Zasady sprzedaży uzbrojenia - kraj

 • Zasady ogólne

  Agencja Mienia Wojskowego posiada w swoim zasobie szeroki asortyment mienia ruchomego koncesjonowanego (m.in. samoloty, jednostki pływające, sprzęt artyleryjski i broń palną, amunicję, czołgi i pojazdy opancerzone, sprzęt łączności), wycofanego z wyposażenia Wojska Polskiego, Straży Granicznej oraz Policji i przejętego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2308). Podstawową formą zagospodarowania przejętego mienia ruchomego koncesjonowanego jest jego sprzedaż.

 • Zasady sprzedaży mienia ruchomego koncesjonowanego podmiotom krajowym

  Podstawę prawną obrotu mieniem ruchomym koncesjonowanym w Rzeczypospolitej Polskiej stanowią:

  • ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2037 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U. Nr 145 poz. 1625 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.)

  Sprzedaż mienia ruchomego koncesjonowanego może być dokonana podmiotom krajowym, które posiadają uprawnienia do jego zakupu wynikające z ww. aktów prawnych.

  Sprzedaż mienia ruchomego koncesjonowanego w Agencji Mienia Wojskowego prowadzona jest bezpośrednio w trybie przetargu lub w drodze negocjacji. Ogłoszenia o organizowanej sprzedaży przetargowej z określeniem terminu przetargu i warunków wymaganych od uczestników przetargu, zamieszczane są:

  • w polskiej prasie codziennej o zasięgu krajowym,
  • na stronie internetowej AMW

  minimum na 14 dni przed terminem przetargu.

  Ponadto informacje o ofercie i warunkach sprzedaży można uzyskać telefonicznie lub bezpośrednio w Biurze Prezesa Agencji Mienia Wojskowego mieszczącym się w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A w Departamencie Obrotu Specjalnego.

Odbiór zakupionego mienia ruchomego koncesjonowanego następuje z miejsca jego składowania, w terminie określanym każdorazowo w umowie, po wcześniejszym dokonaniu zapłaty.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

Kontakt

Departament Gospodarki Mieniem Ruchomym
 

Dariusz Krzemiński
Dyrektor

tel. (+48 22) 314 97 69

Robert Pytlarczyk
Zastępca Dyrektora

tel. (+48 22) 314 97 34


Dział ds. Handlowych Obrotu Specjalnego
 

Marzena Malinowska
Kierownik
tel. (+48 22) 314 97 33

Dział ds. Środków Bojowych, OPBMR i Odpadów
 

Agnieszka Pyzik
Kierownik
tel. (+48 22) 314 99 77

...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY