Komu przysługuje - internaty

NIEODPŁATNE zakwaterowanie w internacie lub kwaterze internatowej przysługuje żołnierzom zawodowym.

NORMY POWIERZCHNI użytkowej podstawowej miejsca w internacie lub kwaterze internatowej przysługujące żołnierzom zawodowym posiadającym uprawnienie do bezpłatnego zakwaterowania:

  • od 7 do 10 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego szeregowego (marynarza) do stopnia etatowego starszego szeregowego (starszego marynarza) włącznie,
  • od 8 do 12 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego kaprala (mata) do stopnia etatowego starszego sierżanta sztabowego (starszego bosmana sztabowego) włącznie,
  • od 10 do 15 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki) do stopnia etatowego starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki) włącznie,
  • od 12 do 18 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego podporucznika (podporucznika marynarki) do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) włącznie,
  • od 15 do 20 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego majora (komandora podporucznika) do stopnia etatowego pułkownika (komandora) włącznie,
  • od 20 do 25 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego generała brygady (kontradmirała) do stopnia etatowego generała (admirała) włącznie.

Żołnierzowi zawodowemu, na jego wniosek, dyrektor oddziału regionalnego może przydzielić miejsce w internacie albo kwaterze internatowej o większej powierzchni użytkowej podstawowej niż powierzchnia maksymalna. Za powierzchnię użytkową podstawową większą niż jej maksymalna wielkość określona powyżej żołnierz ponosić będzie opłatę w pełnej wysokości.

ŻOŁNIERZOWI ZAWODOWEMU WYCHOWUJĄCEMU SAMOTNIE MAŁOLETNIE DZIECKO LUB SPRAWUJĄCEMU SAMOTNIE OPIEKĘ NAD DZIECKIEM, KTÓRE STAŁO SIĘ NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI, w przypadku braku możliwości przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, przysługuje miejsce w kwaterze internatowej. Zajmowanie miejsca przez żołnierza jest nieodpłatne, natomiast za powierzchnię użytkową zajmowaną przez dziecko żołnierz wnosi opłatę w pełnej wysokości - art. 51 ust. 1a ustawy o zakwaterowaniu (…).

Z zakwaterowania mogą korzystać ODPŁATNIE:

  • żołnierze, których prawo do zakwaterowania zostało zrealizowane w sposób, o którym mowa w art. 21 ust. 6 ustawy o zakwaterowaniu (…) (np. otrzymali ekwiwalent w zamian za rezygnację z kwatery, odprawę mieszkaniową, wykupili lokal z zasobów Agencji, w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej),
  • pracownicy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi ON lub przez niego nadzorowanych,
  • dzieci żołnierzy lub pracowników wymienionych wyżej, pobierające naukę poza miejscowością zamieszkania,
  • weterani uprawnieni, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,

o ile miejsce w internacie albo kwaterze internatowej nie będzie potrzebne na zakwaterowanie uprawnionych żołnierzy zawodowych.

Wzór wniosku o przydzielenie żołnierzowi miejsca w internacie albo kwaterze internatowej

Wzór wniosku o przydzielenie pracownikowi miejsca w internacie albo kwaterze internatowej

Wzór wniosku o przydzielenie dziecku miejsca w internacie albo kwaterze internatowej

Wzór wniosku weterana uprawnionego o przydzielenie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej

Wzór wniosku weterana uprawnionego o przydzielenie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej z opiekunem

Wzór oświadczenia weterana uprawnionego

Oświadczenie żołnierza do wniosku o przydzielenie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej

 

 


1 art. 53 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Wzór wniosku o przydzielenie żołnierzowi miejsca w internacie albo kwaterze internatowej [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2020/07/wzor_wniosku_o_przydzielenie_zolnierzowi_miejsca_w_internacie_albo_kwaterze_internatowej.pdf] (.pdf, 1531.05 kB)
Wzór wniosku o przydzielenie pracownikowi miejsca w internacie albo kwaterze internatowej [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2020/wzor_wniosku_o_przydzielenie_pracownikowi_miejsca_w_internacie_albo_kwaterze_internatowej.pdf] (.pdf, 1145.09 kB)
Wzór wniosku o przydzielenie dziecku miejsca w internacie albo kwaterze internatowej [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2020/wzor_wniosku_o_przydzielenie_dziecku_miejsca_w_internacie_albo_kwaterze_internatowej.pdf] (.pdf, 1314.50 kB)
Wzór wniosku weterana uprawnionego o przydzielenie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2020/wzor_wniosku_weterana_uprawnionego_o_przydzielenie_miejsca_w_internacie_albo_kwaterze_internatowej.pdf] (.pdf, 1126.78 kB)
Wzór wniosku weterana uprawnionego o przydzielenie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej z opiekunem [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2020/wzor_wniosku_weterana_uprawnionego_o_przydzielenie_miejsca_w_internacie_albo_kwaterze_internatowej_z_opiekunem.pdf] (.pdf, 1234.60 kB)
Wzór oświadczenia weterana uprawnionego [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2020/wzor_oswiadczenia_weterana_uprawnionego.pdf] (.pdf, 253.38 kB)
Oświadczenie żołnierza do wniosku o przydzielenie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2020/oswiadczenie_zolnierza_do_wniosku_o_przydzielenie_miejsca_w_internacie_albo_kwaterze_internatowej.pdf] (.pdf, 134.21 kB)
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY