Oddział Regionalny AMW w Warszawie

Oddział Regionalny AMW w Warszawie

ul. Chełmżyńska 9
04-247 Warszawa
Polska

Dyrektor lub zastępcy Dyrektora Oddziału przyjmują interesantów w sprawach m. in. skarg i wniosków w poniedziałki w godz.: 09.00 -13.00, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. W wyjątkowych indywidualnych sprawach możliwe jest umówienie w innym terminie.

Termin spotkania można umówić pod numerami telefonów:
tel. (+48 22) 326 10 10
tel. (+48 22) 326 11 54

Godziny pracy:
pon. – pt. 7:00–17:00

Biuro Obsługi Klienta:
pon. 7:30–17:00
wt .– pt. 7:30–15:30

tel.: (+48) 22 326 10 10
fax: (+48) 22 326 10 01
e-mail: warszawa@amw.com.pl

NIP: PL 526-10-38-122

REGON: 011263946

Kierownictwo Oddziału

Józef Choma

Zastępca Dyrektora

tel.: (+48 22) 326 11 98

Tomasz Góraj

Zastępca Dyrektora

tel.: (+48 22) 326 11 54

Dział ds. Marketingu i PR

Małgorzata Paciorek-Aziukiewicz

Kierownik Działu

tel.: (+48 22) 314 99 23

Maciej Niewiadomski

Specjalista

tel.: (+48 22) 326 11 82

Karina Stanisławek

Specjalista

tel.: (+48 22) 314 99 39

Dział ds. Nieruchomości

Piotr Pątkowski

Kierownik Działu

tel.: (+48 22) 314 99 20

Użytkowanie wieczyste - Małgorzata Bilicka

Główny specjalista

tel.: (+48 22) 326 10 57

Najem lokali użytkowych i garaży - Justyna Zamulska

Główny specjalista

tel.: (+48 22) 501 93 60

Najem lokali użytkowych - Agnieszka Woroniecka

Starszy specjalista

tel.: (+48 22) 326 10 84

Sprzedaż lokali mieszkalnych - Agnieszka Gnat

Specjalista

tel.: (+48 22) 326 10 67

Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Bartłomiej Zawadka

Główny specjalista

tel.: (+48 22) 314 98 46
e-mail: b.zawadka@amw.com.pl

Najem gruntów - Monika Kawiorska

Starszy specjalista

tel.: (+48 22) 314 98 44

Najem miejsc postojowych - Monika Bziuk

Specjalista

tel.: (+48 22) 326 10 60

Najem garaży - Paula Żakowska-Malesa

Specjalista

tel.: (+48 22) 326 10 88

Jakub Hamerski

Inspektor

tel.: (+48 22) 326 10 64
e-mail: j.hamerski@amw.com.pl

Dział ds. Gospodarki Mieniem Ruchomym

Piotr Perz

Kierownik Działu

tel.: (+48 22) 314 98 40

Iwona Zielińska

Główny specjalista

tel.: (+48 22) 314 98 41

Przetargi na sprzedaż mienia ruchomego

tel.: (+48 22) 314 99 27
tel.: (+48 22) 314 98 36
tel.: (+48 22) 314 98 34

Przejmowanie mienia

tel.: (+48 22) 314 98 39
tel.: (+48 22) 314 98 37

Gospodarka odpadami

tel.: (+48 22) 314 98 35

Ewidencja

tel.: (+48 22) 314 98 38

Dział ds. Organizacyjnych

Irena Sętowska

Kierownik Działu

tel.: (+48 22) 326 10 19

Stanisław Kłosiński

Główny specjalista

tel.: (+48 22) 326 10 22

Grażyna Sulewska - Nowak

Starszy specjalista

tel.: (+48 22) 326 10 12

Dział ds. Zakwaterowania

Anna Koperwas

Kierownik Działu

tel.: (+48 22) 326 11 00

Przydziały kwater/lokali mieszkalnych na rzecz żołnierzy zawodowych:

tel.: (+48 22) 326 11 05, (+48 22) 326 11 08, (+48 22) 326 11 16, (+48 22) 326 11 18, (+48 22) 326 11 23, (+48 22) 326 11 33, (+48 22) 326 11 40

Opłaty za używanie lokalu

Czynsze, zadłużenia, rozliczenia mediów: tel.: (+48 22) 326 11 24, (+48 22) 326 11 26, (+48 22) 326 11 36, (+48 22) 326 11 41, (+48 22) 326 11 70, (+48 22) 326 11 10 Opłaty internatowe: tel.: (+48 22) 326 11 14

Regulacja tytułów prawnych – żołnierze zawodowi:

tel.: (+48 22) 326 11 04, (+48 22) 326 11 46, (+48 22) 326 11 17

Regulacje tytułów prawnych – osoby nie będące żołnierzami zawodowymi:

tel.: (+48 22) 326 11 12, (+48 22) 326 11 20, (+48 22) 326 11 44

Zakwaterowanie internatowe:

tel.: (+48 22) 326 11 06, (+48 22) 326 11 25, (+48 22) 326 11 28

Świadczenie mieszkaniowe:

tel.: (+48 22) 326 11 02, (+48 22) 326 11 09, (+48 22) 326 11 13 (+48 22) 326 11 35, (+48 22) 326 11 37, (+48 22) 326 11 42

Odprawa mieszkaniowa:

tel.: (+48 22) 326 11 03, (+48 22) 326 11 07, (+48 22) 326 10 69

Dział ds. Inwestycji i Remontów

Tomasz Kościelecki

Kierownik Działu

tel.: (+48 22) 314 98 43

Inwestycje budowlane - branża sanitarna

Wojciech Andruszkiewicz

Główny specjalista

tel.: (+48 22) 326 10 81

Włodzimierz Zagoździński

Główny specjalista

tel.: (+48 22) 326 11 57

Inwestycje budowlane - branża elektryczna

Artur Bober

Główny specjalista

tel.: (+48 22) 326 11 48

Wojciech Szyszka

Główny specjalista

tel.: (+48 22) 326 11 53

Inwestycje budowlane - sprawy ogólne

Piotr Szmigiero

Główny specjalista

tel.: (+48 22) 326 10 31

Joanna Dybowska

Starszy specjalista

tel.: (+48 22) 326 11 55

Dział ds. Windykacji

Ewa Miecznikowska

Kierownik Działu

tel.: (+48 22) 326 11 72

Małgorzata Nowak

Główny specjalista

tel.: (+48 22) 326 11 76

Tomasz Gutt

Główny specjalista

tel.: (+48 22) 326 11 64

Dział ds. Eksploatacji i Utrzymania Nieruchomości

Monika Sztajner

Kierownik Działu

tel.: (+48 22) 326 10 82

Media, ubezpieczenia - Róża Kociszewska

Główny specjalista

tel.: (+48 22) 326 10 87

Utrzymanie zasobu - Piotr Jasiński

Główny specjalista

tel.: (+48 22) 314 99 57

Beata Szklar

Główny specjalista

tel.: (+48 22) 326 11 39

Wspólnoty mieszkaniowe - Maciej Rozwadowski

Starszy specjalista

tel.: (+48 22) 326 10 77

Małgorzata Wąsacz

Starszy specjalista

tel.: (+48 22) 326 10 91

...
PRZEJDŹ DO ANKIETY