Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy

Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy

ul. Gdańska 163a
85-915 Bydgoszcz
Polska

Godziny pracy:
pon. – pt. 7:00–15:00
Biuro Obsługi Klienta:
pon. 7:00–17:00
wt .– pt. 7:00–15:00

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy lub Zastępca Dyrektora albo upoważniony przez niego pracownik Agencji przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 10:00 - 14:00, w obecności Kierownika Działu lub innej osoby funkcyjnej merytorycznie właściwej dla sprawy.

tel.: (+48) 52 525 78 05
fax: (+48) 52 525 78 25
e-mail: bydgoszcz@amw.com.pl

NIP: PL 526-10-38-122

REGON: 011263946

Kierownictwo Oddziału

Paweł Cieszyński

Dyrektor Oddziału

tel.: (+48 52) 525 78 30

Dział ds. Marketingu i PR

Joanna Dydyszko

Kierownik Działu

tel.: (+48 52) 52 57 890

Agata Atamańska-Pyrc

Starszy specjalista

tel.: (+48 52) 52 57 847

Katarzyna Kulińska

Starszy inspektor

tel.: (+48 52) 52 57 899

Biuro Obsługi Klienta

Joanna Gwizdała

Specjalista

tel.: (+48 52) 52 57 805

Ewelina Czajewska

Specjalista

tel.: (+48 52) 52 57 901

Dział ds. Nieruchomości

Przemysław Bukowski

Kierownik Działu

tel.: (+48 52) 52 57 846

Dział ds. Gospodarki Mieniem Ruchomym

Marek Jaroszewicz

Kierownik Działu

tel.: (+48 52) 52 57 823

Anna Wenska

Główny specjalista

tel.: (+48 52) 52 57 892

Patrycja Bratyszewska

Starszy specjalista

tel.: (+48 52) 52 57 812

Dział ds. Organizacyjnych

Karolina Ceglarska

Kierownik Działu

tel.: (+48 52) 52 57 806

Dział ds. Zakwaterowania

Karolina Grochowska

Kierownik Działu

tel.: (+48 52) 52 57 862

Emilia Schramka

Główny specjalista

tel.: (+48 52) 52 57 959

Izabela Sędzicka - Piotrowska

Główny specjalista

tel.: (+48 52) 52 57 953

Przydział kwatery/lokalu mieszkalnego

Leźnica, Chełmno, Brodnica:
tel. 52 52 57 959;
Łask, Łódź, Kutno, Zgierz:
tel. 52 52 57 953;
Bożenkowo, Ciechocinek, Debrzno, Gałków Mały, Grudziądz, Grupa, Łowicz, Piła, Płock, Regny, Skierniewice, Świecie, Toruń, Włocławek:
tel. 52 52 57 857;
Bydgoszcz, Inowrocław:
tel. 52 52 57 836

Zakwaterowanie w internacie

Łódź, Regny, Zgierz, Łask, Leźnica Wielka, Skierniewice, Kutno, Grudziądz, Grupa, Chełmno, Brodnica:
tel. 52 52 57 839;
Bydgoszcz, Piła, Płock, Włocławek, Inowrocław, Toruń:
tel. 52 52 57 842

Świadczenie mieszkaniowe

Inowrocław, Chełmno, Grudziądz, Łódź: tel. 52 52 57 971
Brodnica, Toruń, Kutno, Piła, Łask: tel. 52 52 57 966
Bydgoszcz, Łęczyca: tel. 52 52 57 886

Odprawa mieszkaniowa

52 52 57 833
52 52 57 862

Opłaty za używanie lokalu

kontakt telefoniczny od wtorku do piątku
tel.: 52 52 57 856
tel. 52 52 57 858
tel. 52 52 57 861
tel. 52 52 57 880

Dział ds. Inwestycji i Remontów

Michał Niechwiej

Kierownik Działu

tel.: (+48 52) 52 57 969

Dział ds. Windykacji

Monika Waszewska

Kierownik Działu

tel.: (+48 52) 52 57 820

Mariusz Schuelke

Główny specjalista

tel.: (+48 52) 52 57 821

Agnieszka Nowicka

Starszy specjalista

tel.: (+48 52) 52 57 961

Dział ds. Finansowo-Księgowych

Mariola Kozłowska

Kierownik Działu

tel.: (+48 52) 525 78 03

Tomasz Sajdak

Główny specjalista

tel.: (+48 52) 525 78 14

...
PRZEJDŹ DO ANKIETY