OR AMW w Gdyni

 

DZP-OG.2616.155.2024

Dostawa pościeli do internatów Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni


Termin składania ofert: 2024-05-09 10:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-09 10:30

Opublikowano: 2024-04-30

 

DZP-OG.2610.48.2024

Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP i PPOŻ dla AMW OR w Gdyni


Termin składania ofert: 2024-06-03 11:00
Termin otwarcia ofert:   2024-06-03 12:00

Opublikowano: 2024-04-26

 

DZP-OG.2610.111.2024

Dostawa mebli do internatu i kwater internatowych


UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2024-05-29 09:00
UWAGA: Nowy termin otwarcia ofert:   2024-05-29 09:30

Opublikowano: 2024-04-24

 

DZP-OG.2616.159.2024

Remont pokrycia dachowego wraz z wykonaniem obróbek z papy i przemurowaniem kominów budynku usługowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Żwirki i Wigury 2.


Termin składania ofert: 2024-05-07 10:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-07 10:30

Opublikowano: 2024-04-19

 

DZP-OG.2616.114.2024

Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą instalacji domofonowej i drzwi wejściowych w budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Helu


Termin składania ofert: 2024-05-07 11:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-07 12:00

Opublikowano: 2024-04-18

 

DZP-OG.2616.157.2024

Dzierżawa pojemników na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego znajdujących się w zasobie Oddziału Regionalnego w Gdyni


Termin składania ofert: 2024-04-26 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-26 09:30

Opublikowano: 2024-04-17

 

DZP-OG.2616.110.2024

Kontrola okresowa 5-letna instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach znajdujących się w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego Gdynia


Termin składania ofert: 2024-04-24 10:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-24 10:30

Opublikowano: 2024-04-11

 

DZP-OG.2616.118.2024

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni


Termin składania ofert: 2024-04-23 11:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-23 12:00

Opublikowano: 2024-04-05

 

DZP-OG.2616.121.2024

Remont pokrycia dachowego wraz z wykonaniem obróbek z papy termozgrzewalnej ogniomurów i kominów budynku mieszkalnego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Dywizjonu 303 2A


Termin składania ofert: 2024-04-22 10:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-22 10:30

Opublikowano: 2024-04-05

 

DZP-OG.2616.102.2024

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej zespołu 3 budynków mieszkalnych w Gdyni dz. Nr 1603 obręb 21 (ul. Śmidowicza 59A) wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę) oraz pełnieniem nadzoru Autorskiego w trakcie trwania prac budowlanych.


Termin składania ofert: 2024-04-15 11:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-15 12:00

Opublikowano: 2024-04-04

 

DZP-OG.2610.100.2024

Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych nie sprasowanych mechanicznie z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego znajdujących się w zasobie Oddziału Regionalnego w Gdyni


NOWY termin składania ofert: 2024-05-06 11:00
NOWY termin otwarcia ofert:   2024-05-06 12:00

Opublikowano: 2024-04-02

 

DZP-OG.2610.104.2024

Kontrole okresowe roczne przewodów kominowych, instalacji gazowej, kontrola 5-letnie systemu ogrzewania w budynkach znajdujących się w dyspozycji AMW Odział Regionalny Gdynia


Termin składania ofert: 2024-04-26 10:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-26 10:30

Opublikowano: 2024-03-27

 

DZP-OG.2616.33.2024

Usługi transportowo-przeprowadzkowe wyposażenia internatowego


Termin składania ofert: 2024-04-15 11:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-15 12:00

Opublikowano: 2024-03-25

 

DZP-OG.2610.71.2024

Wymian kotłów gazowych w budynkach przy ul. Pasteura 5 w Malborku


Termin składania ofert: 2024-04-17 10:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-17 10:30

Opublikowano: 2024-03-18

 

DZP-OG.2616.91.2024

Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych w Siemirowicach przy ul. Osiedle Na Skarpie 20


Termin składania ofert: 2024-04-03 11:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-03 12:00

Opublikowano: 2024-03-15

 

DZP-OG.2616.37.2024

Wykonanie ekspertyzy technicznej dachu budynku siedziby Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni przy ul. Curie-Skłodowskiej 19 popartą badaniami i wyliczeniami (budynek typu Lipsk).


Termin składania ofert: 2024-03-25 11:00
Termin otwarcia ofert:   2024-03-25 12:00

Opublikowano: 2024-03-14

 

DZP-OG.2616.72.2024

Naprawa nawierzchni parkingu przy budynku Dedal w Malborku


Termin składania ofert: 2024-03-28 11:00
Termin otwarcia ofert:   2024-03-28 12:00

Opublikowano: 2024-03-13

 

DZP-OG.2616.69.2024

Wymiana stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych w zasobie AMW Oddział Regionalny w Gdyni


Termin składania ofert: 2024-03-27 10:00
Termin otwarcia ofert:   2024-03-27 10:30

Opublikowano: 2024-03-12

 

DZP-OG.2616.2.2024

Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy rozwiązań zamiennych dla spełnienia wymogów warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu internatu „Komandor” w Gdyni przy ul. Śmidowicza 71


NOWY termin składania ofert: 2024-02-05 11:00
NOWY termin otwarcia ofert:   2024-02-05 12:00

Opublikowano: 2024-01-23

 

DZP-OG.2616.467.2023

Remont pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i porządkowych nr 143, 141, 142, 140, 139, 138, 240, 238, 239, 237, 236, 337, 338, 335, 336, 334, 333 w budynku siedziby Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni przy ul. M. Curie Skłodowskiej 19


UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2024-01-18 10:00
UWAGA: Nowy termin otwarcia ofert:   2024-01-18 10:30

Opublikowano: 2023-12-29

 

DZP-OG.2616.433.2023

Naprawa samochodów służbowych


Termin składania ofert: 2023-12-01 10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-12-01 10:30

Opublikowano: 2023-11-23

 

DZP-OG.2616.405.2023

Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie BHP i PPOŻ dla AMW OR w Gdyni


Termin składania ofert: 2023-11-16 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-16 12:00

Opublikowano: 2023-11-06

 

DZP-OG.2616.428.2023

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni


Nowy termin składania ofert: 2023-11-20 9:00
Nowy termin otwarcia ofert:   2023-11-20 9:30

Opublikowano: 2023-10-31

 

DZP-OG.2610.381.2023

Wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie zasobu Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni.


Termin składania ofert: 2023-11-07 10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-07 10:30

Opublikowano: 2023-10-25

 

DZP-OG.2616.407.2023

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni


Termin składania ofert: 2023-11-07 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-07 12:00

Opublikowano: 2023-10-23

 

DZP-OG.2610.372.2023

Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni.


Termin składania ofert: 2023-11-09 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-09 12:00

Opublikowano: 2023-10-13

 

DZP-OG.2616.396.2023

Świadczenie usług cateringowych dla OR AMW w Gdyni


Termin składania ofert: 2023-10-20 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-20 10:00

Opublikowano: 2023-10-11

 

DZP-OG.2623.348.2023

Ochrona fizyczna siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni


Termin składania ofert: 2023-10-12 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-12 10:00

Opublikowano: 2023-10-03

 

DZP-OG.2616.354.2023

Remont pomieszczeń polegający na wymianie wykładzin na korytarzach 1 i 2 pietra oraz sufitu podwieszanego w sali konferencyjnej na 1 piętrze internatu Dedal w Malborku ul. De Gaulle'a 5


Termin składania ofert: 2023-09-27 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-27 12:00

Opublikowano: 2023-09-12

 

DZP-OG.2616.346.2023

Remont pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i porządkowych nr 143, 141, 142, 140, 139, 138, 240, 238, 239, 237, 236, 337, 338, 335, 336, 334, 333 w budynku siedziby Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni przy ul. Curie-Skłodowskiej 19


Termin składania ofert: 2023-09-25 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-25 12:00

Opublikowano: 2023-09-08

 

DZP-OG.2610.322.2023

Świadczenie usługi rzeczoznawców majątkowych


Termin składania ofert: 2023-10-02 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-02 10:00

Opublikowano: 2023-09-01

 

DZP-OG.2616.334.2023

Remont 11 pokoi wraz z łazienkami w obiekcie Dedal w Malborku, ul. De Gaulle'a 5h


NOWY termin składania ofert: 2023-09-25 10:00
NOWY termin otwarcia ofert:   2023-09-25 10:30

Opublikowano: 2023-09-01

 

DZP-OG.2610.302.2023

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej do zasobu SP i kwater internatowych


Termin składania ofert: 2023-09-28 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-28 09:30

Opublikowano: 2023-09-01

 

DZP-OG.2616.310.2023

Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych w Darłowie przy ul. Zwycięstwa 6-7


Termin składania ofert: 2023-09-08 10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-08 10:30

Opublikowano: 2023-08-24

 

DZP-OG.2610.189.2023

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynku oraz przyległym do niego terenie zewnętrznym siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19


Termin składania ofert: 2023-08-30 10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-30 10:30

Opublikowano: 2023-07-31

 

DZP-OG.2610.251.2023

Remont pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i porządkowych nr 143, 141, 142, 140, 139, 138, 240, 238, 239, 237, 236, 337, 338, 335, 336, 334, 333 w budynku siedziby Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni przy ul. Curie-Skłodowskiej 19


Termin składania ofert: 2023-08-07 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-07 12:00

Opublikowano: 2023-07-21

 

DZP-OG.2610.259.2023

Dostawa oznakowanych logo AMW materiałów promocyjnych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni


Termin składania ofert: 2023-08-17 10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-17 10:30

Opublikowano: 2023-07-18

 

DZP-OG.2616.268.2023

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do internatu w Pruszczu Gdańskim


NOWY termin składania ofert: 2023-07-21 11:00
NOWY termin otwarcia ofert:   2023-07-21 12:00

Opublikowano: 2023-07-14

 

DZP-OG.2616.216.2023

Przegląd urządzeń i wyposażenia przeciwpożarowego, uzupełnienie i wymiana środków gaśniczych w budynkach znajdujących się w dyspozycji AMW Oddział Regionalny Gdynia


Termin składania ofert: 2023-07-20 10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-20 10:30

Opublikowano: 2023-07-04

 

DZP-OG.2610.195.2023

Dostawa i montaż wyposażenia internatów i kwater internatowych


Termin składania ofert: 2023-08-01 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-01 12:00

Opublikowano: 2023-07-04

 

DZP-OG.2610.172.2023

Świadczenie usług cateringowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni


Termin składania ofert: 2023-08-11 10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-11 10:30

Opublikowano: 2023-06-30

 

DZP-OG.2610.188.2023

Wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie zasobu Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni


Termin składania ofert: 2023-07-25 10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-25 10:30

Opublikowano: 2023-06-22

 

DZP-OG.2616.167.2023

Kontrola okresowa roczna przewodów kominowych, instalacji gazowej w budynkach znajdujących się w dyspozycji AMW Oddział Regionalny w Gdyni


Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-06-12 10:30

Opublikowano: 2023-06-01

 

DZP-OG.2610.162.2023

Dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do internatów OReg AMW w Gdyni


Termin składania ofert: 2023-06-30 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-06-30 12:00

Opublikowano: 2023-05-30

 

DZP-OG.2623.160.2023

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni


Termin składania ofert: 2023-05-26 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-26 12:00

Opublikowano: 2023-05-18

 

DZP-OG.2610.124.2023

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej do zasobu SP i kwater internatowych


Termin składania ofert: 2023-06-12 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-06-12 12:00

Opublikowano: 2023-05-10

 

DZP-OG.2616.115.2023

Kontrola okresowa 5-letnia instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach znajdujących się w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Gdyni


Termin składania ofert: 2023-05-05 10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-05 10:30

Opublikowano: 2023-04-21

 

DZP-OG.2610.112.2023

Dostawa i wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych znajdujących się w dyspozycji AMW Oddział Regionalny Gdynia


Termin składania ofert: 2023-05-23 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-23 12:00

Opublikowano: 2023-04-21

 

DZP-OG.2610.113.2023

Dostawa klimatyzatorów do Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni


Termin składania ofert: 2023-05-18 10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-18 10:30

Opublikowano: 2023-04-21

 

DZP-OG.2616.118.2023

Dostawa i montaż żaluzji pionowych


Uwaga! zmiana terminu składania ofert: 2023-04-20 11:00
Uwaga! zmiana terminu otwarcia ofert:   2023-04-20 12:00

Opublikowano: 2023-04-05

 

DZP-OG.2610.68.2023

Opracowanie audytów energetycznych źródeł ciepła w budynku internatu Lotnik przy ul. Powstańców Warszawy 26 w Pruszczu Gdańskim oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na Osiedlu Na Skarpie w Siemirowicach


Termin składania ofert: 2023-04-26 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-04-26 12:00

Opublikowano: 2023-03-29

 

DZP-OG.2610.87.2023

Dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni


Termin składania ofert: 2023-04-27 10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-04-27 10:30

Opublikowano: 2023-03-29

 

DZP-OG.2623.79.2023

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni


Termin składania ofert: 2023-04-05 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-04-05 12:00

Opublikowano: 2023-03-27

 

DZP-OG.2616.48.2023

Mycie i malowanie elewacji budynku mieszkalnego w Siemirowicach przy ul. Osiedle Na Skarpie 18


Uwaga!zmiana terminu składania ofert: 2023-03-27 11:00
Uwaga!zmiana terminu otwarcia ofert:   2023-03-27 12:00

Opublikowano: 2023-03-02

 

DZP-OG.2610.43.2023

Zakup i dostawa materiałów biurowych, druków, drobnego sprzętu biurowego do siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni


Termin składania ofert: 2023-03-01 10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-03-01 10:30

Opublikowano: 2023-02-15

 

DZP-OG.2616.37.2023

Naprawa tarasów w budynkach mieszkalnych przy ul. Błękitnej 1 i 1A w Gdyni


Termin składania ofert: 2023-03-02 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-03-02 12:00

Opublikowano: 2023-02-14

 

DZP-OG.2610.31.2023

Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej 100 lokali: mieszkalnych i użytkowych oraz 2 budynków użytkowych znajdujących się w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni


Termin składania ofert: 2023-03-09 10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-03-09 10:30

Opublikowano: 2023-02-10

 

DZP-OG.2610.5.2023

Usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Gdyni.


Termin składania ofert: 2023-03-08 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-03-08 12:00

Opublikowano: 2023-02-08

 

DZP-OG.2610.29.2023

Dostawa sygnału TV do internatu


Termin składania ofert: 2023-03-10 10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-03-10 10:30

Opublikowano: 2023-02-08

 

DZP-OG.2616.9.2023

Roboty wykończeniowe lokali mieszkalnych przy ul. Bajki w miejscowości Rotmanka


Termin składania ofert: 2023-02-13 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-02-13 12:00

Opublikowano: 2023-01-27

 

DZP-OG.2610.506.2022

Usługa wykonania nasadzeń zastępczych do wydanych decyzji o wycince


Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-02-07 10:30

Opublikowano: 2023-01-04

 

DZP-OG.2616.495.2022

Wykonanie nowej elewacji budynku Dedal, ul. Generała de Gaulle'a 5 zadanie nr OG V23


Termin składania ofert: 2023-01-23 11:00
Termin otwarcia ofert:   2023-01-23 12:00

Opublikowano: 2022-12-28

 

DZP-OG.2616.461.2022

Usługa świadczenia kompleksowej obsługi w zakresie BHP i PPOŻ dla OR w Gdyni


Termin składania ofert: 2022-12-09 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-12-09 09:30

Opublikowano: 2022-12-02

 

DZP-OG.2616.472.2022

Usługi geodezyjne


Termin składania ofert: 2022-12-06 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-12-06 09:30

Opublikowano: 2022-11-28

 

DZP-OG.2616.467.2022

Monitorowanie alarmowych sygnałów pożarowych przesyłanych przez centralę systemu SSP z hali garażowej budynków przy ul. Kopernika 137 A, B, C w Gdyni


Termin składania ofert: 2022-12-06 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-12-06 10:30

Opublikowano: 2022-11-25

 

DZP-OG.2610.454.2022

Konserwacja urządzeń transportu bliskiego (UTB) w budynkach własność Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego znajdujących się w Gdyni, ul. Górnicza 26, ul. M. Curie - Skłodowskiej 19 oraz w Malborku, ul. Pasteura 3


Termin składania ofert: 2022-12-08 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-12-08 10:30

Opublikowano: 2022-11-25

 

DZP-OG.2623.441.2022

Świadczenie usług medycyny pracy dla pracowników Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni


Termin składania ofert: 2022-11-18 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-18 12:00

Opublikowano: 2022-11-10

 

DZP-OG.2610.428.2022

Świadczenie usług dostępu do internetu w internatach


Termin składania ofert: 2022-12-12 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-12-12 09:30

Opublikowano: 2022-11-09

 

DZP-OG.2616.427.2022

Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej w budynku biurowym w Gdyni przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19


Termin składania ofert: 2022-11-22 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-22 12:00

Opublikowano: 2022-11-04

 

DZP-OG.2616.393.2022

Dostawa i montaż zabudów kuchennych do kwater internatowych


Termin składania ofert: 2022-11-03 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-03 12:00

Opublikowano: 2022-10-19

 

DZP-OG.2610.392.2022

Dostawa AGD do internatów i siedziby OReg AMW Gdynia


Termin składania ofert: 2022-10-21 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-10-21 10:30

Opublikowano: 2022-10-10

 

DZP-OG.2610.356.2022

Świadczenie usług utrzymania czystości w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni terenów zewnętrznych przyległych do budynków położonych w Gdyni ul. Kopernika 137, 137A, 13B, 137C


Termin składania ofert: 2022-10-17 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-10-17 12:00

Opublikowano: 2022-10-03

 

DZP-OG.2616.370.2022

Naprawa nawierzchni przy podjazdach do hal garażowych budynków przy ul. Pasteura 5, 7 w Malborku.


Termin składania ofert: 2022-10-14 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-10-14 12:00

Opublikowano: 2022-09-28

 

DZP-OG.2610.349.2022

Dostawa i montaż wyposażenia internatów i kwater internatowych


Termin składania ofert: 2022-10-28 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-10-28 10:30

Opublikowano: 2022-09-27

 

DZP-OG.2616.333.2022

Przedmiotem zamówienia jest okresowy przegląd techniczny i konserwację Systemu Sygnalizacji Pożarowej i klap oddymiania, oraz pogotowie techniczne systemu sygnalizacji pożaru SSP w hali garażowej budynków przy ul. Kopernika 137 A, B i C w Gdyni


Uwaga! zmiana terminu składania ofert: 2022-10-03 11:00
Uwaga! zmiana terminu otwarcia ofert:   2022-10-03 12:00

Opublikowano: 2022-09-20

 

DZP-OG.2610.345.2022

Zakup i dostawa materiałów biurowych i druków, drobnego sprzętu biurowego oraz papieru biurowego do siedziby OR AMW w Gdyni


Uwaga!zmiana terminu składania ofert: 2022-10-20 10:00
Uwaga!zmiana terminu otwarcia ofert:   2022-10-20 10:30

Opublikowano: 2022-09-16

 

DZP-OG.2616.322.2022

Usługi transportowo-przeprowadzkowe na terenie miejscowości Gdynia i innych miejscowości położonych w obszarze właściwości Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Gdyni


Termin składania ofert: 2022-09-22 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-09-22 12:00

Opublikowano: 2022-09-13

 

DZP-OG.2616.337.2022

Kontrola okresowa roczna instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w budynkach znajdujących się w dyspozycji AMW Oddział Regionalny Gdynia


Termin składania ofert: 2022-09-20 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-09-20 10:30

Opublikowano: 2022-09-09

 

DZP-OG.2616.334.2022

Dostawa pościeli do internatów Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni


Termin składania ofert: 2022-09-19 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-09-19 10:30

Opublikowano: 2022-09-08

 

DZP-OG.2616.295.2022

Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych z logo AMW do Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni


Termin składania ofert: 2022-08-24 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-08-24 10:30

Opublikowano: 2022-08-16

 

DZP-OG.2616.313.2022

Wykonanie nowej elewacji budynku Dedal, ul. Generała de Gaulle'a 5 zadanie nr OG V23


NOWY termin składania ofert: 2022-09-02 12:00
NOWY termin otwarcia ofert:   2022-09-02 13:00

Opublikowano: 2022-08-11

 

DZP-OG.2610.174.2022

Świadczenie usług utrzymania czystości w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni terenów zewnętrznych przyległych do budynków oraz terenów działek niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa znajdujących się w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Gdyni


NOWY Termin składania ofert: 2022-07-29 11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2022-07-29 12:00

Opublikowano: 2022-06-20

 

DZP-OG.2616.182.2022

Wykonanie nowej elewacji budynku Dedal, ul. Generała de Gaulle'a 5 zadanie nr OG V23


UWAGA ZMIANA TERMINU ! Termin składania ofert: 2022-07-05 11:00
UWAGA ZMIANA TERMINU ! Termin otwarcia ofert:   2022-07-05 12:00

Opublikowano: 2022-06-15

 

DZP-OG.2610.147.2022

Konserwacja urządzeń transportu bliskiego (UTB) w budynkach własności Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego znajdujących się w zasobie Oddziału Regionalnego w Gdyni


Termin składania ofert: 2022-07-07 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-07 10:30

Opublikowano: 2022-06-03

 

DZP-OG.2616.178.2022

Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Pasteura 5 w Malborku


Termin składania ofert: 2022-06-20 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-20 12:00

Opublikowano: 2022-06-03

 

DZP-OG.2610.110.2022

Dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach siedziby Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni


Termin składania ofert: 2022-07-04 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-04 12:00

Opublikowano: 2022-05-27

 

DZP-OG.2616.170.2022

Mycie i malowanie elewacji budynku mieszkalnego w Siemirowicach przy ul. Osiedle Na Skarpie 17


Termin składania ofert: 2022-06-09 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-09 12:00

Opublikowano: 2022-05-23

 

DZP-OG.2616.93.2022

Naprawa nawierzchni parkingu przy budynku Dedal w Malborku


Uwaga! zmiana terminu składania ofert: 2022-06-10 11:00
Uwaga! zmiana terminu otwarcia ofert:   2022-06-10 12:00

Opublikowano: 2022-05-20

 

DZP-OG.2616.175.2022

Dzierżawa pojemników na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego znajdującej sie w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni - zlokalizowanych w miejscowości Słupsk


Termin składania ofert: 2022-06-02 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-02 10:30

Opublikowano: 2022-05-20

 

DZP-OG.2616.149.2022

Kontrola okresowa 5-letnia instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa znajdujących się w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Gdyni


Termin składania ofert: 2022-06-03 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-03 10:30

Opublikowano: 2022-05-20

 

DZP-OG.2610.132.2022

Dostawa AGD do internatów i siedziby OReg AMW Gdynia


Termin składania ofert: 2022-06-27 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-27 10:30

Opublikowano: 2022-05-20

 

DZP-OG.2616.105.2022

Naprawy samochodów służbowych


Termin składania ofert: 2022-05-06 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-06 11:00

Opublikowano: 2022-04-26

 

DZP-OG.2616.108.2022

Naprawa tarasów w budynkach mieszkalnych przy ul. Błękitnej 1 i 1A, Gdynia


Termin składania ofert: 2022-05-10 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-10 12:00

Opublikowano: 2022-04-22

 

DZP-OG.2616.118.2022

Mycie i malowanie elewacji internatu Komandor w Gdyni przy ul. Śmidowicza 71


Termin składania ofert: 2022-05-09 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-09 10:30

Opublikowano: 2022-04-21

 

DZP-OG.2610.109.2022

Usługi rzeczoznawców majątkowych


Termin składania ofert: 2022-05-26 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-26 12:00

Opublikowano: 2022-04-15

 

DZP-OG.2616.102.2022

Dzierżawa pojemników na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa-Agencji Mienia wojskowego znajdujących się w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni


Termin składania ofert: 2022-04-21 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-21 10:30

Opublikowano: 2022-04-05

 

DZP-OG.2610.55.2022

Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych niesprasowanych mechanicznie z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego znajdujących się w zasobie Oddziału Regionalnego w Gdyni


Termin składania ofert: 2022-04-12 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-12 10:30

Opublikowano: 2022-03-09

 

DZP-OG.2616.51.2022

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (z 24 lokalami mieszkalnymi „pod klucz”) z miejscami parkingowymi w części podziemnej na terenie dz. 48/21 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Słonecznej


Termin składania ofert: 2022-03-23 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-23 12:00

Opublikowano: 2022-03-08

 

DZP-OG.2616.35.2022

Naprawa tarasów w budynkach mieszkalnych przy ul. Błękitnej 1 i 1A, Gdynia


Termin składania ofert: 2022-03-21 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-21 12:00

Opublikowano: 2022-03-03

 

DZP-OG.2616.42.2022

Odprawa pracowników w siedzibie AMW w Gdyni, w formie usługi cateringowej


Termin składania ofert: 2022-03-11 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-11 10:30

Opublikowano: 2022-03-03

 

DZP-OG.2616.41.2022

Dostawa i montaż fabrycznie nowego i nieużywanego dźwigu osobowego (windy) o napędzie elektrycznym w internacie Dedal w Malborku przy ul. De Gaulle’a 5 wraz z serwisem przez okres 24 miesięcy


Termin składania ofert: 2022-03-18 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-18 12:00

Opublikowano: 2022-03-02

 

DZP-OG.2616.10.2022

Wymiana stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych w zasobie AMW Oddział Regionalny Gdynia


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2022-02-28 10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2022-02-28 11:00

Opublikowano: 2022-02-09

 

DZP-OG.2610.459.2021

Konserwacja urządzeń transportu bliskiego (UTB) w budynku mieszkalnym w Gdyni, ul. Kopernika 137


NOWY Termin składania ofert: 2022-01-19 10:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2022-01-19 10:30

Opublikowano: 2021-12-29

 

DZP-OG.2610.443.2021

Usługi rzeczoznawców majątkowych


Termin składania ofert: 2022-01-20 11:00
Termin otwarcia ofert:   2022-01-20 12:00

Opublikowano: 2021-12-17

 

DZP-OG.2619.434.2021

Ochrona fizyczna nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdynii


Termin składania ofert: 2021-12-17 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-12-17 10:30

Opublikowano: 2021-12-06

 

DZP-OG.2610.432.2021

Okresowe przeglądy techniczne i konserwacje instalacji oraz pogotowie techniczne systemu sygnalizacji pożaru SSP i oddymiania w budynku Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni


NOWY Termin składania ofert: 2021-12-08 10:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2021-12-08 10:30

Opublikowano: 2021-11-26

 

DZP-OG.2610.381.2021

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (z 24 lokalami mieszkalnymi „pod klucz”) z miejscami parkingowymi w części podziemnej na terenie dz. 48/21 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Słonecznej


Termin składania ofert: 2021-11-17 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-17 12:00

Opublikowano: 2021-10-28

 

DZP-OG.2610.389.2021

Konserwacja urządzeń transportu bliskiego (UTB) w budynkach mieszkalnych w Gdyni przy ul. Kopernika 137, 137A, 137B, 137C - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE


Termin składania ofert: 2021-11-02 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-02 12:00

Opublikowano: 2021-10-22

 

DZP-OG.2610.356.2021

Usługi rzeczoznawców majątkowych


Termin składania ofert: 2021-11-15 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-15 12:00

Opublikowano: 2021-10-12

 

DZP-OG.2610.343.2021

Wymiana stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych w zasobie AMW Oddział Regionalny Gdynia


Termin składania ofert: 2021-10-18 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-18 10:30

Opublikowano: 2021-10-01

 

DZP-OG.2610.314.2021

Dostawa i wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach i lokalach mieszkalnych znajdujących się w dyspozycji AMW OReg. Gdynia


Termin składania ofert: 2021-09-14 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-14 10:30

Opublikowano: 2021-09-03

 

DZP-OG.2610.270.2021

Przegląd urządzeń i wyposażenia przeciwpożarowego, uzupełnienie i wymiana środków gaśniczych w budynkach mieszkalnych w zasobie AMW OReg. Gdynia


Termin składania ofert: 2021-09-01 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-01 10:30

Opublikowano: 2021-08-20

 

DZP-OG.2610.256.2021

Dostawa pościeli i ręczników do internatu


Termin składania ofert: 2021-08-10 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-10 10:30

Opublikowano: 2021-08-02

 

DZP-OG.2610.237.2021

Zakup i dostawa materiałów biurowych i druków, drobnego sprzętu biurowego oraz papieru biurowego do siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2021-08-13 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2021-08-13 12:00

Opublikowano: 2021-07-30

 

DZP-OG.2610.192.2021

Wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie zasobu AMW OReg. Gdynia


Termin składania ofert: 2021-07-14 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-14 10:30

Opublikowano: 2021-06-25

 

DZP-OG.2610.143.2021

Dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach siedziby Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni


Termin składania ofert: 2021-07-23 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-23 12:00

Opublikowano: 2021-06-22

 

DZP-OG.2610.174.2021

Kontrola okresowa roczna instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w zasobie AM OReg. w Gdyni


Termin składania ofert: 2021-07-23 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-23 10:30

Opublikowano: 2021-06-21

 

DZP-OG.2610.146.2021

Dostawa mebli do internatów i kwater internatowych


Termin składania ofert: 2021-07-13 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-13 10:30

Opublikowano: 2021-06-09

 

DZP-OG.2610.131.2021

Roboty elewacyjne, mycie i malowanie w budynkach mieszkalnych w m. Siemirowice Os. Na Skarpie nr 1 i nr 4


Termin składania ofert: 2021-06-10 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-10 12:00

Opublikowano: 2021-05-26

 

DZP-OG.2610.134.2021

Usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Gdyni


Termin składania ofert: 2021-06-24 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-24 12:00

Opublikowano: 2021-05-21

 

DZP-OG.2610.106.2021

Usługa pogotowia technicznego oraz obsługi technicznej w ograniczonym zakresie w budynkach mieszkalnych i użytkowych w zasobie AMW Oddział Regionalny Gdynia


NOWY Termin składania ofert: 2021-06-22 10:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2021-06-22 10:30

Opublikowano: 2021-05-14

 

DZP-OG.2610.118.2021

Dostawa i montaż żaluzji pionowych


Termin składania ofert: 2021-05-21 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-21 12:00

Opublikowano: 2021-05-12

 

DZP-OG.2610.112.2021

Dostawa AGD do internatów i kwater internatowych


Termin składania ofert: 2021-05-14 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-14 10:30

Opublikowano: 2021-05-05

 

DZP-OG.2619.66.2021

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni


NOWY Termin składania ofert: 2021-04-29 11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2021-04-29 12:00

Opublikowano: 2021-04-14

 

DZP-OG.2610.68.2021

Wymiana poszycia dachowego papowego wraz z obróbkami blacharskimi i wymianą instalacji odgromowej na budynkach Internat Komandor w Gdyni ul. Śmidowicza 71


Termin składania ofert: 2021-04-20 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-04-20 12:00

Opublikowano: 2021-04-02

 

DZP-OG.2610.65.2021

Roboty elewacyjne, remont posadzek balkonów oraz malowanie balustrad balkonowych w budynku mieszkalnym w Pruszczu Gdańskim przy ul. Dywizjonu 303 2A


Termin składania ofert: 2021-04-16 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-04-16 10:30

Opublikowano: 2021-03-29

 

DZP-OG.2610.45.2021

Dostawa gadżetów reklamowych


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2021-04-01 10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2021-04-01 10:30

Opublikowano: 2021-03-19

 

DZP-OG.2610.33.2021

Nadzór inwestorski w branży elektrycznej


NOWY Termin składania ofert: 2021-03-23 11:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2021-03-23 12:00

Opublikowano: 2021-03-12

 

DZP-OG.2610.37.2021

Dostawa pościeli, koców i ręczników do internatów


Termin składania ofert: 2021-03-16 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-03-16 10:30

Opublikowano: 2021-03-08

 

DZP-OG.2610.629.2020

Opracowania dokumentacji projektowej budowlanej oraz wykonawczej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pruszczu Gdańskim dz. nr 48/21 obręb 16; ul. Słoneczna (24 lokale) wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania prac


Termin składania ofert: 2021-01-11 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-11 12:00

Opublikowano: 2020-12-23

 

DZP-OG.2619.630.2020

Ochrona fizyczna nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni


Termin składania ofert: 2021-01-05 12:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-05 13:00

Opublikowano: 2020-12-21

 

DZP-OG.2610.591.2020

Usługi geodezyjne


Termin składania ofert: 2020-11-27 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-27 12:30

Opublikowano: 2020-11-19

 

DZP-OG.2610.481.2020

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynku oraz przyległym do niego terenie zewnętrznym siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 19, a także w Stałym Punkcie Sprzedaży


Termin składania ofert: 2020-11-05 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-05 13:00

Opublikowano: 2020-10-05

 

DZP-OG.2610.423.2020

Zawarcie umowy ramowej na remont kwater i lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem zlokalizowanych w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny Gdynia


UWAGA Nowy termin składania ofert: 2020-10-12 11:00
UWAGA Nowy termin otwarcia ofert:   2020-10-12 11:30

Opublikowano: 2020-09-16

 

DZP-OG.2610.468.2020

Świadczenie usług dostępu do internetu i TV w internatach


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-10-08 12:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-10-08 13:00

Opublikowano: 2020-09-16

 

DZP-OG.2610.438.2020

Dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni


Termin składania ofert: 2020-10-13 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-13 12:00

Opublikowano: 2020-09-11

 

DZP-OG.2610.445.2020

Eksploatacja kotłowni gazowej na cele ciepłej wody użytkowej w budynku internatu Lotnik przy ul. Powstańców Warszawy 26 w Pruszczu Gdańskim


Termin składania ofert: 2020-09-17 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-17 11:30

Opublikowano: 2020-09-09

 

DZP-OG.2610.421.2020

Dostawa mebli do internatów i kwater internatowych


Termin składania ofert: 2020-09-22 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-22 13:00

Opublikowano: 2020-09-08

 

DZP-OG.2610.439.2020

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni


Termin składania ofert: 2020-10-09 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-09 12:00

Opublikowano: 2020-09-08

 

DZP-OG.2610.448.2020

Remont (wymiana) stropu w budynku usługowym przy ul. Zygmunta Augusta 2 na dz. nr 1507 obręb 0026 Śródmieście w Gdyni


Termin składania ofert: 2020-09-23 11:30
Termin otwarcia ofert:   2020-09-23 12:00

Opublikowano: 2020-09-07

 

DZP-OG.2610.440.2020

Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji wykonawczej, demontaż i utylizacja istniejącej w budynku instalacji SSP oraz wykonanie robót związanych z montażem nowej instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP w budynku przy ul. Śmidowicza 71 w Gdyni


Termin składania ofert: 2020-09-16 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-16 11:30

Opublikowano: 2020-09-01

 

DZP-OG.2610.401.2020

Dostawa AGD do siedziby Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni


Termin składania ofert: 2020-09-22 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-22 12:00

Opublikowano: 2020-08-21

 

DZP-OG.2610.414.2020

Dostawa klimatyzatorów do Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni oraz do Stałego Punktu Sprzedaży


Termin składania ofert: 2020-09-04 11:30
Termin otwarcia ofert:   2020-09-04 12:00

Opublikowano: 2020-08-12

 

DZP-OG.2610.368.2020

Remont (wymiana) stropu w budynku usługowym przy ul. Zygmunta Augusta 2 na dz. nr 1507 obręb 0026 Śródmieście w Gdyni


Termin składania ofert: 2020-08-21 11:30
Termin otwarcia ofert:   2020-08-21 12:00

Opublikowano: 2020-08-06

 

DZP-OG.2610.382.2020

Budowa zjazdu z ul. Żwirki i Wigury 2 oraz zagospodarowanie części terenów działki 173/22 w Pruszczu Gdańskim


Termin składania ofert: 2020-08-21 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-21 12:30

Opublikowano: 2020-08-06

 

DZP-OG.2610.366.2020

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego wysokometanowego E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb budynku internatu Lotnik przy ul. Powstańców Warszawy 26 w Pruszczu Gdańskim oraz budynku Dedal przy ul. Gen. De Gaullea 5 w Malborku


UWAGA ZMIANA: Termin składania ofert: 2020-08-12 12:00
UWAGA ZMIANA: Termin otwarcia ofert:   2020-08-12 12:30

Opublikowano: 2020-07-31

 

DZP-OG.2610.365.2020

Eksploatacja kotłowni gazowej na cele ciepłej wody użytkowej w budynku internatu Lotnik przy ul. Powstańców Warszawy 26 w Pruszczu Gdańskim oraz węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego w budynku internatu Desant przy ul. Bohaterów Westerplatte 22 w Słupsku


Termin składania ofert: 2020-08-11 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-11 11:30

Opublikowano: 2020-07-30

 

DZP-OG.2610.354.2020

Zakup i dostawa materiałów biurowych i druków, drobnego sprzętu biurowego oraz papieru biurowego


Termin składania ofert: 2020-08-31 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-31 12:00

Opublikowano: 2020-07-29

 

DZP-OG.2610.361.2020

Remont posadzek na balkonach, tarasach, pochylni dla wózków, schodach zewnętrznych oraz częściowej naprawie elewacji w budynku mieszkalnym w Gdańsku przy ul. Guderskiego 60


Termin składania ofert: 2020-08-10 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-10 11:30

Opublikowano: 2020-07-24

 

DZP-OG.2610.333.2020

Dostawa i montaż żaluzji pionowych, poziomych, moskitier


Termin składania ofert: 2020-07-16 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-16 11:30

Opublikowano: 2020-07-07

 

DZP-OG.2610.306.2020

Dostawa AGD do internatów i kwater internatowych


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-08-17 12:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-08-17 13:00

Opublikowano: 2020-06-30

 

DZP-OG.2610.261.2020

Dostawa mebli do internatów i kwater internatowych


Termin składania ofert: 2020-07-29 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-29 13:00

Opublikowano: 2020-06-26

 

DZP-OG.2610.302.2020

Remont posadzek na balkonach, tarasach, pochylni dla wózków, schodach zewnętrznych oraz częściowej naprawie elewacji w budynku mieszkalnym w Gdańsku przy ul. Guderskiego 60


Termin składania ofert: 2020-07-09 11:30
Termin otwarcia ofert:   2020-07-09 12:00

Opublikowano: 2020-06-23

 

DZP-OG.2610.304.2020

Konserwacja wind w budynkach mieszkalnych w zasobie AMW OReg w Gdyni


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-07-21 12:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-07-21 12:30

Opublikowano: 2020-06-17

 

DZP-OG.2610.255.2020

Zakup i dostawa tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby OReg. AMW w Gdyni


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-06-16   11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-06-16   11:30

Opublikowano: 2020-06-04

 

DZP-OG.2610.262.2020

Wymiana urządzeń pomiarowych w budynkach i lokalach mieszkalnych będących własnością AMW


Termin składania ofert: 2020-06-19 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-19 13:00

Opublikowano: 2020-06-03

 

DZP-OG.2610.239.2020

Wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie zasobu AMW OReg Gdynia


Termin składania ofert: 2020-07-06 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-06 12:00

Opublikowano: 2020-06-03

 

DZP-OG.2610.263.2020

Wywóz nieczystości wraz z dostarczeniem pojemników na odpady w zasobie AMW Oddział Regionalny w Gdyni


Termin składania ofert: 2020-06-02 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-02 11:30

Opublikowano: 2020-05-22

 

DZP-OG.2610.212.2020

Świadczenie usług transportowo przeprowadzkowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni


Termin składania ofert: 2020-06-22 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-22 13:00

Opublikowano: 2020-05-20

 

DZP-OG.2610.194.2020

Przeprowadzenie kontroli okresowej 5-letniej instalacji elektrycznej i odgromowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, w obiektach stanowiących zasób AMW OReg w Gdyni


Termin składania ofert: 2020-05-21 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-21 12:30

Opublikowano: 2020-05-07

 

DZP-OG.2610.218.2020

Dzierżawa pojemników na odpady w zasobie AMW Oddział Regionalny w Gdyni


Termin składania ofert: 2020-05-15 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-15 11:30

Opublikowano: 2020-05-07

 

DZP-OG.2610.209.2020

Wywóz nieczystości wraz z dostarczeniem pojemników na odpady w zasobie AMW Oddział Regionalny w Gdyni


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-05-15   13:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-05-15   13:30

Opublikowano: 2020-04-30

 

DZP-OG.2610.192.2020

Kontrola okresowa roczna instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w zasobie AMW OReg w Gdyni


Termin składania ofert: 2020-05-11 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-11 12:30

Opublikowano: 2020-04-30

 

DZP-OG.2610.182.2020

Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Gdyni


Termin składania ofert: 2020-06-02 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-02 12:00

Opublikowano: 2020-04-28

 

DZP-OG.2610.193.2020

Dostawa gadżetów reklamowych oznakowanych logo AMW


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-05-12   11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-05-12   11:30

Opublikowano: 2020-04-27

 

DZP-OG.2610.183.2020

Opracowanie dokumentacji wykonawczej, oraz wykonanie robót związanych z wymianą instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP w budynku internatu przy ul. Śmidowicza 71 w Gdyni wraz z uzyskaniem wszelkich odpowiednich pozwoleń i wymaganych uzgodnień rzeczoznawców


Termin składania ofert: 2020-05-08 11:30
Termin otwarcia ofert:   2020-05-08 12:00

Opublikowano: 2020-04-20

 

DZP-OG.2610.175.2020

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym w Oddziale Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni w latach 2020-03.2022


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-04-28   11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-04-28   11:30

Opublikowano: 2020-04-14

 

DZP-OG.2610.160.2020

Świadczenie usług utrzymania czystości w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni terenów zewnętrznych przyległych do budynków oraz terenów działek niezabudowanych AMW


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-05-15   12:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-05-15   13:00

Opublikowano: 2020-04-07

 

DZP-OG.2610.113.2020

Roboty elewacyjne oraz naprawa posadzek i balustrad balkonowych, naprawa schodów zewnętrznych – Siemirowice Os. Na Skarpie nr 7 i nr 15


Termin składania ofert: 2020-04-08 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-08 11:30

Opublikowano: 2020-03-24

 

DZP-OG.2610.123.2020

Wymiana urządzeń pomiarowych w budynkach i lokalach mieszkalnych będących własnością AMW


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-05-06   12:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-05-06   13:00

Opublikowano: 2020-03-19

 

DZP-OG.2610.119.2020

Wymiana poziomów instalacji zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w piwnicy budynku Dedal przy ul. De Gaulle’a 5 w Malborku


Termin składania ofert: 2020-03-30 11:30
Termin otwarcia ofert:   2020-03-30 12:00

Opublikowano: 2020-03-11

 

DZP-OG.2610.26.2020

Wymiana stolarki okiennej oraz drzwi wewnętrznych wejściowych w lokalach pozostających w zasobie AMW Oddział Regionalny w Gdyni


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-03-31   11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-03-31   11:30

Opublikowano: 2020-03-03

 

DZP-OG.2610.25.2020

Wymiana instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych AMW OReg. Gdynia


Termin składania ofert: 2020-02-14 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-14 12:30

Opublikowano: 2020-01-30


 

DZP-OG.2619.4.2020

Ochrona fizyczna nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-01-28   12:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-01-28   13:00

Opublikowano: 2020-01-14

 

DZP-OG.7720.587.2019

Wywóz nieczystości z Hotelu „Dedal” ul. Gen. De Gaulle’a 5 w Malborku


Termin składania ofert: 2020-01-13 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-01-13 12:30

Opublikowano: 2020-01-03

 

DZP-OG.7720.588.2019

Usługa wykonania, dostawy i montażu mebli pod zabudowę w lokalu użytkowym nr 4 w Gdyni przy ulicy Abrahama 36-44 - Stały Punkt Sprzedaży rzeczy ruchomych


Termin składania ofert: 2020-01-08 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-01-08 12:30

Opublikowano: 2019-12-20

 

DZP-OG.7720.573.2019

Świadczenie usług opróżnienia lokali i nieruchomości niezabudowanych dla Oddziału Regionalnego w Gdyni Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2019-12-16 14:30
Termin otwarcia ofert:   2019-12-16 14:45

Opublikowano: 2019-12-06

 

DZP-OG.7720.551.2019

Usługi rzeczoznawców majątkowych


Termin składania ofert: 2020-01-10 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-01-10 13:00

Opublikowano: 2019-12-06

 

DZP-OG.7720.498.2019

Usługi geodezyjne


Termin składania ofert: 2019-12-05 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-12-05 12:30

Opublikowano: 2019-11-27

 

DZP-OG.7720.504.2019

Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Gdyni


Termin składania ofert: 2019-11-12 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-12 12:00

Opublikowano: 2019-10-30

 

DZP-OG.7720.469.2019

Usługa zaprojektowania, dostawy i montażu mebli pod zabudowę w pomieszczeniach siedziby Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni


Termin składania ofert: 2019-10-24 14:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-24 14:30

Opublikowano: 2019-10-15

 

DZP-OG.7720.442.2019

Usługi publikacji ogłoszeń ustawowych, reklam oraz innych informacji związanych z działalnością Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni w prasie codziennej


Termin składania ofert: 2019-11-14 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-14 13:00

Opublikowano: 2019-10-14

 

DZP-OG.7720.441.2019

Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Gdyni


Termin składania ofert: 2019-10-16 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-16 12:00

Postępowanie wszczęto: 2019-10-01

 

DZP-OG.7720.360.2019

Świadczenie usług transportowo - przeprowadzkowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni, w podziale na dwie części


Termin składania ofert: 2019-10-30 13:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-30 14:00

Opublikowano: 2019-09-27

 

DZP-OG.7720.428.2019

Świadczenie usług opróżnienia lokali i nieruchomości niezabudowanych dla Oddziału Regionalnego w Gdyni Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2019-10-07 14:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-07 14:30

Opublikowano: 2019-09-27

 

DZP-OG.7720.362.2019

Usługi rzeczoznawców majątkowych


Termin składania ofert: 2019-10-18 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-18 13:00

Opublikowano: 2019-09-16

 

DZP-OG.7720.371.2019

Dostawa mebli do internatów i kwater internatowych


Termin składania ofert: 2019-10-16 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-16 13:00

Opublikowano: 2019-09-13

 

DZP-OG.7720.325.2019

Dostawa AGD do internatów i kwater internatowych


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-10-04   12:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-10-04   13:00

Opublikowano: 2019-08-19

 

DZP-OG.7720.324.2019

Zakup i dostawa tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby OReg AMW w Gdyni


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-09-10   12:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-09-10   12:30

Opublikowano: 2019-08-13

 

DZP-OG.7720.318.2019

Dostawa i montaż żaluzji pionowych i rolet do kwater internatowych i internatów


Termin składania ofert: 2019-08-09 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-09 12:30

Opublikowano: 2019-07-29

 

DZP-OG.7720.312.2019

Wymiana urządzeń pomiarowych w budynkach i lokalach mieszkalnych będących własnością AMW


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-08-14   10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-08-14   11:00

Opublikowano: 2019-07-23

 

DZP-OG.7720.290.2019

Dostawa pościeli do internatów


Termin składania ofert: 2019-07-18 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-18 12:30

Opublikowano: 2019-07-10

 

DZP-OG.7720.261.2019

Dostawa gadżetów reklamowych oznakowanych logo AMW

 

Termin składania ofert: 2019-07-08 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-08 11:30

Opublikowano: 2019-06-25

 


 

DZP-OG.7720.224.2019

Roboty elewacyjne oraz naprawa posadzek i balustrad balkonowych, naprawa schodów zewnętrznych, wymiana wyłazów dachowych - Siemirowice Os. Na Skarpie nr 8; naprawa schodów zewnętrznych-Siemirowice Os. Na Skarpie nr 9


Termin składania ofert: 2019-07-08 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-08 12:30

Opublikowano: 2019-06-21

 

DZP-OG.7720.196.2019

Zawarcie umowy ramowej na remont kwater i lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie AMW OReg Gdynia


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-07-01   13:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-07-01   13:30

Opublikowano: 2019-06-06

 

DZP-OG.7720.203.2019

Wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie zasobu AMW OReg. Gdynia


Termin składania ofert: 2019-06-19 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-19 13:00

Opublikowano: 2019-05-16

 

DZP-OG.7720.182.2019

Demontaż, montaż i dowóz tablic reklamowych we wskazane miejsce, demontaż siatki mesh oraz wymiana grafiki na istniejącej tablicy


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-05-23 09:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-05-23 09:30

Opublikowano: 2019-05-14

 

DZP-OG.7720.181.2019

Kontrola okresowa roczna instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w zasobie AMW OReg w Gdyni


Termin składania ofert: 2019-05-17 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-17 11:30

Opublikowano: 2019-05-07

 

DZP-OG.7720.169.2019

Zakup i dostawa materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego oraz papieru biurowego


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-05-23 10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-05-23 10:30

Opublikowano: 2019-05-07

 

DZP-OG.7720.163.2019

Świadczenie usług pogotowia technicznego oraz obsługi technicznej w ograniczonym zakresie w budynkach mieszkalnych, budynkach użytkowych będących własnością AMW położonych w miejscowościach Gdynia, Pruszcz Gdański, Gdańsk, Malbork, Hel, Siemirowice, Ustka, Darłowo, Słupsk


Termin składania ofert: 2019-05-27 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-27 13:00

Postępowanie wszczęto: 2019-04-24

 

DZP-OG.7729.137.2019

Ochrona dozorem elektronicznym wraz z podjazdem grupy interwencyjnej nieruchomości będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni


Termin skladania ofert: 2019-04-29 10:30
Termin otwarcia ofert:   2019-04-29 11:30

Opublikowano: 2019-04-11

 

DZP-OG.7720.122.2019

Przeprowadzenie kontroli okresowej 5-letniej instalacji elektrycznej i odgromowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, w obiektach stanowiących zasób AMW OReg w Gdyni


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-05-16 12:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-05-16 13:00

Opublikowano: 2019-04-05

 

DZP-OG.7720.112.2019

Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów


Termin składania ofert: 2019-04-29 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-29 13:00

Postepowanie wszczęto: 2019-03-27

 

DZP-OG.7720.109.2019

Częściowe roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania budynku siedziby Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni, ul. M. Curie Skłodowskiej 19 - zadanie GD V17


UWAGA! Nowy termin składania ofert: 2019-04-16 12:00
UWAGA! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-04-16 12:30

Postępowanie wszczęto: 2019-03-25

 

DZP-OG.7720.79.2019

Wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie zasobu AMW OReg Gdynia


Termin składania ofert: 2019-04-24 12:30
Termin otwarcia ofert:   2019-04-24 13:30

Postępowanie wszczęto: 2019-03-21


 

DZP-OG.7720.104.2019

Dostawa i montaż zabudowy kuchennej do kwater internatowych


Termin składania ofert: 2019-03-28 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-03-28 11:30

Postępowanie wszczęto: 2019-03-18

 

DZP-OG.7720.91.2019

Remont lokali mieszkalnych przed zasiedleniem w zasobie AMW OReg. Gdynia


Termin składania ofert: 2019-04-01 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-01 12:30

Postepowanie wszczęto: 2019-03-15

 

DZP-OG.7729.99.2019

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni


Termin składania ofert: 2019-03-25 13:30
Termin otwarcia ofert:   2019-03-25 14:00

Postępowanie wszczęto: 2019-03-14

 

DZP-OG.7720.76.2019

Usługi publikacji ogłoszeń ustawowych, reklam oraz innych informacji związanych z działalnością Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni w prasie codziennej


Termin składanie ofert: 2019-04-15 12:00
termin otwarcia ofert:    2019-04-15 13:00

Postępowanie wszczęto: 2019-03-13

 

DZP-OG.7720.84.2019

Wymiana stolarki okiennej oraz drzwi wewnętrznych wejściowych w zasobie AMW Oddział Regionalny Gdynia


Termin składania ofert: 2019-03-26 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-03-26 11:30

Postępowanie wszczęto: 2019-03-11
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY