OR AMW we Wrocławiu


Nr sprawy: OX-DIR.264.22.2023

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Doraźne zabezpieczenia dachu budynków w zespole folwarcznym przy Zamku Czocha w Suchej

Termin składania ofert 2023-09-12 godz. 12:00

Ofertę cenową wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu, ul. Sztabowa 32, 50-984 Wrocław,w kancelarii znajdującej się na parterze budynku, (kancelaria jawna) lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: wroclaw@amw.com.pl podając w tytule wiadomości "Oferta do postępowania Nr OX-DIR.264.22.2023"

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Pan Marian Stefański, telefon: (71) 710-72-41, e-mail: m.stefanski@amw.com.pl

 

Opublikowano: 2021-08-30

Załączniki:

Pismo - zmiana IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/Wroclaw/Pismo a_a - zmiana IWZ.pdf] (.pdf, 688.88 kB)
Zał. Nr 1.6 do IWZ - OPZ_Decyzja 1522 oraz Program [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/Wroclaw/Zał. Nr 1.6 do IWZ - OPZ_Decyzja 1522 oraz Program.pdf] (.pdf, 1825.16 kB)
Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/Wroclaw/IWZ.pdf] (.pdf, 521.17 kB)
Zał. Nr 1 do IWZ - OPZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/Wroclaw/Zał. Nr 1 do IWZ - OPZ.pdf] (.pdf, 371.16 kB)
Zał. Nr 1.1 do IWZ - OPZ_zał. 1_Decyzja 408 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/Wroclaw/Zał. Nr 1.1 do IWZ - OPZ_zał. 1_Decyzja 408.pdf] (.pdf, 540.43 kB)
Zał. Nr 1.2 do IWZ - OPZ_zał. 2_Program [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/Wroclaw/Zał. Nr 1.2 do IWZ - OPZ_zał. 2_Program.pdf] (.pdf, 1512.53 kB)
Zał. Nr 1.3 do IWZ - OPZ_zał. 3_Decyzja 1040 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/Wroclaw/Zał. Nr 1.3 do IWZ - OPZ_zał. 3_Decyzja 1040.pdf] (.pdf, 320.91 kB)
Zał. Nr 1.4 do IWZ - OPZ_Przedmiar [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/Wroclaw/Zał. Nr 1.4 do IWZ - OPZ_Przedmiar.pdf] (.pdf, 378.81 kB)
Zał. Nr 1.5 do IWZ - STWIOR [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/Wroclaw/Zał. Nr 1.5 do IWZ - STWIOR.pdf] (.pdf, 551.64 kB)
Zał. Nr 2 do IWZ - Formularz oferty.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/Wroclaw/Zał. Nr 2 do IWZ - Formularz oferty.docx] (.docx, 18.52 kB)
Zał. Nr 2 do IWZ - Formularz oferty.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/Wroclaw/Zał. Nr 2 do IWZ - Formularz oferty.pdf] (.pdf, 262.07 kB)
Zał. Nr 3 do IWZ - PPU [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/Wroclaw/Zał. Nr 3 do IWZ - PPU.pdf] (.pdf, 523.81 kB)
Zał. Nr 4 do IWZ - RODO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/Wroclaw/Zał. Nr 4 do IWZ - RODO.pdf] (.pdf, 194.70 kB)

Nr sprawy: OX-DIR.264.8.2022

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynków: nr 1, nr 2 i nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sztabowej 32 we Wrocławiu, na potrzeby siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu.”

Termin składania ofert 2022-08-29 godz. 10:00

Ofertę należy dostarczyć (przesłać pocztą/kurierem lub złożyć w kancelarii) na adres Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu, ul. Sztabowa 32 w terminie do dnia 29.08.2022 r. do godz. 10:00 lub przesłać pliki w formacie „PDF” na adres poczty elektronicznej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu: wroclaw@amw.com.pl

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Pani Marta Frelek, telefon: (71) 710-72-44, e-mail: m.frelek@amw.com.pl

 

Opublikowano: 2022-08-16

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek2022/OX-DiR.264.8.2022/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Sztabowa 32 na strone www.pdf] (.pdf, 267.91 kB)
Istotne Warunki Zamowienia IWZ final podpis.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OX-DIR_264_8_2022/Istotne Warunki Zamowienia IWZ final podpis.pdf] (.pdf, 534.69 kB)
edytowalne sztabowa.zip [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OX-DIR_264_8_2022/edytowalne sztabowa.zip] (.zip, 211.53 kB)
IWZ_Zal 1 - OPZ final.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OX-DIR_264_8_2022/IWZ_Zal 1 - OPZ final.pdf] (.pdf, 584.84 kB)
IWZ_Zal 2 - Formularz oferty final.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OX-DIR_264_8_2022/IWZ_Zal 2 - Formularz oferty final.pdf] (.pdf, 438.63 kB)
IWZ_Zal 3 - Kryteria oceny final.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OX-DIR_264_8_2022/IWZ_Zal 3 - Kryteria oceny final.pdf] (.pdf, 350.73 kB)
IWZ_Zal 4 - Warunki udzialu w postepowaniu final.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OX-DIR_264_8_2022/IWZ_Zal 4 - Warunki udzialu w postepowaniu final.pdf] (.pdf, 344.97 kB)
IWZ_Zal 5 - Istotne postanowienia umowy.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OX-DIR_264_8_2022/IWZ_Zal 5 - Istotne postanowienia umowy.pdf] (.pdf, 376.14 kB)
IWZ_Zal 6 - RODO.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OX-DIR_264_8_2022/IWZ_Zal 6 - RODO.pdf] (.pdf, 369.73 kB)

Nr sprawy: OX-DIR.264.16.2021

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Przebudowę kominów wentylacyjnych, w tym montaż nasad kominowych na budynku przy ul. Sikorskiego 11 A-J, w Brzegu

Termin składania ofert 2021-10-13 godz. 11:00

Ofertę cenową wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu, ul. Sztabowa 32, 50-984 Wrocław,w kancelarii znajdującej się na parterze budynku, (kancelaria jawna)lub przesłać w formie skanu dokumentów w formacie PDF na adres e-mail: wroclaw@amw.com.pl

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Pan Paweł Bogdalski, telefon: (71) 710-72-86, e-mail: p.bogdalski@amw.com.pl

 

Opublikowano: 2021-10-05

Załączniki:

IWZ.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OX-DIR.264.16.2021/IWZ.pdf] (.pdf, 436.66 kB)
formularz cenowy.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OX-DIR.264.16.2021/formularz cenowy.pdf] (.pdf, 415.44 kB)
formularz cenowy.xlsx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OX-DIR.264.16.2021/formularz cenowy.xlsx] (.xlsx, 21.17 kB)
oświadczenie wykonawcy.doc [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OX-DIR.264.16.2021/oświadczenie wykonawcy.doc] (.doc, 74.00 kB)
oświadczenie wykonawcy.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OX-DIR.264.16.2021/oświadczenie wykonawcy.pdf] (.pdf, 268.54 kB)
Przedmiar robót.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OX-DIR.264.16.2021/Przedmiar robót.pdf] (.pdf, 321.67 kB)
STWiOR.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OX-DIR.264.16.2021/STWiOR.pdf] (.pdf, 695.54 kB)
Załacznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OX-DIR.264.16.2021/Załacznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf] (.pdf, 378.51 kB)
Załącznik nr 4 projekt umowy przebudowa kominów Brzeg.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/OX-DIR.264.16.2021/Załącznik nr 4 projekt umowy przebudowa kominów Brzeg.pdf] (.pdf, 719.61 kB)

Nr sprawy: OX-DIR.264.16.2021

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Przebudowę kominów wentylacyjnych, w tym montaż nasad kominowych na budynku przy ul. Sikorskiego 11 A-J, w Brzegu

Termin składania ofert 2021-09-29 godz. 11:30

Ofertę cenową wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu, ul. Sztabowa 32, 50-984 Wrocław,w kancelarii znajdującej się na parterze budynku, (kancelaria jawna)lub przesłać w formie skanu dokumentów w formacie PDF na adres e-mail: wroclaw@amw.com.pl

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Pan Paweł Bogdalski, telefon: (71)710-72-86, e-mail: p.bogdalski@amw.com.pl

 

Opublikowano: 2021-09-23

Załączniki:

Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/KOMINY OX/IWZ.pdf] (.pdf, 437.80 kB)
oświadczenie wykonawcy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/KOMINY OX/oświadczenie wykonawcy.doc] (.doc, 74.00 kB)
oświadczenie wykonawcy - pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/KOMINY OX/oświadczenie wykonawcy.pdf] (.pdf, 268.54 kB)
Przedmiar robót [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/KOMINY OX/Przedmiar robót.pdf] (.pdf, 321.67 kB)
STWiOR [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/KOMINY OX/STWiOR.pdf] (.pdf, 695.54 kB)
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/KOMINY OX/Załacznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf] (.pdf, 378.51 kB)
Załącznik nr 4 projekt umowy przebudowa kominów [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/KOMINY OX/Załącznik nr 4 projekt umowy przebudowa kominów Brzeg.pdf] (.pdf, 719.61 kB)
formularz cenowy.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/KOMINY OX/formularz cenowy.pdf] (.pdf, 415.44 kB)
formularz cenowy.xlsx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/KOMINY OX/formularz cenowy.xlsx] (.xlsx, 21.17 kB)

Nr sprawy: OX.DIR.264.2.2020

Zapytanie ofertowe na usługę oszacowania resursu UTB będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu.

Termin składania ofert: 20.05.2020 godz. 10:00

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RESURSY WROCLAW/IWZ.pdf] (.pdf, 1933.47 kB)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RESURSY WROCLAW/3. OPZ.pdf] (.pdf, 51.79 kB)
PROJEKT UMOWY [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RESURSY WROCLAW/2. projekt umowy.pdf] (.pdf, 3983.08 kB)
FORMULARZ OFERTOWY CZ. 2 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RESURSY WROCLAW/1a. folmularz ofertowy cz.2.doc] (.doc, 32.50 kB)
FORMULARZ OFERTOWY CZ. 1 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RESURSY WROCLAW/1. folmularz ofertowy cz 1.doc] (.doc, 33.50 kB)
OSWIADCZENIE RODO [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RESURSY WROCLAW/Oświadczenie RODO.docx] (.docx, 25.83 kB)
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY