENIE SRODKÓW BOJOWYCH/przetarg 06.2020/ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf] (.pdf, 363.21 kB)
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/ZNISZCZENIE SRODKÓW BOJOWYCH/przetarg 06.2020/WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU.docx] (.docx, 42.71 kB)
WNIOSEK O DOPUSZCZENNIE DO UDZIALU W PRZETARGU [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/ZNISZCZENIE SRODKÓW BOJOWYCH/przetarg 06.2020/WNIOSEK O DOPUSZCZENNIE DO UDZIALU W PRZETARGU.pdf] (.pdf, 403.15 kB)
ZALACZNIK NR 3 UMOWA [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/ZNISZCZENIE SRODKÓW BOJOWYCH/przetarg 06.2020/ZAŁACZNIK NR 3 UMOWA.pdf] (.pdf, 447.52 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące ogłoszenie na:

 

USŁUGĘ ZNISZCZENIA ŚRODKÓW BOJOWYCH

Termin składania wniosków upływa dnia 16.03.2020 r. o godz. 11:30

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Pani Agnieszka Pyzik-Bańcerowska tel. 22/ 314-99-77 e-mail a.pyzik@amw.com.pl

Pani Marzena Rogalska tel. 22/ 314-98-61 e-mail m.rogalska@amw.com.pl

 

Opublikowano: 2020-02-28

 

Załączniki:
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 28.02.2020 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/ZNISZCZENIE SRODKÓW BOJOWYCH/1.Istotne warunki zamówienia.pdf] (.pdf, 983.63 kB)
ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/ZNISZCZENIE SRODKÓW BOJOWYCH/2. ZAĹÄCZNIK Nr 1.pdf] (.pdf, 362.42 kB)
ZAŁĄCZNIK NR 2 - WNIOSEK [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/ZNISZCZENIE SRODKÓW BOJOWYCH/3. wniosek o dopuszczenie.docx] (.docx, 46.46 kB)
ZAŁĄCZNIK NR 2 - WNIOSEK PDF [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/ZNISZCZENIE SRODKÓW BOJOWYCH/3. wniosek o dopuszczenie.pdf] (.pdf, 427.77 kB)
ZAŁĄCZNIK NR 3 - UMOWA [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/ZNISZCZENIE SRODKÓW BOJOWYCH/4. ZALACZNIK 3 -umowa.doc.pdf] (.pdf, 427.40 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące ogłoszenie na:

 

USŁUGĘ ZNISZCZENIA ŚRODKÓW BOJOWYCH

Termin składania wniosków upływa dnia 14.11.2019 r. o godz. 12:30

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Pani Agnieszka Pyzik-Bańcerowska tel. 22/ 314-99-77 e-mail a.pyzik@amw.com.pl

Pani Marzena Rogalska tel. 22/ 314-98-61 e-mail m.rogalska@amw.com.pl

 

Opublikowano: 2019-11-08

 

Załączniki:
Istotne warunki zamowienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OiB ŚRODKI BOJOWE/1. Istotne warunki zamowienia - 2019-11-08.pdf] (.pdf, 768.73 kB)
Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 1 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OiB ŚRODKI BOJOWE/2. ZALACZNIK Nr 1.pdf] (.pdf, 342.24 kB)
Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OiB ŚRODKI BOJOWE/3. wniosek o dopuszczenie.docx] (.docx, 41.84 kB)
Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OiB ŚRODKI BOJOWE/3. wniosek o dopuszczenie.pdf] (.pdf, 293.92 kB)
Wzór umowy - Załącznik nr 3 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OiB ŚRODKI BOJOWE/4. ZALACZNIK 3 -umowa.pdf] (.pdf, 421.40 kB)
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY