OR AMW w Bydgoszczy


 

DZP-OB.2623.192.2024

Obsługa prawna Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2024-05-31  08:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-31  09:00

Opublikowano: 2024-05-20

 

DZP-OB.2616.151.2024

Dostawa artykułów kuchennych do internatów oraz kwater internatowych leżących na obszarze działania AMW Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2024-05-23  09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-23  10:00

Opublikowano: 2024-05-07

 

DZP-OB.2610.158.2024

Utrzymanie czystości budynków SP w rejonie działania AMW OR Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2024-05-27  08:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-27  09:00

Opublikowano: 2024-04-19

 

DZP-OB.2616.136.2024

Dostawa firan i zasłon w internatach oraz w kwaterach internatowych leżących na obszarze działania AMW Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2024-04-26  09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-26  10:00

Opublikowano: 2024-04-17

 

DZP-OB.2610.132.2024

Sporządzenie dla celu zbycia operatów szacunkowych określających wartości rynkowe nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2024-05-27  09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-27  10:00

Opublikowano: 2024-04-17

 

DZP-OB.2610.49.2024

Świadczenie usług internetowych w budynkach internatów należących do zasobu Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2024-05-28  09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-28  10:00

Opublikowano: 2024-04-09

 

DZP-OB.2610.68.2024

Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla nie więcej niż 125 lokali mieszkalnych lub użytkowych i nie więcej niż 2 budynków niemieszkalnych będących własnością Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2024-05-07  09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-07  10:00

Opublikowano: 2024-03-28

 

DZP-OB.2616.89.2024

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2024-04-12  08:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-12  09:00

Opublikowano: 2024-03-26

 

DZP-OB.2610.26.2024

Dostawa sprzętu AGD do kwater internatowych położonych na obszarze działania AMW OR w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2024-04-23  09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-23  09:00

Opublikowano: 2024-03-18

 

DZP-OB.2616.66.2024

Dostawa elementów oświetleniowych do internatów i kwater internatowych


Termin składania ofert: 2024-03-21  08:00
Termin otwarcia ofert:   2024-03-21  09:00

Opublikowano: 2024-02-28

 

DZP-OB.2610.32.2024

Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy, w zakresie sprawdzania przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) z czyszczeniem wskazanych przewodów oraz kontrolą elementów wentylacji hybrydowej


Termin składania ofert: 2024-04-09  08:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-09  09:00

Opublikowano: 2024-02-27

 

DZP-OB.2616.11.2024

Przebudowa instalacji gazowych i centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa AMW OReg Bydgoszcz w m. Toruń, Piła.


NOWY termin składania ofert: 2024-03-29  09:00
NOWY termin otwarcia ofert:   2024-03-29  10:00

Opublikowano: 2024-02-26

 

DZP-OB.2616.10.2024

Rozbiórka budynku garażowego w miejscowości Regny, gmina Koluszki


Termin składania ofert: 2024-03-01  08:00
Termin otwarcia ofert:   2024-03-01  09:00

Opublikowano: 2024-02-15

 

DZP-OB.2616.23.2024

Usługa cateringu wielkanocnego dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2024-02-22  08:00
Termin otwarcia ofert:   2024-02-22  09:00

Opublikowano: 2024-02-13

 

DZP-OB.2616.9.2024

Dostawa oznakowanych logo AMW materiałów promocyjnych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2024-02-22  09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-02-22  10:00

Opublikowano: 2024-02-13

 

DZP-OB.2616.14.2024

Wykonanie prac związanych z przebudową parkingu przy internacie garnizonowym w Bydgoszczy przy ul. Sułkowskiego 52 - etap I


Termin składania ofert: 2024-02-29  08:00
Termin otwarcia ofert:   2024-02-29  09:00

Opublikowano: 2024-02-07

 

DZP-OB.2616.449.2023

Dostawa firan i zasłon w internatach oraz w kwaterach internatowych leżących na obszarze działania AMW Oddział Regionalny w Bydgoszczy.


UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2024-01-22  09:00
UWAGA: Nowy termin otwarcia ofert:   2024-01-22  10:00

Opublikowano: 2023-12-22

 

DZP-OB.2610.434.2023

Sukcesywne transporty w zasobie internatowym AMW Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2024-02-05  09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-02-05  10:00

Opublikowano: 2023-12-20

 

DZP-OB.2610.441.2023

Dostawa mebli do kwater internatowych i internatów II


UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2024-01-19  09:00
UWAGA: Nowy termin otwarcia ofert:   2024-01-19  10:00

Opublikowano: 2023-11-29

 

DZP-OB.2616.443.2023

Przebudowa parkingu przy internacie garnizonowym w Bydgoszczy ul. Sułkowskiego 52 – I etap


Termin składania ofert: 2023-12-11  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-12-11  09:30

Opublikowano: 2023-11-24

 

DZP-OB.2616.438.2023

Remont pomieszczeń w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy ul. Gdańska 163 A


Termin składania ofert: 2023-12-01  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-12-01  09:00

Opublikowano: 2023-11-15

 

DZP-OB.2616.439.2023

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2023-11-30  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-30  09:00

Opublikowano: 2023-11-15

 

DZP-OB.2616.417.2023

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku siedziby Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy ul. Gdańska 163A


Termin składania ofert: 2023-11-23  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-23  09:00

Opublikowano: 2023-11-14

 

DZP-OB.2610.404.2023

Kompleksowa dostawa /sprzedaż i dystrybucja/ energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy (V)


Termin składania ofert: 2023-11-09  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-09  10:00

Opublikowano: 2023-10-27

 

DZP-OB.2610.385.2023

Dostawa oraz montaż mebli biurowych do budynku siedziby Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2023-10-27  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-27  09:00

Opublikowano: 2023-10-13

 

DZP-OB.2616.383.2023

Remont dachu budynku magazynowego w Bydgoszczy ul. Szubińska 32


Termin składania ofert: 2023-10-20  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-20  09:00

Opublikowano: 2023-10-05

 

DZP-OB.2610.369.2023

Dostawa i wymiana wodomierzy w lokalach i budynkach będących własnością Skarbu Państwa i Wspólnot Mieszkaniowych


Termin składania ofert: 2023-11-03  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-03  10:00

Opublikowano: 2023-09-29

 

DZP-OB.2610.347.2023

Zakup materiałów biurowych dla potrzeb OR AMW Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2023-11-03  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-03  09:00

Opublikowano: 2023-09-29

 

DZP-OB.2610.365.2023

Usługa utrzymania czystości w budynku administracyjno - biurowym położonym w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a oraz na terenach przyległych


Termin składania ofert: 2023-10-31  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-31  09:00

Opublikowano: 2023-09-26

 

DZP-OB.2610.331.2023

Świadczenie usług pogotowia technicznego, usuwania awarii i robót konserwacyjno-naprawczych w budynkach i innych nieruchomościach AMW Oddział Regionalny Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2023-10-13  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-13  10:00

Opublikowano: 2023-09-11

 

DZP-OB.2616.333.2023

Usługa przeglądu (konserwacji) sprzętu ppoż. będącego na wyposażeniu OR AMW Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2023-09-07  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-07  09:00

Opublikowano: 2023-08-30

 

DZP-OB.2610.281.2023

Dostawa i montaż sprzętu RTV oraz demontaż i zagospodarowanie we własnym zakresie zużytego sprzętu RTV w kwaterach internatowych na obszarze działania AMW OR w Bydgoszczy


NOWY Termin składania ofert: 2023-09-28  08:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2023-09-28  09:00

Opublikowano: 2023-08-16

 

DZP-OB.2610.291.2023

Kompleksowa dostawa /sprzedaż i dystrybucja/ energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy (IV)


Termin składania ofert: 2023-09-14  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-14  10:00

Opublikowano: 2023-08-14

 

DZP-OB.2616.299.2023

Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy, w zakresie sprawdzania przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) z czyszczeniem wskazanych przewodów oraz kontrolą elementów wentylacji hybrydowej


Termin składania ofert: 2023-08-25  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-25  09:00

Opublikowano: 2023-08-11

 

DZP-OB.2616.298.2023

Przebudowa instalacji zimnej wody wraz z montażem stacji uzdatniania wody w węźle cieplnym budynku AMW OReg w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163A (II)


Termin składania ofert: 2023-09-01  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-01  10:00

Opublikowano: 2023-08-02

 

DZP-OB.2610.272.2023

Kompleksowa dostawa /sprzedaż i dystrybucja/ energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2023-09-05  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-05  10:00

Opublikowano: 2023-07-26

 

DZP-OB.2616.271.2023

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2023-08-10  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-10  09:00

Opublikowano: 2023-07-20

 

DZP-OB.2616.282.2023

Remont balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Kosynierów 2 w Łasku


Termin składania ofert: 2023-08-18  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-18  09:00

Opublikowano: 2023-07-20

 

DZP-OB.2616.245.2023

Budowa wewnętrznej linii zasilającej – ul. Szubińska 32 w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2023-08-11  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-11  09:00

Opublikowano: 2023-07-07

 

DZP-OB.2610.240.2023

Usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2023-08-08  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-08  10:00

Opublikowano: 2023-07-06

 

DZP-OB.2616.233.2023

Wykonanie usługi przeglądu i konserwacji instalacji klimatyzacji w systemie VRF Samsung DVM PLUS IV oraz 4 jednostek klimatyzatorów typu SPLIT w budynku Skarbu Państwa AMW w AMW OReg Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2023-07-21  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-21  10:00

Opublikowano: 2023-07-04

 

DZP-OB.2610.237.2023

Świadczenie usług pogotowia technicznego, usuwania awarii i robót konserwacyjno-naprawczych w budynkach i innych nieruchomościach AMW Oddział Regionalny Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2023-08-02  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-02  10:00

Opublikowano: 2023-06-30

 

DZP-OB.2616.228.2023

Remont balkonów i elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Cisowej 2 w Bydgoszczy oraz remont balkonów i loggii wraz z częścią elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Świętokrzyskiej 4 w Brodnicy


Termin składania ofert: 2023-07-13  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-13  09:00

Opublikowano: 2023-06-27

 

DZP-OB.2610.223.2023

Dostawa krzeseł biurowych i foteli obrotowych do siedziby budynku OR AMW Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2023-07-21  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-21  09:00

Opublikowano: 2023-06-20

 

DZP-OB.2610.208.2023

Dostawa sprzętu AGD do kwater internatowych i do internatu położonych na obszarze działania OR AMW Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2023-07-18  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-18  09:00

Opublikowano: 2023-06-16

 

DZP-OB.2616.220.2023

Wykonanie napraw, konserwacji i przeglądów samochodów służbowych należących do OR AMW Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2023-06-30  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-06-30  09:00

Opublikowano: 2023-06-15

 

DZP-OB.2616.214.2023

Przebudowa instalacji zimnej wody wraz z montażem stacji uzdatniania wody w węźle cieplnym budynku AMW OReg w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163A.


Termin składania ofert: 2023-06-29  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-06-29  10:00

Opublikowano: 2023-06-12

 

DZP-OB.2616.200.2023

Remont dachów budynku mieszkalnego przy ul. Polskich Saperów 3 i Polskich Saperów 5 w Inowrocławiu


Termin składania ofert: 2023-06-29  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-06-29  09:00

Opublikowano: 2023-06-06

 

DZP-OB.2610.192.2023

Dostawa i wymiana ciepłomierzy w lokalach będących własnością Skarbu Państwa przy ul. Iwanowskiej 1, 3, 5, 7 w Toruniu


Termin składania ofert: 2023-07-07  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-07  10:00

Opublikowano: 2023-06-05

 

DZP-OB.2610.168.2023

Dostawa /sprzedaż/ energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2023-07-05  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-05  10:00

Opublikowano: 2023-06-02

 

DZP-OB.2616.198.2023

Remont dachu siedziby Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy ul. Gdańska 163A


Termin składania ofert: 2023-06-16  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-06-16  09:00

Opublikowano: 2023-05-30

 

DZP-OB.2616.180.2023

Dostawa kołder, poduszek, pościeli, prześcieradeł oraz kocy do internatów i kwater internatowych położonych na obszarze działania AMW Oddział Regionalny w Bydgoszczy


NOWY termin składania ofert: 2023-06-14  09:00
NOWY termin otwarcia ofert:   2023-06-14  10:00

Opublikowano: 2023-05-24

 

DZP-OB.2610.148.2023

Zakup materiałów biurowych oraz papieru dla potrzeb OR AMW Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2023-06-22  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-06-22  09:00

Opublikowano: 2023-05-22

 

DZP-OB.2610.157.2023

Usługa utrzymania czystości budynku mieszkalnego SP oraz terenu do niego przyległego położonego w Inowrocławiu przy ul. 59 Pułku Piechoty 4


Termin składania ofert: 2023-06-14  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-06-14  09:00

Opublikowano: 2023-05-12

 

DZP-OB.2610.140.2023

Świadczenie usług konserwacji węzłów cieplnych, kotłowni gazowych, hydroforni i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach OR AMW w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2023-06-12  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-06-12  10:00

Opublikowano: 2023-05-10

 

DZP-OB.2616.149.2023

Wykonanie usługi przeglądu i konserwacji instalacji klimatyzacji w systemie VRF Samsung DVM PLUS IV oraz 4 jednostek klimatyzatorów typu SPLIT w budynku Skarbu Państwa AMW w AMW OReg Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2023-05-18  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-18  10:00

Opublikowano: 2023-05-05

 

DZP-OB.2616.144.2023

Przebudowa siedziby Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163 a - kontynuacja


Termin składania ofert: 2023-05-25  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-25  09:00

Opublikowano: 2023-05-05

 

DZP-OB.2616.127.2023

Wykonanie napraw, konserwacji i przeglądów samochodów służbowych należących do OR AMW w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2023-05-12  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-12  09:00

Opublikowano: 2023-04-24

 

DZP-OB.2616.129.2023

Remont balkonów i elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Cisowej 2 w Bydgoszczy oraz remont balkonów i loggii wraz z częścią elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Świętokrzyskiej 4 w Brodnicy


Termin składania ofert: 2023-05-11  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-11  09:00

Opublikowano: 2023-04-24

 

DZP-OB.2623.141.2023

Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2023-04-28  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-04-28  09:00

Opublikowano: 2023-04-20

 

DZP-OB.2610.105.2023

Dostawa oznakowanych logo AMW materiałów promocyjnych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2023-05-11  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-11  10:00

Opublikowano: 2023-04-07

 

DZP-OB.2610.92.2023

Kompleksowa dostawa /sprzedaż i dystrybucja/ energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2023-04-12  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-04-12  10:00

Opublikowano: 2023-03-24

 

DZP-OB.2623.98.2023

Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2023-03-31  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-03-31  09:00

Opublikowano: 2023-03-21

 

DZP-OB.2610.69.2023

Dostawa mebli do kwater internatowych i internatów


Termin składania ofert: 2023-04-19  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-04-19  10:00

Opublikowano: 2023-03-17

 

DZP-OB.2616.53.2023

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz


NOWY Termin składania ofert: 2023-03-24  08:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2023-03-24  09:00

Opublikowano: 2023-03-02

 

DZP-OB.2610.23.2023

Usługa cateringu wielkanocnego dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2023-02-27  08:00
Termin otwarcia ofert:   2023-02-27 09:00

Opublikowano: 2023-02-14

 

DZP-OB.2616.20.2023

Dostawa elementów oświetleniowych do internatów i kwater internatowych


Termin składania ofert: 2023-02-17  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-02-17 10:00

Opublikowano: 2023-02-09

 

DZP-OB.2610.25.2023

Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej


Termin składania ofert: 2023-03-09  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-03-09 10:00

Opublikowano: 2023-02-06

 

DZP-OB.2610.488.2022

Kompleksowa dostawa /sprzedaż i dystrybucja/ energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy.


Termin składania ofert: 2023-01-25  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-01-25 10:00

Opublikowano: 2022-12-23

 

DZP-OB.2610.479.2022

Sukcesywne transporty w zasobie internatowym AMW Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2023-01-19  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-01-19 10:00

Opublikowano: 2022-12-19

 

DZP-OB.2610.436.2022

Dostawa /sprzedaż/ energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszcz​y


Termin składania ofert: 2022-12-12  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-12-12 10:00

Opublikowano: 2022-11-09

 

DZP-OB.2610.446.2022

Dostawa foteli obrotowych do budynku siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2022-11-21  08:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-21 09:00

Opublikowano: 2022-11-08

 

DZP-OB.2610.434.2022

Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli biurowych do budynku siedziby Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy


NOWY trmin składania ofert: 2022-11-18  08:00
NOWY termin otwarcia ofert:   2022-11-18 09:00

Opublikowano: 2022-10-28

 

DZP-OB.2616.435.2022

Dostawa pościeli, prześcieradeł oraz kocy do internatu i kwater internatowych położonych na obszarze działania AMW Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2022-11-04  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-04 10:00

Opublikowano: 2022-10-27

 

DZP-OB.2616.437.2022

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2022-11-10  08:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-10 09:00

Opublikowano: 2022-10-26

 

DZP-OB.2616.402.2022

Wykonanie ogrodzenia przy ul. Szubińskiej 32 w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2022-11-03  08:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-03 09:00

Opublikowano: 2022-10-19

 

DZP-OB.2616.377.2022

Zakup dekoderów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej


NOWY termin składania ofert: 2022-10-28  09:00
NOWY termin otwarcia ofert:   2022-10-28 10:00

Opublikowano: 2022-10-13

 

DZP-OB.2610.360.2022

Dostawa materiałów biurowych oraz papieru biurowego dla potrzeb Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2022-11-04  08:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-04 09:00

Opublikowano: 2022-09-30

 

DZP-OB.2610.338.2022

Świadczenie usług pogotowia technicznego, usuwania awarii i robót konserwacyjno-naprawczych w budynkach i innych nieruchomościach AMW Oddział Regionalny Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2022-10-11  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-10-11 10:00

Opublikowano: 2022-09-09

 

DZP-OB.2616.329.2022

Remont balkonów i elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Cisowej 2 w Bydgoszczy oraz remont balkonów i logii wraz z częścią elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Świętokrzyskiej 4 w Brodnicy


Termin składania ofert: 2022-09-23  08:00
Termin otwarcia ofert:   2022-09-23 09:00

Opublikowano: 2022-09-07

 

DZP-OB.2610.309.2022

Dostawa foteli obrotowych do budynku siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2022-09-20  08:00
Termin otwarcia ofert:   2022-09-20 09:00

Opublikowano: 2022-08-12

 

DZP-OB.2616.312.2022

Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, w zakresie sprawdzenia przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) z czyszczeniem wskazanych przewodów oraz kontrolą elementów wentylacji hybrydowej


Termin składania ofert: 2022-09-09  08:00
Termin otwarcia ofert:   2022-09-09 09:00

Opublikowano: 2022-08-11

 

DZP-OB.2610.285.2022

Usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2022-09-09  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-09-09 10:00

Opublikowano: 2022-08-05

 

DZP-OB.2623.208.2022

Usługa ochrony nieruchomości będących w zasobach Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2022-09-13  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-09-13 10:00

Opublikowano: 2022-08-05

 

DZP-OB.2610.250.2022

Dostawa /sprzedaż/ energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2022-09-07  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-09-07 10:00

Opublikowano: 2022-07-26

 

DZP-OB.2616.287.2022

Leźnica Wielka blok nr 3 - remont ścian fundamentowych, opaski i innych elementów budynku oraz wymiana drzwi zewnętrznych


Termin składania ofert: 2022-08-11  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-08-11 10:00

Opublikowano: 2022-07-22

 

DZP-OB.2610.278.2022

Wycinka drzew, krzewów, samosiej, nowe nasadzenia drzew liściastych i iglastych przy ul. Szubińskiej w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2022-08-05  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-08-05 10:00

Opublikowano: 2022-07-22

 

DZP-OB.2610.280.2022

Zakup krzeseł biurowych dla potrzeb OR AMW Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2022-09-15  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-09-15 10:00

Opublikowano: 2022-07-22

 

DZP-OB.2616.259.2022

Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2022-07-29  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-29 10:00

Opublikowano: 2022-07-20

 

DZP-OB.2616.234.2022

Dostawa i wymiana ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa przy ul. Wróblewskiego 4, Jana Pawła II 21 i Kosynierów 2 w Łasku


Termin składania ofert: 2022-07-15  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-15 10:00

Opublikowano: 2022-07-07

 

DZP-OB.2610.215.2022

Świadczenie usług internetowych w budynkach internatów należących do zasobu Oddziału Regionalnego AMW w podziale na 3 części


Termin składania ofert: 2022-07-21  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-21 10:00

Opublikowano: 2022-06-20

 

DZP-OB.2616.151.2022

Wykonanie napraw i konserwacji pojazdów służbowych należących do OR AMW Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2022-06-24  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-24 10:00

Opublikowano: 2022-06-14

 

DZP-OB.2616.120.2022

D​ostawa sprzętu AGD do kwater Internatowych oraz do internatu położonego na obszarze działania AMW Oddział Regionalny w Bydgoszczy.


Termin składania ofert: 2022-07-01  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-01 10:00

Opublikowano: 2022-05-31

 

DZP-OB.2616.157.2022

Dostawa kołder, poduszek, pościeli, prześcieradeł oraz kocy do internatu i kwater internatowych położonych na obszarze działania AMW Oddział Regionalny w Bydgoszczy.


Termin składania ofert: 2022-06-10  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-10 10:00

Opublikowano: 2022-05-31

 

DZP-OB.2616.202.2022

Przebudowa siedziby Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a


Termin składania ofert: 2022-06-23  08:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-23 09:00

Opublikowano: 2022-05-30

 

DZP-OB.2610.111.2022

Świadczenie usług pogotowia technicznego, usuwania awarii i robót konserwacyjno-naprawczych w budynkach i innych nieruchomościach AMW Oddział Regionalny Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2022-06-20  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-20 10:00

Opublikowano: 2022-05-18

 

DZP-OB.2610.145.2022

Wycinka drzew, krzewów, samosiej, nowe nasadzenia drzew liściastych i iglastych przy ul. Szubińskiej w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2022-06-23  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-23 10:00

Opublikowano: 2022-05-16

 

DZP-OB.2616.150.2022

Obsługa Oddziału w zakresie BHP i ppoż​.


NOWY Termin składania ofert: 2022-06-02  09:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2022-06-02 10:00

Opublikowano: 2022-05-12

 

DZP-OB.2616.154.2022

Remont balkonów i loggii wraz z częścią elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Świętokrzyskiej 4 w Brodnicy


Termin składania ofert: 2022-05-27  08:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-27 09:00

Opublikowano: 2022-05-05

 

DZP-OB.2610.121.2022

Wycinka drzew i krzewów na nieruchomości przy ul. Szybowników w Pile


Termin składania ofert: 2022-05-27  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-27 10:00

Opublikowano: 2022-04-26

 

DZP-OB.2610.103.2022

Dostawa mebli kuchennych do kwatery internatowej w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2022-05-17  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-17 10:00

Opublikowano: 2022-04-15

 

DZP-OB.2610.97.2022

Utrzymanie czystości budynków SP w rejonie działania AMW OR Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2022-05-17  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-17 10:00

Opublikowano: 2022-04-11

 

DZP-OB.2610.79.2022

Dostawa mebli do kwater internatowych oraz internatów


Termin składania ofert: 2022-05-12  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-12 10:00

Opublikowano: 2022-04-11

 

DZP-OB.2616.96.2022

Dostawa i montaż sprzętu RTV oraz demontaż i zagospodarowanie we własnym zakresie zużytego sprzętu RTV w kwaterach internatowych na obszarze działania AMW Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2022-04-15  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-15 10:00

Opublikowano: 2022-04-07

 

DZP-OB.2616.87.2022

Usługi cateringowe dla potrzeb OR AMW Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2022-03-31  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-31 10:00

Opublikowano: 2022-03-23

 

DZP-OB.2623.62.2022

Świadczenie usług medycznych na rzecz Zamawiającego tj.: Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie Oddziału Regionalnego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2022-03-18  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-18 10:00

Opublikowano: 2022-03-09

 

DZP-OB.2616.58.2022

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2022-03-24  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-24 10:00

Opublikowano: 2022-03-08

 

DZP-OB.2616.54.2022

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2022-03-17  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-17 10:00

Opublikowano: 2022-03-02

 

DZP-OB.2610.25.2022

Usługa sukcesywnych transportów w zasobie internatowym Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2022-03-30  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-30 10:00

Opublikowano: 2022-02-25

 

DZP-OB.2616.8.2022

Remont pomieszczeń w siedzibie Oddziału - Bydgoszcz, ul. Gdańska 163A


Termin składania ofert: 2022-03-10  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-10 10:00

Opublikowano: 2022-02-17

 

DZP-OB.2610.452.2021

Dostawa firan i zasłon w internatach oraz kwaterach internatowych leżących na obszarze działania AMW Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2022-01-13 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-01-13 10:00

Opublikowano: 2021-12-27

 

DZP-OB.2610.449.2021

Dostawa i wymiana ciepłomierzy w lokalach będących własnością Skarbu Państwa przy ul. Gdańskiej 147, Gdańskiej 147B, Gdańskiej 147C, Gdańskiej 147D, Gdańskiej 147E, w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2021-12-30 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-12-30 10:00

Opublikowano: 2021-12-20

 

DZP-OB.2610.409.2021

Dostawa i wymiana ciepłomierzy w lokalach będących własnością Skarbu Państwa przy ul. Gdańskiej 147, Gdańskiej 147B, Gdańskiej 147C, Gdańskiej 147D, Gdańskiej 147E, w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2021-11-18 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-18 10:00

Opublikowano: 2021-11-09

 

DZP-OB.2610.393.2021

Usługa wykonania okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa OReg AMW w Bydgoszczy, w zakresie kontroli co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu tech. przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) wraz z czyszczeniem wskazanych przewodów kominow


Termin składania ofert: 2021-11-05 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-05 10:00

Opublikowano: 2021-10-26

 

DZP-OB.2610.392.2021

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2021-11-12 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-12 10:00

Opublikowano: 2021-10-25

 

DZP-OB.2610.378.2021

Dostawa i montaż sprzętu RTV oraz demontaż i zagospodarowanie we własnym zakresie zużytego sprzętu RTV w kwaterach internatowych na obszarze działania AMW Oddział Regionalny w Bydgoszczy


NOWY Termin składania ofert: 2021-11-10 09:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2021-11-10 10:00

Opublikowano: 2021-10-25

 

DZP-OB.2610.391.2021

Remont dachów i innych elementów budynków przy ul. Polskich Saperów 3 i Polskich Saperów 5 w Inowrocławiu


Termin składania ofert: 2021-11-08 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-08 10:00

Opublikowano: 2021-10-22

 

DZP-OB.2610.382.2021

Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli dla potrzeb OR AMW Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2021-10-28 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-28 10:00

Opublikowano: 2021-10-19

 

DZP-OB.2610.379.2021

Usługa wykonania, dostarczenia oraz montażu mebli do internatu położonego w Grudziądzu oraz do kwatery internatowej położonej w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2021-10-28 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-28 10:00

Opublikowano: 2021-10-14

 

DZP-OB.2610.300.2021

Remont pomieszczeń w siedzibie Oddziału - Bydgoszcz, ul. Gdańska 163A


Termin składania ofert: 2021-09-09 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-09 10:00

Opublikowano: 2021-08-16

 

DZP-OB.2610.276.2021

Kompleksowa dostawa (zakup i dystrybucja) energii elektrycznej do nieruchomości Skarbu Państwa w zasobie Oddziału w Bydgoszczy Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2021-09-20 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-20 10:00

Opublikowano: 2021-08-16

 

DZP-OB.2610.273.2021

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2021-09-10 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-10 10:00

Opublikowano: 2021-08-05

 

DZP-OB.2610.235.2021

Usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Bydgoszczy. Zamówienie podzielone na 4 części.


Termin składania ofert: 2021-08-27 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-27 10:00

Opublikowano: 2021-07-23

 

DZP-OB.2610.229.2021

Usługa sukcesywnych transportów w zasobie internatowym Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2021-08-20 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-20 10:00

Opublikowano: 2021-07-20

 

DZP-OB.2610.244.2021

Remont pomieszczeń w siedzibie Oddziału - Bydgoszcz, ul. Gdańska 163A


Termin składania ofert: 2021-08-06 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-06 10:00

Opublikowano: 2021-07-19

 

DZP-OB.2610.242.2021

Dostawa pościeli, prześcieradeł i kocy do kwater internatowych oraz do internatu położonych na obszarze działania AMW Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2021-07-30 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-30 10:00

Opublikowano: 2021-07-16

 

DZP-OB.2610.219.2021

Kompleksowa dostawa gazu wysokometanowego E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb czterech lokali – kwater internatowych


Termin składania ofert: 2021-07-22 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-22 10:00

Opublikowano: 2021-07-13

 

DZP-OB.2610.199.2021

Grudziądz ul. Chełmińska 106 - wymiana drzwi zewnętrznych


Termin składania ofert: 2021-07-21 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-21 10:00

Opublikowano: 2021-07-06

 

DZP-OB.2610.186.2021

Dostawa i wymiana ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa przy ul. Gdańska 147, Gdańska 147 B, Gdańska 147 C, Gdańska 147 D, Gdańska 147 E w Bydgoszczy oraz ul. 3 Maja 6 w Chełmnie


Termin składania ofert: 2021-08-05 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-05 10:00

Opublikowano: 2021-06-30

 

DZP-OB.2610.172.2021

Dostawa sprzętu AGD do nowo powstających kwater internatowych oraz do internatu położonego na obszarze działania AMW Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2021-07-23 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-23 10:00

Opublikowano: 2021-06-22

 

DZP-OB.2610.160.2021

Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2021-06-18 08:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-18 09:00

Opublikowano: 2021-06-08

 

DZP-OB.2610.149.2021

Dostawa i montaż sprzętu RTV oraz demontaż i zagospodarowanie we własnym zakresie zużytego sprzętu RTV w kwaterach internatowych na obszarze działania AMW Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2021-06-10 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-10 10:00

Opublikowano: 2021-05-31

 

DZP-OB.2610.138.2021

Remont balkonów i elewacji w budynkach mieszkalnych w Bydgoszczy przy ulicy Trybowskiego 2, 4 i 6


Termin składania ofert: 2021-06-14 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-14 10:00

Opublikowano: 2021-05-27

 

DZP-OB.2619.108.2021

Świadczenie obsługi prawnej dla potrzeb OR AMW Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2021-05-31 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-31 10:00

Opublikowano: 2021-05-21

 

DZP-OB.2610.116.2021

Usługa sporządzenia operatów szacunkowych dla celu zbycia/ustanowienia trwałego zarządu/dzierżawy określających wartość rynkową/rynkową stawkę czynszu dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2021-06-17 08:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-17 09:00

Opublikowano: 2021-05-14

 

DZP-OB.2610.101.2021

Kompleksowa dostawa gazu wysokometanowego E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb czterech lokali – kwater internatowych


Termin składania ofert: 2021-05-07 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-07 10:00

Opublikowano: 2021-04-28

 

DZP-OB.2610.100.2021

Grudziądz ul. Chełmińska 106 - wymiana drzwi zewnętrznych oraz remont pomieszczeń internatu


Termin składania ofert: 2021-05-18 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-18 11:00

Opublikowano: 2021-04-27

 

DZP-OB.2610.90.2021

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2021-05-05 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-05 11:00

Opublikowano: 2021-04-15

 

DZP-OB.2619.41.2021

Usługa ochrony fizycznej nieruchomości w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 32


Termin składania ofert: 2021-04-15 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-04-15 10:00

Opublikowano: 2021-03-31

 

DZP-OB.2610.652.2020

Dostawa mebli fabrycznie nowych dla potrzeb OR AMW Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2021-01-28 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-28 10:00

Opublikowano: 2020-12-24

 

DZP-OB.2610.646.2020

Kompleksowa dostawa (zakup i dystrybucja) energii elektrycznej do nieruchomości Skarbu Państwa będących w zasobie Oddziału Regionalnego Bydgoszcz Agencji Mienia Wojskowego


NOWY Termin składania ofert: 2021-02-04 11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2021-02-04 12:00

Opublikowano: 2020-12-24

 

DZP-OB.2610.633.2020

Świadczenie usług pogotowia technicznego, napraw i usuwania awarii oraz wykonywania robót konserwacyjnych w budynkach i innych nieruchomościach AMW OReg Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2021-01-04 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-04 11:00

Opublikowano: 2020-12-15

 

DZP-OB.2610.593.2020

Utrzymanie czystości budynków Skarbu Państwa w rejonie działania AMW OReg Bydgoszcz


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-12-28   09:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-12-28   10:00

Opublikowano: 2020-11-30

 

DZP-OB.2610.607.2020

Zawarcie umowy ramowej na remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy.


Termin składania ofert: 2020-12-07 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-12-07 11:00

Opublikowano: 2020-11-20

 

DZP-OB.2610.590.2020

Remont wiatrołapów budynków Skarbu Państwa przy ul. Kosynierów 2, ul. Wróblewskiego 4, ul. Jana Pawła II 21 w Łasku.


Termin składania ofert: 2020-11-26 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-26 12:00

Opublikowano: 2020-11-10

 

DZP-OB.2610.562.2020

Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy w zakresie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej


Termin składania ofert: 2020-11-19 08:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-19 10:00

Opublikowano: 2020-11-06

 

DZP-OB.2610.564.2020

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy.


Termin składania ofert: 2020-11-13 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-13 12:00

Opublikowano: 2020-10-30

 

DZP-OB.2610.558.2020

Dostawa i wymiana 860 sztuk wodomierzy w lokalach i budynkach będących własnością Skarbu Państwa w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2020-11-12 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-12 12:00

Opublikowano: 2020-10-28

 

DZP-OB.2610.527.2020

Dostawa i montaż jednostki klimatyzacyjnej typu SPLIT w kwaterze internatowej


Termin składania ofert: 2020-10-26 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-26 10:00

Opublikowano: 2020-10-13

 

DZP-OB.2610.497.2020

Sprzątanie budynku administracyjno-biurowego oraz terenów przyległych- Bydgoszcz ul. Gdańska 163A


Termin składania ofert: 2020-11-16 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-16 10:00

Opublikowano: 2020-10-12

 

DZP-OB.2610.500.2020

Świadczenie usług pogotowia technicznego, napraw i usuwania awarii oraz wykonywania robót konserwacyjnych w budynkach i innych nieruchomościach AMW OReg Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2020-11-09 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-09 10:00

Opublikowano: 2020-10-09

 

DZP-OB.2610.510.2020

Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2020-10-22 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-22 12:00

Opublikowano: 2020-10-09

 

DZP-OB.2610.520.2020

Remont pomieszczeń internatu- Grudziądz ul. Chełmińska 106


Termin składania ofert: 2020-10-27 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-27 10:00

Opublikowano: 2020-10-09

 

DZP-OB.2619.492.2020

Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb OR AMW Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2020-10-14 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-14 10:00

Opublikowano: 2020-09-30

 

DZP-OB.2610.498.2020

Remont pomieszczenia socjalnego w siedzibie Oddziału Bydgoszcz, ul. Gdańska 163a


Termin składania ofert: 2020-10-12 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-12 10:00

Opublikowano: 2020-09-25

 

DZP-OB.2610.413.2020

Publikacja ogłoszeń ustawowych, reklam oraz innych informacji związanych z bieżącą działalnością Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy w wydaniach prasy codziennej o zasięgu ogólnokrajowym oraz regionalnym na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego


Termin składania ofert: 2020-10-19 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-19 12:00

Opublikowano: 2020-09-14

 

DZP-OB.2619.444.2020

Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy w zakresie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej


Termin składania ofert: 2020-09-28 9:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-28 10:00

Opublikowano: 2020-09-11

 

DZP-OB.2619.459.2020

Dostawa i montaż jednostki klimatyzacyjnej typu MULTI SPLIT w budynku administracyjnym AMW OReg Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2020-09-18 9:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-18 10:00

Opublikowano: 2020-09-10

 

DZP-OB.2619.404.2020

Usługa ochrony nieruchomości należących do Agencji Mienia Wojskowego – zamówienie w podziale na 3 części.


Termin składania ofert: 2020-09-30 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-30 12:00

Opublikowano: 2020-09-04

 

DZP-OB.2610.437.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2020-09-17 9:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-17 10:00

Opublikowano: 2020-08-31

 

DZP-OB.2610.408.2020

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy


UWAGA : Nowy termin składania ofert: 2020-09-14 11:00
UWAGA : Nowy termin otwarcia ofert:   2020-09-14 12:00

Opublikowano: 2020-08-18

 

DZP-OB.2610.372.2020

Wymiana i naprawa drzwi z kształtowników aluminiowych do budynków Skarbu Państwa przy ul. Kosynierów 2, Wróblewskiego 4, Jana Pawła II 21 w Łasku


Termin składania ofert: 2020-09-02 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-02 10:00

Opublikowano: 2020-08-17

 

DZP-OB.2610.371.2020

Dostawa i montaż żaluzji w budynku administracyjno - biurowym położonym w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a


Termin składania ofert: 2020-08-13 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-13 12:00

Opublikowano: 2020-08-05

 

DZP-OB.2610.353.2020

Usługa sukcesywnych transportów wyposażenia dla Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2020-08-27 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-27 12:00

Opublikowano: 2020-07-27

 

DZP-OB.2610.328.2020

Dostawa i wymiana ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa przy ul. Połukarda 1 i 3, ul. Trybowskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, ul. Cisowej 2 w Bydgoszczy oraz ul. Świętego Ducha 88A w Inowrocławiu.


Termin składania ofert: 2020-08-20 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-20 12:00

Opublikowano: 2020-07-17

 

DZP-OB.2610.347.2020

Dostawa banerów, tablic reklamowych, folii samoprzylepnych z nadrukiem oraz opasek kablowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2020-07-22 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-22 12:00

Opublikowano: 2020-07-14

 

DZP-OB.2610.341.2020

Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa Oddziału Regionalnego Agencji Mienie Wojskowego w Bydgoszczy w zakresie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej.


Termin składania ofert: 2020-08-18 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-18 10:00

Opublikowano: 2020-07-13

 

DZP-OB.2610.326.2020

Dostawa i montaż jednostki klimatyzacyjnej typu SPLIT w kwaterze internatowej


Termin składania ofert: 2020-07-09 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-09 10:00

Opublikowano: 2020-06-29

 

DZP-OB.2610.319.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2020-07-10 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-10 10:00

Opublikowano: 2020-06-24

 

DZP-OB.2610.308.2020

Wymiana i naprawa drzwi z kształtowników aluminiowych do budynków Skarbu Państwa przy ul. Kosynierów 2, Wróblewskiego 4, Jana Pawła II 21 w Łasku


Termin składania ofert: 2020-07-07 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-07 10:00

Opublikowano: 2020-06-22

 

DZP-OB.2610.297.2020

Remont budynków użytkowych nr 38 i 39 w Pile przy ul. Szybowników


Termin składania ofert: 2020-06-30 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-30 10:00

Opublikowano: 2020-06-15

 

DZP-OB.2610.253.2020

Dostawa sprzętu AGD do nowo utworzonych kwater internatowych, a także do budynku internatu położonego w Leźnicy Wielkiej


Termin składania ofert: 2020-07-06 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-06 12:00

Opublikowano: 2020-06-03

 

DZP-OB.2610.269.2020

Kompleksowa dostawa gazu wysokometanowego E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb sześciu lokali - kwater internatowych.


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-06-19   11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-06-19   12:00

Opublikowano: 2020-05-29

 

DZP-OB.2610.258.2020

Konserwacja węzłów cieplnych i kotłowni w budynkach AMW OReg Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2020-06-17 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-17 10:00

Opublikowano: 2020-05-28

 

DZP-OB.2610.264.2020

Wykonanie nasadzeń zieleni w Bydgoszczy, ul. Gdańska 147


Termin składania ofert: 2020-06-04 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-04 10:00

Opublikowano: 2020-05-26

 

DZP-OB.2610.221.2020

Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości Skarbu Państwa będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2020-06-19 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-19 12:00

Opublikowano: 2020-05-15

 

DZP-OB.2610.226.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW OReg Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2020-05-28 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-28 10:00

Opublikowano: 2020-05-11

 

DZP-OB.2610.165.2020

Dostawa Internetu do budynków internatowych należących do zasobu Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy w podziale na 3 części


Termin składania ofert: 2020-06-09 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-09 12:00

Opublikowano: 2020-05-07

 

DZP-OB.2610.215.2020

Remont balkonów i elewacji w budynkach będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy położonych przy ul. Trybowskiego 10 i 12 oraz Połukarda 3.


Termin składania ofert: 2020-05-21 9:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-21 10:00

Opublikowano: 2020-05-04

 

DZP-OB.2610.129.2020

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiujących i drukujących dla potrzeb OR AMW w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2020-05-08 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-08 12:00

Opublikowano: 2020-04-29

 

DZP-OB.2610.154.2020

Dostawa elementów oświetleniowych do budynku internatowego położonego w Leźnicy Wielkiej


Termin składania ofert: 2020-04-20 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-20 10:00

Opublikowano: 2020-04-10

 

DZP-OB.2610.114.2020

Dostawa kołder, poduszek, prześcieradeł oraz narzut do kwater internatowych


Termin składania ofert: 2020-04-15 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-15 12:00

Opublikowano: 2020-04-06

 

DZP-OB.2610.131.2020

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru dla potrzeb Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-05-21   11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-05-21   12:00

Opublikowano: 2020-04-03

 

DZP-OB.2610.137.2020

Remont łazienek w kwaterach internatowych na VIII i IX piętrze internatu garnizonowego przy ul. Sułkowskiego 52 w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2020-04-16 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-16 10:00

Opublikowano: 2020-03-24

 

DZP-OB.2610.141.2020

Konserwacja i stały dozór dźwigu osobowego w budynku przy ul. Topolowej 1 w Łasku będącym w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2020-04-01 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-01 12:00

Opublikowano: 2020-03-24

 

DZP-OB.2610.107.2020

Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy w zakresie instalacji gazowych i przewodów kominowych.


Termin składania ofert: 2020-03-23 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-23 10:00

Opublikowano: 2020-03-11

 

DZP-OB.2610.109.2020

Utrzymanie czystości w rejonie działania AMW OReg Bydgoszcz


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-05-05   09:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-05-05   10:00

Opublikowano: 2020-03-09

 

DZP-OB.2610.89.2020

Dostawa mebli fabrycznie nowych z katalogów


Termin składania ofert: 2020-04-06 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-06 10:00

Opublikowano: 2020-03-03

 

DZP-OB.2610.95.2020

Wycinka 22 szt. drzew na nieruchomości przy ul. Podgórskiej 16d w Toruniu


Termin składania ofert: 2020-03-12 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-12 12:00

Opublikowano: 2020-03-02

 

DZP-OB.2610.94.2020

Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2020-03-10 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-10 12:00

Opublikowano: 2020-02-28

 

DZP-OB.2610.83.2020

Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2020-04-02 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-02 10:00

Opublikowano: 2020-02-28

 

DZP-OB.2610.84.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w rejonie działania AMW OReg Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2020-03-16 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-16 10:00

Opublikowano: 2020-02-27

 

DZP-OB.2610.75.2020

Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów


Termin składania ofert: 2020-03-27 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-27 12:00

Opublikowano: 2020-02-24

 

DZP-OB.2610.61.2020

Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości Skarbu Państwa będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2020-03-20 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-20 12:00

Opublikowano: 2020-02-18

 

DZP-OB.2610.63.2020

Konserwacja i stały dozór dźwigu osobowego w budynku przy ul. Topolowej 1 w Łasku będącym w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2020-02-19 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-19 12:00

Opublikowano: 2020-02-11

 

DZP-OB.2610.16.2020

Dostawa elementów oświetleniowych do budynku internatowego położonego w Leźnicy Wielkiej


Termin składania ofert: 2020-02-03 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-03 10:00

Opublikowano: 2020-01-22

 

DZP-OB.7720.595.2019/2020

Zawarcie umowy ramowej na remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2020-01-23 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-01-23 10:00

Opublikowano: 2020-01-08

 

DZP-OB.7720.584.2019

Konserwacja urządzeń dla niepełnosprawnych w budynkach będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2020-01-08 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-01-08 12:00

Opublikowano: 2019-12-30

 

DZP-OB.7720.591.2019

Dostawa firan, zasłon i karniszy do internatu oraz kwater internatowych położonych na obszarze właściwości Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2020-01-09 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-01-09 12:00

Opublikowano: 2019-12-30

 

DZP-OB.7720.563.2019

Dostawa firan, zasłon i karniszy do internatu oraz kwater internatowych położonych na obszarze właściwości Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-12-17 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-12-17 12:00

Opublikowano: 2019-12-09

 

DZP-OB.7729.553.2019

Usługa ochrony nieruchomości znajdujących się w zasobach i zarządzanych przez Oddział Regionalny w Bydgoszczy Agencji Mienia Wojskowego w podziale na 5 części


Termin składania ofert: 2019-12-10 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-12-10 10:00

Opublikowano: 2019-12-04

 

DZP-OB.7720.524.2019

Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-11-20 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-20 12:00

Opublikowano: 2019-11-07

 

DZP-OB.7720.478.2019

Publikacja ogłoszeń ustawowych, reklam oraz innych informacji związanych z bieżącą działalnością Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-11-27 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-27 12:00

Opublikowano: 2019-10-25

 

DZP-OB.7720.414.2019

Usługa sukcesywnych transportów wyposażenia dla Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy

 

 

Termin składania ofert: 2019-10-31 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-31 12:00

Opublikowano: 2019-09-30

 

DZP-OB.7720.415.2019

Dostawa mebli fabrycznie nowych z wyposażeniem AGD oraz elektrycznym sprzętem gospodarstwa domowego


Termin składania ofert: 2019-10-29 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-29 10:00

Opublikowano: 2019-09-25

 

DZP-OB.7720.366.2019

Dostawa i wymiana ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa przy ul. Polskich Saperów 3 i 5 w Inowrocławiu i przy ul. 11 DAK 24 w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-10-22 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-22 10:00

Opublikowano: 2019-09-20

 

DZP-OB.7720.374.2019

Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów


Termin składania ofert: 2019-10-18 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-18 12:00

Opublikowano: 2019-09-17

 

DZP-OB.7720.356.2019

Zawarcie umowy ramowej na remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-10-01 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-01 10:00

Opublikowano: 2019-09-11

 

DZP-OB.7720.301.2019

Dostawa i montaż sprzętu RTV w kwaterach internatowych na obszarze działania AMW Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-09-23 09:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-09-23 10:00

Opublikowano: 2019-09-11

 

DZP-OB.7720.403.2019

Remont pomieszczeń oraz elementów pokrycia dachowego internatu blok nr 9 w Leźnicy Wielkiej


Termin składania ofert: 2019-09-26 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-26 10:00

Opublikowano: 2019-09-11

 

DZP-OB.7720.279.2019

Dostawa i montaż żaluzji oraz rolet w budynku administracyjno-biurowym oraz budynku internatu


Termin składania ofert: 2019-08-28 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-28 12:00

Opublikowano: 2019-08-20

 

DZP-OB.7720.308.2019

Dostawa i montaż sprzętu AGD oraz demontaż i zagospodarowanie we własnym zakresie zużytego sprzętu AGD w kwaterach internatowych, internacie położonych na obszarze działania AMW OReg w Bydgoszczy oraz w budynku administracyjno-biurowym w Bydgoszczy


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-09-24 09:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-09-24 10:00

Opublikowano: 2019-08-13

 

DZP-OB.7720.280.2019

Wykonanie oraz montaż 30 sztuk szaf biurowych dla potrzeb OR AMW w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-08-29 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-29 12:00

Opublikowano: 2019-08-12

 

DZP-OB.7720.338.2019

Remont łazienek w kwaterach internatowych na X i IX piętrze internatu garnizonowego przy ul. Sułkowskiego 52 w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-08-23 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-23 10:00

Opublikowano: 2019-08-08

 

DZP-OB.7720.249.2019

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiujących i drukujących dla potrzeb Oddziału regionalnego AMW w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-08-07 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-07 12:00

Opublikowano: 2019-07-30

 

DZP-OB.7720.281.2019

Usługa określenia dla celu zbycia najmu dzierżawy, ustanowienia trwałego zarządu wartości rynkowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2019-08-21 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-21 12:00

Opublikowano: 2019-07-16

 

DZP-OB.7720.304.2019

Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-08-19 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-19 12:00

Opublikowano: 2019-07-15

 

DZP-OB.7720.277.2019

Świadczenie usług pogotowia technicznego, napraw i usuwania awarii w budynkach AMW OReg Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2019-08-01 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-01 10:00

Opublikowano: 2019-07-12

 

DZP-OB.7720.306.2019

Remont pomieszczeń oraz elementów pokrycia dachowego internatu blok nr 9 w Leźnicy Wielkiej


Termin składania ofert: 2019-07-30 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-30 10:00

Opublikowano: 2019-07-12

 

DZP-OB.7720.225.2019

Dostawa internetu do budynków internatowych należących do zasobu Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-08-13 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-13 12:00

Opublikowano: 2019-07-11

 

DZP-OB.7720.278.2019

Remont łazienek w kwaterach internatowych na X i IX piętrze internatu garnizonowego przy ul. Sułkowskiego 52 w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-07-11 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-11 10:00

Opublikowano: 2019-06-26

 

DZP-OB.7720.146.2019

Dostawa mebli fabrycznie nowych z wyposażeniem AGD oraz elektrycznym sprzętem gospodarstwa domowego


Termin składania ofert: 2019-07-25 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-25 10:00

Opublikowano: 2019-06-21

 

DZP-OB.7720.250.2019

Zawarcie umowy ramowej na remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-07-04 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-04 10:00

Opublikowano: 2019-06-19

 

DZP-OB.7720.150.2019

Dostawa elementów oświetleniowych do budynku internatowego położonego w Leźnicy Wielkiej oraz kwater internatowych należących do zasobu AMW Oddział Regionalny Bydgoszcz

 

 

Termin składania ofert: 2019-06-18 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-18 12:00

Opublikowano: 2019-06-10

 

DZP-OB.7720.199.2019

Dostawa kołder, poduszek i kocy do internatów oraz kwater internatowych należących do zasobu AMW Oddział Regionalny Bydgoszcz

 

 

 

Termin składania ofert: 2019-06-17  11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-17  12:00

Opublikowano: 2019-06-07

 

DZP-OB.7720.200.2019

Dostawa firan, zasłon i karniszy do internatu oraz kwater internatowych położonych na obszarze właściwości Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy 

Termin składania ofert: 2019-06-13 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-13 11:00

Opublikowane: 2019-06-05

 

DZP-OB.7720.153.2019

Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy w zakresie instalacji gazowych i przewodów kominowych 

Termin składania ofert: 2019-06-13 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-13 12:00

Opublikowano: 2019-06-05

 

DZP-OB.7720.136.2019

Dostawa i wymiana ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa przy ul. Sybiraków 14 i 16 w Bydgoszczy, ul. Świętokrzyska 4 w Brodnicy oraz ul. Topolowa 1 w Łasku 

Termin składania ofert: 2019-07-09 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-09 12:00

Opublikowano: 2019-06-04

 

DZP-OB.7720.139.2019

Dostawa materiałów promocyjnych dla Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-05-21 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-21 12:00

Opublikowano: 2019-05-13

 

DZP-OB.7720.133.2019

Usługa sukcesywnych transportów wyposażenia dla Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-06-14 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-14 12:00

Opublikowano: 2019-05-13

 

DZP-OB.7720.130.2019

Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa Oddziału Regionalnego Agencji mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-06-12 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-06-12 12:00

Opublikowano: 2019-04-24

 

DZP-OB.7720.85.2019

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Toruniu, Pile i Skierniewicach


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-04-29 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-04-29 12:00

Opublikowano: 2019-04-08

 

DZP-OB.7729.115.2019

Świadczenie obsługi prawnej Oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy w podziale na 2 części


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-04-12 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-04-12 12:00

Opublikowano: 2019-04-02

 

DZP-OB.7720.92.2019

Świadczenie usług pogotowia technicznego i konserwacji bieżącej w budynkach Agencji Mienia Wojskowego Oddział regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-04-08 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-08 12:00

Postępowanie wszczęto: 2019-03-28

 

DZP-OB.7720.100.2019

Dostawa materiałów biurowych oraz papieru dla potrzeb Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-04-03 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-03 12:00

Postępowanie wszczęto: 2019-03-26


 

DZP-OB.7720.73.2019

Remont balkonów i elewacji w budynkach znajdujących się w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy przy ul. Trybowskiego 8 oraz Połukarda 1


Termin składania ofert: 2019-04-05 11:00
Termin otwarcia ofert:  2019-04-05 12:00

Postępowanie wszczęto: 2019-03-20

 

DZP-OB.7729.98.2019

Usługa ochrony nieruchomości znajdujących się w zasobach i zarządzanych przez Oddział Regionalny w Bydgoszczy Agencji Mienia Wojskowego – zamówienie w podziale na 8 części


Termin składania ofert: 2019-03-15 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-03-15 10:00

Postępowanie wszczęto: 2019-03-12


 

DZP-OB.7729.38.2019

Usługa ochrony nieruchomości znajdujących się w zasobach i zarządzanych przez Oddział Regionalny w Bydgoszczy Agencji Mienia Wojskowego – zamówienie w podziale na 2 części


Termin składania ofert: 2019-02-13 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-02-13 12:00

Postępowanie wszczęto: 2019-02-08
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY