OR AMW w Warszawie


 

DZP-OW.2610.152.2024

Dostawa energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla nieruchomości będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie dla punktów poboru w Warszawie

 

 

Termin składania ofert: 2024-06-06  09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-06-06  09:30

Opublikowano: 2024-05-07

 

DZP-OW.2610.107.2024

Zakup i dostawa mebli biurowych na potrzeby siedziby AMW Oddziału Regionalnego w Warszawie

 

 

Termin składania ofert: 2024-05-29  11:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-29  12:00

Opublikowano: 2024-04-26

 

DZP-OW.2610.31.2024

Zakup materiałów biurowych na potrzeby AMW Oddziału Regionalnego w Warszawie

 

 

Termin składania ofert: 2024-05-28  11:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-28  12:00

Opublikowano: 2024-04-26

 

DZP-OW.2610.138.2024

Dostawa energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla nieruchomości będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie dla punktów poboru poza Warszawą

 

 

Termin składania ofert: 2024-05-27  09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-27  09:30

Opublikowano: 2024-04-25

 

DZP-OW.2616.163.2024

Zakup artykułów łazienkowych do internatów i kwater internatowych

 

 

Termin składania ofert: 2024-05-10  11:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-10  12:00

Opublikowano: 2024-04-24

 

DZP-OW.2610.53.2024

Wykonanie usług konserwacyjnych wraz zabezpieczeniem pogotowia technicznego urządzeń dźwigowych w budynkach Skarbu Państwa będących w zasobie AMW Oddziału Regionalnego w Warszawie, na okres 36 miesięcy, w podziale na dwie części

 

 

Termin składania ofert: 2024-05-17  09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-17  09:15

Opublikowano: 2024-04-16

 

DZP-OW.2610.96.2024

Zapewnienie dystrybucji i dostawy paliwa gazowego do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

 

 

Termin składania ofert: 2024-04-29  09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-29  09:15

Opublikowano: 2024-03-29

 

DZP-OW.2616.46.2024

Zakup firan i zasłon wraz z dostawą do internatów i kwater internatowych stanowiących zasób Agencji Mienia Wojskowego Oddziału regionalnego w Warszawie

 

 

Termin składania ofert: 2024-04-10  11:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-10  12:00

Opublikowano: 2024-03-26

 

DZP-OW.2616.84.2024

Dostawa artykułów oświetleniowych do internatów i kwater internatowych

 

 

Termin składania ofert: 2024-04-09  11:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-09  12:00

Opublikowano: 2024-03-26

 

DZP-OW.2610.7.2024

Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków Skarbu Państwa, budynków administracyjno-biurowych, terenów zewnętrznych przy budynkach SP oraz stałego i doraźnego sprzątania terenów zewnętrznych nie przyległych do budynków SP

 

 

Termin składania ofert: 2024-04-19  09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-19  09:30

Opublikowano: 2024-03-19

 

DZP-OW.2616.29.2024

Wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie lokali mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, w podziale na 12 części

 

 

Termin składania ofert: 2024-03-19  11:00
Termin otwarcia ofert:   2024-03-19  12:00

Opublikowano: 2024-02-22

 

DZP-OW.2616.34.2024

Usługa cateringu wielkanocnego oraz bożonarodzeniowego na potrzeby OR AMW Warszawa

 

 

Termin składania ofert: 2024-03-01  09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-03-01  10:00

Opublikowano: 2024-02-21

 

DZP-OW.2610.464.2023

Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych i usługowych oraz budynków

 

 

Termin składania ofert: 2024-01-31  10:00
Termin otwarcia ofert:   2024-01-31  11:00

Opublikowano: 2024-01-03

 

DZP-OW.2616.400.2023

Wywóz odpadów stałych z nieruchomości znajdujących się w zasobie Oddziału Regionalnego w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego

 

 

NOWY Termin składania ofert: 2024-01-12  09:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2024-01-12  10:00

Opublikowano: 2023-12-21

 

DZP-OW.2616.446.2023

Zakup i dostawa kompletów pościeli, kołder, poduszek do internatów i kwater internatowych usytuowanych na terenie Warszawy i innych miejscowości położonych w obszarze właściwości Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie

 

 

Termin składania ofert: 2023-12-18  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-12-18  10:00

Opublikowano: 2023-12-07

 

DZP-OW.2616.424.2023

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, w podziale na 12 części

 

 

Termin składania ofert: 2023-12-06  11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-12-06  12:00

Opublikowano: 2023-11-14

 

DZP-OW.2610.289.2023

Usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy i awarie w budynkach Skarbu Państwa w latach 2024-2025, będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie w podziale na 4 części

 

 

Termin składania ofert: 2023-11-24  10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-24  11:00

Opublikowano: 2023-10-27

 

DZP-OW.2610.325.2023

Dostawa sprzętu AGD do internatów i kwater internatowych w podziale na dwie części

 

 

Termin składania ofert: 2023-10-30  10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-30  11:00

Opublikowano: 2023-10-02

 

DZP-OW.2616.308.2023

Naprawy i przeglądy pogwarancyjne samochodów służbowych w Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie

 

 

Termin składania ofert: 2023-09-22  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-22  10:00

Opublikowano: 2023-09-13

 

DZP-OW.2610.248.2023

Świadczenie usług transportowych na terenie Warszawy i innych miejscowości położonych w obszarze właściwości Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie

 

 

Termin składania ofert: 2023-09-25  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-25  09:30

Opublikowano: 2023-08-29

 

DZP-OW.2616.279.2023

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Skarbu Państwa w 2023 r., będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie w podziale na dwie części

 

 

Termin składania ofert: 2023-09-04  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-04  10:00

Opublikowano: 2023-08-11

 

DZP-OW.2616.222.2023

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem, w podziale na 15 części

 

 

Termin składania ofert: 2023-08-18  11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-18  12:00

Opublikowano: 2023-07-25

 

DZP-OW.2616.154.2023

Usługa wywozu odpadów stałych z nieruchomości znajdującej się w zasobie Oddziału Regionalnego w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego

 

 

Termin składania ofert: 2023-07-24  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-24  09:30

Opublikowano: 2023-07-13

 

DZP-OW.2616.76.2023

Remont wartowni Fortu III w Pomiechówku

 

 

Termin składania ofert: 2023-08-03  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-03  09:30

Opublikowano: 2023-07-11

 

DZP-OW.2616.39.2023

Kompleksowy remont elewacji w budynku przy ul. Piaskowej 15 w Legionowie wraz z robotami towarzyszącymi

 

 

Termin składania ofert: 2023-08-01  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-01  09:30

Opublikowano: 2023-07-04

 

DZP-OW.2610.215.2023

Sukcesywna dostawa papieru biurowego dla Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie

 

 

Termin składania ofert: 2023-08-04  10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-04  11:00

Opublikowano: 2023-07-03

 

DZP-OW.2610.183.2023

Zakup mebli do internatów i kwater internatowych

 

 

NOWY Termin składania ofert: 2023-08-07  10:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2023-08-07  11:00

Opublikowano: 2023-07-03

 

DZP-OW.2610.206.2023

Gadżety reklamowe dla OR Warszawa

 

 

Termin składania ofert: 2023-07-31  10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-31  11:00

Opublikowano: 2023-07-03

 

DZP-OW.2616.169.2023

Wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia klatek schodowych, piwnic i poddasza, linii WLZ oraz instalacji telekomunikacyjnej w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Warszawie, ul. Kozielska 4

 

 

Termin składania ofert: 2023-07-25  11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-25  12:00

Opublikowano: 2023-06-29

 

DZP-OW.2616.135.2023

Dostawy oleju opałowego do budynków przy ul. Waldorffa 21 w Warszawie oraz Lotników 1 w Sochaczewie

 

 

NOWY Termin składania ofert: 2023-06-15  09:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2023-06-15  10:00

Opublikowano: 2023-05-26

 

DZP-OW.2610.106.2023

Zapewnienie dystrybucji i dostawy paliwa gazowego do nieruchomości będącej w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie

 

 

Termin składania ofert: 2023-06-19  10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-06-19  11:00

Opublikowano: 2023-05-19

 

DZP-OW.2616.120.2023

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Skarbu Państwa w 2023 r., będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie w podziale na trzy części

 

 

Termin składania ofert: 2023-05-18  11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-18  12:00

Opublikowano: 2023-05-10

 

DZP-OW.2616.75.2023

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem, w podziale na 5 części

 

 

Termin składania ofert: 2023-05-11  11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-11  12:00

Opublikowano: 2023-04-19

 

DZP-OW.2610.40.2023

Usługa cateringu wielkanocnego oraz bożonarodzeniowego na potrzeby Oddziału Regionalnego AMW Warszawa

 

 

Termin składania ofert: 2023-03-10  10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-03-10  11:00

Opublikowano: 2023-02-13

 

DZP-OW.2616.26.2023

Naprawy samochodów służbowych OReg AMW w Warszawie

 

 

Termin składania ofert: 2023-02-20  09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-02-20  10:00

Opublikowano: 2023-02-09

 

DZP-OW.2616.11.2023

Dostawa artykułów oświetleniowych do internatów i kwater internatowych

 

 

NOWY Termin składania ofert: 2023-02-13  09:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2023-02-13  10:00

Opublikowano: 2023-01-30

 

DZP-OW.2623.503.2022

Ochrona fizyczna nieruchomości z zasobu AMW Oddział Regionalny w Warszawie

 

 

NOWY Termin składania ofert: 2023-01-30  11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2023-01-30  12:00

Opublikowano: 2023-01-03

 

DZP-OW.2616.465.2022

Opracowanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej remontu/modernizacji budynku usługowego przy ul. Cieszyńskiej 6 w Warszawie

 

 

Termin składania ofert: 2023-01-11  10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-01-11  10:30

Opublikowano: 2023-01-02

 

DZP-OW.2610.453.2022

Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy ze zdalnym odczytem w zasobie Oddziału AMW w Warszawie w miejscowościach Warszawa, Mińsk Mazowiecki, Legionowo, Janówek Pierwszy, Pruszków i Piaseczno

 

 

Termin składania ofert: 2023-01-18  10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-01-18  11:00

Opublikowano: 2022-12-13

 

DZP-OW.2623.483.2022

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie w zakresie bieżącej obsługi prawnej

 

 

Termin składania ofert: 2022-12-21  10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-12-21  10:30

Opublikowano: 2022-12-13

 

DZP-OW.2616.469.2022

Naprawy samochodów służbowych OReg AMW w Warszawie

 

 

Termin składania ofert: 2022-12-21  9:00
Termin otwarcia ofert:   2022-12-21  10:00

Opublikowano: 2022-12-12

 

DZP-OW.2616.452.2022

ZAKOŃCZENIE REMONTU GARAŻU PODZIEMNEGO ORAZ REMONTU BALKONÓW W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. ŚNIADECKICH 5 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 

 

Termin składania ofert: 2023-01-31  10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-01-31  10:30

Opublikowano: 2022-12-06

 

DZP-OW.2610.412.2022

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, podpiwniczonych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w Legionowie przy ulicy Gen. Tadeusza Buka (Szwajcarskiej)

 

 

NOWY Termin składania ofert: 2023-01-24  11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2023-01-24  12:00

Opublikowano: 2022-11-18

 

DZP-OW.2616.408.2022

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem, w podziale na 12 części

 

 

NOWY Termin składania ofert: 2022-12-12  11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2022-12-12  12:00

Opublikowano: 2022-11-15

 

DZP-OW.2610.406.2022

Usługa wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów na terenach Skarbu Państwa, będących we władaniu AMW OReg w Warszawie

 

 

Termin składania ofert: 2022-12-12  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-12-12  10:00

Opublikowano: 2022-11-14

 

DZP-OW.2616.438.2022

Usługa cateringowa na potrzeby OR AMW Warszawa

 

 

NOWY Termin składania ofert: 2022-11-16  09:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2022-11-16  09:30

Opublikowano: 2022-11-04

 

DZP-OW.2616.407.2022

Zakup gadżetów reklamowych z logo AMW dla Oddziału Regionalnego w Warszawie

 

 

Termin składania ofert: 2022-11-15  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-15  10:00

Opublikowano: 2022-11-03

 

DZP-OW.2610.366.2022

Dostawa sprzętu AGD do internatu i kwater internatowych w podziale na dwie części

 

 

Termin składania ofert: 2022-11-30  11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-30  12:00

Opublikowano: 2022-11-02

 

DZP-OW.2623.433.2022

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy

 

 

Termin składania ofert: 2022-11-04  10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-04  11:00

Opublikowano: 2022-10-26

 

DZP-OW.2610.371.2022

Usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy i awarie w budynkach Skarbu Państwa w 2022/2023, będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie w podziale na 4 części

 

 

Termin składania ofert: 2022-11-17  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-17  09:30

Opublikowano: 2022-10-17

 

DZP-OW.2623.346.2022

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy

 

 

Termin składania ofert: 2022-10-07  10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-10-07  11:00

Opublikowano: 2022-09-29

 

DZP-OW.2610.236.2022

Wykonanie usług konserwacyjnych wraz z zabezpieczeniem pogotowia technicznego urządzeń dźwigowych usytuowanych w budynku Skarbu Państwa przy ul. Chełmżyńskiej 7 w Warszawie będącego w zasobie AMW OR w Warszawie

 

 

Termin składania ofert: 2022-10-14  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-10-14  09:30

Opublikowano: 2022-09-12

 

DZP-OW.2616.185.2022

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w obiektach budowlanych Skarbu Państwa w 2022, będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie

 

 

Termin składania ofert: 2022-08-12  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-08-12  09:30

Opublikowano: 2022-08-03

 

DZP-OW.2610.246.2022

Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy ze zdalnym odczytem w zasobie Oddziału AMW w Warszawie w miejscowościach Warszawa, Mińsk Mazowiecki, Legionowo, Janówek Pierwszy, Pruszków i Piaseczno

 

 

NOWY Termin składania ofert: 2022-09-14  10:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2022-09-14   10:30

Opublikowano: 2022-08-01

 

DZP-OW.2610.143.2022

Usługa odbioru nieczystości stałych - odpadów z nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie

 

 

Termin składania ofert: 2022-08-26  9:00
Termin otwarcia ofert:   2022-08-26  9:30

Opublikowano: 2022-07-29

 

DZP-OW.2616.227.2022

Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku internatowym ul. Dąbrowskiego 69 w Warszawie

 

 

Termin składania ofert: 2022-08-12  10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-08-12  10:30

Opublikowano: 2022-07-27

 

DZP-OW.2610.256.2022

Wyceny nieruchomości w 2 częściach

 

 

Termin składania ofert: 2022-09-13  10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-09-13  10:30

Opublikowano: 2022-07-25

 

DZP-OW.2610.169.2022

Zapewnienie dystrybucji i dostawy paliwa gazowego do nieruchomości będącej w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie

 

 

Uwaga ! zmiana terminu składania ofert: 2022-08-29  09:00
Uwaga ! zmiana terminu otwarcia ofert:   2022-08-29  09:30

Opublikowano: 2022-07-20

 

DZP-OW.2616.48.2022

Opracowanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej remontu/modernizacji budynku Cieszyńska 6, Warszawa

 

 

NOWY Termin składania ofert: 2022-08-12  10:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2022-08-12  10:30

Opublikowano: 2022-07-20

 

DZP-OW.2616.184.2022

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem, w podziale na 15 części

 

 

Termin składania ofert: 2022-07-21  10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-21  12:00

Opublikowano: 2022-07-04

 

DZP-OW.2623.165.2022

Świadczenie usług pocztowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

 

 

NOWY Termin składania ofert: 2022-07-05  11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2022-07-05  12:00

Opublikowano: 2022-06-20

 

DZP-OW.2610.88.2022

Zakup mebli do internatów i kwater internatowych oraz zakup foteli biurowych na potrzeby siedziby Oddziału

 

 

Termin składania ofert: 2022-07-13  11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-13  12:00

Opublikowano: 2022-06-14

 

DZP-OW.2610.92.2022

Zakup i dostawa materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego na potrzeby Oddziału Regionalnego AMW w Warszawiee

 

 

Termin składania ofert: 2022-07-12  11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-12  12:00

Opublikowano: 2022-06-13

 

DZP-OW.2610.82.2022

Sukcesywna dostawa papieru biurowego dla Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie

 

 

Termin składania ofert: 2022-07-08  11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-08  12:00

Opublikowano: 2022-06-10

 

DZP-OW.2616.138.2022

Dostawa sprzętu RTV do internatów i kwater internatowych usytuowanych na terenie Warszawy oraz innych miejscowości położonych w obszarze właściwości Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie

 

 

NOWY Termin składania ofert: 2022-06-21  10:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2022-06-21  10:30

Opublikowano: 2022-06-07

 

DZP-OW.2610.98.2022

Dostawa energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej dla nieruchomości będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalny w Warszawie

 

Termin składania ofert: 2022-07-13  10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-13  10:30

Opublikowano: 2022-06-01

 

DZP-OW.2610.59.2022

Usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków Skarbu Państwa, budynków administracyjno-biurowych, terenów zewnętrznych przy budynkach SP oraz stałego i doraźnego sprzątania terenów zewnętrznych nie przyległych do budynków SP

 

Termin składania ofert: 2022-04-26  11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-26  12:00

Opublikowano: 2022-03-29

 

DZP-OW.2616.50.2022

Zakończenie remontu garażu podziemnego oraz remontu balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śniadeckich 5 w Mińsku Mazowieckim

 

NOWY Termin składania ofert: 2022-05-05  10:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2022-05-05  10:30

Opublikowano: 2022-03-25

 

DZP-OW.2616.39.2022

Zakup kompletów pościeli, kołder i poduszek do internatów i kwater internatowych usytuowanych na terenie Warszawy i innych miejscowości położonych w obszarze właściwości Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie

 

 

Termin składania ofert: 2022-04-05  11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-05  12:00

Opublikowano: 2022-03-24

 

DZP-OW.2610.20.2022

Konserwacja i świadczenie usługi pogotowia technicznego urządzeń dźwigowych w budynkach Skarbu Państwa będących w zasobie AMW OR Warszawa

 

Termin składania ofert: 2022-04-14  11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-14  12:00

Opublikowano: 2022-03-18

 

DZP-OW.2616.38.2022

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem, w podziale na 9 części

 

Termin składania ofert: 2022-03-23  10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-23  12:00

Opublikowano: 2022-02-28

 

DZP-OW.2610.233.2021

Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy ze zdalnym odczytem w zasobie Oddziału AMW w Warszawie w miejscowościach Warszawa, Mińsk Mazowiecki, Legionowo, Janówek Pierwszy, Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Pruszków i Piaseczno

 

NOWY Termin składania ofert: 2022-01-26  10:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2022-01-26  12:00

Opublikowano: 2021-12-20

 

DZP-OW.2610.405.2021

Zapewnienie dystrybucji i dostawy paliwa gazowego do nieruchomości będącej w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie

 

NOWY Termin składania ofert: 2021-12-15  11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2021-12-15  12:00

Opublikowano: 2021-11-29

 

DZP-OW.2610.412.2021

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem, w podziale na 12 części

 

Termin składania ofert: 2021-11-30  10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-30  12:00

Opublikowano: 2021-11-09

 

DZP-OW.2610.387.2021

Remont kominów na dachu budynku internatu położonego na Placu Czarnieckiego 3 w Sulejówku

 

Termin składania ofert: 2021-11-18  10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-18  12:00

Opublikowano: 2021-10-28

 

DZP-OW.2610.359.2021

Remont ogrodzenia, nawierzchni parkingu oraz wymiana bramy na działce nr ew. 5/4 obręb 7-02-10 położonej przy ul. Przasnyskiej 17 w Warszawie

 

Termin składania ofert: 2021-11-16  10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-16  12:00

Opublikowano: 2021-10-27

 

DZP-OW.2610.377.2021

Zakup gadżetów reklamowych z logo AMW dla Oddziału Regionalnego Warszawa

 

Termin składania ofert: 2021-10-29  11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-29  12:00

Opublikowano: 2021-10-21

 

DZP-OW.2610.351.2021

Usługi konserwacyjne w budynkach Skarbu Państwa, będących w zasobie Oddziału Regionalnego w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego

 

Termin składania ofert: 2021-11-17  11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-17  12:00

Opublikowano: 2021-10-19

 

DZP-OW.2610.344.2021

Zakup sprzętu AGD do internatów i kwater internatowych usytuowanych na terenie Warszawy oraz innych miejscowości położonych w obszarze właściwości Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie

 

Termin składania ofert: 2021-11-09  11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-09  12:00

Opublikowano: 2021-10-13

 

DZP-OW.2610.307.2021

Dostawy oleju opałowego do budynków przy ul. Waldorffa 21 w Warszawie oraz Lotników 1 w Sochaczewie

 

Termin składania ofert: 2021-10-13  11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-13  13:00

Opublikowano: 2021-10-01

 

DZP-OW.2610.320.2021

Podłączenie i monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru w budynkach będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie

 

Termin składania ofert: 2021-10-04  09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-04  10:00

Opublikowano: 2021-09-24

 

DZP-OW.2610.335.2021

Zakup i dostawa tonerów na potrzeby AMW Oreg w Warszawie

 

NOWY Termin składania ofert: 2021-10-13  11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2021-10-13  12:00

Opublikowano: 2021-09-24

 

DZP-OW.2610.306.2021

Dostawa mebli do internatów i kwater internatowych usytuowanych na terenie Warszawy oraz innych miejscowości położonych w obszarze właściwości Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie

 

Termin składania ofert: 2021-10-19  11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-19  12:00

Opublikowano: 2021-09-20

 

DZP-OW.2610.331.2021

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem, w podziale na 9 części

 

Termin składania ofert: 2021-10-01  10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-01  12:00

Opublikowano: 2021-09-15

 

DZP-OW.2610.317.2021

Odbiór i przetworzenie lub przekazanie do przetworzenia odpadów z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Warszawie

 

Termin składania ofert: 2021-09-29  11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-29  12:00

Opublikowano: 2021-09-14

 

DZP-OW.2610.304.2021

Wykonanie remontu chodników

 

Termin składania ofert: 2021-09-30  10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-30  12:00

Opublikowano: 2021-09-13

 

DZP-OW.2610.302.2021

Zakup sprzętu RTV do internatów i kwater internatowych

 

Termin składania ofert: 2021-09-14  11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-14  12:00

Opublikowano: 2021-08-31

 

DZP-OW.2610.281.2021

Zakup gadżetów reklamowych z logo AMW dla Oddziału Regionalnego Warszawa

 

Termin składania ofert: 2021-08-24  11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-24  12:00

Opublikowano: 2021-08-12

 

DZP-OW.2610.254.2021

Zapewnienie dystrybucji i dostawy paliwa gazowego do nieruchomości będącej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie

 

NOWY Termin składania ofert: 2021-09-15  11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2021-09-15  13:00

Opublikowano: 2021-08-12

 

DZP-OW.2610.249.2021

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych metodą „na gorąco” na drogach wewnętrznych w Warszawie

 

Termin składania ofert: 2021-08-31  10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-31  12:00

Opublikowano: 2021-08-05

 

DZP-OW.2610.128.2021

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Skarbu Państwa w 2021 r., będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie w podziale na 2 części

 

Termin składania ofert: 2021-07-27  11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-27  13:00

Opublikowano: 2021-06-29

 

DZP-OW.2610.74.2021

Usługa publikacji w prasie codziennej, ogólnopolskiej ogłoszeń ustawowych, reklam i innych informacji związanych z działalnością OR AMW w Warszawie

 

Termin składania ofert: 2021-07-28  09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-28  10:00

Opublikowano: 2021-06-25

 

DZP-OW.2610.69.2021

Świadczenie usług transportowych na terenie Warszawy i innych miejscowości położonych w obszarze działania Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

 

Termin składania ofert: 2021-06-18  11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-18  13:00

Opublikowano: 2021-05-21

 

DZP-OW.2610.91.2021

Zakup kompletów pościeli, kołder i poduszek oraz koców do internatów i kwater internatowych usytuowanych na terenie Warszawy i innych miejscowości położonych w obszarze właściwości Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie

 

Termin składania ofert: 2021-05-28  11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-28  12:00

Opublikowano: 2021-05-20

 

DZP-OW.2610.126.2021

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem, w podziale na 9 części

 

Termin składania ofert: 2021-06-11  10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-11  12:00

Opublikowano: 2021-05-19

 

DZP-OW.2610.97.2021

Zapewnienie dystrybucji i dostawy paliwa gazowego do nieruchomości będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie

 

NOWY Termin składania ofert: 2021-06-10  11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2021-06-10  13:00

Opublikowano: 2021-05-17

 

DZP-OW.2610.51.2021

Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla nieruchomości będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie

 

NOWY termin składania ofert: 2021-06-22  11:00
NOWY termin otwarcia ofert:   2021-06-22  13:00

Opublikowano: 2021-04-19

 

DZP-OW.2610.34.2021

DOSTAWA PAPIERU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU REGIONALNEGO AMW W WARSZAWIE

 

Termin składania ofert: 2021-04-12  10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-04-12  12:00

Opublikowano: 2021-03-29

 

DZP-OW.2610.6.2021

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem, w podziale na 13 części

 

Termin składania ofert: 2021-04-08  10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-04-08  12:00

Opublikowano: 2021-03-19

 

DZP-OW.2610.11.2021

Dostawa firan i zasłon do internatów i kwater internatowych stanowiących zasób Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie

 

Termin składania ofert: 2021-03-25  10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-03-25  13:00

Opublikowano: 2021-03-17

 

DZP-OW.2619.626.2020

Usługi prawnicze bez zastępstwa procesowego

 

Termin składania ofert: 2021-01-07  10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-07  12:00

Opublikowano: 2020-12-23

 

DZP-OW.2610.624.2020

DOSTAWA PAPIERU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU REGIONALNEGO AMW W WARSZAWIE

 

Termin składania ofert: 2021-01-26  10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-26  11:00

Opublikowano: 2020-12-21

 

DZP-OW.2619.603.2020

Ochrona fizyczna nieruchomości z zasobu Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie

 

Termin składania ofert: 2021-01-15  11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-15  12:00

Opublikowano: 2020-12-18

 

DZP-OW.2610.620.2020

Inwentaryzacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

 

Termin składania ofert: 2021-01-25  10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-25  11:00

Opublikowano: 2020-12-18

 

DZP-OW.2610.616.2020

Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Warszawie

 

Termin składania ofert: 2021-01-21  10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-21  11:00

Opublikowano: 2020-12-16

 

DZP-OW.2610.613.2020

ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I DROBNEGO SPRZĘTU BIUROWEGO NA POTRZEBY AMW OREG W WARSZAWIE

 

Termin składania ofert: 2021-01-20  10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-20  11:00

Opublikowano: 2020-12-14

 

DZP-OW.2610.416.2020

Usługi geodezyjne

 

Termin składania ofert: 2020-12-09  10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-12-09  12:00

Opublikowano: 2020-11-18

 

DZP-OW.2610.187.2020

Zaprojektowanie oraz montaż systemu klimatyzacji w budynku użyteczności publicznej przy ul. Nowowiejskiej 26a w Warszawie

 

NOWY termin składania ofert: 2021-01-08  10:00
NOWY termin otwarcia ofert:   2021-01-08  12:00

Opublikowano: 2020-10-28

 

DZP-OW.2610.504.2020

Wycena Nieruchomości

 

Termin składania ofert: 2020-11-25  10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-25  11:00

Opublikowano: 2020-10-23

 

DZP-OW.2610.443.2020

Zakup usługi odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Warszawie

 

Termin składania ofert: 2020-10-07  10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-07  11:00

Opublikowano: 2020-09-25

 

DZP-OW.2610.455.2020

Remont dachu budynku przy ul. Waldorffa 21 w Warszawie

 

Termin składania ofert: 2020-10-15  10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-15  11:00

Opublikowano: 2020-09-25

 

DZP-OW.2610.433.2020

Zakup tonerów na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

 

Nowy termin składania ofert: 2020-10-05  11:00
Nowy termin otwarcia ofert:   2020-10-05  12:00

Opublikowano: 2020-09-23

 

DZP-OW.2610.420.2020

Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących się w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie – postępowanie w podziale na 6 części

 

NOWY termin składania ofert: 2020-10-05  11:00
NOWY termin otwarcia ofert:   2020-10-05  12:00

Opublikowano: 2020-09-04

 

DZP-OW.2610.344.2020

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynkach internatów przy ul. Elbląskiej 6 i Elbląskiej 8 w Warszawie

 

UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2020-10-21  11:00
UWAGA: Nowy termin otwarcia ofert:   2020-10-21  12:00

Opublikowano: 2020-09-02

 

DZP-OW.2610.429.2020

DOSTAWA GADZETÓW REKLAMOWYCH DLA OReg WARSZAWA

 

Termin składania ofert: 2020-09-15  11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-15  12:00

Opublikowano: 2020-08-31

 

DZP-OW.2610.392.2020

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem, w podziale na 4 części

 

Termin składania ofert: 2020-09-03  10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-03  12:00

Opublikowano: 2020-08-11

 

DZP-OW.2610.360.2020

DOSTAWA KOMPLETÓW POSCIELI, KOŁDER I PODUSZEK DO INTERNATÓW I KWATER INTERNATOWYCH

 

Termin składania ofert: 2020-08-18  11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-18  12:00

Opublikowano: 2020-08-05

 

DZP-OW.2610.257.2020

Usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy wraz z zabezpieczeniem i usuwaniem awarii w ramach całodobowego pogotowia technicznego w budynkach Skarbu Państwa, będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie

 

Termin składania ofert: 2020-09-04  10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-04  11:00

Opublikowano: 2020-08-04

 

DZP-OW.2610.214.2020

Sprzedaż energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

 

Termin składania ofert: 2020-08-19  10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-19  11:00

Opublikowano: 2020-07-14

 

DZP-OW.2610.232.2020

Usługa wycinki oraz pielęgnacji drzew i krzewów, prowadzenie cięć pielęgnacyjnych, a także dokonywanie nasadzeń drzew na nieruchomościach z zasobu Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie w podziale na III części

 

Termin składania ofert: 2020-08-13  10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-13  11:00

Opublikowano: 2020-07-10

 

DZP-OW.2610.320.2020

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem, w podziale na 11 części

 

Termin składania ofert: 2020-07-27  10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-27  12:00

Opublikowano: 2020-07-06

 

DZP-OW.2610.116.2020

WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SKARBU PAŃSTWA W 2020 ROKU. ZAMÓWIENIE W 2 CZĘŚCIACH

 

Termin składania ofert: 2020-07-24  10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-24  12:00

Opublikowano: 2020-06-22

 

DZP-OW.2610.270.2020

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku internatu przy ul. Wolnej Wszechnicy 5 w Warszawie


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-08-20   10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-08-20   12:00

Opublikowano: 2020-06-10

 

DZP-OW.2610.259.2020

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem, w podziale na 11 części

 

Termin składania ofert: 2020-06-22  10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-22  12:00

Opublikowano: 2020-05-29

 

DZP-OW.7720.561.2019/2020

Inwentaryzacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

 

Termin składania ofert: 2020-06-09  11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-09  12:00

Opublikowano: 2020-05-27

 

DZP-OW.2610.143.2020

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dźwigu zewnętrznego wraz z szybem w konstrukcji samonośnej żelbetowo –stalowej przy budynku Archiwum Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie przy ul. Frontowej 1

 

Termin składania ofert: 2020-06-03  10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-03  12:00

Opublikowano: 2020-05-19

 

DZP-OW.2610.191.2020

Remont garażu podziemnego wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śniadeckich 5 w Mińsku Mazowieckim

 

Termin składania ofert: 2020-05-18  11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-18  12:00

Opublikowano: 2020-04-29

 

DZP-OW.2610.67.2020

Dostawa sprzętu AGD do internatów i kwater internatowych usytuowanych na terenie Warszawy i innych miejscowości położonych w obszarze właściwości Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie

 

Termin składania ofert: 2020-04-30  10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-30  12:00

Opublikowano: 2020-04-21

 

DZP-OW.2610.166.2020

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem, w podziale na 9 części

Termin składania ofert: 2020-05-12 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-12 12:00

Postępowanie wszczęto: 2020-04-15

 

DZP-OW.2610.98.2020

REKLAMA ZEWNĘTRZNA NA POTRZEBY ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

Termin składania ofert: 2020-04-23 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-23 12:00

Postępowanie wszczęto: 2020-04-08

 

DZP-OW.2610.72.2020

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem, w podziale na 14 części

Termin składania ofert: 2020-04-01 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-01 11:00

Postępowanie wszczęto: 2020-03-03

 

DZP-OW.2619.42.2020

Świadczenie usług pocztowych dla Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie

Termin składania ofert: 2020-03-06 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-06 12:00

Postępowanie wszczęto: 2020-02-18

 

DZP-OW.2610.68.2020

DOSTAWA SPRZĘTU RTV DO INTERNATÓW I KWATER INTERNATOWYCH

 

Termin składania ofert: 2020-02-26  11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-26  12:00

Opublikowano: 2020-02-14


 

DZP-OW.2610.55.2020

Dostawa oświetlenia do internatów i kwater internatowych na terenie Warszawy i innych miejscowości położonych w obszaże właściwości AMW Oddziału Regionalnego w Warszawie


Termin składania ofert: 2020-02-28 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-28 11:00

Opublikowano: 2020-02-14

 

DZP-OW.7720.495.2019/2020

Remont garażu podziemnego wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śniadeckich 5 w Mińsku Mazowieckim

 

 

Termin składania ofert: 2020-02-25 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-25 12:00

Opublikowano: 2020-02-05

 

DZP-OW.7720.601.2019/2020

Usługa wycinki oraz pielęgnacji drzew i krzewów, prowadzenie cięć pielęgnacyjnych, a także dokonywanie nasadzeń drzew na nieruchomościach z zasobu Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie w podziale na III części


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-02-21   11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-02-21   13:00

Opublikowano: 2020-01-31

 

DZP-OW.2619.2.2020

Ochrona fizyczna nieruchomości z zasobu Agencji Mienia Wojskowego będących we właściwości rzeczowej i miejscowej Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie

 

 

Termin składania ofert: 2020-02-04 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-04 12:00

Opublikowano: 2020-01-21

 

DZP-OW.7720.560.2019/2020

Usługa sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków Skarbu Państwa, budynków administracyjno-biurowych, terenów zewnętrznych przy budynkach SP oraz stałego i doraźnego sprzątania terenów zewnętrznych nie przyległych do budynków SP – postępowanie w podziale na 8 części


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-02-19   09:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-02-19   12:00

Opublikowano: 2020-01-16

 

DZP-OW.7720.593.2019/2020

Usługa publikacji w prasie codziennej ogłoszeń ustawowych, reklam i innych informacji związanych z działalnością Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

Termin składania ofert: 2020-01-22  12:00
Termin otwarcia ofert:  2020-01-22  14:00

Opublikowano: 2020-01-14

 

DZP-OW.7720.541.2019

Świadczenie usług opróżniania lokali i nieruchomości na terenie Warszawy i innych miejscowości położonych w obszarze właściwości Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie

Termin składania ofert: 2020-01-10  11:00
Termin otwarcia ofert:  2020-01-10  12:00

Opublikowano: 2019-12-20

 

DZP-OW.7720.547.2019

Dostawa materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego

Termin składania ofert: 2020-01-13  11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-01-13 12:00

Opublikowano: 2019-12-20

 

DZP-OW.7720.455.2019

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (typ E) obejmująca dystrybucję i dostawę do nieruchomości położonej przy ul. Chełmżyńskiej 9 w Warszawie


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-01-31   09:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-01-31   10:00

Opublikowano: 2019-12-13

 

DZP-OW.7720.436.2019

DOSTAWA KOMPLETÓW POSCIELI, KOŁDER I PODUSZEK DO INTERNATÓW I KWATER INTERNATOWYCH

 

Termin składania ofert: 2019-11-19  11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-19 12:00

Opublikowano: 2019-11-06

 

DZP-OW.7720.497.2019

Zakup usługi odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie w podziale na 3 części

 

 

Termin składania ofert: 2019-11-13  09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-13 10:00

Opublikowano: 2019-11-04

 

DZP-OW.7720.256.2019

Wykonanie usług konserwacyjnych wraz z zabezpieczeniem pogotowia technicznego urządzeń dźwigowych usytuowanych w budynkach Skarbu Państwa na okres 24 miesięcy, będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie, w podziale na 2 części

 

 

Termin składania ofert: 2019-11-04 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-04 12:30

Opublikowano: 2019-10-22

 

DZP-OW.7720.339.2019

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem, w podziale na 10 części


Termin składania ofert: 2019-10-25 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-25 11:00

Postępowanie wszczęto: 2019-10-08

 

DZP-OW.7720.129.2019

Sprzedaż energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

 

 

Termin składania ofert: 2019-11-05 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-05 09:30

Opublikowano: 2019-10-04

 

DZP-OW.7720.444.2019

Usługa sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków Skarbu Państwa, budynków administracyjno-biurowych, terenów zewnętrznych przy budynkach SP oraz stałego i doraźnego sprzątania terenów zewnętrznych nie przyległych do budynków SP– postępowanie w podziale na 7 części

 

 

 

Nowy termin składania ofert: 2019-10-28 10:00
Nowy termin otwarcia ofert:   2019-10-28 11:00

Opublikowano: 2019-10-03

 

DZP-OW.7720.433.2019

Dostawa firan i zasłon do internatów i kwater internatowych

 

Termin składania ofert: 2019-10-17 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-17 12:00

Opublikowano: 2019-10-03

 

DZP-OW.7720.427.2019

Sukcesywna dostawa papieru biurowego dla AMW Oddziału Regionalnego w Warszawie przez okres 12 miesięcy

 

Termin składania ofert: 2019-10-11 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-11 12:30

Opublikowano: 2019-10-02

 

DZP-OW.7720.426.2019

Remont lokalu przy ul. Grójeckiej 78 w Warszawie z przeznaczeniem na sklep SPS

 

Termin składania ofert: 2019-10-18 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-18 12:00

Opublikowano: 2019-10-01

 

DZP-OW.7720.400.2019

Dostawa i montaż mebli w internatach i kwaterach internatowych

 

Termin składania ofert: 2019-11-04 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-04 12:00

Opublikowano: 2019-09-30

 

DZP-OW.7720.232.2019

Na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Skarbu Państwa w 2019 roku. Zamówienie w 2 częściach


Termin składania ofert: 2019-10-04 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-04 10:30

Opublikowano: 2019-09-26

 

DZP-OW.7720.384.2019

Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Warszawie


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-10-14   10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-10-14   10:30

Opublikowano: 2019-09-20

 

DZP-OW.7720.125.2019

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (typ E) obejmująca dystrybucję i dostawę do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-11-12   10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-11-12   10:30

Opublikowano: 2019-09-18


 

DZP-OW.7729.343.2019

Świadczenie usług pocztowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

 

Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-09-26  11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-09-26  12:30

Opublikowano: 2019-09-13

 


 

DZP-OW.7720.333.2019

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem, w podziale na 11 części


Termin składania ofert: 2019-09-17 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-17 12:00

Opublikowano: 2019-08-22

 

DZP-OW.7720.323.2019

Zakup tonerów na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

 

Termin składania ofert: 2019-09-05  11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-05  12:00

Opublikowano: 2019-08-14

 

DZP-OW.7720.259.2019

Świadczenie usług transportowych na terenie Warszawy i innych miejscowości położonych w obszarze właściwości Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie


Termin składania ofert: 2019-08-27 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-27 12:00

Postępowanie wszczęto: 2019-07-23

 

DZP-OW.7720.135.2019

Remont garażu podziemnego wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śniadeckich 5 w Mińsku Mazowieckim


Termin składania ofert: 2019-08-09 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-09 12:00

Postępowanie wszczęto: 2019-07-23

 

DZP-OW.7720.298.2019

Zakup gadżetów reklamowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

 

Termin składania ofert: 2019-07-26 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-26 12:00

Opublikowano: 2019-07-18

 

DZP-OW.7720.260.2019

Dostawa i montaż mebli w internatach i kwaterach internatowych

 

Termin składania ofert: 2019-07-30 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-30 12:00

Opublikowano: 2019-06-26
 

 

DZP-OW.7720.188.2019

Dostawa sprzętu AGD do internatów i kwater internatowych

 

Termin składania ofert: 2019-07-22 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-22 12:00

Opublikowano: 2019-06-14

 

DZP-OW.7720.164.2019

Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na PCV w lokalach mieszkalnych, kwaterach internatowych

Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-06-27  12:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-06-27  13:00
Postępowanie wszczęto: 2019-06-06

 

DZP-OW.7720.129.2019

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem, w podziale na 9 części

Termin składania ofert: 2019-05-23 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-23 12:00

Opublikowano: 2019-05-07

 

DZP-OW.7720.142.2019

Dostawa sprzętu RTV do internatów i kwater internatowych


Termin składania ofert: 2019-05-17 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-17 12:00

Opublikowano: 2019-05-06

 

DZP-OW.7720.117.2019

Dostawa firan i zasłon do internatów i kwater internatowych


Termin składania ofert: 2019-04-29 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-29 12:00

Opublikowano: 2019-04-18

 

DZP-OW.7720.24.2019

Usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy wraz z zabezpieczeniem i usuwaniem awarii w ramach całodobowego pogotowia technicznego w budynkach Skarbu Państwa, będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego – Oddziału Regionalnego w Warszawie w podziale na 3 części


Termin składania ofert: 2019-05-13 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-13 12:00

Opublikowano: 2019-04-09


 

DZP-OW.7720.51.2019

Reklama zewnętrzna na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie


Termin składania ofert: 2019-04-15 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-15 12:00

Opublikowano: 2019-04-05

 

DZP-OW.7720.39.2019

Wyceny nieruchomości znajdujących się w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie

Termin składania ofert: 2019-05-07 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-07 12:00

Opublikowano: 2019-04-02


 

OW-DO.7729.1.2019/ 54/2019

Ochrona fizyczna nieruchomości z zasobu Agencji Mienia Wojskowego będących we właściwości rzeczowej i miejscowej Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie


Termin składania ofert: 2019-02-26 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-02-26 12:30

Postępowanie wszczęto: 2019-02-14
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY