Sprzedaż lokali

Agencja sprzedaje lokale mieszkalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2308). oraz rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Agencję Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 1640).

Wykupić mieszkanie może tylko osoba, posiadająca tytuł prawny do zajmowanego lokalu, której zaproponuje to Agencja.

Lokale sprzedawane są z pomniejszeniami od wartości rynkowej:

 •  95% - żołnierzom służby stałej, którzy nabyli prawo do emerytury wojskowej, żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej na skutek wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez organ wojskowy lub upływu okresu pozostawania w rezerwie kadrowej, emerytom wojskowym, osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej oraz członkom rodziny wspólnie zamieszkujących z żołnierzem, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci,
 •  90% - osobom niewymienionym w pkt 1.

Pomniejszenie nie obejmuje udziału w gruncie przynależnym do lokalu (za grunt trzeba więc zapłacić 100% wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę).


Ważne!


Kwota pomniejszenia nie może być wyższa niż 200 tysięcy złotych. Oznacza to, że w przypadku droższych lokali (o wartości powyżej 210 tys. zł) nabywca lokalu musi zapłacić w 100% różnicę pomiędzy wyliczoną wysokością pomniejszenia, a jego możliwą wysokością (200 tys.).

Agencja została zobligowana również do żądania zwrotu kwoty równej udzielonemu pomniejszeniu, jeżeli nabywca lokalu, przed upływem 5 lat od jego nabycia zbędzie lokal lub wykorzysta go na inne cele niż mieszkaniowe.

 

PROCEDURA WYKUPU MIESZKANIA

(trwa ok. 3-4 miesiące)

 • Zawiadomienie osoby uprawnionej przez Dyrektora Oddziału Regionalnego o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży i możliwości złożenia wniosku o wykup.

 • Złożenie przez osobę uprawnioną wniosku wraz z załącznikami.

  Ważne!

  do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające:

  • uprawnienia do stosowania bonifikat w cenie lokalu np.: zaświadczenie stwierdzające okres pełnienia czynnej służby wojskowej, świadectwo służby, decyzję wojskowego organu emerytalnego o ustaleniu prawa do emerytury wojskowej lub renty inwalidzkiej;
  • dowód wpłaty kwoty równej zryczałtowanym kosztom przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Wynoszą one do 31.03.2018 r. - 667,94 zł.
 • Wycena lokalu.

 • Wywieszenie wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży na zasadach art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (sporządza Dyrektor Oddziału Regionalnego). Kolejne czynności procedury można podjąć dopiero po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.

 • Sporządzenie przez Dyrektora Oddziału Regionalnego arkusza obliczeniowego.

 • Spisanie Protokołu uzgodnień z osobą uprawnioną.

 • Przekazanie przez Dyrektora Oddziału Regionalnego dokumentów do kancelarii notarialnej.

 • Ustalenie przez Dyrektora Oddziału Regionalnego w porozumieniu z osobą uprawnioną terminu podpisania umowy.

 • PODPISANIE AKTU NOTARIALNEGO

Płatności za lokal można dokonać jednorazowo lub w formie ratalnej.

Pierwszą wpłatę w wysokości 10 proc. ceny  wnosi się przed zawarciem umowy notarialnej. Pozostałą należność rozkłada się maksymalnie na pięć rat rocznych. Oprocentowanie rat wynosi 5 proc. w stosunku rocznym od kwoty pozostałej do spłaty. W przypadku przeniesienia przez nabywcę lokalu mieszkalnego, obciążonego hipoteką na rzecz Agencji, prawa własności tego lokalu na inną osobę, niespłacona część należności wraz z należnym oprocentowaniem podlega natychmiastowej spłacie.


Ważne!
 

Koszty (po stronie kupującego) związane z wykupem lokalu to:

 • koszty notarialne;
 • koszty sądowe (związane z założeniem Księgi Wieczystej, wpisem prawa własności, ustanowieniem hipoteki).

 

Jakich lokali nie można wykupić?

 •  znajdujących  się w budynkach oddanych do użytku po 30 czerwca 2004 r. (chyba, że zgodę na sprzedaż wyrazi Minister Obrony Narodowej);
 • stanowiących kwatery;
 • stanowiących kwatery internatowe;
 • zajmowanych na podstawie umów najmu zawartych na czas oznaczony (chyba, że zgodę na ich sprzedaż wyrazi Minister Obrony Narodowej).

 

W sprawach związanych z wykupem lokali mieszkalnych informacji udzielają pracownicy Działów Nieruchomości w Oddziałach Regionalnych:

Aleksandra Warmińska

Oddział Regionalny Bydgoszcz

tel.: (52) 525 79 55

Urszula Czapiewska

Oddział Regionalny Gdynia

tel.: (58) 690 87 71

Izabela Rogozińska

Oddział Regionalny Gdynia

tel.: (58) 690 87 09

Sylwia Piątkiewicz

Oddział Regionalny Kraków

tel.: (12) 211 40 54

Marzena Cebera

Oddział Regionalny Lublin

tel.: (81) 474 61 21

Ryszard Jaskólski

Oddział Regionalny Olsztyn

tel.: 693 080 661

Piotr Olejnik

Oddział Regionalny Olsztyn

tel.: (89) 536 31 31

Jakub Rohde

Oddział Regionalny Poznań

tel.: (61) 660 67 56

Marcin Walczyński

Oddział Regionalny Szczecin

tel.: (91) 447 20 22

Agnieszka Gnat

Oddział Regionalny Warszawa

tel.: (22) 326 10 67

Ewa Sławkowska

Oddział Regionalny Wrocław

tel.: (71) 710 72 75

Jadwiga Jóźwiak

Oddział Regionalny Zielona Góra

tel.: (68) 411 96 46

 

 

 

...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY