OR AMW w Bydgoszczy

Nr sprawy: OB-DIR.264.33.2021


ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy obiektu magazynowego przy ul. Szubińskiej 32 w Bydgoszczy

Termin składania ofert 2021-09-27 12:00

Ofertę należy dostarczyć (przesłać pocztą / kurierem lub złożyć osobiście) w zamkniętej kopercie na adres Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a, 85-915 Bydgoszcz

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Pani Ewa Tułodziecka , telefon: 693-56-13-78, e-mail: e.tulodziecka@amw.com.pl

 

Opublikowano: 2021-09-13

Załączniki:

Istotne Warunki Zmówienia IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Istotne Warunki Zamowienia IWZ.pdf] (.pdf, 584.72 kB)
Załącznik graficzny nr 2 do OPZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Załacznik graficzny nr 2 do OPZ.pdf] (.pdf, 1644.21 kB)
Załącznik graficzny nr 1 do OPZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Załącznik graficzny nr 1 do OPZ.pdf] (.pdf, 1166.25 kB)
Załącznik nr 1 do IWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Załącznik nr 1 do IWZ - OPZ.pdf] (.pdf, 2019.88 kB)
Załącznik nr 2 do IWZ -formularz cenowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Załącznik nr 2 do IWZ -formularz cenowy.pdf] (.pdf, 255.43 kB)
Załącznik nr 3 do IWZ - Kryteria oceny ofert [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Załącznik nr 3 do IWZ - Kryteria oceny ofert.pdf] (.pdf, 180.66 kB)
Załącznik nr 4 do IWZ - Warunki udziału w postępowaniu [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Załącznik nr 4 do IWZ - Warunki udziału w postępowaniu.pdf] (.pdf, 407.28 kB)
Załącznik nr 5 do IWZ - Projekt umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Załącznik nr 5 do IWZ - IPU.pdf] (.pdf, 432.14 kB)
Załącznik nr 6 do IWZ - RODO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Załącznik nr 6 do IWZ - RODO.pdf] (.pdf, 352.47 kB)
Zapewnienia dostawy mediów ENEA OPERATOR MWiK [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Zapewnienia dostawy mediow ENEA OPERATOR MWiK.pdf] (.pdf, 565.64 kB)
Odpowiedzi na pytania [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Odpowiedzi na pytania.pdf] (.pdf, 231.95 kB)
Informacja o wyniku zapytania [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Informacja na strone.docx.pdf] (.pdf, 202.05 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Usługę zabezpieczenia siatką ochronną elewacji budynku nr 33 na nieruchomości przy ul. Podgórskiej 16 b w Toruniu

Termin składania ofert 2021-07-30 12:00

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną, pliki w formacie „PDF” na adres poczty elektronicznej AMW Oreg w Bydgoszczy: bydgoszcz@amw.com.pl

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Michał Niechwiej, e-mail m.niechwiej@amw.com.pl , tel. (52) 52-57-969

 

Opublikowano: 2021-07-21

Załączniki:

IWZ - Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/IWZ.pdf] (.pdf, 681.34 kB)
Zał. 1 do IWZ - OPZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Zał. 1 do IWZ - OPZ.pdf] (.pdf, 620.60 kB)
Zał. 1 do OPZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Zał. 1 do OPZ.pdf] (.pdf, 760.09 kB)
Zał. 2 do IWZ - formularz [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Zał. 2 do IWZ - formularz.pdf] (.pdf, 335.20 kB)
Zał. 3 do IWZ - IPU [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Zał. 3 do IWZ - IPU.pdf] (.pdf, 290.72 kB)
Zał. 4 do IWZ - RODO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Zał. 4 do IWZ - RODO.pdf] (.pdf, 416.87 kB)
Załącznik nr 2 do IWZ - Formularz oferty.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Załącznik nr 2 do IWZ - Formularz oferty.docx] (.docx, 15.19 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Przegląd instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Skarbu Państwa AMW w Łasku ul. Wróblewskiego 4, Kosynierów 2, Jana Pawła II 21. NUMER POSTĘPOWANIA: OB-DIR.264.15.2021

Termin składania ofert 2021-06-29 12:00

1. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną, pliki w formacie „PDF” na adres poczty elektronicznej AMW Oreg w Bydgoszczy: bydgoszcz@amw.com.pl

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Marek Banach, e-mail: m.banach@amw.com.pl

 

Opublikowano: 2021-06-10

Załączniki:

Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/10.06 ALA/Istotne Warunki Zamowienia IWZ.docx] (.docx, 38.84 kB)
Załącznik nr 1 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/10.06 ALA/Załącznik nr 1 do IWZ - OPZ.docx] (.docx, 28.92 kB)
Załącznik nr 2 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/10.06 ALA/Załącznik nr 2 do IWZ - Formularz oferty.docx] (.docx, 15.95 kB)
Załącznik nr 3 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/10.06 ALA/Załącznik nr 3 do IWZ - Kryteria oceny ofert.docx] (.docx, 16.15 kB)
Załącznik nr 4 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/10.06 ALA/Załącznik nr 4 do IWZ - Warunki udziału w postępowaniu.docx] (.docx, 15.60 kB)
Załącznik nr 5 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/10.06 ALA/Załącznik nr 5 do IWZ - IPU.doc] (.doc, 101.00 kB)
Załącznik nr 6 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/10.06 ALA/Załącznik nr 6 do IWZ - RODO.docx] (.docx, 15.10 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby Oddziału przy ul. Gdańskiej 163 a w Bydgoszczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. NUMER POSTĘPOWANIA: OB-DIR.264.8.2021/1

Termin składania ofert 2021-05-18 12:00

Ofertę należy dostarczyć (przesłać pocztą/kurierem lub złożyć osobiście) w zamkniętej kopercie na adres Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, ul. Gdańska

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Pani Ewa Tułodziecka , telefon: 693-56-13-78, e-mail: e.tulodziecka@amw.com.pl

 

Opublikowano: 2021-04-28

Załączniki:

Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/bydgoszcz 28.04/Istotne Warunki Zamowienia - IWZ.pdf] (.pdf, 601.69 kB)
Rzut parteru [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/bydgoszcz 28.04/Rzut parteru - załacznik nr 1 do OPZ.pdf] (.pdf, 183.59 kB)
Zał. nr 1 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/bydgoszcz 28.04/Załącznik nr 1 do IWZ - OPZ.pdf] (.pdf, 672.14 kB)
Zał. nr 2 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/bydgoszcz 28.04/Załącznik nr 2 do IWZ - Formularz oferty.pdf] (.pdf, 276.24 kB)
Zał. nr 3 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/bydgoszcz 28.04/Załącznik nr 3 do IWZ - Kryteria oceny ofert.pdf] (.pdf, 201.87 kB)
Zał. nr 4 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/bydgoszcz 28.04/Załącznik nr 4 do IWZ - Warunki udziału w postępowaniu.pdf] (.pdf, 349.92 kB)
Zał. nr 5 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/bydgoszcz 28.04/Załącznik nr 5 do IWZ - IPU.pdf] (.pdf, 260.63 kB)

Oddział Regionalny w Bydgoszczy


ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Dostawę stołu oraz 8 krzeseł dla potrzeb Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, zgodnie z Istotnymi Warunkami Zamówienia. Sprawa nr OB-DO.264.10.2021

Termin składania ofert 2021-05-05 10:30

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Pani Magdalena Wesołowska tel. 52 52 57 951 fax 52 52 57 825 e-mail: m.wesolowska@amw.com.pl

 

Opublikowano: 2021-04-28

Załączniki:

Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Meble Bydgoszcz/IWZ podpisane.pdf] (.pdf, 939.53 kB)
Opis przedmiotu zamówienia - meble [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Meble Bydgoszcz/opz podpisane.pdf] (.pdf, 359.56 kB)
Projekt umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Meble Bydgoszcz/8_04 IPU podpisana.pdf] (.pdf, 460.54 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
dostawę akumulatora do wózka podnośnikowego elektrycznego STRACKER typu TOP-TRUCKPLUS wraz wykonaniem przeglądu okresowego i dokumentacji technicznej zgodnie z Istotnymi Warunkami Zamówienia. Sprawa nr OB-DO.264.1.2021

Termin składania ofert 2021-05-05 14:00

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Pan Marek Kiciński tel. 52 5257 893, 882 134 331,fax 52 52 57 825 e-mail: m.kicinski@amw.com.pl

 

Opublikowano: 2021-04-22

Załączniki:

IWZ - NAPRAWA WÓZKA PALETOWEGO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/WÓZEK PALETOWY OB/naprawa wózka paletowego.pdf] (.pdf, 1181.60 kB)
Załącznik 1 Formularz ofertowy.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/WÓZEK PALETOWY OB/Załącznik 1 Formularz ofertowy.docx] (.docx, 13.73 kB)
Załącznik nr 2 Formularz cenowy.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/WÓZEK PALETOWY OB/Załącznik nr 2 Formularz cenowy.docx] (.docx, 13.09 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Szczepienia ochronne przeciw grypie dla pracowników OR AMW Bydgoszcz. Sprawa nr OB-DO.264.46.2020

powtórzenie zapytania

Termin składania ofert 2020-10-06 10:00

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Magdalena Wesołowska tel. (52)52 57 951, m.wesolowska@amw.com.pl

Opublikowano: 2020-09-30

Załączniki:

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ SZCZEPIENIA BYDGOSZCZ/Szczepienia 2/INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW SZCZEPIENIA.pdf] (.pdf, 917.65 kB)
PROJEKT UMOWY [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ SZCZEPIENIA BYDGOSZCZ/Szczepienia 2/umowa szczepienia - projekt.pdf] (.pdf, 406.38 kB)
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ SZCZEPIENIA BYDGOSZCZ/Szczepienia 2/unieważnienie postępowania - szczepienia.pdf] (.pdf, 27.25 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Szczepienia ochronne przeciw grypie dla pracowników OR AMW Bydgoszcz. Sprawa nr OB-DO.264.46.2020

Termin składania ofert 2020-09-17 10:00

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Magdalena Wesołowska tel. (52)52 57 951, m.wesolowska@amw.com.pl

Opublikowano: 2020-09-11

Załączniki:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM SZCZEPIENIA [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ SZCZEPIENIA BYDGOSZCZ/INFORMACJA ORAZ WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM SZCZEPIENIA podpisany.pdf] (.pdf, 913.62 kB)
PROJEKT UMOWY [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ SZCZEPIENIA BYDGOSZCZ/AMW umowa szczepienia podpisana1.pdf] (.pdf, 487.32 kB)
Unieważnienie zapytania [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ SZCZEPIENIA BYDGOSZCZ/unieważnienie szczepienia.pdf] (.pdf, 27.31 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Dostawę mebli do kwatery internatowej. Sprawa nr OB-DZ.264.8.2020

Termin składania ofert 2020-05-18 12:00

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Anna Grobelna - Gaca, tel. /52/ 52 57 925, e-mail a.gaca@amw.com.pl

Opublikowano: 2020-04-30

Załączniki:
 

Istotne warunki zamówienia.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DZ_264_8_2020/Istotne warunki zamówienia.pdf] (.pdf, 1078.22 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy Nr sprawy: OBDO.264.1.2020

Termin składania ofert 2020-01-20 godz.10:30

 

 

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Magdalena Wesołowska 52 52 57 951 m.wesolowska@amw.com.pl

 

 

Opublikowano: 2020-01-14

Załączniki:
 

Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/medycyna Bydgoszcz/IWZ.pdf] (.pdf, 8094.80 kB)
Formularz Cenowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/medycyna Bydgoszcz/FORMULARZ CENOWY.docx] (.docx, 14.93 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Wymianę i naprawę drzwi wejściowych z kształtowników aluminiowych do budynków Kosynierów 2, Wróblewskiego 4 i Jana Pawła II 21 w Łasku

Termin składania ofert 2019-10-25 10:45
Termin otwarcia ofert   2019-10-25 11:00

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Leszek Żołądź, tel. /52/ 52 57 853, e-mail l.zoladz@amw.com.pl

Opublikowano: 2019-10-18

Załączniki:
 

zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_57_2019/zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania nr DZP-OB.776.57.2019.pdf] (.pdf, 245.19 kB)
Modyfikacja IWZ.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_57_2019/Modyfikacja IWZ.pdf] (.pdf, 301.70 kB)
Istotne Warunki Zamowienia_IWZ.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_57_2019/Istotne Warunki Zamowienia_IWZ.pdf] (.pdf, 2561.96 kB)
Zalacznik Nr 1_ Formularz oferty.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_57_2019/Zalacznik Nr 1_ Formularz oferty.docx] (.docx, 13.84 kB)
Zalacznik Nr 2_Istotne Postanowienia Umowy_IPU.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_57_2019/Zalacznik Nr 2_Istotne Postanowienia Umowy_IPU.pdf] (.pdf, 7147.75 kB)
Zalacznik Nr 3_Przedmiary_robot.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_57_2019/Zalacznik Nr 3_Przedmiary_robot.pdf] (.pdf, 1106.68 kB)
Zalacznik Nr 4_ Opis Przedmiotu Zamówienia_OPZ.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_57_2019/Zalacznik Nr 4_ Opis Przedmiotu Zamówienia_OPZ.pdf] (.pdf, 617.19 kB)
STWiOR.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_57_2019/STWiOR.pdf] (.pdf, 3620.23 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Łask ul. Kosynierów 2, Wróblewskiego 4, Jana Pawła II 21 – remont wiat śmietnikowych

Termin składania ofert 2019-10-18 10:45
Termin otwarcia ofert   2019-10-18 11:00

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Leszek Żołądź, tel. /52/ 52 57 853, e-mail l.zoladz@amw.com.pl

Opublikowano: 2019-10-08

Załączniki:
 

Istotne warunki zamowienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/wiaty Bydgoszcz/Istotne warunki zamowienia.docx] (.docx, 379.47 kB)
opz wiaty śmietnikowe [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/wiaty Bydgoszcz/opz wiaty śmietnikowe.docx] (.docx, 30.83 kB)
Projekt umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/wiaty Bydgoszcz/IPU - Projekt.doc] (.doc, 168.50 kB)
Przedmiary [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/wiaty Bydgoszcz/przedmiary.pdf] (.pdf, 1556.02 kB)
STWiOR [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/wiaty Bydgoszcz/STWiOR.docx] (.docx, 37.02 kB)
Wybór najkorzystniejszej oferty [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB.DIR.776.58/OB.DIR.776.58_smietnik.pdf] (.pdf, 332.68 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Remont placu zabaw ul. Jana Pawła II 21 w Łasku.

Termin składania ofert 2019-09-26 10:45
Termin otwarcia ofert   2019-09-26 11:00

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Wojciech Kawiecki tel. 52 525 78 65

Opublikowano: 2019-09-12

Załączniki:
 

IWZ.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB.DIR.776.49/IWZ.pdf] (.pdf, 3226.46 kB)
OPZ.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB.DIR.776.49/OPZ.pdf] (.pdf, 2650.12 kB)
Istotne postanowienia umowy_wzor umowy.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB.DIR.776.49/Istotne postanowienia umowy_wzor umowy.pdf] (.pdf, 6967.61 kB)
Formularz oferty- werja edytowalna.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB.DIR.776.49/Formularz oferty- werja edytowalna.docx] (.docx, 39.00 kB)
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania OB.DIR.776.49.2019 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB.DIR.776.49/zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania OB.DIR.776.49.2019.pdf] (.pdf, 237.72 kB)
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY