Zasady sprzedaży uzbrojenia - kraj

 • Zasady ogólne

  Agencja Mienia Wojskowego posiada w swoim zasobie szeroki asortyment mienia ruchomego koncesjonowanego (m.in. samoloty, jednostki pływające, sprzęt artyleryjski i broń palną, amunicję, czołgi i pojazdy opancerzone, sprzęt łączności), wycofanego z wyposażenia Wojska Polskiego, Straży Granicznej oraz Policji i przejętego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.2021.303 j.t. z późn. zm). Podstawową formą zagospodarowania przejętego mienia ruchomego koncesjonowanego jest jego sprzedaż.

 • Zasady sprzedaży mienia ruchomego koncesjonowanego podmiotom krajowym

  Podstawę prawną obrotu mieniem ruchomym koncesjonowanym w Rzeczypospolitej Polskiej stanowią:

  • ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.2022.268 j.t)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz. U. z 2019 r., poz 1888)

  Przetargi publiczne organizowane przez Agencję Mienia Wojskowego na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. nr 97 poz 443 z późn. zm).

 • Wymagane uprawnienia

  Do przetargu na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych mogą przystąpić podmioty gospodarcze posiadające uprawnienia w zakresie regulowanym ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.2022.268 j.t).

 • Dostęp do oferty

  Dostęp do szczegółowej oferty przetargowej jest możliwy tylko dla uprawnionych podmiotów gospodarczych po uzyskaniu hasła (innego dla każdego przetargu).

 • Zapoznanie z przedmiotami przetargu

  Rzeczy ruchome koncesjonowane objęte przetargiem można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z kierownikiem Działu ds. Mienia Ruchomego Koncesjonowanego i Bazy Magazynowej - tel. (22) 314 98 78.

  Zdjęcia rzeczy ruchomych koncesjonowanych załączone do oferty przetargowej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej. Zdjęcia nie mogą być rozpowszechniane bez zgody AMW.

 • Zawarcie umowy

  Z nabywcami rzeczy ruchomych koncesjonowanych zostaną zawarte umowy sprzedaży w formie pisemnej, w których zostaną określone szczegółowe warunki nabycia, odbioru i płatności.

 • Wymagania dodatkowe

  Sprzedaż mienia ruchomego koncesjonowanego w Agencji Mienia Wojskowego prowadzona jest bezpośrednio w trybie przetargu lub w drodze negocjacji. Ogłoszenia o organizowanej sprzedaży przetargowej z określeniem terminu przetargu i warunków wymaganych od uczestników przetargu, zamieszczane są:

  • w polskiej prasie codziennej o zasięgu krajowym,
  • na stronie internetowej AMW

   

  minimum na 14 dni przed terminem przetargu.

  Ponadto informacje o ofercie i warunkach sprzedaży można uzyskać telefonicznie lub bezpośrednio w Biurze Prezesa Agencji Mienia Wojskowego mieszczącym się w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A w Departamencie Gospodarki Mieniem Ruchomym.

  Odbiór zakupionego mienia ruchomego koncesjonowanego następuje z miejsca jego składowania, w terminie określanym każdorazowo w umowie, po wcześniejszym dokonaniu zapłaty.

Kontakt

Departament Gospodarki Mieniem Ruchomym
 

Dariusz Krzemiński
Dyrektor

tel. +48 22 314 97 69

Robert Pytlarczyk
Zastępca Dyrektora

tel. +48 22 314 97 34


Dział ds. Handlowych Obrotu Specjalnego
 

Marzena Malinowska
Kierownik
tel. +48 22 314 97 33

...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY