Dokumenty do wypłaty odprawy mieszkaniowej

W celu ustalenia uprawnień i wysokości odprawy mieszkaniowej należy do właściwego dyrektora oddziału regionalnego Agencji złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o wypłatę odprawy mieszkaniowej


  Druk wniosku o wypłatę odprawy mieszkaniowej

  Druk wniosku o wypłatę odprawy mieszkaniowej w przypadku śmierci żołnierza

 • Oświadczenie żołnierza o stanie jego rodzinnym na dzień wskazany przez żołnierza,


  Wzór oświadczenia żołnierza do odprawy mieszkaniowej

 • Dokumenty potwierdzające istnienie przesłanek do wypłaty odprawy mieszkaniowej, tj. w sytuacji gdy:


  a) żołnierz zawodowy nabył uprawnienie do emerytury wojskowej lub do wojskowej renty inwalidzkiej

  • zaświadczenie o nabyciu uprawnień do emerytury wojskowej lub do wojskowej renty inwalidzkiej wydane przez wojskowy organ emerytalny, lub
  • decyzja o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej (oryginał lub potwierdzona za jej zgodność z oryginałem kopia) z dokumentem potwierdzającym datę kiedy stała się ona ostateczna

  b) żołnierz zawodowy nie nabył prawa do emerytury wojskowej lub nie uzyskał uprawnień do wojskowej renty inwalidzkiej w przypadku wypowiedzenia mu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ wojskowy

  • zaświadczenie o przyczynach zwolnienia z czynnej służby wojskowej wydane przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełnił służbę wojskową,

  c) żołnierz zawodowy zmarł

  • zaświadczenie o związku śmierci żołnierza ze służbą wojskową wydane przez właściwy organ wojskowy, oraz odpis skróconego aktu zgonu żołnierza zawodowego,


  Ponadto dokument w zakresie tytułu prawnego do zamieszkiwanego lokalu/domu mieszkalnego (np. akt notarialny, umowa najmu, decyzja)

 • Dokumenty do ustalenia wysokości należnej odprawy mieszkaniowej, w zależności od posiadanej sytuacji będzie to np.:

  • dokument potwierdzający posiadaną wysługę lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową,
  • odpis skróconego aktu małżeństwa,
  • orzeczenie o rozwiązaniu związku małżeńskiego,
  • odpis skróconego aktu urodzenia dziecka/dzieci,
  • orzeczenie sądu opiekuńczego o przysposobieniu, przyjęciu na wychowanie dziecka/dzieci,
  • dokumenty potwierdzające wspólne zamieszkiwanie członków rodziny, którzy uwzględniani są przy ustalaniu przysługującej żołnierzowi powierzchni użytkowej podstawowejUwaga:
Uwzględniając zasady określone w k.p.a. w tym art. 7 k.p.a. zobowiązującą organy administracji publicznej do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy dyrektor oddziału regionalnego Agencji może żądać od strony dostarczenia dodatkowych niewymienionych wyżej dokumentów.

...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY