OR AMW w Olsztynie


 

DZP-OO.2616.167.2024

Zadanie J04 Orzysz ul. Wojska Polskiego 17A - Roboty remontowe dachu i wymiana skorodowanej i zniszczonej armatury sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi


Termin składania ofert: 2024-05-29 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-29 o godz. 09:30

Opublikowano: 2024-05-13

 

DZP-OO.2616.141.2024

Remont kwater i lokali mieszkalnych w podziale na 3 części


Termin składania ofert: 2024-05-15 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-15 o godz. 09:30

Opublikowano: 2024-04-30

 

DZP-OO.2616.153.2024

Remont klatek schodowych, remont elewacji, remont wejść do budynku wraz z wymianą domofonów i robotami towarzyszącymi w Giżycku przy ul. Wojska Polskiego 7A


Termin składania ofert: 2024-05-08 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-08 o godz. 12:00

Opublikowano: 2024-04-19

 

DZP-OO.2616.148.2024

Wykonanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem remontu instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w miejscowościach: Morąg, Giżycko, Bartoszyce i Węgorzewo”


Termin składania ofert: 2024-05-06 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-06 o godz. 09:30

Opublikowano: 2024-04-16

 

DZP-OO.2616.108.2024

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku internatowego z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 24H, działka nr 22848/13 z uzyskaniem prawomocnych decyzji – w tym pozwoleń konserwatorskich i decyzji pozwolenia na budowę


Termin składania ofert: 2024-04-23 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-23 o godz. 09:30

Opublikowano: 2024-04-15

 

DZP-OO.2616.24.2024

Opracowanie koncepcji terenu i dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalnego z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Ełku przy ul. Gen. W. Sikorskiego (działka nr 1680/3) z uzyskaniem prawomocnych decyzji.


Termin składania ofert: 2024-04-23 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-23 o godz. 09:30

Opublikowano: 2024-04-15

 

DZP-OO.2616.8.2024

Opracowanie koncepcji terenu i dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalnego z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Braniewie przy ul. Stefczyka (działka nr 125/1) z uzyskaniem prawomocnych decyzji – o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów.


Termin składania ofert: 2024-04-19 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-19 o godz. 12:00

Opublikowano: 2024-04-11

 

DZP-OO.2616.39.2024

Wykonanie kontroli okresowych rocznych i 5-letnich obiektów budowlanych będących w zasobie AMW OReg Olsztyn


Termin składania ofert: 2024-04-18 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-18 o godz. 12:00

Opublikowano: 2024-04-10

 

DZP-OO.2616.142.2024

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i drogowej – budowa budynku wielorodzinnego w Suwałkach


Termin składania ofert: 2024-04-24 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-24 o godz. 09:30

Opublikowano: 2024-04-08

 

DZP-OO.2616.67.2024

Remont elewacji i cokołu, remont czół i balustrad balkonów, remont muru oporowego i skarpy przed budynkiem, montaż szlabanu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Lidzbark Warmiński przy ul. Orneckiej 4B


Termin składania ofert: 2024-04-23 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-23 o godz. 12:00

Opublikowano: 2024-04-04

 

DZP-OO.2616.113.2024

Remont elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w Elblągu przy ul. Lotniczej 11, 11A, 13A –nieruchomości stanowiących zasób O/Reg AMW w Olsztynie


Termin składania ofert: 2024-04-19 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-19 o godz. 09:30

Opublikowano: 2024-04-04

 

DZP-OO.2610.77.2024

Usługa zbierania, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego


Termin składania ofert: 2024-05-06 do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-06 o godz. 10:15

Opublikowano: 2024-04-02

 

DZP-OO.2616.98.2024

Roboty remontowo-naprawcze w budynku internatu garnizonowego w Braniewie przy ul. Grota Roweckiego 14-16 z opracowaniem dokumentacji na potrzeby remontu, remont węzła cieplnego wraz z robotami towarzyszącymi.


UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2024-04-22 do godz. 09:00
UWAGA: Nowy termin otwarcia ofert:   2024-04-22 o godz. 09:30

Opublikowano: 2024-03-28

 

DZP-OO.2616.36.2024

Remont elewacji i cokołu, remont balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Bartoszyce przy ul. Wyszyńskiego 9C.


Termin składania ofert: 2024-04-11 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-11 o godz. 12:00

Opublikowano: 2024-03-25

 

DZP-OO.2616.27.2024

Wykończenie 30 lokali mieszkalnych w Olsztynie przy ul. Kasprzaka 5 i ul. Zientary Malewskiej 31A oraz w Ostródzie przy ul. 1 Dywizji 24 i 26.”


Termin składania ofert: 2024-04-05 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-05 o godz. 12:00

Opublikowano: 2024-03-21

 

DZP-OO.2610.97.2024

Przeglądy kominiarskie i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach będących w zasobie OR w Olsztynie w podziale na 17 części w 2024”


Termin składania ofert: 2024-04-22 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-22 o godz. 10:00

Opublikowano: 2024-03-21

 

DZP-OO.2616.81.2024

Remont placu zabaw wraz z robotami towarzyszącymi w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 129


Termin składania ofert: 2024-04-03 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-03 o godz. 09:15

Opublikowano: 2024-03-19

 

DZP-OO.2610.65.2024

Wykonanie rocznego przeglądu instalacji i urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa w roku 2024 i 2025


Termin składania ofert: 2024-04-19 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-19 o godz. 09:30

Opublikowano: 2024-03-19

 

DZP-OO.2623.15.2024

Całodobowa bezpośrednia ochrona fizyczna nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Krańcowej 1.


Termin składania ofert: 2024-03-14 do godz. 08:00
Termin otwarcia ofert:   2024-03-14 o godz. 08:30

Opublikowano: 2024-02-29

 

DZP-OO.2610.13.2024

Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, na przyległych terenach zewnętrznych utwardzonych oraz zielonych (bez koszenia).


Termin składania ofert: 2024-03-14 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-03-14 o godz. 09:30

Opublikowano: 2024-02-29

 

DZP-OO.2616.51.2024

Remont kwater i lokali mieszkalnych w podziale na 4 części


UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2024-03-14 09:00
UWAGA: Nowy termin otwarcia ofert:   2024-03-14 10:00

Opublikowano: 2024-02-28

 

DZP-OO.2616.35.2024

Malowanie klatek schodowych wraz z piwnicami, wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na LED, wymiana domofonów, wymiana drzwi wejściowych do piwnic, remont balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w Morągu przy ul. Leśnej 44


UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2024-03-15 11:00
UWAGA: Nowy termin otwarcia ofert:   2024-03-15 12:00

Opublikowano: 2024-02-27

 

DZP-OO.2616.19.2024

Malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana paneli podłogowych wraz z robotami towarzyszącymi w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie przy ul. Kasprowicza 1.


UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2024-03-04 11:00
UWAGA: Nowy termin otwarcia ofert:   2024-03-04 12:00

Opublikowano: 2024-02-13

 

DZP-OO.2616.3.2024

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – 40 lok. mieszkalnych wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu w miejscowości Suwałki.


UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2024-03-15 11:00
UWAGA: Nowy termin otwarcia ofert:   2024-03-15 12:00

Opublikowano: 2024-02-02

 

DZP-OO.2610.429.2023

Usługa polegająca na koszeniu trawy i usuwaniu samosiewek na nieruchomościach będących w zasobie OR w Olsztynie


Termin składania ofert: 2024-02-22 11:00
Termin otwarcia ofert:   2024-02-22 12:00

Opublikowano: 2024-01-03

 

DZP-OO.2616.458.2023

Remont kwater i lokali mieszkalnych w podziale na 4 części.


UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2024-01-12 11:00
UWAGA: Nowy termin otwarcia ofert:   2024-01-12 12:00

Opublikowano: 2023-12-22

 

DZP-OO.2623.437.2023

Usługa ochrony osób i mienia w Oddziale Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie w podziale na 2 części


Termin składania ofert: 2023-12-12 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-12-12 12:00

Opublikowano: 2023-12-04

 

DZP-OO.2610.416.2023

Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w siedzibie, częściach wspólnych budynków mieszkalnych, na przyległych terenach zewnętrznych utwardzonych oraz zielonych (bez koszenia) w zasobie SP.


UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2023-12-12 11:00
UWAGA: Nowy termin otwarcia ofert:   2023-12-12 12:00

Opublikowano: 2023-11-28

 

DZP-OO.2610.444.2023

Dostawa z montażem kuchenek elektrycznych do remontowanych lokali mieszkalnych w lokalizacji Komorowo ul. Cegielniana 54.


Termin składania ofert: 2023-12-08 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-12-08 12:00

Opublikowano: 2023-11-24

 

DZP-OO.2610.421.2023

Sukcesywna dostawa papieru biurowego na potrzeby OR AMW w Olsztynie.


Termin składania ofert: 2023-12-01 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-12-01 12:00

Opublikowano: 2023-11-16

 

DZP-OO.2610.414.2023

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby OR AMW w Olsztynie.


Termin składania ofert: 2023-12-01 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-12-01 12:00

Opublikowano: 2023-11-16

 

DZP-OO.2616.373.2023

Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą sposobu odprowadzenia ścieków z tłocznego na grawitacyjny oraz robotami towarzyszącymi na potrzeby nowo budowanego budynku w Giżycku przy ul. Batorego 21


Termin składania ofert: 2023-11-17 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-17 09:15

Opublikowano: 2023-11-02

 

DZP-OO.2616.292.2023

Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie bhp oraz ppoż.


Termin składania ofert: 2023-10-25 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-25 12:00

Opublikowano: 2023-10-17

 

DZP-OO.2610.378.2023

Sukcesywna dostawa wyrobów biurowych i piśmiennych


Termin składania ofert: 2023-11-13 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-13 12:00

Opublikowano: 2023-10-17

 

DZP-OO.2616.382.2023

Remont parkingu, wymiana przyłącza wod-kan, remont pomieszczeń wraz z robotami towarzyszącymi w internacie garnizonowym w Elblągu przy ul. Królewieckiej 189


Termin składania ofert: 2023-10-25 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-25 12:00

Opublikowano: 2023-10-10

 

DZP-OO.2610.328.2023

Dostawa sprzętu AGD w ramach wyposażenia internatowego


Termin składania ofert: 2023-11-06 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-06 12:00

Opublikowano: 2023-10-10

 

DZP-OO.2616.388.2023

Remont pokrycia dachowego, pomieszczeń wraz z robotami towarzyszącymi w Czerwonym Borze budynku 23


Termin składania ofert: 2023-10-23 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-23 12:00

Opublikowano: 2023-10-04

 

DZP-OO.2616.330.2023

Usługa odbioru zmieszanych oraz segregowanych odpadów komunalnych z Internatów Garnizonowych w Bartoszycach oraz z budynku administracyjnego i magazynu w Olsztynie w podziale na 2 części.


Termin składania ofert: 2023-10-11 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-11 12:00

Opublikowano: 2023-10-03

 

DZP-OO.2623.356.2023

Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej na użyczonej od KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) nieruchomości wyłączonej z użytkowania, położonej w Ostrołęce przy ul. Krańcowej 1.


Termin składania ofert: 2023-10-04 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-04 12:00

Opublikowano: 2023-09-26

 

DZP-OO.2616.371.2023

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej – przebudowa budynku w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 49


Termin składania ofert: 2023-09-29 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-29 12:00

Opublikowano: 2023-09-21

 

DZP-OO.2616.324.2023

Podział nieruchomości AMW położonej w Nidzicy przy ul. Wyborskiej, działka 76/5.


Termin składania ofert: 2023-09-29 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-29 12:00

Opublikowano: 2023-09-20

 

DZP-OO.2616.341.2023

Malowanie pomieszczeń biurowych, wymianę paneli podłogowych wraz z robotami towarzyszącymi w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie przy ul. Kasprowicza 1


Termin składania ofert: 2023-09-25 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-25 12:00

Opublikowano: 2023-09-07

 

DZP-OO.2616.338.2023

Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Komorowo przy ul. Cegielnianej 54


Termin składania ofert: 2023-09-25 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-25 12:00

Opublikowano: 2023-09-07

 

DZP-OO.2616.335.2023

Wymiana płyt drogowych na parkingu wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Elbląg przy ul. Dąbrowskiego 33E.


Termin składania ofert: 2023-09-25 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-25 12:00

Opublikowano: 2023-09-05

 

DZP-OO.2616.317.2023

Remont klatki schodowej, wymiana stolarki drzwiowej klatek schodowych, remont systemu domofonowego, wymiana oświetlenia w częściach wspólnych, remont pokoi wraz z robotami towarzyszącymi w Morągu przy ul. Wojska Polskiego 33 i 33A


Termin składania ofert: 2023-09-21 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-21 12:00

Opublikowano: 2023-09-04

 

DZP-OO.2616.295.2023

Remont pokrycia dachowego, drzwi wejściowych, pokoi z wymianą opraw oświetleniowych wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Gołdap przy ul. Wolności 8


Termin składania ofert: 2023-09-13 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-13 09:30

Opublikowano: 2023-08-29

 

DZP-OO.2616.294.2023

Remont parkingu, wymiana przyłącza wod-kan, remont pomieszczeń wraz z robotami towarzyszącymi w internacie garnizonowym w Elblągu przy ul. Królewieckiej 189


Termin składania ofert: 2023-09-12 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-12 12:00

Opublikowano: 2023-08-25

 

DZP-OO.2616.318.2023

Przebudowa źródła ciepła i instalacji sanitarnych wraz z robotami towarzyszącymi w Komorowie ul. Cegielniana 54


Termin składania ofert: 2023-09-08 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-08 12:00

Opublikowano: 2023-08-23

 

DZP-OO.2616.315.2023

Przebudowa wjazdu na teren internatu garnizonowego w Orzyszu ul. Wojska Polskiego 17A


Termin składania ofert: 2023-09-12 10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-12 10:15

Opublikowano: 2023-08-22

 

DZP-OO.2610.319.2023

Dostawa z montażem kuchenek elektrycznych do wykańczanych lokali mieszkalnych zakupionych od dewelopera (w lokalizacji Olsztyn ul. Poprzeczna 28 i ul. Zientary Malewskiej 31A).


Termin składania ofert: 2023-08-29 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-29 12:00

Opublikowano: 2023-08-16

 

DZP-OO.2616.316.2023

Przebudowa budynku administracyjno - biurowego na lokale mieszkalne z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 49


Termin składania ofert: 2023-08-24 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-24 12:00

Opublikowano: 2023-08-09

 

DZP-OO.2610.285.2023

Dostawa mebli w ramach wyposażenia internatowego


Termin składania ofert: 2023-09-05 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-05 12:00

Opublikowano: 2023-08-08

 

DZP-OO.2616.276.2023

Remont klatek schodowych w poziomie piwnic i parteru, wymiana oświetlenia w klatkach i na zewnątrz montaż nasad kominowych typu "turbowent" wraz z robotami towarzyszącymi w Szczytnie przy ul. Bohaterów Września 13


Termin składania ofert: 2023-08-17 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-17 12:00

Opublikowano: 2023-07-28

 

DZP-OO.2616.260.2023

Wymiana oświetlenia na LED na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym, naprawa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową, naprawa wiat śmietnikowych oraz roboty towarzyszące w Giżycku przy ul. Batorego 21


Termin składania ofert: 2023-08-17 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-17 12:00

Opublikowano: 2023-07-28

 

DZP-OO.2610.178.2023

Dostawa i wymiana urządzeń pomiarowych (wodomierzy i ciepłomierzy) w kwaterach mieszkalnych Skarbu Państwa w podziale na 2 części.


Termin składania ofert: 2023-08-10 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-10 12:00

Opublikowano: 2023-07-14

 

DZP-OO.2610.247.2023

Obsługa techniczna urządzeń dźwigowych (konserwacja wind osobowych) znajdujących się w budynkach AMW OR Olsztyn w podziale na 2 części.


Termin składania ofert: 2023-07-25 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-25 12:00

Opublikowano: 2023-07-14

 

DZP-OO.2616.280.2023

Remont kwater i lokali mieszkalnych w podziale na 3 części


Termin składania ofert: 2023-07-31 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-31 12:00

Opublikowano: 2023-07-11

 

DZP-OO.2616.255.2023

Przebudowa źródła ciepła i instalacji sanitarnych wraz z robotami towarzyszącymi w Komorowie ul. Cegielniana 54


Termin składania ofert: 2023-07-24 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-24 12:00

Opublikowano: 2023-07-07

 

DZP-OO.2616.230.2023

Malowanie pomieszczeń biurowych wymiana paneli podłogowych wraz z robotami towarzyszącymi w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie przy ul. Kasprowicza 1


Termin składania ofert: 2023-07-21 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-21 12:00

Opublikowano: 2023-07-04

 

DZP-OO.2616.225.2023

Remont placu zabaw wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Orzysz przy ul. Ełckiej 30


Termin składania ofert: 2023-07-11 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-11 12:00

Opublikowano: 2023-06-23

 

DZP-OO.2616.229.2023

Remont elewacji i balkonów, malowanie klatek schodowych i balustrad wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Morąg przy ul. Leśnej 46


Termin składania ofert: 2023-07-10 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-10 12:00

Opublikowano: 2023-06-22

 

DZP-OO.2616.226.2023

Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Komorowo przy ul. Cegielnianej 54


Termin składania ofert: 2023-07-10 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-10 12:00

Opublikowano: 2023-06-21

 

DZP-OO.2616.217.2023

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej – budowa budynku wielorodzinnego w Łomży


Termin składania ofert: 2023-06-29 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-06-29 12:00

Opublikowano: 2023-06-21

 

DZP-OO.2616.197.2023

Remont drogi wewnętrznej wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Węgorzewo przy ul. Jana Pawła II 4A, 6, 8, 10.


Termin składania ofert: 2023-07-03 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-03 12:00

Opublikowano: 2023-06-15

 

DZP-OO.2616.186.2023

Remont klatek schodowych w poziomie piwnic i parteru, wymiana oświetlenia w klatkach i na zewnątrz montaż nasad kominowych typu "turbowent" wraz z robotami towarzyszącymi w Szczytnie przy ul. Bohaterów Września 13


Termin składania ofert: 2023-06-19 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-06-19 12:00

Opublikowano: 2023-06-01

 

DZP-OO.2610.196.2023

Wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych, wymiana nieszczelnej stolarki okiennej, wymiana skorodowanych pionów kanalizacji sanitarnej, montaż izolacji na rurociągach instalacji wodociągowej, roboty malarskie na poziomie piwnic, remont pokrycia dachowego wraz z montażem nasad kominowych i remontem wybranych pokoi internatowych i łazienek wraz z robotami towarzyszącymi


Termin składania ofert: 2023-06-26 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-06-26 10:00

Opublikowano: 2023-05-31

 

DZP-OO.2610.128.2023

Obsługa techniczna urządzeń dźwigowych (konserwacja wind osobowych) znajdujących się w budynkach AMW OR Olsztyn w podziale na 3 części.


Termin składania ofert: 2023-05-30 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-30 12:00

Opublikowano: 2023-05-17

 

DZP-OO.2616.164.2023

Remont elewacji i balkonów, malowanie klatek schodowych i balustrad wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Morąg przy ul. Leśnej 46


Termin składania ofert: 2023-05-30 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-30 12:00

Opublikowano: 2023-05-12

 

DZP-OO.2616.166.2023

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Komorowo przy ul. Cegielnianej 54.


Termin składania ofert: 2023-05-26 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-26 12:00

Opublikowano: 2023-05-10

 

DZP-OO.2616.146.2023

Remont elewacji, opasek wokół budynku, balustrad wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Lidzbark Warmiński przy ul. Orneckiej 2A


Termin składania ofert: 2023-05-23 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-23 12:00

Opublikowano: 2023-05-05

 

DZP-OO.2616.122.2023

Remont wiatrołapów, wymiana stolarki drzwiowej wejściowej oraz w pomieszczeniach technicznych, przebudowa wyłącznika p.poż, remont systemu odwodnienia tarasu i piwnic wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Elblągu przy ul. Piechoty 22.


Termin składania ofert: 2023-05-23 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-23 12:00

Opublikowano: 2023-05-05

 

DZP-OO.2616.130.2023

Usługa wykonania przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych w budynkach Skarbu Państwa będących w gospodarowaniu AMW OR Olsztyn


Termin składania ofert: 2023-05-12 9:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-12 9:30

Opublikowano: 2023-05-04

 

DZP-OO.2610.104.2023

Koszenie trawy i usuwanie samosiewek na nieruchomościach będących w zasobie OR w Olsztynie


Termin składania ofert: 2023-05-09 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-09 12:00

Opublikowano: 2023-04-26

 

DZP-OO.2616.131.2023

Remont kwater i lokali mieszkalnych w podziale na 3 części


Termin składania ofert: 2023-05-09 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-09 12:00

Opublikowano: 2023-04-24

 

DZP-OO.2616.125.2023

Remont elewacji, klatek schodowych, balustrad zewnętrznych, wymiana zaworów przy wodomierzach, wymiana elementów małej architektury wraz z robotami towarzyszącymi w Gołdapi przy ul. Żeromskiego 12A


Termin składania ofert: 2023-05-08 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-08 12:00

Opublikowano: 2023-04-20

 

DZP-OO.2616.126.2023

Usługa usunięcia nieprawidłowości w działaniu urządzeń przeciwpożarowych (ppoż): wyłączników prądu (PWP), opraw oświetlenia awaryjnego, systemu oddymiania


NOWY Termin składania ofert: 2023-05-09 9:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2023-05-09 9:30

Opublikowano: 2023-04-18

 

DZP-OO.2610.32.2023

Usługa transportowa


Termin składania ofert: 2023-05-12 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-12 12:00

Opublikowano: 2023-04-14

 

DZP-OO.2616.116.2023

Remont kabiny dźwigu osobowego, klatki schodowej w poziomie parteru (z wejściem do budynku) i piwnicy, wymiana drzwi wewnętrznych p.poż w klatce, wymiana opraw awaryjnych i częściowy remont czół balkonowych wraz z robotami towarzyszącymi w Elblągu przy ul. Lotniczej 11A.


Termin składania ofert: 2023-04-28 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-04-28 12:00

Opublikowano: 2023-04-13

 

DZP-OO.2616.78.2023

Dostawa rolet okiennych w ramach wyposażenia internatowego


Termin składania ofert: 2023-04-20 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-04-20 12:00

Opublikowano: 2023-04-11

 

DZP-OO.2610.114.2023

Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków lub części budynków wskazanych przez AMW OR w Olsztynie w okresie 12 miesięcy.


Termin składania ofert: 2023-04-20 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-04-20 12:00

Opublikowano: 2023-04-07

 

DZP-OO.2616.71.2023

Wykonanie przeglądów kominiarskich i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie


NOWY Termin składania ofert: 2023-04-11 11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2023-04-11 12:00

Opublikowano: 2023-03-30

 

DZP-OO.2616.81.2023

Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Komorowo przy ul. Cegielnianej 54.


NOWY Termin składania ofert: 2023-04-17 11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2023-04-17 12:00

 

 

 

Opublikowano: 2023-03-28

 

DZP-OO.2616.73.2023

Remont klatek schodowych w poziomie piwnic i parteru, wymiana oświetlenia w klatkach i na zewnątrz montaż nasad kominowych typu "turbowent" wraz z robotami towarzyszącymi w Szczytnie przy ul. Bohaterów Września 13


Termin składania ofert: 2023-04-05 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-04-05 12:00

Opublikowano: 2023-03-21

 

DZP-OO.2616.12.2023

Wykonanie przeglądów okresowych rocznych i 5-letnich nieruchomości będących w zasobie AMW OReg Olsztyn


Termin składania ofert: 2023-03-24 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-03-24 12:00

Opublikowano: 2023-03-16

 

DZP-OO.2616.13.2023

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – 40 lok. mieszkalnego wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu w miejscowości Łomża


NOWY Termin składania ofert: 2023-03-28 11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2023-03-28 12:00

Opublikowano: 2023-03-03

 

DZP-OO.2616.21.2023

Przebudowa budynku magazynowego w Olsztynie przy ul. Dąbrowskiego 2


NOWY termin składania ofert: 2023-03-28 11:00
NOWY termin otwarcia ofert:   2023-03-28 12:00

 

 

 

Opublikowano: 2023-02-28

 

DZP-OO.2616.35.2023

Remont wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Piechoty 22 w Elblągu


Termin składania ofert: 2023-02-28 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-02-28 12:00

Opublikowano: 2023-02-10

 

DZP-OO.2616.22.2023

Remont wraz z robotami towarzyszącymi w Gołdapi ul. Żeromskiego 12A


Termin składania ofert: 2023-02-23 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-02-23 12:00

Opublikowano: 2023-02-07

 

DZP-OO.2616.14.2023

Naprawy samochodów służbowych


Termin składania ofert: 2023-02-08 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-02-08 12:00

Opublikowano: 2023-01-31

 

DZP-OO.2616.16.2023

Wykończenie 17 lokali mieszkalnych w Olsztynie przy ul. Poprzecznej 28 i ul. Zientary Malewskiej 31A


NOWY Termin składania ofert: 2023-02-17 11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2023-02-17 12:00

Opublikowano: 2023-01-26

 

DZP-OO.2616.7.2023

Remont elewacji, wiat śmietnikowych, oświetlenia w klatkach schodowych, placu zabaw wraz z robotami towarzyszącymi w Giżycku przy ul. Staszica 24C


Termin składania ofert: 2023-02-13 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-02-13 12:00

Opublikowano: 2023-01-26

 

DZP-OO.2616.14.2023

Naprawy samochodów służbowych


Termin składania ofert: 2023-02-08 11:00
Termin otwarcia ofert:  2023-02-08 12:00

Opublikowano: 2023-01-31

 

DZP-OO.2616.6.2023

Remont wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Ełckiej 30 w Orzyszu


Termin składania ofert: 2023-02-13 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-02-13 12:00

Opublikowano: 2023-01-26

 

DZP-OO.2616.4.2023

Remont kwater i lokali mieszkalnych w podziale na 2 części


Uwaga !!! Zmiana terminu składania ofert: 2023-02-09 11:00
Uwaga !!! Zmiana termin otwarcia ofert:   2023-02-09 12:00

Opublikowano: 2023-01-19

 

DZP-OO.2610.493.2022

Wycena nieruchomości z zasobu SP – AMW OReg w Olsztynie


Termin składania ofert: 2023-01-31 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-01-31 12:00

Opublikowano: 2023-01-04

 

DZP-OO.2616.496.2022

Podział nieruchomości AMW położonej w Elblągu przy ul. Dąbrowskiego, działka 4/12


Termin składania ofert: 2023-01-05 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-01-05 12:00

Opublikowano: 2022-12-22

 

DZP-OO.2616.470.2022

Wykończenie 36 lokali mieszkalnych w Olsztynie przy ul. Poprzecznej 28 i ul. Kasprzaka 3


Termin składania ofert: 2023-01-09 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-01-09 12:00

Opublikowano: 2022-12-21

 

DZP-OO.2610.431.2022

Dostawa materiałów biurowych i piśmiennych


Termin składania ofert: 2022-12-22 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-12-22 12:00

Opublikowano: 2022-12-09

 

DZP-OO.2610.458.2022

Utrzymanie czystości w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, na przylegających terenach zewnętrznych utwardzonych oraz zielonych (bez koszenia)


Termin składania ofert: 2022-12-21 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-12-21 12:00

Opublikowano: 2022-12-09

 

DZP-OO.2616.463.2022

Regulacja wysokości przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową istniejących studni celem grawitacyjnego odprowadzania ścieków sanitarnych wraz z robotami towarzyszącymi - Elbląg Dąbrowskiego 33E


Termin składania ofert: 2022-12-02 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-12-02 12:00

Opublikowano: 2022-11-17

 

DZP-OO.2623.456.2022

Świadczenie usług medycyny pracy dla pracowników Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie


Termin składania ofert: 2022-11-23 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-23 12:00

Opublikowano: 2022-11-15

 

DZP-OO.2610.442.2022

Dostawa sprzętu RTV w ramach wyposażenia internatowego


Termin składania ofert: 2022-11-29 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-29 12:00

Opublikowano: 2022-11-11

 

DZP-OO.2616.444.2022

Remont kwater i lokali mieszkalnych w podziale na 4 części


Termin składania ofert: 2022-11-24 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-24 12:00

Opublikowano: 2022-11-04

 

DZP-OO.2610.411.2022

Sukcesywna dostawa papieru biurowego


Termin składania ofert: 2022-11-25 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-25 12:00

Opublikowano: 2022-10-28

 

DZP-OO.2623.397.2022

Świadczenie usług pocztowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w OLSZTYNIE


Termin składania ofert: 2022-11-02 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-02 12:00

Opublikowano: 2022-10-24

 

DZP-OO.2616.398.2022

Dostawa rolet w ramach wyposażenia internatowego


NOWY Termin składania ofert: 2022-11-02 11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2022-11-02 12:00

Opublikowano: 2022-10-20

 

DZP-OO.2616.396.2022

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo AMW


Termin składania ofert: 2022-10-27 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-10-27 12:00

Opublikowano: 2022-10-17

 

DZP-OO.2623.359.2022

Usługi kurierskie


NOWY Termin składania ofert: 2022-11-03 11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2022-11-03 12:00

Opublikowano: 2022-10-10

 

DZP-OO.2616.330.2022

Usługi transportowo - przeprowadzkowe


Termin składania ofert: 2022-10-07 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-10-07 12:00

Opublikowano: 2022-09-29

 

DZP-OO.2616.368.2022

Remont kwater i lokali mieszkalnych w podziale na 5 części


Termin składania ofert: 2022-10-13 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-10-13 12:00

Opublikowano: 2022-09-28

 

DZP-OO.2610.340.2022

Odbiór odpadów komunalnych z budynków będących w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w OLSZTYNIE


Termin składania ofert: 2022-09-27 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-09-27 12:00

Opublikowano: 2022-09-15

 

DZP-OO.2610.341.2022

Usługa zbierania, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w OLSZTYNIE


Termin składania ofert: 2022-10-05 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-10-05 12:00

Opublikowano: 2022-09-08

 

DZP-OO.2616.323.2022

Remont wraz z robotami towarzyszącymi w Giżycku przy ul. Staszica 24 C


Termin składania ofert: 2022-09-23 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-09-23 12:00

Opublikowano: 2022-09-08

 

DZP-OO.2616.331.2022

Remont w miejscowości Gołdap ul. Żeromskiego 12A


Termin składania ofert: 2022-09-19 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-09-19 10:30

Opublikowano: 2022-09-02

 

DZP-OO.2616.324.2022

Remont w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Elbląg ul. Piechoty 22


Termin składania ofert: 2022-09-14 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-09-14 10:30

Opublikowano: 2022-08-29

 

DZP-OO.2616.317.2022

Roboty remontowo-budowlane wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Oddziału Regionalnego AMW w Olsztynie przy ul. Kasprowicza 1


Termin składania ofert: 2022-09-13 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-09-13 10:30

Opublikowano: 2022-08-29

 

DZP-OO.2616.308.2022

Wykończenie 6 lokali mieszkalnych w Olsztynie przy ul. Poprzecznej 26


Termin składania ofert: 2022-08-30 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-08-30 12:00

Opublikowano: 2022-08-12

 

DZP-OO.2616.299.2022

Wymiana rozdzielaczy instalacji CO wraz z robotami towarzyszącymi w Węgorzewie przy ul. Jan Pawła II 8 i 10


Termin składania ofert: 2022-08-19 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-08-19 12:00

Opublikowano: 2022-08-04

 

DZP-OO.2616.305.2022

Rozbiórka trzech budynków znajdujących się w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 21 


Termin składania ofert: 2022-08-22 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-08-22 12:00

Opublikowano: 2022-08-04

 

DZP-OO.2610.44.2022

Dostawa z montażem biurowych foteli obrotowych


Termin składania ofert: 2022-08-18 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-08-18 12:00

Opublikowano: 2022-07-20

 

DZP-OO.2616.255.2022

Remont w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Elbląg ul. Piechoty 22


Termin składania ofert: 2022-08-02 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-08-02 12:00

Opublikowano: 2022-07-18

 

DZP-OO.2616.205.2022

Roboty remontowo budowlane – budynek internatu w Elblągu przy ul. Królewieckiej 189


Termin składania ofert: 2022-07-29 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-29 12:00

Opublikowano: 2022-07-14

 

DZP-OO.2616.200.2022

Roboty remontowe w miejscowości Morąg ul. Leśna 44 i 46


Termin składania ofert: 2022-07-28 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-28 12:00

Opublikowano: 2022-07-13

 

DZP-OO.2610.153.2022

Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, na przylegających terenach zewnętrznych utwardzonych oraz zielonych (bez koszenia) w zasobie SP w podziale na 3 części


Termin składania ofert: 2022-07-25 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-25 09:20

Opublikowano: 2022-07-13

 

DZP-OO.2616.269.2022

Remont w miejscowości Gołdap ul. Żeromskiego 12A


Termin składania ofert: 2022-07-28 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-28 12:00

Opublikowano: 2022-07-13

 

DZP-OO.2616.203.2022

Roboty remontowo budowlane – budynek Lidzbark Warmiński ul. Ornecka 2A


Termin składania ofert: 2022-07-27 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-27 12:00

Opublikowano: 2022-07-12

 

DZP-OO.2616.186.2022

Roboty remontowo budowlane – budynek w Olsztynie przy ul. Kasprowicza 1


Termin składania ofert: 2022-07-26 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-26 12:00

Opublikowano: 2022-07-11

 

DZP-OO.2616.225.2022

Remont wraz z robotami towarzyszącymi w Giżycku przy ul. Staszica 24 C


Termin składania ofert: 2022-07-22 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-22 12:00

Opublikowano: 2022-07-07

 

DZP-OO.2616.238.2022

Remont kwater i lokali mieszkalnych w podziale na 6 części


Termin składania ofert: 2022-08-01 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-08-01 12:00

Opublikowano: 2022-07-05

 

DZP-OO.2616.220.2022

Wymiana rozdzielaczy instalacji CO wraz z robotami towarzyszącymi w Węgorzewie przy ul. Jan Pawła II 8 i 10 


Termin składania ofert: 2022-07-15 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-15 12:00

Opublikowano: 2022-06-30

 

DZP-OO.2616.148.2022

Dostawa i wymiana urządzeń pomiarowych (wodomierzy i ciepłomierzy) w kwaterach mieszkalnych Skarbu Państwa w podziale na dwie części


Termin składania ofert: 2022-07-12 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-12 10:30

Opublikowano: 2022-06-28

 

DZP-OO.2610.206.2022

Dostawa mebli w ramach wyposażenia internatowego


Termin składania ofert: 2022-07-06 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-06 12:00

Opublikowano: 2022-06-20

 

DZP-OO.2616.196.2022

Remont placu zabaw w Elblągu ul. Lotnicza 11 i 13A


Termin składania ofert: 2022-06-30 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-30 12:00

Opublikowano: 2022-06-15

 

DZP-OO.2616.166.2022

Dostawa bielizny pościelowej i koców w ramach wyposażenia internatowego


Termin składania ofert: 2022-06-13 12:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-13 13:00

Opublikowano: 2022-06-02

 

DZP-OO.2616.168.2022

Dostawa dekoderów w ramach wyposażenia internatowego.


NOWY Termin składania ofert: 2022-06-15 11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2022-06-15 12:00

Opublikowano: 2022-06-01

 

DZP-OO.2616.142.2022

Remont budynku w Komorowie ul. Cegielniana 54


Termin składania ofert: 2022-06-10 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-10 12:00

Opublikowano: 2022-05-26

 

DZP-OO.2616.144.2022

Roboty remontowe w Elblągu przy Grunwaldzkiej 129


Uwaga!Nowy termin składania ofert: 2022-06-09 11:00
Uwaga!Nowy termin otwarcia ofert:   2022-06-09 12:00

Opublikowano: 2022-05-20

 

DZP-OO.2616.122.2022

Roboty remontowo-budowlane wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Braniewo ul. Grota Roweckiego 39-41


Termin składania ofert: 2022-06-06 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-06 12:00

Opublikowano: 2022-05-20

 

DZP-OO.2616.129.2022

Wykonanie przeglądów kominiarskich i czyszczeniu przewodów spalinowych i wentylacyjnych, w budynkach mieszkalnych stanowiących własność skarbu Państwa, którymi gospodaruje AMW OR Olsztyn


Termin składania ofert: 2022-05-09 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-09 09:30

Opublikowano: 2022-04-29

 

DZP-OO.2616.113.2022

Remont w budynku internatu garnizonowego w Gołdapi ul. Wolności 8


Termin składania ofert: 2022-05-16 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-16 12:00

Opublikowano: 2022-04-29

 

DZP-OO.2616.130.2022

Remont kwater i lokali mieszkalnych w podziale na 7 części


Termin składania ofert: 2022-05-16 12:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-16 13:00

Opublikowano: 2022-04-26

 

DZP-OO.2616.114.2022

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku magazynowego w Olsztynie przy ul. Dąbrowskiego 2


Termin składania ofert: 2022-05-04 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-04 12:00

Opublikowano: 2022-04-25

 

DZP-OO.2616.5.2022

Wykonanie przeglądów okresowych rocznych i 5-letnich nieruchomości będących w zasobie AMW OReg Olsztyn


Termin składania ofert: 2022-04-22 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-22 12:00

Opublikowano: 2022-04-14

 

DZP-OO.2616.66.2022

Naprawy samochodów służbowych


Termin składania ofert: 2022-04-19 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-19 12:00

Opublikowano: 2022-04-11

 

DZP-OO.2616.46.2022

Prace wykończeniowe „pod klucz” w lokalach mieszkalnych w Olsztynie przy ul. Poprzecznej 26 o nr 75, 78, 81, 84, 87, 90.


Termin składania ofert: 2022-04-19 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-19 12:00

Opublikowano: 2022-04-01

 

DZP-OO.2610.60.2022

Obsługa techniczna urządzeń dźwigowych (konserwacja wind osobowych) znajdujących się w budynkach AMW OR Olsztyn w podziale na 3 części.


Termin składania ofert: 2022-04-25 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-25 12:00

Opublikowano: 2022-03-29

 

DZP-OO.2610.68.2022

Dostawa mebli w ramach wyposażenia internatowego


Termin składania ofert: 2022-04-11 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-11 12:00

Opublikowano: 2022-03-25

 

DZP-OO.2610.67.2022

Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, na przylegających terenach zewnętrznych utwardzonych oraz zielonych (bez koszenia) w Przasnyszu


Termin składania ofert: 2022-04-04 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-04 12:00

Opublikowano: 2022-03-23

 

DZP-OO.2616.45.2022

Roboty remontowo budowlane – budynek Lidzbark Warmiński ul. Ornecka 2A


Termin składania ofert: 2022-04-07 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-07 12:00

Opublikowano: 2022-03-22

 

DZP-OO.2616.52.2022

Remont w miejscowości Braniewo ul. Grota Roweckiego 50-56


Termin składania ofert: 2022-04-05 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-05 12:00

Opublikowano: 2022-03-21

 

DZP-OO.2616.24.2022

Roboty remontowo budowlane – budynek w Olsztynie przy ul. Kasprowicza 1.


NOWY Termin składania ofert: 2022-04-06 11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2022-04-06 12:00

Opublikowano: 2022-03-16

 

DZP-OO.2616.43.2022

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku magazynowego w Olsztynie przy ul. Dąbrowskiego 2


Termin składania ofert: 2022-03-15 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-15 12:00

Opublikowano: 2022-03-07

 

DZP-OO.2616.33.2022

Remont w miejscowości Gołdap ul. Żeromskiego 12A


Termin składania ofert: 2022-03-17 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-17 12:00

Opublikowano: 2022-03-02

 

DZP-OO.2616.6.2022

Opracowanie koncepcji terenu i dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku -Ciechanów przy ul. 17 Stycznia 49


Termin składania ofert: 2022-03-09 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-09 12:00

Opublikowano: 2022-03-01

 

DZP-OO.2616.1.2022

Remont kwater i lokali mieszkalnych w podziale na 9 części


Termin składania ofert: 2022-03-10 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-10 12:00

Opublikowano: 2022-02-23

 

DZP-OO.2616.16.2022

Roboty remontowo budowlane – budynek w Węgorzewie przy ul. Jana Pawła II 10


Termin składania ofert: 2022-03-02 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-02 12:00

Opublikowano: 2022-02-15

 

DZP-OO.2610.425.2021

Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Wojska Polskiego/ Utrata w Suwałkach


NOWY Termin składania ofert: 2022-01-17 12:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2022-01-17 13:00

Opublikowano: 2021-12-31

 

DZP-OO.2610.423.2021

Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalnego z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Łomży przy ul. Rubinowej z uzyskaniem prawomocnych decyzji – o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów


NOWY Termin składania ofert: 2022-01-17 11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2022-01-17 12:00

Opublikowano: 2021-12-31

 

DZP-OO.2610.453.2021

Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, na przylegających terenach zewnętrznych utwardzonych oraz zielonych (bez koszenia) w Elblągu i Przasnyszu w podziale na 2 części​


Termin składania ofert: 2022-01-11 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-01-11 12:00

Opublikowano: 2021-12-29

 

DZP-OO.2610.438.2021

Sukcesywna dostawa papieru biurowego na potrzeby OR AMW w Olsztynie


Termin składania ofert: 2021-12-10 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-12-10 12:00

Opublikowano: 2021-12-01

 

DZP-OO.2610.418.2021

Dostawa sprzętu RTV w ramach wyposażenia internatowego


NOWY Termin składania ofert: 2021-11-29 11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2021-11-29 12:00

Opublikowano: 2021-11-16

 

DZP-OO.2610.313.2021

Sukcesywna dostawa papieru biurowego


NOWY Termin składania ofert: 2021-11-23 11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2021-11-23 12:00

Opublikowano: 2021-11-11

 

DZP-OO.2610.408.2021

Remont kwater i lokali mieszkalnych w podziale na 23 części


Termin składania ofert: 2021-11-25 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-25 12:00

Opublikowano: 2021-11-10

 

DZP-OO.2610.384.2021

Wyposażenie lokali mieszkalnych w rolety celem ich przystosowania na kwatery internatowe


Termin składania ofert: 2021-11-05 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-05 12:00

Opublikowano: 2021-10-27

 

DZP-OO.2610.367.2021

Roboty remontowe budynku internatowego w Braniewie przy ul. Grota Roweckiego 14-16


Termin składania ofert: 2021-10-28 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-28 12:00

Opublikowano: 2021-10-13

 

DZP-OO.2610.349.2021

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Olsztynie


Termin składania ofert: 2021-11-04 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-04 12:00

Opublikowano: 2021-10-08

 

DZP-OO.2610.279.2021

Świadczenie usług pielęgnacji terenów zielonych w podziale na 13 części


Termin składania ofert: 2021-10-26 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-26 12:00

Opublikowano: 2021-09-29

 

DZP-OO.2610.336.2021

Remont kwater i lokali mieszkalnych w podziale na 21 części


Termin składania ofert: 2021-10-12 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-12 12:00

Opublikowano: 2021-09-24

 

DZP-OO.2610.319.2021

Roboty remontowo-budowlane wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Elbląg przy ul. Lotniczej 11A i 13A


Termin składania ofert: 2021-10-08 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-08 12:00

Opublikowano: 2021-09-23

 

DZP-OO.2610.297.2021

Roboty budowlane z robotami towarzyszącymi w Orzyszu przy ul. Ełckiej 30


Termin składania ofert: 2021-10-05 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-05 12:00

Opublikowano: 2021-09-17

 

DZP-OO.2610.327.2021

Remont balkonów, remont elewacji, remont opaski wokół budynku, odnowienie powłok malarskich balustrad zewnętrznych, z robotami towarzyszącymi w Giżycku ul. Wojska Polskiego 5A 


Termin składania ofert: 2021-10-04 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-04 12:00

Opublikowano: 2021-09-17

 

DZP-OO.2610.305.2021

Remont klatek schodowych, elewacji, rozbiórka placu zabaw, remont instalacji domofonowej, wymiana drzwi wejściowych z robotami towarzyszącymi w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Orneckiej 4B 


Termin składania ofert: 2021-09-30 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-30 12:00

Opublikowano: 2021-09-15

 

DZP-OO.2610.318.2021

Odnowienie powłok malarskich na klatkach schodowych, rozbiórka placu zabaw, wymiana oświetlenia na klatkach schodowych, remont instalacji domofonowej, wymiana drzwi wejściowych do budynku z robotami towarzyszącymi w miejscowości Gołdap ul. Żeromskiego 12A


Termin składania ofert: 2021-09-29 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-29 12:00

Opublikowano: 2021-09-14

 

DZP-OO.2610.286.2021

Wykonanie i dostawa mebli biurowych na wymiar


Termin składania ofert: 2021-09-17 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-17 12:00

Opublikowano: 2021-09-09

 

DZP-OO.2610.218.2021

Dostawa i wymiana urządzeń pomiarowych (wodomierzy i ciepłomierzy) w kwaterach mieszkalnych Skarbu Państwa


Termin składania ofert: 2021-09-16 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-16 11:00

Opublikowano: 2021-09-02

 

DZP-OO.2610.264.2021

Remont internatu garnizonowego w Przasnyszu ul. Wojskowa 11 - przełożenie opaski wokół budynku, remont elementów instalacji elektrycznych oraz roboty towarzyszące


Termin składania ofert: 2021-09-03 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-03 12:00

Opublikowano: 2021-08-19

 

DZP-OO.2610.271.2021

Wymiana opraw zewnętrznych, remont elewacji, remont balkonów, remont chodników na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Bartoszyce ul. Wyszyńskiego 9B


Termin składania ofert: 2021-09-02 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-02 12:00

Opublikowano: 2021-08-18

 

DZP-OO.2610.268.2021

Dostawa wraz z montażem rolet / verticali stanowiących pierwsze wyposażenie internatu garnizonowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 49


Termin składania ofert: 2021-08-24 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-24 12:00

Opublikowano: 2021-08-16

 

DZP-OO.2610.252.2021

Remont balkonów, remont elewacji, remont opaski wokół budynku, odnowienie powłok malarskich balustrad zewnętrznych, z robotami towarzyszącymi w Giżycku ul. Wojska Polskiego 5A


Termin składania ofert: 2021-08-30 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-30 12:00

Opublikowano: 2021-08-12

 

DZP-OO.2610.263.2021

Remont kwater i lokali mieszkalnych w podziale na 14 części


Termin składania ofert: 2021-08-26 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-26 12:00

Opublikowano: 2021-08-11

 

DZP-OO.2610.246.2021

Remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Węgorzewo przy ul. Jana Pawła II 4A, 6 i 8, w podziale na 3 części


Termin składania ofert: 2021-08-23 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-23 12:00

Opublikowano: 2021-08-05

 

DZP-OO.2610.234.2021

Remont instalacji odwodnienia budynku, wymiana odwodnienia liniowego w budynku Skarbu Państwa przy ul. Żeromskiego 12A w Gołdapi


Termin składania ofert: 2021-08-23 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-23 11:00

Opublikowano: 2021-07-28

 

DZP-OO.2610.185.2021

Odnowienie powłok malarskich na klatkach schodowych, rozbiórka placu zabaw, wymiana oświetlenia na klatkach schodowych, remont instalacji domofonowej, wymiana drzwi wejściowych do budynku z robotami towarzyszącymi w miejscowości Gołdap ul. Żeromskiego 12A


Termin składania ofert: 2021-08-09 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-09 12:00

Opublikowano: 2021-07-23

 

DZP-OO.2610.227.2021

Dostawa z montażem sprzętu RTV stanowiącego pierwsze wyposażenie internatu garnizonowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 49


NOWY Termin składania ofert: 2021-08-03 11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2021-08-03 12:00

Opublikowano: 2021-07-16

 

DZP-OO.2610.226.2021

Dostawa kompletów bielizny pościelowej i koców stanowiące pierwsze wyposażenie internatu garnizonowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 49


Termin składania ofert: 2021-07-28 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-28 12:00

Opublikowano: 2021-07-16

 

DZP-OO.2610.187.2021

Dostawa mebli w ramach wyposażenia internatowego


Termin składania ofert: 2021-08-10 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-10 12:00

Opublikowano: 2021-07-14

 

DZP-OO.2610.162.2021

Roboty remontowo-budowlane wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Elbląg przy ul. Lotniczej 11A i 13A


Termin składania ofert: 2021-07-28 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-28 11:00

Opublikowano: 2021-07-09

 

DZP-OO.2610.223.2021

Dostawa z montażem zabudowy pomieszczeń internatu stanowiącego wyposażenie internatu garnizonowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 49


NOWY Termin składania ofert: 2021-07-27 11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2021-07-27 12:00

Opublikowano: 2021-07-09

 

DZP-OO.2610.191.2021

Wymiana opraw zewnętrznych, remont elewacji, remont balkonów, remont chodników na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Bartoszyce ul. Wyszyńskiego 9B


Termin składania ofert: 2021-07-26 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-26 12:00

Opublikowano: 2021-07-08

 

DZP-OO.2610.206.2021

Remont elewacji, balkonów, opasek wokół budynków, wiatrołapów, wymiana /naprawa drzwi wejściowych do klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w miejscowości Braniewo ul. Grota Roweckiego 39-41


Termin składania ofert: 2021-07-23 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-23 12:00

Opublikowano: 2021-07-08

 

DZP-OO.2610.170.2021

Remont pokoi oraz instalacji i urządzeń ppoż. wraz z robotami towarzyszącymi w budynku internatu garnizonowego w Morągu przy ul. Wojska Polskiego 33


Termin składania ofert: 2021-07-27 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-27 11:00

Opublikowano: 2021-07-08

 

DZP-OO.2610.115.2021

Świadczenie usług naprawczo – konserwacyjnych w zasobie AMW OR Olsztyn


Termin składania ofert: 2021-07-15 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-15 11:00

Opublikowano: 2021-07-07

 

DZP-OO.2610.158.2021

Dostawa sprzętu AGD w ramach wyposażenia internatowego


Termin składania ofert: 2021-08-02 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-02 12:00

Opublikowano: 2021-07-06

 

DZP-OO.2610.175.2021

Roboty remontowe wraz z robotami towarzyszącymi w Olsztynie przy ul. Kasprowicza 1


Termin składania ofert: 2021-07-16 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-16 12:00

Opublikowano: 2021-07-01

 

DZP-OO.2610.98.2021

Usługa polegająca na wykonaniu napraw urządzeń przeciwpożarowych w budynkach będących w gospodarowaniu AMW OR Olsztyn


Termin składania ofert: 2021-07-09 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-09 11:00

Opublikowano: 2021-07-01

 

DZP-OO.2610.195.2021

Wykończenie 19 kwater mieszkalnych w Olsztynie przy ul. Poprzecznej 26


Termin składania ofert: 2021-07-15 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-15 12:00

Opublikowano: 2021-06-30

 

DZP-OO.2610.184.2021

Remont kwater i lokali mieszkalnych w podziale na 8 części


Termin składania ofert: 2021-07-16 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-16 12:00

Opublikowano: 2021-06-30

 

DZP-OO.2610.205.2021

Roboty remontowe budynku internatowego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 189 w podziale na 2 części


Termin składania ofert: 2021-07-14 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-14 12:00

Opublikowano: 2021-06-29

 

DZP-OO.2610.167.2021

Remont balkonów, remont elewacji, remont opaski wokół budynku, odnowienie powłok malarskich balustrad zewnętrznych, z robotami towarzyszącymi w Giżycku ul. Wojska Polskiego 5A


Termin składania ofert: 2021-07-15 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-15 12:00

Opublikowano: 2021-06-29

 

DZP-OO.2610.104.2021

Remont dźwigu polegający na wymianie platformy poprzez dostawę i montaż wraz z elementami maszynowymi w budynku magazynowym przy ul. Dąbrowskiego 2 w Olsztynie


Termin składania ofert: 2021-07-07 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-07 12:00

Opublikowano: 2021-06-25

 

DZP-OO.2610.92.2021

Remont instalacji odwodnienia budynku, wymiana odwodnienia liniowego w budynku Skarbu Państwa przy ul. Żeromskiego 12A w Gołdapi


Termin składania ofert: 2021-07-02 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-02 12:00

Opublikowano: 2021-06-17

 

DZP-OO.2610.147.2021

Remont internatu garnizonowego w Przasnyszu ul. Wojskowa 11 - przełożenie opaski wokół budynku, remont elementów instalacji elektrycznych oraz roboty towarzyszące


Termin składania ofert: 2021-07-05 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-05 12:00

Opublikowano: 2021-06-17

 

DZP-OO.2610.161.2021

Remont klatek schodowych, elewacji, rozbiórka placu zabaw, remont instalacji domofonowej, wymiana drzwi wejściowych z robotami towarzyszącymi w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Orneckiej 4B


Termin składania ofert: 2021-07-01 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-01 12:00

Opublikowano: 2021-06-16

 

DZP-OO.2610.155.2021

Dostawa z montażem sprzętu AGD stanowiącego wyposażenie internatu garnizonowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 49


Termin składania ofert: 2021-06-24 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-24 12:00

Opublikowano: 2021-06-11

 

DZP-OO.2610.94.2021

Roboty remontowe budynku internatowego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 189 w podziale na 2 części


Termin składania ofert: 2021-06-17 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-17 12:00

Opublikowano: 2021-06-02

 

DZP-OO.2610.114.2021

Usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Olsztynie


Termin składania ofert: 2021-06-29 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-29 12:00

Opublikowano: 2021-06-02

 

DZP-OO.2610.87.2021

Dostawa bielizny pościelowej i koców w ramach wyposażenia internatowego


NOWY Termin składania ofert: 2021-06-07 11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2021-06-07 12:00

Opublikowano: 2021-05-14

 

DZP-OO.2610.49.2021

Remont elewacji, balkonów, opasek wokół budynków, wiatrołapów, wymiana/naprawa drzwi wejściowych do klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w miejscowości Braniewo ul. Grota Roweckiego 39-41


Termin składania ofert: 2021-06-01 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-01 12:00

Opublikowano: 2021-05-14

 

DZP-OO.2610.59.2021

Wykończenie 13 lokali mieszkalnych w Olsztynie przy ul. Nowaka i ul. Poprzecznej


Termin składania ofert: 2021-05-28 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-28 12:00

Opublikowano: 2021-05-13

 

DZP-OO.2610.109.2021

Remont kwater i lokali mieszkalnych w podziale na 13 części


Termin składania ofert: 2021-05-25 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-25 12:00

Opublikowano: 2021-05-10

 

DZP-OO.2610.31.2021

Remont wiaty śmietnikowej wraz z robotami towarzyszącymi przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Komorowo ul. Cegielniana 54, będącego w zasobie AMW OReg w Olsztynie


Termin składania ofert: 2021-05-24 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-24 12:00

Opublikowano: 2021-05-07

 

DZP-OO.2610.75.2021

Usługa polegającą na konserwacji oraz utrzymaniu w sprawności technicznej dźwigów osobowych znajdujących się w budynkach AMW położonych przy ul. Lotniczej 13A, 11, 11A w Elblągu


Termin składania ofert: 2021-05-14 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-14 12:00

Opublikowano: 2021-05-06

 

DZP-OO.2610.95.2021

Dostawa z montażem zabudowy pomieszczeń internatu stanowiącego wyposażenie internatu garnizonowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 49


Termin składania ofert: 2021-05-18 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-18 12:00

Opublikowano: 2021-05-06

 

DZP-OO.2610.30.2021

Remont klatek schodowych, elewacji, rozbiórka placu zabaw, remont oświetlenia zewnętrznego, remont instalacji domofonowej, montaż turbowentów z robotami towarzyszącymi w Orzyszu przy ul. Ełckiej 30


Termin składania ofert: 2021-05-21 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-21 12:00

Opublikowano: 2021-05-05

 

DZP-OO.2610.56.2021

Remonty wiat śmietnikowych z robotami towarzyszącymi w miejscowościach Bartoszyce ul. Wyszyńskiego 9A i 9C, Giżycko ul. Wojska Polskiego 7A i Staszica 24C


Termin składania ofert: 2021-04-30 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-04-30 12:00

Opublikowano: 2021-04-15

 

DZP-OO.2610.48.2021

Roboty remontowe w budynku w Morągu przy ul. Wojska Polskiego 33


Termin składania ofert: 2021-04-16 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-04-16 12:00

Opublikowano: 2021-03-30

 

DZP-OO.2610.38.2021

Remont klatek schodowych, elewacji, rozbiórka placu zabaw, remont instalacji domofonowej, wymiana drzwi wejściowych z robotami towarzyszącymi w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Orneckiej 4B


Termin składania ofert: 2021-04-08 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-04-08 12:00

Opublikowano: 2021-03-24

 

DZP-OO.2610.5.2021

Wykonanie przeglądów okresowych rocznych i pięcioletnich nieruchomości będących w zasobie AMW OReg Olsztyn


Termin składania ofert: 2021-04-23 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-04-23 12:00

Opublikowano: 2021-03-24

 

DZP-OO.2610.35.2021

Remont kwater i lokali mieszkalnych w podziale na 16 części


Termin składania ofert: 2021-04-01 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-04-01 12:00

Opublikowano: 2021-03-17

 

DZP-OO.2610.29.2021

Dostawa z montażem sprzętu AGD stanowiącego wyposażenie internatu garnizonowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 49


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2021-04-22 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2021-04-22 12:00

Opublikowano: 2021-03-17

 

DZP-OO.2610.634.2020

Dostawa wraz z montażem mebli stanowiących wyposażenie internatu.


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2021-03-08 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2021-03-08 12:00

Opublikowano: 2020-12-31

 

DZP-OO.2610.477.2020

Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z logo AMW


Termin składania ofert: 2021-01-28 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-28 12:00

Opublikowano: 2020-12-31

 

DZP-OO.2610.612.2020

Wycena nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa AMW OReg w Olsztynie


Termin składania ofert: 2021-01-22 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-22 12:00

Opublikowano: 2020-12-21

 

DZP-OO.2610.619.2020

Podział nieruchomości AMW w Białymstoku, ul. Wiadukt


Termin składania ofert: 2021-01-08 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-08 13:00

Opublikowano: 2020-12-15

 

DZP-OO.2619.594.2020

Ochrona osób i mienia oraz nieruchomości Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie


Termin składania ofert: 2020-12-03 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-12-03 12:00

Opublikowano: 2020-11-25

 

DZP-OO.2610.598.2020

Dostawa oświetlenia w ramach wyposażenia internatów oraz kwater internatowych


Termin składania ofert: 2020-11-27 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-27 13:00

Opublikowano: 2020-11-19

 

DZP-OO.2610.597.2020

Dostawa rolet okiennych oraz verticali w ramach wyposażenia internatów oraz kwater internatowych


Termin składania ofert: 2020-11-27 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-27 12:00

Opublikowano: 2020-11-19

 

DZP-OO.2610.565.2020

Dostawa mebli na wymiar


Termin składania ofert: 2020-11-17 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-17 12:00

Opublikowano: 2020-11-06

 

DZP-OO.2610.586.2020

Roboty remontowe budynku w Bartoszycach przy ul. Wyszyńskiego 9B


Termin składania ofert: 2020-11-20 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-20 14:00

Opublikowano: 2020-11-05

 

DZP-OO.2610.588.2020

Remont kwater i lokali mieszkalnych w zasobie AMW OReg Olsztyn, w podziale na 13 części


Termin składania ofert: 2020-11-20 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-20 12:00

Opublikowano: 2020-11-05

 

DZP-OO.2610.509.2020

Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w pomieszczeniach siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie


Termin składania ofert: 2020-12-01 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-12-01 12:00

Opublikowano: 2020-10-30

 

DZP-OO.2610.550.2020

Dostawa mebli do Internatu AMW OR Olsztyn położonego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 189


Termin składania ofert: 2020-11-13 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-13 12:00

Opublikowano: 2020-10-28

 

DZP-OO.2610.507.2020

Remont elewacji, balkonów, opasek wokół budynków, wiatrołapów, wymiana drzwi wejściowych z robotami towarzyszącymi w miejscowości Braniewo ul. Grota Roweckiego 44-48 i 58-62, w podziale na dwie części


Termin składania ofert: 2020-11-06 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-06 12:00

Opublikowano: 2020-10-22

 

DZP-OO.2610.505.2020

Usługa odbioru, transportu i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w OLSZTYNIE


Termin składania ofert: 2020-10-29 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-29 12:00

Opublikowano: 2020-10-16

 

DZP-OO.2610.465.2020

Remont 5 wiat śmietnikowych wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na 5 części


Termin składania ofert: 2020-10-23 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-23 12:00

Opublikowano: 2020-10-08

 

DZP-OO.2610.387.2020

Usługa publikacji ogłoszeń związanych z działalnością Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie


Termin składania ofert: 2020-11-06 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-06 12:00

Opublikowano: 2020-10-07

 

DZP-OO.2610.490.2020

Remont kwater i lokali mieszkalnych w podziale na 20 części


Termin składania ofert: 2020-10-15 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-15 12:00

Opublikowano: 2020-09-30

 

DZP-OO.2610.499.2020

Roboty remontowe budynku w Bartoszycach przy ul. Wyszyńskiego 9B


Termin składania ofert: 2020-10-14 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-14 12:00

Opublikowano: 2020-09-29

 

DZP-OO.2610.463.2020

Dostawa wraz z wymianą urządzeń pomiarowych (wodomierzy i ciepłomierzy) w kwaterach mieszkalnych w podziale na 3 części


Termin składania ofert: 2020-10-27 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-27 12:00

Opublikowano: 2020-09-25

 

DZP-OO.2610.470.2020

Dostawa mebli na wymiar


Termin składania ofert: 2020-10-06 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-06 12:00

Opublikowano: 2020-09-23

 

DZP-OO.2610.474.2020

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w miejscowości Giżycko przy ul. Wojska Polskiego 5A 


Termin składania ofert: 2020-10-07 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-07 12:00

Opublikowano: 2020-09-22

 

DZP-OO.2610.426.2020

Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, na przylegających terenach zewnętrznych utwardzonych oraz zielonych (bez koszenia) w podziale na 13 części


Nowy termin składania ofert: 2020-10-30 11:00
Nowy termin otwarcia ofert:   2020-10-30 12:00

Opublikowano: 2020-09-17

 

DZP-OO.2610.442.2020

Remont izolacji ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Elblągu przy ul. Piechoty 22, Grunwaldzkiej 129, będących w zasobie OReg AMW w Olsztynie


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-09-30 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-09-30 12:00

Opublikowano: 2020-09-14

 

DZP-OO.2610.456.2020

Prace wykończeniowe w 2 lokalach mieszkalnych w Olsztynie przy ul. Nowaka 2


Termin składania ofert: 2020-09-24 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-24 12:00

Opublikowano: 2020-09-09

 

DZP-OO.2610.388.2020

Dostawa lampek biurkowych w ramach wyposażenia internatów i kwater internatowych


Termin składania ofert: 2020-09-15 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-15 12:00

Opublikowano: 2020-09-04

 

DZP-OO.2610.430.2020

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na zadaniu OO Q62 Elbląg – budowa budynku mieszkalnego


Termin składania ofert: 2020-09-09 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-09 12:00

Opublikowano: 2020-09-01

 

DZP-OO.2610.427.2020

Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej w Olsztynie przy ul. Kasprowicza 1 


Termin składania ofert: 2020-09-11 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-11 12:00

Opublikowano: 2020-08-27

 

DZP-OO.2610.410.2020

Roboty remontowe budynków w Bartoszycach przy ul. Wyszyńskiego 9A i przy ul. Wyszyńskiego 9B, w podziale na dwie części


Termin składania ofert: 2020-09-02 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-02 12:00

Opublikowano: 2020-08-18

 

DZP-OO.2610.364.2020

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w miejscowości Giżycko przy ul. Wojska Polskiego 5A


Termin składania ofert: 2020-09-01 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-01 12:00

Opublikowano: 2020-08-17

 

DZP-OO.2610.303.2020

Dostawa mebli na wymiar


Termin składania ofert: 2020-08-13 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-13 12:00

Opublikowano: 2020-07-13

 

DZP-OO.2610.307.2020

Dostawa regałów meblowych na wymiar i regałów archiwalnych metalowych


Termin składania ofert: 2020-08-12 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-12 12:00

Opublikowano: 2020-07-10

 

DZP-OO.2610.251.2020

Dostawa foteli i krzeseł obrotowych


Termin składania ofert: 2020-08-11 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-11 12:00

Opublikowano: 2020-07-10

 

DZP-OO.2610.338.2020

Dostawa sprzętu RTV w ramach wyposażenia internatów i kwater internatowych


Termin składania ofert: 2020-07-16 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-16 12:00

Opublikowano: 2020-07-08

 

DZP-OO.2610.331.2020

Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej w Olsztynie przy ul. Kasprowicza 1 


Termin składania ofert: 2020-07-29 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-29 12:00

Opublikowano: 2020-07-08

 

DZP-OO.2610.290.2020

Remont budynku w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Orneckiej 2A


Termin składania ofert: 2020-07-17 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-17 12:00

Opublikowano: 2020-07-02

 

DZP-OO.2610.289.2020

Remont balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w Gołdapi przy ul. Żeromskiego 12 i 12A


Termin składania ofert: 2020-07-15 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-15 12:00

Opublikowano: 2020-06-30

 

DZP-OO.2610.250.2020

Dostawa sprzętu AGD do internatów i kwater internatowych


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-08-05 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-08-05 12:00

Opublikowano: 2020-06-29

 

DZP-OO.2610.296.2020

Roboty remontowe budynków w Bartoszycach przy ul. Wyszyńskiego 9A i przy ul. Wyszyńskiego 9B, w podziale na dwie części


Termin składania ofert: 2020-07-08 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-08 12:00

Opublikowano: 2020-06-22

 

DZP-OO.2610.265.2020

Dostawa wraz z montażem kuchenek elektrycznych


Termin składania ofert: 2020-06-18 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-18 12:15

Opublikowano: 2020-06-10

 

DZP-OO.2610.275.2020

Dostawa wraz z montażem plafonów sufitowych oświetleniowych


Termin składania ofert: 2020-06-18 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-18 12:00

Opublikowano: 2020-06-10

 

DZP-OO.2610.227.2020

Remont klatki schodowej, wymiana urządzeń sanitarnych, roboty elektryczne, remont elewacji, roboty towarzyszące w Bartoszycach przy ul. Tartacznej 4


Termin składania ofert: 2020-06-01 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-01 12:00

Opublikowano: 2020-05-15

 

DZP-OO.2610.224.2020

Dostawa bielizny pościelowej do internatów AMW OR Olsztyn


Termin składania ofert: 2020-05-28 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-28 12:00

Opublikowano: 2020-05-14

 

DZP-OO.2610.225.2020

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu w miejscowości Elbląg ul. Dąbrowskiego


Termin składania ofert: 2020-05-25 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-25 12:00

Opublikowano: 2020-05-07

 

DZP-OO.2610.153.2020

Koszenie trawy na nieruchomościach będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Olsztynie


Termin składania ofert: 2020-06-02 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-02 12:00

Opublikowano: 2020-04-30

 

DZP-OO.2610.180.2020

Remont balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w Gołdapi przy ul. Żeromskiego 12 i 12A


Termin składania ofert: 2020-05-18 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-18 12:00

Opublikowano: 2020-04-29

 

DZP-OO.2610.176.2020

Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w OLSZTYNIE


Termin składania ofert: 2020-05-25 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-25 12:00

Opublikowano: 2020-04-22

 

DZP-OO.2610.87.2020

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i innych urządzeń biurowych


Termin składania ofert: 2020-04-17 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-17 12:00

Opublikowano: 2020-04-06

 

DZP-OO.2610.146.2020

Remont dachu z robotami towarzyszącymi w Morągu przy ul. Leśnej 46


Termin składania ofert: 2020-04-21 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-21 12:00

Opublikowano: 2020-04-06

 

DZP-OO.2610.155.2020

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu w miejscowości Elbląg ul. Dąbrowskiego


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-04-22   11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-04-22   12:00

Opublikowano: 2020-03-31

 

DZP-OO.2610.135.2020

Prace wykończeniowe w 14 lokalach mieszkalnych w Olsztynie przy ul. Kasprzaka 15 oraz Nowaka 2


Termin składania ofert: 2020-04-07 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-07 12:00

Opublikowano: 2020-03-23

 

DZP-OO.2610.93.2020

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na inwestycji w Przasnyszu ul. Wojskowa 20 – budowa budynku mieszkalnego oraz Ciechanowie ul. 17 Stycznia 49 - internat na 49 miejsc


Termin składania ofert: 2020-03-17 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-17 12:00

Opublikowano: 2020-03-09

 

DZP-OO.2610.106.2020

Roboty remontowe w internacie garnizonowym w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 17A.


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-04-03   11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-04-03   12:00

Postępowanie wszczęto: 2020-03-06

 

DZP-OO.2610.65.2020

Roboty remontowo-budowlane z pracami towarzyszącymi w Oddziale Regionalnym AMW w Olsztynie przy ul. Kasprowicza 1


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-04-02   11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-04-02   12:00

Postępowanie wszczęto: 2020-03-03

 

DZP-OO.2610.52.2020

Roboty remontowe w budynku garażowym Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Olsztynie przy ul. Kasprowicza 1-3


Termin składania ofert: 2020-03-06 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-06 12:00

Opublikowano: 2020-02-20

 

DZP-OO.2610.53.2020

Wykonanie przeglądów kominiarskich i czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, w budynkach mieszkalnych, będących w zasobie AMW OReg Olsztyn w podziale na 13 części


Termin składania ofert: 2020-02-28 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-28 12:00

Opublikowano: 2020-02-18

 

DZP-OO.2610.51.2020

Wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych w miejscowościach: Giżycko, Lidzbark Warmiński oraz Elbląg w podziale na 3 części


Termin składania ofert: 2020-02-26 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-26 12:00

Opublikowano: 2020-02-17

 

DZP-OO.2610.22.2020

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych, kwaterach i kwaterach internatowych przed ich ponownym zasiedleniem


Termin składania ofert: 2020-02-17 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-17 12:00

Opublikowano: 2020-01-30

 

DZP-OO.2610.7.2020

Usługi transportowe


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-02-27   11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-02-27   12:00

Opublikowano: 2020-01-22

 

DZP-OO.2610.5.2020

Wykonanie przeglądów okresowych rocznych i 5-letnich obiektów budowlanych będących w zasobie OReg AMW Olsztyn w podziale na 4 części


Termin składania ofert: 2020-02-21 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-21 12:00

Opublikowano: 2020-01-20

 

DZP-OO.2610.12.2020

Konserwacja oraz utrzymanie w sprawności techniczno-ruchowej dźwigu towarowo - osobowego w budynku magazynowym w Olsztynie przy ul. Dąbrowskiego 2


Termin składania ofert: 2020-01-27 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-01-27 12:00

Opublikowano: 2020-01-20

 

DZP-OO.7720.594.2019

Remont kwater i lokali mieszkalnych będących w zasobie AMW OReg Olsztyn w podziale na 41 części


Termin składania ofert: 2020-01-22 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-01-22 12:00

Postępowanie wszczęto: 2020-01-07

 

DZP-OO.7720.578.2019

Usługa utrzymania czystości i koszenie – Białystok ul. Wiadukt 1 i 3


Termin składania ofert: 2019-12-30 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-12-30 12:00

Opublikowano: 2019-12-12

 

DZP-OO.7720.568.2019

Świadczenie usług naprawczo-konserwacyjnych i awaryjnych w Bartoszycach i Orzyszu


Termin składania ofert: 2019-12-20 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-12-20 12:00

Opublikowano: 2019-12-10

 

DZP-OO.7720.549.2019

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i piśmiennych


Termin składania ofert: 2019-12-13 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-12-13 12:00

Opublikowano: 2019-12-06

 

DZP-OO.7720.577.2019

Budowa budynku mieszkalnego 30 rodzinnego, wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu w Przasnyszu przy ul. Wojskowej 20


Termin składania ofert: 2019-12-19 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-12-19 12:00

Opublikowano: 2019-12-04

 

DZP-OO.7720.511.2019

Podział nieruchomości AMW w Białymstoku, ul. Wiadukt


Termin składania ofert: 2019-11-29 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-29 12:00

Opublikowano: 2019-11-18

 

DZP-OO.7720.390.2019

Dostawa foteli i krzeseł obrotowych


Termin składania ofert: 2019-11-27 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-27 12:00

Opublikowano: 2019-11-15

 

DZP-OO.7720.385.2019

Świadczenie usług kurierskich


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-11-27   11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-11-27   12:00

Opublikowano: 2019-11-14

 

DZP-OO.7720.397.2019

Dostawa regałów archiwalnych i metalowych


Termin składania ofert: 2019-11-21 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-21 12:00

Opublikowano: 2019-11-14

 

DZP-OO.7720.522.2019

Wycinka drzew w miejscowości Elbląg przy ul. Dąbrowskiego dz. nr 4/8


Termin składania ofert: 2019-11-25 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-25 12:00

Opublikowano: 2019-11-12

 

DZP-OO.7720.518.2019

Dostawa lampek biurkowych w ramach wyposażenia internatów i kwater internatowych


Termin składania ofert: 2019-11-15 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-15 12:00

Opublikowano: 2019-11-07

 

DZP-OO.7720.499.2019

Remont kwater i lokali mieszkalnych w zasobie AMW OReg Olsztyn, w podziale na 23 części


Termin składania ofert: 2019-11-19 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-19 12:00

Opublikowano: 2019-11-04

 

DZP-OO.7720.493.2019

Przebudowa budynku Bursy Szkolnej na internat dla żołnierzy wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu w miejscowości Ciechanów przy ul. 17 Stycznia 49


Termin składania ofert: 2019-11-08 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-08 12:00

Opublikowano: 2019-10-24

 

DZP-OO.7720.449.2019

Dostawa wraz z montażem verticali okiennych w internacie Agencji Mienia Wojskowego położonego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 189


Termin składania ofert: 2019-11-04 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-04 12:00

Opublikowano: 2019-10-22

 

DZP-OO.7720.475.2019

Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie


Termin składania ofert: 2019-10-31 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-31 12:00

Opublikowano: 2019-10-21

 

DZP-OO.7720.467.2019

Dostawa mebli do internatów i kwater internatowych


Termin składania ofert: 2019-10-30 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-30 12:00

Opublikowano: 2019-10-18

 

DZP-OO.7720.443.2019

Dostawa mebli biurowych i sklepowych na wymiar


Termin składania ofert: 2019-10-23 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-23 12:00

Opublikowano: 2019-10-16

 

DZP-OO.7729.388.2019

Świadczenie usług pocztowych dla Oddziału Regionalnego AMW w Olsztynie


Termin składania ofert: 2019-10-30 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-30 12:00

Opublikowano: 2019-10-14

 

DZP-OO.7720.459.2019

Roboty wykończeniowe w 5 zakupionych lokalach mieszkalnych w miejscowości Olsztyn przy ul. Kasprzaka 15 (3 lokale) i Nowaka 2 (2 lokale).

 

 

Termin składania ofert: 2019-10-28 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-28 12:00

Postępowanie wszczęto: 2019-10-11

 

DZP-OO.7720.418.2019

Dostawa sprzętu AGD do internatów i kwater internatowych


Termin składania ofert: 2019-10-29 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-29 12:00

Opublikowano: 2019-09-26

 

DZP-OO.7720.431.2019

Wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej wraz z urządzeniami w budynkach mieszkalnych w miejscowości Giżycko


Termin składania ofert: 2019-10-03 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-03 12:00

Opublikowano: 2019-09-25

 

DZP-OO.7720.413.2019

Wycinka drzew w miejscowości Elbląg przy ul. Dąbrowskiego dz. nr 4/8


Termin składania ofert: 2019-10-24 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-24 12:00

Opublikowano: 2019-09-23

 

DZP-OO.7720.398.2019

Remont izolacji ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Elblągu przy ul. Lotniczej 11, 11A, 13A, Piechoty 22, Grunwaldzkiej 129, w podziale na 5 części


Termin składania ofert: 2019-10-01 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-01 12:00

Opublikowano: 2019-09-16

 

DZP-OO.7720.395.2019

Remont kwater i lokali mieszkalnych w podziale na 49 części


Termin składania ofert: 2019-09-30 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-30 12:00

Opublikowano: 2019-09-16

 

DZP-OO.7720.353.2019

Dostawa wraz z wymianą wodomierzy i ciepłomierzy mieszkaniowych w podziale na 2 części.


Termin składania ofert: 2019-10-16 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-16 12:00

Opublikowano: 2019-09-16

 

DZP-OO.7720.336.2019

Przegląd techniczny kotłów gazowych w kwaterach i lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa, w podziale na 7 części


Termin składania ofert: 2019-09-23 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-23 12:00

Opublikowano: 2019-09-13

 

DZP-OO.7720.350.2019

Usługa utrzymania czystości i koszenie – Białystok ul. Wiadukt 1 i 3


Termin składania ofert: 2019-10-21 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-21 12:00

Opublikowano: 2019-09-11

 

DZP-OO.7720.358.2019

Remont balkonów z robotami towarzyszącymi w Gołdapi przy ul. Żeromskiego 12 i 12A


Termin składania ofert: 2019-09-13 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-13 12:00

Opublikowano: 2019-08-30

 

DZP-OO.7720.320.2019

Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w OLSZTYNIE


Termin składania ofert: 2019-09-26 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-26 12:00

Opublikowano: 2019-08-27

 

DZP-OO.7720.327.2019

Dostawa mebli do internatów i kwater internatowych


Termin składania ofert: 2019-09-27 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-27 12:00

Opublikowano: 2019-08-27

 

DZP-OO.7720.365.2019

Roboty budowlano-montażowe w Oddziale Regionalnym AMW w Olsztynie przy ul. Kasprowicza 1-3


Termin składania ofert: 2019-09-06 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-06 12:00

Opublikowano: 2019-08-23


 

DZP-OO.7720.347.2019

Remont w internacie garnizonowym w Elblągu przy ul. Królewieckiej 189


Termin składania ofert: 2019-09-04 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-04 12:00

Opublikowano: 2019-08-20


 

DZP-OO.7720.341.2019

Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż sprzedaż energii elektrycznej dla nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie


Termin składania ofert: 2019-08-29 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-29 12:00

Opublikowano: 2019-08-19


 

DZP-OO.7720.311.2019

Koszenie trawy na nieruchomościach będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Olsztynie


Termin składania ofert: 2019-08-28 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-28 12:00

Opublikowano: 2019-07-26


 

DZP-OO.7720.305.2019

Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z logo AMW


Termin składania ofert: 2019-08-08 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-08 12:00

Opublikowano: 2019-07-15


 

DZP-OO.7720.282.2019

Remont budynków na nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Ostródzie


Termin składania ofert: 2019-07-30 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-30 12:00

Opublikowano: 2019-07-15


 

DZP-OO.7720.300.2019

Remont kwater i lokali mieszkalnych w zasobie AMW OReg Olsztyn, w podziale na 27 części


Termin składania ofert: 2019-07-26 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-26 12:00

Opublikowano: 2019-07-10


 

DZP-OO.7720.296.2019

Dostawa wraz z montażem wyposażenia kwater internatowych (rolety, verticale, punkty świetlne)


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-07-18 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-07-18 12:00

Opublikowano: 2019-07-05


 

DZP-OO.7720.263.2019

Dostawa telewizorów do internatów AMW OR Olsztyn

 

Termin składania ofert: 2019-07-08  11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-08  12:00

Opublikowano: 2019-06-27

 

DZP-OO.2616.4.2023

Remont kwater i lokali mieszkalnych w podziale na 2 części


Termin składania ofert: 2023-02-06 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-02-06 12:00

Opublikowano: 2023-01-19

 

DZP-OO.7720.236.2019

Wycena nieruchomości z zasobu SP-AMW OReg w Olsztynie


Termin składania ofert: 2019-07-22 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-22 12:00

Opublikowano: 2019-06-19


 

DZP-OO.7720.147.2019

Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż sprzedaż energii elektrycznej dla nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie

 

 

Termin składania ofert: 2019-06-21 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-21 12:00

Opublikowano: 2019-06-10

 

DZP-OO.7720.233.2019

Wykonanie przeglądów kominiarskich i czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, w budynkach mieszkalnych stanowiących własność skarbu Państwa, którymi gospodaruje AMW OR Olsztyn, położonych w miejscowości Elbląg. 

Termin składania ofert: 2019-06-10 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-10 12:00

Postępowanie wszczęto: 2019-06-03

 

DZP-OO.7720.178.2019

Remont kwater i lokali mieszkalnych w zasobie AMW OReg Olsztyn, w podziale na 34 części

 

Termin składania ofert: 2019-06-11 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-11 12:00

Opublikowano: 2019-05-24

 

DZP-OO.772.167.2019

Wykonanie okresowych 5-letnich przeglądów nieruchomości będących w zasobie AMW OReg Olsztyn

Termin składania ofert: 2019-06-25 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-25 12:00

Postępowanie wszczęto: 2019-05-23

 

DZP-OO.7720.185.2019

Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Morąg ul. Leśna 44 – 46 wraz z robotami towarzyszącymi


Termin składania ofert: 2019-06-04 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-04 12:00

Opublikowano: 2019-05-20

 

DZP-OO.7720.159.2019

Wykonanie przeglądów kominiarskich i czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, w budynkach mieszkalnych stanowiących własność skarbu Państwa, którymi gospodaruje AMW OR Olsztyn, położonych w miejscowościach Białystok oraz Elbląg w podziale na 2 części


Termin składania ofert: 2019-05-15 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-15 12:00

Opublikowano: 2019-05-08

 

DZP-OO.7720.172.2019

Wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej wraz z urządzeniami w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie, położonych w miejscowości Giżycko przy ul. Batorego 21, przy ul. Wojska Polskiego 5A i 7A

 


Termin składania ofert: 2019-05-14 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-14 12:00

Opublikowano: 2019-05-06

 

DZP-OO.7720.143.2019

Dostawa bielizny pościelowej do internatów AMW OR Olsztyn


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-04-30 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-04-30 12:00

Opublikowano: 2019-04-17

 

DZP-OO.7729.145.2019

Całodobowy monitoring elektroniczny nieruchomości będącej w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Olsztynie położonej w miejscowości Staniewo, gm. Reszel


Termin składania ofert: 2019-05-07 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-07 12:00

Opublikowano: 2019-04-17

 

DZP-OO.7720.123.2019

Remont internatów garnizonowych w miejscowościach Bartoszyce, Morąg, Przasnysz


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-04-29 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-04-29 12:00

Opublikowano: 2019-04-09


 

DZP-OO.7720.7.2019

Usługa publikacji ogłoszeń związanych z działalnością Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie w prasie codziennej


Termin składania ofert: 2019-05-09 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-09 12:00

Opublikowano: 2019-04-08

 

DZP-OO.7720.116.2019

Usługi transportowe


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-05-13 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-05-13 12:00

Opublikowano: 2019-04-03

 

DZP-OO.7720.46.2019

Dostawa ekspresu do kawy


Termin składania ofert: 2019-04-24 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-24 12:00

Postępowanie wszczęto: 2019-03-22

 

DZP-OO.7720.94.2019

Remont balkonów i opaski wokół budynku z robotami towarzyszącymi


Termin składania ofert: 2019-04-03 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-03 12:00

Postępowanie wszczęto: 2019-03-19

 

DZP-OO.7720.47.2019

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i innych urządzeń biurowych


Termin składania ofert: 2019-03-15 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-03-15 12:00

Postępowanie wszczęto: 2019-03-07
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY