Kalkulator odprawy

W celu ustalenia wysokości przysługującej odprawy mieszkaniowej, należy wybrać odpowiednie parametry.

Wskaźnik
1,66
Powierzchnia [m2]
Powierzchnia w m kw.
Wysokość odprawy
-

Legenda:

 • Powierzchnia [m2] – 16 m2 należy zaznaczyć tylko w sytuacji gospodarstwa jednoosobowego (posiadania tylko 1 normy), w pozostałych przypadkach należy wybrać 12m2  
 • Wskaźnik 1m2 wg GUS – należy wybrać wskaźnik z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym:
  • nastąpiło zwolnienie żołnierza z zawodowej służby wojskowej, w przypadku złożenia wniosku o wypłatę odprawy mieszkaniowej po zakończeniu pełnienia zawodowej służby wojskowej 
  • decyzja o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej stała się ostateczna, w przypadku złożenia wniosku o wypłatę odprawy mieszkaniowej przed zakończeniem pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • Ilość norm – należy wybrać ilość norm przysługujących żołnierzowi w dniu:
  • wskazanym przez żołnierza w okresie zawodowej służby wojskowej,
  • śmierci żołnierza zawodowego, w przypadku jego śmierci.
 • % wysługi – należy wybrać % wysługi , tj. 3% za każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową, jednakże nie mniej niż 45% i nie więcej niż 100%.  Każdy rozpoczęty rok, w którym nastąpiło zwolnienie ze służby (w tym także śmierć żołnierza), przyjmuje się jako rok pełny.
...
PRZEJDŹ DO ANKIETY