Bezprzetargowo

Sprzedaż bezprzetargowa odbywa się za zgodą Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, po dołączeniu do złożonej oferty niezbędnych dokumentów

 • PODMIOTY, KTÓRE MOGĄ UZYSKAĆ ZGODĘ NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W SPOSÓB BEZPRZETARGOWY:

  • samorządy terytorialne;
  • użytkownik wieczysty nieruchomości;
  • kościoły i związki wyznaniowe;
  • osoby fizyczne i prawne, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacje pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego;
  • zarządzający specjalną strefą ekonomiczną, która znajduje się na terenie danej nieruchomości;
  • inni współwłaściciele nieruchomości – jeśli przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości;
  • osoba, która jest właścicielem lub wieczystym wierzycielem nieruchomości przyległej - jeśli sprzedaż nieruchomości lub jej części jest niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej i jeśli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;
  • osoba, której przysługuje pierwszeństwo jej nabycia, stosownie do art.34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;
  • podmiot przeznaczający całość dochodów na działalność statutową związaną z budownictwem mieszkaniowym oraz realizacją urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych;
  • osoba dzierżawiąca nieruchomość od co najmniej 10 lat, jeżeli nieruchomość ta nie została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę.
 • SPRZEDAŻ BEZPRZETARGOWA W PRZYPADKU PARTNERSTWA PUBLICZNO – PRYWATNEGO

  Nieruchomość może być sprzedana bezprzetargowo, jeśli odbywa się ona na rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego lub spółki o której mowa w art.19 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, jako wkład własny podmiotu publicznego w celu realizowania zadań publicznych (z zastrzeżeniem art.25 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym).

 • SPRZEDAŻ BEZPRZETARGOWA W PRZYPADKU APORTU DO SPÓŁEK

  Nieruchomość jest zbywana bezprzetargowo, jeśli ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki.

 • W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH NIERUCHOMOŚĆ MOŻE ZOSTAĆ ZBYTA BEZPRZETARGOWO W DRODZE ZAMIANY LUB DAROWIZNY

  Regulacje prawne

  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku, Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY