Komunikaty

Zaproszenie do składania ofert najmu lokali mieszkalnych w Świebodzicach

Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu
17 lipca 2024

Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny we Wrocławiu zaprasza Państwa do złożenia wstępnych ofert na najem do trzech lokali mieszkalnych dla żołnierza zawodowego - form...

WIĘCEJ

Informacja nt. przekazania zbędnych składników majątku Agencji Mienia...

Oddział Regionalny AMW w Lublinie
16 lipca 2024

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r., w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego S...

WIĘCEJ

Zaproszenie do składania ofert najmu lokalu mieszkalnego w Krakowie

Oddział Regionalny AMW w Krakowie
12 lipca 2024

Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia wstępnych ofert na najem lokalu mieszkalnego dla żołnierza zawodowego - forma zakwaterow...

WIĘCEJ

Zaproszenie do składania ofert najmu lokalu mieszkalnego w Kielcach

Oddział Regionalny AMW w Krakowie
12 lipca 2024

Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Krakowie zaprasza Państwa do złożenia wstępnych ofert na najem lokalu mieszkalnego dla żołnierza zawodowego - forma zakwaterow...

WIĘCEJ

Zaproszenie do składania ofert na wynajem na rzecz OR AMW Lublin lokali...

Oddział Regionalny AMW w Lublinie
2 lipca 2024

Zaproszenie do składania ofert Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie zaprasza do składania ofert na wynajem na rzecz AMW OReg. Lublin lokali mie...

WIĘCEJ

Zaproszenie do składania ofert najmu lokali mieszkalnych w Ciechanowie

Oddział Regionalny AMW w Olsztynie
1 lipca 2024

Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie poszukuje w Ciechanowie :

WIĘCEJ
...
PRZEJDŹ DO ANKIETY