OR AMW w Bydgoszczy


Istotne Warunki Zamówienia (IWZ) stanowiące Zapytanie ofertowe do postępowania na

Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu państwa Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy w zakresie sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych

Termin składania ofert do dnia 30.05.2024 r. do godz. 15.00

Ofertę należy dostarczyć (przesłać pocztą/kurierem lub złożyć w kancelarii) na adres Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163A lub przesłać pliki w formacie „PDF” na adres poczty elektronicznej AMW OReg w Bydgoszczy: bydgoszcz@amw.com.pl

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Pan Mariusz Jabłoński e-mail: m.jablonski2@amw.com.pl, tel. (52) 52-57-871

Opublikowano: 2024-05-15

Załączniki:


 

Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/OB DIR/IWZ.pdf] (.pdf, 785.87 kB)
Załącznik nr 1 do IWZ - IPU [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/OB DIR/6_05 Wzór umowy.pdf] (.pdf, 551.15 kB)
Załącznik nr 1 do IPU - Zestawienie obiektów [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/OB DIR/Zestawienie obiektów - załącznik 1 do umowy.pdf] (.pdf, 374.19 kB)
Załącznik nr 2 do IPU - Opis przedmiotu zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/OB DIR/OPZ - załącznik 2 do umowy.pdf] (.pdf, 554.98 kB)
Załącznik nr 3 do IPU - Formularz oferty [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/OB DIR/formularz oferty - załącznik 3 do umowy.docx] (.docx, 44.67 kB)
Załącznik nr 2 do IWZ - RODO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/OB DIR/RODO - załącznik 2 do IWZ.pdf] (.pdf, 385.74 kB)

Istotne Warunki Zamówienia (IWZ) stanowiące Zapytanie ofertowe do postępowania na

Montaż ogrodzenia betonowego modułowego o wysokości 2m, Inowrocław, ul. Dworcowa, działka nr 179

Termin składania ofert do dnia 31.05.2024 r. do godz. 12.00

Ofertę należy dostarczyć (przesłać pocztą/kurierem lub złożyć w kancelarii) na adres Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163A lub przesłać pliki w formacie „PDF” na adres poczty elektronicznej AMW OReg w Bydgoszczy: bydgoszcz@amw.com.pl

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Pan Mariusz Jabłoński e-mail: m.jablonski2@amw.com.pl, tel. (52) 52-57-871

Opublikowano: 2024-05-06

Załączniki:


 

Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/06.05/Istotne Warunki Zamowienia IWZ.pdf] (.pdf, 601.33 kB)
Załącznik nr 1 do IWZ - OPZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/06.05/OPZ.pdf] (.pdf, 253.05 kB)
Załącznik nr 2 do IWZ - Formularz ofertowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/06.05/Formularz oferty.doc] (.doc, 71.50 kB)
Załącznik nr 3 do IWZ - IPU [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/06.05/Wzór umowy PPU.pdf] (.pdf, 595.59 kB)
Załącznik nr 4 do SWZ - Przedmiar [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/06.05/Ogrodzenie Inowrocław -prd.pdf] (.pdf, 149.33 kB)
Załącznik nr 5 do IWZ - STWIOR [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/06.05/STWiOR.pdf] (.pdf, 1198.87 kB)
Załącznik nr 6 do IWZ - RODO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/06.05/RODO - załącznik do IWZ.pdf] (.pdf, 384.42 kB)
Załącznik nr 7 do IWZ - Mapa [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/06.05/Mapka.pdf] (.pdf, 190.12 kB)

Istotne Warunki Zamówienia (IWZ) stanowiące Zapytanie ofertowe do postępowania na

Opracowanie dokumentacji projektowej naprawy balustrad balkonów wraz z opinią techniczną w budynku Skarbu Państwa AMW OReg Bydgoszcz w m. Łask, ul. Topolowa 1

Termin składania ofert do dnia 30.03.2024 r. do godz. 12.00

Ofertę należy dostarczyć (przesłać pocztą/kurierem lub złożyć w kancelarii) na adres Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163A lub przesłać pliki w formacie „PDF” na adres poczty elektronicznej AMW OReg w Bydgoszczy: bydgoszcz@amw.com.pl

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Pan Mariusz Jabłoński e-mail: m.jablonski2@amw.com.pl, tel. (52) 52-57-871

Opublikowano: 2024-03-14

Załączniki:


 

Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/OB-DIR./Istotne Warunki Zamowienia IWZ.pdf] (.pdf, 602.76 kB)
Załącznik nr 1 do IWZ - OPZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/OB-DIR./OPZ.pdf] (.pdf, 1465.09 kB)
Załącznik nr 2 do IWZ - Formularz cenowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/OB-DIR./Formularz oferty.doc] (.doc, 72.50 kB)
Załącznik nr 3 do IWZ - Istotne Postanowienia Umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/OB-DIR./Istotne Postanowienia Umowy.pdf] (.pdf, 250.20 kB)
Załącznik nr 4 do IWZ - Warunki udziału w postępowaniu [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/OB-DIR./Warunek udziału w postępowaniu.pdf] (.pdf, 260.50 kB)
Załącznik nr 5 do IWZ - RODO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/OB-DIR./RODO - załącznik do IWZ.pdf] (.pdf, 384.81 kB)

Istotne Warunki Zamówienia (IWZ) stanowiące Zapytanie ofertowe do postępowania na

Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu państwa Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy w zakresie sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych

Termin składania ofert do dnia 2023.07.31 do godz. 15.00

Opublikowano: 2023-07-17

Załączniki:
 

Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2023/OB-DIR.264.14.2023/Istotne Warunki Zamówienia.pdf] (.pdf, 779.25 kB)
Projekt umowy - załącznik nr 1 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2023/OB-DIR.264.14.2023/Projekt umowy.pdf] (.pdf, 399.40 kB)
Zestawienie obiektów - załącznik nr 1 do Projektu umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2023/OB-DIR.264.14.2023/Zestawienie obiektów - załącznik 1 do umowy.pdf] (.pdf, 374.40 kB)
Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do Projektu umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2023/OB-DIR.264.14.2023/OPZ - załącznik 2 do umowy.pdf] (.pdf, 554.45 kB)
Formularz oferty - załącznik nr 3 do Projektu umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2023/OB-DIR.264.14.2023/Formularz oferty - załącznik 3 do umowy.docx] (.docx, 44.76 kB)
Klauzula informacyjna - załącznik nr 2 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2023/OB-DIR.264.14.2023/RODO - załącznik 2 do IWZ.pdf] (.pdf, 384.50 kB)

Istotne Warunki Zamówienia (IWZ) stanowiące Zapytanie ofertowe do postępowania na

Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa - Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy

Termin składania ofert do dnia 2023.07.19 do godz. 12.00

Opublikowano: 2023-06-28

Załączniki:
 

Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/przeglady obiektow/Istotne Warunki Zamówienia.pdf] (.pdf, 810.05 kB)
Projekt Umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/przeglady obiektow/Projekt umowy.pdf] (.pdf, 225.29 kB)
Zestawienie obiektów [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/przeglady obiektow/1. Zestawienie obiektów - załącznik nr 1 do umowy.pdf] (.pdf, 222.04 kB)
Opis Przedmiotu Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/przeglady obiektow/2. Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do umowy.pdf] (.pdf, 573.66 kB)
RODO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/przeglady obiektow/2. RODO - załącznik nr 2 do IWZ.pdf] (.pdf, 384.50 kB)
Formularz oferty [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/przeglady obiektow/3. formularz oferty - załącznik nr 3 do umowy.docx] (.docx, 17.94 kB)

Istotne Warunki Zamówienia (IWZ) stanowiące Zapytanie ofertowe do postępowania na

Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy w zakresie sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych

Termin składania ofert do dnia 2023.07.10 do godz. 15.00

Opublikowano: 2023-06-28

Załączniki:
 

Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/OB-DIR.264.14.2023/Istotne Warunki Zamówienia.pdf] (.pdf, 783.34 kB)
Projekt umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/OB-DIR.264.14.2023/Projekt umowy.pdf] (.pdf, 399.40 kB)
Opis Przedmiotu Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/OB-DIR.264.14.2023/OPZ - załącznik 2 do umowy.pdf] (.pdf, 554.45 kB)
Zestawienie obiektów [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/OB-DIR.264.14.2023/Zestawienie obiektów - załącznik 1 do umowy.pdf] (.pdf, 374.40 kB)
RODO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/OB-DIR.264.14.2023/RODO - załącznik 2 do IWZ.pdf] (.pdf, 384.50 kB)
Formularz oferty [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/OB-DIR.264.14.2023/Formularz oferty - załącznik 3 do umowy.docx] (.docx, 44.76 kB)

Istotne Warunki Zamówienia (IWZ) stanowiące Zapytanie ofertowe do postępowania na

Kompleksową dostawę gazu do kwater internatowych

Termin składania ofert do dnia 07.06.2023r. do godz. 12.00

Opublikowano: 2023-05-18

Załączniki:
 

IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/18.05 bydgoszcz/Istotne Warunki Zamowienia.pdf] (.pdf, 814.49 kB)
Opis przedmiotu zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/18.05 bydgoszcz/Opis przedmiotu zamówienia.pdf] (.pdf, 700.57 kB)
Formularz cenowy - pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/18.05 bydgoszcz/Formularz cenowy.pdf] (.pdf, 664.98 kB)
Formularz cenowy - edytowalny [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/18.05 bydgoszcz/Formularz cenowy-wersja edyt..xlsx] (.xlsx, 12.70 kB)
Oświadczenie [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/18.05 bydgoszcz/Ośwadczenie.pdf] (.pdf, 400.90 kB)
Projektowane postanowienia umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/18.05 bydgoszcz/Projektowane postanowienia umowy.pdf] (.pdf, 696.50 kB)
RODO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/18.05 bydgoszcz/RODO.pdf] (.pdf, 386.49 kB)
Odpowiedzi na pytania - 26.05.2023 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/26.05 budgoszcz/Odpowiedzi na pytania do Zamówienia.pdf] (.pdf, 947.66 kB)
Projektowane postanowienia umowy - 26.05.2023 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/26.05 budgoszcz/Projektowane postanowienia umowy po modyfikacji.pdf] (.pdf, 723.54 kB)
Oświadczenie [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/26.05 budgoszcz/Oświadczenie-uzupełnienie.pdf] (.pdf, 376.34 kB)

Istotne Warunki Zamówienia (IWZ) stanowiące Zapytanie ofertowe do postępowania na

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy/przebudowy instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w lokalach Skarbu Państwa AMW OReg Bydgoszcz w m. Bydgoszcz, Toruń, Piła wraz z dokonaniem zgłoszenia

Termin składania ofert: do dnia 30.03.2023r. do godz. 12.00 na adres: bydgoszcz@amw.com.pl

Opublikowano: 2023-03-14

Załączniki:
 

IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/14.03.2023 bydgoszcz/Istotne Warunki Zamowienia IWZ.pdf] (.pdf, 722.79 kB)
Zał nr 1 - OPZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/14.03.2023 bydgoszcz/Załącznik nr 1 OPZ.pdf] (.pdf, 339.81 kB)
Zał nr 2 - Formularz oferty [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/14.03.2023 bydgoszcz/Załącznik nr 2 - Formularz oferty.docx.pdf] (.pdf, 306.11 kB)
Zał. nr 3 - Istotne postanowienia umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/14.03.2023 bydgoszcz/Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy.pdf] (.pdf, 449.16 kB)
Zał nr 4 - Warunek udziału [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/14.03.2023 bydgoszcz/Załącznik nr 4 - Warunek udziału w postępowaniu.pdf] (.pdf, 345.39 kB)
Zał. nr 5 - RODO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/14.03.2023 bydgoszcz/Załącznik nr 5 - RODO.pdf] (.pdf, 386.49 kB)
IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/14.03.2023 bydgoszcz/Istotne Warunki Zamowienia IWZ.pdf] (.pdf, 722.79 kB)
Zał nr 1 - OPZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/14.03.2023 bydgoszcz/załącznik nr 1 OPZ.pdf] (.pdf, 342.22 kB)
Zał nr 2 - Formularz oferty [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/14.03.2023 bydgoszcz/Załącznik nr 2 - Formularz oferty.docx.pdf] (.pdf, 306.11 kB)
Zał nr 3 - Istotne postanowienia umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/14.03.2023 bydgoszcz/Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy.pdf] (.pdf, 449.16 kB)
Zał nr 4 - Warunek udziału [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/14.03.2023 bydgoszcz/Załącznik nr 4 - Warunek udziału w postępowaniu.pdf] (.pdf, 345.39 kB)
Zał nr 5 - RODO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/14.03.2023 bydgoszcz/Załącznik nr 5 - RODO.pdf] (.pdf, 386.49 kB)

Istotne Warunki Zamówienia (IWZ) stanowiące Zapytanie ofertowe do postępowania na

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy/przebudowy instalacji gazowych i centralnego ogrzewania w lokalach Skarbu Państwa AMW OReg Bydgoszcz w m. Bydgoszcz, Toruń, Piła wraz z dokonaniem zgłoszenia

Termin składania ofert: do dnia 09.03.2023r. do godz. 12.00 na adres: bydgoszcz@amw.com.pl

Opublikowano: 2023-02-14

Załączniki:
 

IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/14.02.2023 bydgoszcz/Istotne Warunki Zamowienia IWZ.pdf] (.pdf, 722.74 kB)
Zał nr 1 - OPZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/14.02.2023 bydgoszcz/Załącznik nr 1 OPZ.pdf] (.pdf, 339.81 kB)
Zał nr 2 - formularz oferty [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/14.02.2023 bydgoszcz/Załącznik nr 2 - Formularz oferty.docx.pdf] (.pdf, 306.11 kB)
Zał nr 3 - istotne postanowienia umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/14.02.2023 bydgoszcz/Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy.pdf] (.pdf, 449.16 kB)
Zał nr 4 - warunek udziału w postępowaniu [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/14.02.2023 bydgoszcz/Załącznik nr 4 - Warunek udziału w postępowaniu.pdf] (.pdf, 345.39 kB)
Zał nr 5 - RODO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/14.02.2023 bydgoszcz/Załącznik nr 5 - RODO.pdf] (.pdf, 386.49 kB)

Istotne Warunki Zamówienia (IWZ) stanowiące Zapytanie ofertowe do postępowania nr OB-DIR.264.1.2023

„Wycinka drzew liściastych przy ul. Podgórskiej w Toruniu”

Termin składania ofert: 20.02.2023 r. do godz. 14:00

Opublikowano: 2023-02-01

Załączniki:
 

Informacja o unieważnieniu postępowania [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/13.02.2023 bydgoszcz/uniewaznienie.pdf] (.pdf, 1689.38 kB)
Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/IWZ DiR 264.1.2023/IWZ.pdf] (.pdf, 1005.60 kB)
Projektowane postanowienia umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/IWZ DiR 264.1.2023/ZAŁ 3. PPU.pdf] (.pdf, 462.77 kB)
Opis przedmiotu zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/IWZ DiR 264.1.2023/ZAŁ 4. OPZ.pdf] (.pdf, 1707.51 kB)
Formularz oferty [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/IWZ DiR 264.1.2023/ZAŁ 1. FORMULARZ OFERTY.pdf] (.pdf, 483.57 kB)
Formularz cenowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/IWZ DiR 264.1.2023/ZAŁ 2. Formularz cenowy.xlsx] (.xlsx, 13.93 kB)
Obowiązek informacyjny RODO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/IWZ DiR 264.1.2023/ZAŁ 5. RODO.pdf] (.pdf, 384.50 kB)

Istotne Warunki Zamówienia (IWZ) stanowiące Zapytanie ofertowe do postępowania nr OB-DIR.264.2.2023/1 pn.
„Wykonanie bramy przesuwnej przy ul. Szubińskiej 32 w Bydgoszczy”

Termin składania ofert: 10.02.2023 r. do godz. 12:00

Opublikowano: 2023-01-26

Załączniki:
 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA - IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2023/OB-DIR.264.2.2023/ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA - IWZ.pdf] (.pdf, 726.47 kB)
Załącznik nr 1 do IWZ - OPZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2023/OB-DIR.264.2.2023/Załącznik nr 1 do IWZ - OPZ.pdf] (.pdf, 779.92 kB)
Załącznik nr 2 do IWZ - STWiOR [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2023/OB-DIR.264.2.2023/Załącznik nr 2 do IWZ - STWiOR.pdf] (.pdf, 783.19 kB)
Załącznik nr 3 do IWZ - FORMULARZ OFERTY-CENOWY [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2023/OB-DIR.264.2.2023/Załącznik nr 3 do IWZ - FORMULARZ OFERTY-CENOWY.pdf] (.pdf, 680.78 kB)
Załącznik nr 4 do IWZ - IPU [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2023/OB-DIR.264.2.2023/Załącznik nr 4 do IWZ - IPU.pdf] (.pdf, 807.15 kB)
Załącznik nr 5 do IWZ - RODO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2023/OB-DIR.264.2.2023/Załącznik nr 5 do IWZ - RODO.pdf] (.pdf, 385.74 kB)

Istotne Warunki Zamówienia (IWZ) stanowiące Zapytanie ofertowe do postępowania nr OB-DIR.264.5.2022 pn.
"Grudziądz, ul. Chełmińska 106 – wymiana drzwi zewnętrznych"

Termin składania ofert: 04.10.2022 r. do godz. 12:00

Opublikowano: 2022-09-20

Załączniki:
 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA - IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek2022/OR Bydgoszcz/ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA - IWZ..pdf] (.pdf, 725.83 kB)
Załącznik graficzny nr 1 do OPZ - Rzut parteru [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek2022/OR Bydgoszcz/Załącznik graficzny nr 1 do OPZ - Rzut parteru.pdf] (.pdf, 375.07 kB)
Załącznik graficzny nr 2 do OPZ - Schemat stolarki drzwiowej [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek2022/OR Bydgoszcz/Załącznik graficzny nr 2 do OPZ - Schemat stolarki drzwiowej.pdf] (.pdf, 38.32 kB)
Załącznik nr 1 do IWZ - OPZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek2022/OR Bydgoszcz/Załącznik nr 1 do IWZ - OPZ.pdf] (.pdf, 406.08 kB)
Załącznik nr 2 do IWZ - STWiOR [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek2022/OR Bydgoszcz/Załącznik nr 2 do IWZ - STWiOR.pdf] (.pdf, 1184.34 kB)
Załącznik nr 3 do IWZ - BRANŻA BUDOWLANA - PRZEDMIAR [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek2022/OR Bydgoszcz/Załącznik nr 3 do IWZ - BRANŻA BUDOWLANA - PRZEDMIAR.pdf] (.pdf, 206.96 kB)
Załącznik nr 4 do IWZ - BRANŻA ELEKTRYCZNA - PRZEDMIAR [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek2022/OR Bydgoszcz/Załącznik nr 4 do IWZ - BRANŻA ELEKTRYCZNA - PRZEDMIAR.pdf] (.pdf, 203.77 kB)
Załącznik nr 5 do IWZ - Formularz cenowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek2022/OR Bydgoszcz/Załącznik nr 5 do IWZ - Formularz cenowy.pdf] (.pdf, 368.79 kB)
Załącznik nr 6 do IWZ - IPU [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek2022/OR Bydgoszcz/Załącznik nr 6 do IWZ - IPU.pdf] (.pdf, 6165.51 kB)
Załącznik nr 7 do IWZ - RODO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek2022/OR Bydgoszcz/Załącznik nr 7 do IWZ - RODO.pdf] (.pdf, 346.29 kB)

Istotne Warunki Zamówienia (IWZ) stanowiące Zapytanie ofertowe do postępowania nr OB-DIR.264.17.2022/1 pn.
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy internacie garnizonowym w Bydgoszczy przy ul. Sułkowskiego 52

Termin składania ofert: 13.07.2022 r. do godz. 12:00

Opublikowano: 2022-06-23

Załączniki:
 

IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/23.06 Marcin/Istotne Warunki Zamowienia IWZ.pdf] (.pdf, 710.23 kB)
Zał. nr 1 - OPZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/23.06 Marcin/Załącznik nr 1 do IWZ - OPZ.pdf] (.pdf, 1390.44 kB)
Zał. nr 2 - formularz cenowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/23.06 Marcin/Załącznik nr 2 do IWZ -formularz cenowy.pdf] (.pdf, 341.78 kB)
Zał. nr 3 - kryteria oceny ofert [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/23.06 Marcin/Załącznik nr 3 do IWZ - Kryteria oceny ofert.pdf] (.pdf, 267.73 kB)
Zał. nr 4 - warunki udziału [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/23.06 Marcin/Załącznik nr 4 do IWZ - Warunki udziału w postępowaniu.pdf] (.pdf, 530.65 kB)
Zał. nr 5 - IPU [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/23.06 Marcin/załącznik nr 5 do IWZ - IPU.pdf] (.pdf, 449.09 kB)
Zał. nr 6 - RODO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/23.06 Marcin/Załącznik nr 6 do IWZ - RODO popr..pdf] (.pdf, 474.41 kB)

Istotne Warunki Zamówienia (IWZ) stanowiące Zapytanie ofertowe do postępowania nr OB-DIR.264.13.2022/1 pn.
Wymiana zaworów w budynkach AMW w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 147

Termin składania ofert: 27.05.2022 r. do godz. 12:00

Opublikowano: 2022-05-11

Załączniki:
 

Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/11.05 bydgoszcz/Istotne Warunki Zamowienia IWZ.pdf] (.pdf, 718.24 kB)
zał nr 1 - OPZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/11.05 bydgoszcz/Załącznik nr 1 OPZ.pdf] (.pdf, 199.06 kB)
zał nr 2 - Przedmiar robót [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/11.05 bydgoszcz/Załacznik nr 2 Przedmiar robót.pdf] (.pdf, 232.05 kB)
zał nr 3 - Formularz oferty [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/11.05 bydgoszcz/Załącznik nr 3 Formularz oferty.pdf] (.pdf, 276.64 kB)
zał nr 4 - Projekt umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/11.05 bydgoszcz/Załącznik nr 4 Umowa - projekt.pdf] (.pdf, 473.23 kB)
zał nr 5 - RODO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/11.05 bydgoszcz/Załącznik nr 5 RODO.pdf] (.pdf, 382.21 kB)

Istotne Warunki Zamówienia (IWZ) stanowiące Zapytanie ofertowe do postępowania nr OB-DIR.264.5.2022 pn.
"Grudziądz, ul. Chełmińska 106 – wymiana drzwi zewnętrznych"

Termin składania ofert: 13.05.2022 r. do godz. 12:00

Opublikowano: 2022-04-21

Załączniki:
 

Istotne Warunki Zamowienia IWZ.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_264_5_2022_2/Istotne Warunki Zamowienia IWZ.pdf] (.pdf, 686.41 kB)
Załącznik graficzny nr 1 do OPZ - Rzut parteru.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_264_5_2022_2/Załącznik graficzny nr 1 do OPZ - Rzut parteru.pdf] (.pdf, 375.07 kB)
Załącznik graficzny nr 2 do OPZ -Schemat stolarki drzwiowej.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_264_5_2022_2/Załącznik graficzny nr 2 do OPZ -Schemat stolarki drzwiowej.pdf] (.pdf, 38.32 kB)
Załącznik nr 1 do IWZ - OPZ J01.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_264_5_2022_2/Załącznik nr 1 do IWZ - OPZ J01.pdf] (.pdf, 406.09 kB)
Załącznik nr 2 do IWZ - STWiOR J01.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_264_5_2022_2/Załącznik nr 2 do IWZ - STWiOR J01.pdf] (.pdf, 1184.39 kB)
Załącznik nr 3 do IWZ - Przedmiar branża budowlana.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_264_5_2022_2/Załącznik nr 3 do IWZ - Przedmiar branża budowlana.pdf] (.pdf, 190.33 kB)
Załącznik nr 4 do IWZ - Przedmiar branży elektrycznej.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_264_5_2022_2/Załącznik nr 4 do IWZ - Przedmiar branży elektrycznej.pdf] (.pdf, 192.06 kB)
Załącznik nr 5 do IWZ - Formularz cenowy.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_264_5_2022_2/Załącznik nr 5 do IWZ - Formularz cenowy.pdf] (.pdf, 369.13 kB)
Załącznik nr 6 do IWZ - Umowa wzór J01_.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_264_5_2022_2/Załącznik nr 6 do IWZ - Umowa wzór J01_.pdf] (.pdf, 878.74 kB)
Załącznik nr 7 do IWZ - RODO - załącznik do IWZ.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_264_5_2022_2/Załącznik nr 7 do IWZ - RODO - załącznik do IWZ.pdf] (.pdf, 385.13 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Wygrodzenie części terenu oraz zabezpieczenie doraźne od zewnątrz obiektów budowlanych przed dostępem osób postronnych wraz z robotami towarzyszącymi na nieruchomości przy ul. Jagiełły w Grudziądzu

Termin składania ofert: do dnia 11.05.2022r. do godz. 14. 00

Ofertę w formie pisemnej ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Gdańska 163a Bydgoszcz, parter pok. 022 (kancelaria jawna) – w terminie jak wyżej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną na adres: bydgoszcz@amw.com.pl

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Leszek Żołądź – tel. 693-080-596; e-mail: l.zoladz@amw.com.pl

 

Opublikowano: 2022-04-20

Załączniki:

Istotne Warunki Zamowienia IWZ_zmiana.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_264_7_2022/Istotne Warunki Zamowienia IWZ_zmiana.pdf] (.pdf, 1315.61 kB)
OPZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/20.04 bydgoszcz/OPZ.pdf] (.pdf, 8574.20 kB)
PPU [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/20.04 bydgoszcz/PPU podpisana.pdf] (.pdf, 705.20 kB)
Formularz ofertowy - pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/20.04 bydgoszcz/Formularz ofertowy.pdf] (.pdf, 569.36 kB)
Formularz ofertowy edytowalny [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/20.04 bydgoszcz/Formularz ofertowy- edytowalny.docx] (.docx, 18.78 kB)

Istotne Warunki Zamówienia (IWZ) stanowiące Zapytanie ofertowe do postępowania nr OB-DIR.264.5.2022 pn.
"Grudziądz, ul. Chełmińska 106 – wymiana drzwi zewnętrznych"

Termin składania ofert: 30.03.2022 r. do godz. 12:00

Opublikowano: 2022-03-15

Załączniki:
 

Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/przeglady obiektow/Istotne Warunki Zamówienia.pdf] (.pdf, 810.05 kB)
Projekt umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/przeglady obiektow/Projekt umowy.pdf] (.pdf, 225.29 kB)
Zestawienie obiektów [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/przeglady obiektow/1. Zestawienie obiektów - załącznik nr 1 do umowy.pdf] (.pdf, 222.04 kB)
Opis przedmiotu zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/przeglady obiektow/2. Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do umowy.pdf] (.pdf, 573.66 kB)
Rodo [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/przeglady obiektow/2. RODO - załącznik nr 2 do IWZ.pdf] (.pdf, 384.50 kB)
Formularz oferty [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/OR Bydgoszcz/przeglady obiektow/3. formularz oferty - załącznik nr 3 do umowy.docx] (.docx, 17.94 kB)
Istotne Warunki Zamowienia_IWZ.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_264_5_2022/Istotne Warunki Zamowienia_IWZ.pdf] (.pdf, 756.59 kB)
Załącznik graficzny nr 1 do OPZ - Rzut parteru.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_264_5_2022/Załącznik graficzny nr 1 do OPZ - Rzut parteru.pdf] (.pdf, 375.07 kB)
Załącznik graficzny nr 2 do OPZ -Schemat stolarki drzwiowej.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_264_5_2022/Załącznik graficzny nr 2 do OPZ -Schemat stolarki drzwiowej.pdf] (.pdf, 38.32 kB)
Załącznik nr 1 do IWZ - OPZ J01.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_264_5_2022/Załącznik nr 1 do IWZ - OPZ J01.pdf] (.pdf, 406.09 kB)
Załącznik nr 2 do IWZ - STWiOR J01.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_264_5_2022/Załącznik nr 2 do IWZ - STWiOR J01.pdf] (.pdf, 1184.39 kB)
Załącznik nr 3 do IWZ - Przedmiar branża budowlana.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_264_5_2022/Załącznik nr 3 do IWZ - Przedmiar branża budowlana.pdf] (.pdf, 190.33 kB)
Załącznik nr 4 do IWZ - Przedmiar branży elektrycznej.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_264_5_2022/Załącznik nr 4 do IWZ - Przedmiar branży elektrycznej.pdf] (.pdf, 192.06 kB)
Załącznik nr 5 do IWZ - Formularz cenowy.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_264_5_2022/Załącznik nr 5 do IWZ - Formularz cenowy.pdf] (.pdf, 369.13 kB)
Załącznik nr 6 do IWZ - Umowa wzór J01_.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_264_5_2022/Załącznik nr 6 do IWZ - Umowa wzór J01_.pdf] (.pdf, 878.74 kB)
Załącznik nr 7 do IWZ - RODO - załącznik do IWZ.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_264_5_2022/Załącznik nr 7 do IWZ - RODO - załącznik do IWZ.pdf] (.pdf, 385.13 kB)

Nr sprawy: OB-DIR.264.33.2021


ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy obiektu magazynowego przy ul. Szubińskiej 32 w Bydgoszczy

Termin składania ofert 2021-09-27 12:00

Ofertę należy dostarczyć (przesłać pocztą / kurierem lub złożyć osobiście) w zamkniętej kopercie na adres Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a, 85-915 Bydgoszcz

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Pani Ewa Tułodziecka , telefon: 693-56-13-78, e-mail: e.tulodziecka@amw.com.pl

 

Opublikowano: 2021-09-13

Załączniki:

Istotne Warunki Zmówienia IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Istotne Warunki Zamowienia IWZ.pdf] (.pdf, 584.72 kB)
Załącznik graficzny nr 2 do OPZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Załacznik graficzny nr 2 do OPZ.pdf] (.pdf, 1644.21 kB)
Załącznik graficzny nr 1 do OPZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Załącznik graficzny nr 1 do OPZ.pdf] (.pdf, 1166.25 kB)
Załącznik nr 1 do IWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Załącznik nr 1 do IWZ - OPZ.pdf] (.pdf, 2019.88 kB)
Załącznik nr 2 do IWZ -formularz cenowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Załącznik nr 2 do IWZ -formularz cenowy.pdf] (.pdf, 255.43 kB)
Załącznik nr 3 do IWZ - Kryteria oceny ofert [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Załącznik nr 3 do IWZ - Kryteria oceny ofert.pdf] (.pdf, 180.66 kB)
Załącznik nr 4 do IWZ - Warunki udziału w postępowaniu [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Załącznik nr 4 do IWZ - Warunki udziału w postępowaniu.pdf] (.pdf, 407.28 kB)
Załącznik nr 5 do IWZ - Projekt umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Załącznik nr 5 do IWZ - IPU.pdf] (.pdf, 432.14 kB)
Załącznik nr 6 do IWZ - RODO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Załącznik nr 6 do IWZ - RODO.pdf] (.pdf, 352.47 kB)
Zapewnienia dostawy mediów ENEA OPERATOR MWiK [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Zapewnienia dostawy mediow ENEA OPERATOR MWiK.pdf] (.pdf, 565.64 kB)
Odpowiedzi na pytania [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Odpowiedzi na pytania.pdf] (.pdf, 231.95 kB)
Informacja o wyniku zapytania [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Informacja na strone.docx.pdf] (.pdf, 202.05 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Usługę zabezpieczenia siatką ochronną elewacji budynku nr 33 na nieruchomości przy ul. Podgórskiej 16 b w Toruniu

Termin składania ofert 2021-07-30 12:00

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną, pliki w formacie „PDF” na adres poczty elektronicznej AMW Oreg w Bydgoszczy: bydgoszcz@amw.com.pl

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Michał Niechwiej, e-mail m.niechwiej@amw.com.pl , tel. (52) 52-57-969

 

Opublikowano: 2021-07-21

Załączniki:

IWZ - Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/IWZ.pdf] (.pdf, 681.34 kB)
Zał. 1 do IWZ - OPZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Zał. 1 do IWZ - OPZ.pdf] (.pdf, 620.60 kB)
Zał. 1 do OPZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Zał. 1 do OPZ.pdf] (.pdf, 760.09 kB)
Zał. 2 do IWZ - formularz [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Zał. 2 do IWZ - formularz.pdf] (.pdf, 335.20 kB)
Zał. 3 do IWZ - IPU [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Zał. 3 do IWZ - IPU.pdf] (.pdf, 290.72 kB)
Zał. 4 do IWZ - RODO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Zał. 4 do IWZ - RODO.pdf] (.pdf, 416.87 kB)
Załącznik nr 2 do IWZ - Formularz oferty.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Toruń Podgórska/Załącznik nr 2 do IWZ - Formularz oferty.docx] (.docx, 15.19 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Przegląd instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Skarbu Państwa AMW w Łasku ul. Wróblewskiego 4, Kosynierów 2, Jana Pawła II 21. NUMER POSTĘPOWANIA: OB-DIR.264.15.2021

Termin składania ofert 2021-06-29 12:00

1. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną, pliki w formacie „PDF” na adres poczty elektronicznej AMW Oreg w Bydgoszczy: bydgoszcz@amw.com.pl

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Marek Banach, e-mail: m.banach@amw.com.pl

 

Opublikowano: 2021-06-10

Załączniki:

Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/10.06 ALA/Istotne Warunki Zamowienia IWZ.docx] (.docx, 38.84 kB)
Załącznik nr 1 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/10.06 ALA/Załącznik nr 1 do IWZ - OPZ.docx] (.docx, 28.92 kB)
Załącznik nr 2 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/10.06 ALA/Załącznik nr 2 do IWZ - Formularz oferty.docx] (.docx, 15.95 kB)
Załącznik nr 3 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/10.06 ALA/Załącznik nr 3 do IWZ - Kryteria oceny ofert.docx] (.docx, 16.15 kB)
Załącznik nr 4 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/10.06 ALA/Załącznik nr 4 do IWZ - Warunki udziału w postępowaniu.docx] (.docx, 15.60 kB)
Załącznik nr 5 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/10.06 ALA/Załącznik nr 5 do IWZ - IPU.doc] (.doc, 101.00 kB)
Załącznik nr 6 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/10.06 ALA/Załącznik nr 6 do IWZ - RODO.docx] (.docx, 15.10 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby Oddziału przy ul. Gdańskiej 163 a w Bydgoszczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. NUMER POSTĘPOWANIA: OB-DIR.264.8.2021/1

Termin składania ofert 2021-05-18 12:00

Ofertę należy dostarczyć (przesłać pocztą/kurierem lub złożyć osobiście) w zamkniętej kopercie na adres Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, ul. Gdańska

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Pani Ewa Tułodziecka , telefon: 693-56-13-78, e-mail: e.tulodziecka@amw.com.pl

 

Opublikowano: 2021-04-28

Załączniki:

Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/bydgoszcz 28.04/Istotne Warunki Zamowienia - IWZ.pdf] (.pdf, 601.69 kB)
Rzut parteru [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/bydgoszcz 28.04/Rzut parteru - załacznik nr 1 do OPZ.pdf] (.pdf, 183.59 kB)
Zał. nr 1 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/bydgoszcz 28.04/Załącznik nr 1 do IWZ - OPZ.pdf] (.pdf, 672.14 kB)
Zał. nr 2 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/bydgoszcz 28.04/Załącznik nr 2 do IWZ - Formularz oferty.pdf] (.pdf, 276.24 kB)
Zał. nr 3 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/bydgoszcz 28.04/Załącznik nr 3 do IWZ - Kryteria oceny ofert.pdf] (.pdf, 201.87 kB)
Zał. nr 4 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/bydgoszcz 28.04/Załącznik nr 4 do IWZ - Warunki udziału w postępowaniu.pdf] (.pdf, 349.92 kB)
Zał. nr 5 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/bydgoszcz 28.04/Załącznik nr 5 do IWZ - IPU.pdf] (.pdf, 260.63 kB)

Oddział Regionalny w Bydgoszczy


ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Dostawę stołu oraz 8 krzeseł dla potrzeb Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, zgodnie z Istotnymi Warunkami Zamówienia. Sprawa nr OB-DO.264.10.2021

Termin składania ofert 2021-05-05 10:30

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Pani Magdalena Wesołowska tel. 52 52 57 951 fax 52 52 57 825 e-mail: m.wesolowska@amw.com.pl

 

Opublikowano: 2021-04-28

Załączniki:

Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Meble Bydgoszcz/IWZ podpisane.pdf] (.pdf, 939.53 kB)
Opis przedmiotu zamówienia - meble [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Meble Bydgoszcz/opz podpisane.pdf] (.pdf, 359.56 kB)
Projekt umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Meble Bydgoszcz/8_04 IPU podpisana.pdf] (.pdf, 460.54 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
dostawę akumulatora do wózka podnośnikowego elektrycznego STRACKER typu TOP-TRUCKPLUS wraz wykonaniem przeglądu okresowego i dokumentacji technicznej zgodnie z Istotnymi Warunkami Zamówienia. Sprawa nr OB-DO.264.1.2021

Termin składania ofert 2021-05-05 14:00

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Pan Marek Kiciński tel. 52 5257 893, 882 134 331,fax 52 52 57 825 e-mail: m.kicinski@amw.com.pl

 

Opublikowano: 2021-04-22

Załączniki:

IWZ - NAPRAWA WÓZKA PALETOWEGO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/WÓZEK PALETOWY OB/naprawa wózka paletowego.pdf] (.pdf, 1181.60 kB)
Załącznik 1 Formularz ofertowy.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/WÓZEK PALETOWY OB/Załącznik 1 Formularz ofertowy.docx] (.docx, 13.73 kB)
Załącznik nr 2 Formularz cenowy.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/WÓZEK PALETOWY OB/Załącznik nr 2 Formularz cenowy.docx] (.docx, 13.09 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Szczepienia ochronne przeciw grypie dla pracowników OR AMW Bydgoszcz. Sprawa nr OB-DO.264.46.2020

powtórzenie zapytania

Termin składania ofert 2020-10-06 10:00

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Magdalena Wesołowska tel. (52)52 57 951, m.wesolowska@amw.com.pl

Opublikowano: 2020-09-30

Załączniki:

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ SZCZEPIENIA BYDGOSZCZ/Szczepienia 2/INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW SZCZEPIENIA.pdf] (.pdf, 917.65 kB)
PROJEKT UMOWY [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ SZCZEPIENIA BYDGOSZCZ/Szczepienia 2/umowa szczepienia - projekt.pdf] (.pdf, 406.38 kB)
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ SZCZEPIENIA BYDGOSZCZ/Szczepienia 2/unieważnienie postępowania - szczepienia.pdf] (.pdf, 27.25 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Szczepienia ochronne przeciw grypie dla pracowników OR AMW Bydgoszcz. Sprawa nr OB-DO.264.46.2020

Termin składania ofert 2020-09-17 10:00

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Magdalena Wesołowska tel. (52)52 57 951, m.wesolowska@amw.com.pl

Opublikowano: 2020-09-11

Załączniki:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM SZCZEPIENIA [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ SZCZEPIENIA BYDGOSZCZ/INFORMACJA ORAZ WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM SZCZEPIENIA podpisany.pdf] (.pdf, 913.62 kB)
PROJEKT UMOWY [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ SZCZEPIENIA BYDGOSZCZ/AMW umowa szczepienia podpisana1.pdf] (.pdf, 487.32 kB)
Unieważnienie zapytania [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/IWZ SZCZEPIENIA BYDGOSZCZ/unieważnienie szczepienia.pdf] (.pdf, 27.31 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Dostawę mebli do kwatery internatowej. Sprawa nr OB-DZ.264.8.2020

Termin składania ofert 2020-05-18 12:00

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Anna Grobelna - Gaca, tel. /52/ 52 57 925, e-mail a.gaca@amw.com.pl

Opublikowano: 2020-04-30

Załączniki:
 

Istotne warunki zamówienia.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DZ_264_8_2020/Istotne warunki zamówienia.pdf] (.pdf, 1078.22 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy Nr sprawy: OBDO.264.1.2020

Termin składania ofert 2020-01-20 godz.10:30

 

 

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Magdalena Wesołowska 52 52 57 951 m.wesolowska@amw.com.pl

 

 

Opublikowano: 2020-01-14

Załączniki:
 

Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/medycyna Bydgoszcz/IWZ.pdf] (.pdf, 8094.80 kB)
Formularz Cenowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/medycyna Bydgoszcz/FORMULARZ CENOWY.docx] (.docx, 14.93 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Wymianę i naprawę drzwi wejściowych z kształtowników aluminiowych do budynków Kosynierów 2, Wróblewskiego 4 i Jana Pawła II 21 w Łasku

Termin składania ofert 2019-10-25 10:45
Termin otwarcia ofert   2019-10-25 11:00

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Leszek Żołądź, tel. /52/ 52 57 853, e-mail l.zoladz@amw.com.pl

Opublikowano: 2019-10-18

Załączniki:
 

zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_57_2019/zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania nr DZP-OB.776.57.2019.pdf] (.pdf, 245.19 kB)
Modyfikacja IWZ.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_57_2019/Modyfikacja IWZ.pdf] (.pdf, 301.70 kB)
Istotne Warunki Zamowienia_IWZ.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_57_2019/Istotne Warunki Zamowienia_IWZ.pdf] (.pdf, 2561.96 kB)
Zalacznik Nr 1_ Formularz oferty.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_57_2019/Zalacznik Nr 1_ Formularz oferty.docx] (.docx, 13.84 kB)
Zalacznik Nr 2_Istotne Postanowienia Umowy_IPU.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_57_2019/Zalacznik Nr 2_Istotne Postanowienia Umowy_IPU.pdf] (.pdf, 7147.75 kB)
Zalacznik Nr 3_Przedmiary_robot.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_57_2019/Zalacznik Nr 3_Przedmiary_robot.pdf] (.pdf, 1106.68 kB)
Zalacznik Nr 4_ Opis Przedmiotu Zamówienia_OPZ.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_57_2019/Zalacznik Nr 4_ Opis Przedmiotu Zamówienia_OPZ.pdf] (.pdf, 617.19 kB)
STWiOR.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB_DIR_57_2019/STWiOR.pdf] (.pdf, 3620.23 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Łask ul. Kosynierów 2, Wróblewskiego 4, Jana Pawła II 21 – remont wiat śmietnikowych

Termin składania ofert 2019-10-18 10:45
Termin otwarcia ofert   2019-10-18 11:00

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Leszek Żołądź, tel. /52/ 52 57 853, e-mail l.zoladz@amw.com.pl

Opublikowano: 2019-10-08

Załączniki:
 

Istotne warunki zamowienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/wiaty Bydgoszcz/Istotne warunki zamowienia.docx] (.docx, 379.47 kB)
opz wiaty śmietnikowe [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/wiaty Bydgoszcz/opz wiaty śmietnikowe.docx] (.docx, 30.83 kB)
Projekt umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/wiaty Bydgoszcz/IPU - Projekt.doc] (.doc, 168.50 kB)
Przedmiary [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/wiaty Bydgoszcz/przedmiary.pdf] (.pdf, 1556.02 kB)
STWiOR [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/wiaty Bydgoszcz/STWiOR.docx] (.docx, 37.02 kB)
Wybór najkorzystniejszej oferty [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB.DIR.776.58/OB.DIR.776.58_smietnik.pdf] (.pdf, 332.68 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Remont placu zabaw ul. Jana Pawła II 21 w Łasku.

Termin składania ofert 2019-09-26 10:45
Termin otwarcia ofert   2019-09-26 11:00

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Wojciech Kawiecki tel. 52 525 78 65

Opublikowano: 2019-09-12

Załączniki:
 

IWZ.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB.DIR.776.49/IWZ.pdf] (.pdf, 3226.46 kB)
OPZ.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB.DIR.776.49/OPZ.pdf] (.pdf, 2650.12 kB)
Istotne postanowienia umowy_wzor umowy.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB.DIR.776.49/Istotne postanowienia umowy_wzor umowy.pdf] (.pdf, 6967.61 kB)
Formularz oferty- werja edytowalna.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB.DIR.776.49/Formularz oferty- werja edytowalna.docx] (.docx, 39.00 kB)
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania OB.DIR.776.49.2019 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OB.DIR.776.49/zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania OB.DIR.776.49.2019.pdf] (.pdf, 237.72 kB)
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY