Biuro Prezesa AMW


 

DZP-BP.2611.186.2024

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania nr 91843 pn.: „Budowa infrastruktury na potrzeby pułku przeciwlotniczego 1 Dywizji Piechoty Legionów (I faza) w m. Ostrołęka.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-06-17 10:00
Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:   2024-06-17 11:00

Opublikowano: 2024-05-16

 

DZP-BP.2610.170.2024

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Agencji Mienia Wojskowego


UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2024-05-13 09:00
UWAGA: Nowy termin otwarcia ofert:   2024-05-13 09:15

Opublikowano: 2024-04-25

 

DZP-BP.2611.143.2024

Budowa dwóch budynków koszarowych z częścią administracyjno-biurową w technologii modułowej i czterech mobilnych hal magazynowych wraz z infrastrukturą techniczną - w m. Augustów (formuła: zaprojektuj i wybuduj)


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-05-14 10:00
Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:   2024-05-14 11:00

Opublikowano: 2024-04-16

 

DZP-BP.2611.20.2024

Usługa zniszczenia toksycznych związków chemicznych


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-05-08 10:00
Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:   2024-05-08 11:00

Opublikowano: 2024-04-02

 

DZP-BP.2616.105.2024

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa infrastruktury na potrzeby pułku przeciwlotniczego (I faza) w m. Ostrołęka - rozbiórka szklarni i budowa ogrodzenia” (zaprojektuj i wybuduj).


NOWY termin składania ofert: 2024-04-16 09:00
NOWY termin otwarcia ofert:   2024-04-16 10:00

Opublikowano: 2024-03-20

 

DZP-BP.2610.6.2024

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2024-03-08 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-03-08 09:15

Opublikowano: 2024-02-07

 

DZP-BP.2616.16.2024

Karnety sportowe dla pracowników AMW, osób towarzyszących i dzieci pracowników


NOWY termin składania ofert: 2024-02-14 10:00
NOWY termin otwarcia ofert:   2024-02-14 10:30

Opublikowano: 2024-02-02

 

DZP-BP.2610.472.2023

Kompleksowa usługa utrzymania czystości w budynku należącym do Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A wraz z terenem zewnętrznym na lata 2024 - 2026


Termin składania ofert: 2024-02-02 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-02-02 09:30

Opublikowano: 2024-01-02

 

DZP-BP.2610.451.2023

Usługa publikacji oraz koordynacji zamieszczania ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym na potrzeby działalności bieżącej Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2024-01-16 10:00
Termin otwarcia ofert:   2024-01-16 10:15

Opublikowano: 2023-12-29

 

DZP-BP.2610.459.2023

Dostawa bonów, kuponów lub talonów zapewniające profilaktyczne posiłki oraz napoje pracownikom Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2024-02-02 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-02-02 09:15

Opublikowano: 2023-12-29

 

DZP-BP.2610.476.2023

Asysta sprzętowa ZSI


Termin składania ofert: 2024-02-02 10:00
Termin otwarcia ofert:   2024-02-02 10:15

Opublikowano: 2023-12-29

 

DZP-BP.2611.452.2023

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa budynku nr. 8 na potrzeby 1.DPLeg.” na terenie kompleksu wojskowego nr 8684 w Ciechanowie


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2024-01-15 10:00
Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:   2024-01-15 11:00

Opublikowano: 2023-12-27

 

DZP-BP.2610.389.2023

Dzierżawa urządzeń drukujących


Termin składania ofert: 2024-01-29 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-01-29 09:15

Opublikowano: 2023-12-27

 

DZP-BP.2616.445.2023

Modernizacja środowiska kopii zapasowych


Termin składania ofert: 2024-01-04 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-01-04 09:15

Opublikowano: 2023-12-22

 

DZP-BP.2610.422.2023

Świadczenie usług konserwacyjno-naprawczych: instalacji elektrycznych, c.o., sanitarnych w tym węzła cieplnego oraz drobnych napraw ślusarskich i stolarskich w Biurze Prezesa Agencji Mienia Wojskowego przez okres 36 miesięcy


Termin składania ofert: 2024-01-18 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-01-18 09:15

Opublikowano: 2023-12-14

 

DZP-BP.2616.442.2023

Dostawa 12-miesięcznych pakietów wsparcia dla 2 urządzeń FortiGate 1500D


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2023-12-14 10:00
Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:   2023-12-14 10:15

Opublikowano: 2023-12-05

 

DZP-BP.2610.342.2023

Sprzedaż energii elektrycznej przez okres 24 miesięcy dla Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2023-12-18 10:00
Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:   2023-12-18 10:15

Opublikowano: 2023-11-15

 

DZP-BP.2611.406.2023

Pełnienie usługi Kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego na rzecz Sił Zbrojnych RP, realizowanego przez AMW


Nowy termin składania ofert (dotyczy Wykonawców zaproszonych do składania ofert): do dnia 13.02.2024 r. do godz. 10:00
Nowy termin otwarcia ofert (dotyczy Wykonawców zaproszonych do składania ofert): dnia 13.02.2024 r. o godz.. 11:00

Opublikowano: 2023-11-08

 

DZP-BP.2610.364.2023

Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart elektronicznych, materiałów eksploatacyjnych, świadczenie usług myjni samochodowej i opłat za przejazdy autostradami do samochodów służbowych AMW w roku 2024


Termin składania ofert: 2023-12-04 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-12-04 09:15

Opublikowano: 2023-11-06

 

DZP-BP.2610.363.2023

Dostawa serwerów do oddziałów regionalnych


Termin składania ofert: 2023-10-11 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-11 09:15

Opublikowano: 2023-10-03

 

DZP-BP.2611.361.2023

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa budynku nr 1, 2, 7 na potrzeby 1 DPL” na terenie kompleksu wojskowego nr 8684 w Ciechanowie


Termin składania ofert (dotyczy wyłącznie Wykonawców zaproszonych do składania ofert)

Termin składania ofert: 2023-12-22 10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-12-22 11:00

Opublikowano: 2023-09-19

 

DZP-BP.2610.345.2023

Usługa wycinki drzew dla zadania inwestycyjnego: „Płyta postojowa dla śmigłowców, parking, myjnia i punkt tankowania - Rotary Wing Aviation Parking Apron, Wash Apron and Fuel Point”.


Termin składania ofert: 2023-10-12 10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-12 11:00

Opublikowano: 2023-09-08

 

DZP-BP.2616.313.2023

Dostawa monitorów


Termin składania ofert: 2023-08-17 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-17 09:30

Opublikowano: 2023-08-09

 

DZP-BP.2610.263.2023

Dostawa i montaż mebli biurowych dla Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2023-09-04 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-04 09:30

Opublikowano: 2023-08-02

 

DZP-BP.2616.305.2023

Kompleksowa usługa wykonania i organizacji stoiska wystawienniczo-promocyjnego na targach MSPO Kielce 2023


Termin składania ofert: 2023-08-07 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-07 09:30

Opublikowano: 2023-07-28

 

DZP-BP.2610.204.2023

Zakup wsparcia producenta dla produktów Oracle oraz zakup licencji


NOWY Termin składania ofert: 2023-08-22 09:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2023-08-22 09:15

Opublikowano: 2023-07-14

 

DZP-BP.2611.190.2023

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa budynku nr 1,2,7 na potrzeby 1 DL" na terenie kompleksu wojskowego nr 8684 w Ciechanowie


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2023-07-21 10:00
Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:   2023-07-21 11:00

Opublikowano: 2023-07-05

 

DZP-BP.2610.182.2023

Świadczenie usług cateringowych dla Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego przez okres 12 miesięcy


Termin składania ofert: 2023-07-07 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-07 09:30

Opublikowano: 2023-06-29

 

DZP-BP.2610.100.2023

Producenckie wsparcie pogwarancyjne dla urządzeń i oprogramowania IBM


Termin składania ofert: 2023-07-04 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-04 09:15

Opublikowano: 2023-06-02

 

DZP-BP.2611.85.2023

Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego nr 01741 „Budowa hali sportowej wraz z niezbędna infrastrukturą na terenie K-3789 Wesoła


NOWY Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2023-05-17 10:00
NOWY Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:   2023-05-17 11:15

Opublikowano: 2023-04-17

 

DZP-BP.2611.82.2023

Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego 91688 „Budowa Centrum Sportowego z komunikacją wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” na terenie K-6015 Powidz


NOWY Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2023-05-17 10:00
NOWY Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:   2023-05-17 11:00

Opublikowano: 2023-04-17

 

DZP-BP.2610.90.2023

Dostawa samochodów osobowych dla Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2023-05-09 9:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-09 9:15

Opublikowano: 2023-04-04

 

DZP-BP.2616.34.2023

Naprawy i przeglądy pogwarancyjne samochodów służbowych Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2023-03-28 10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-03-28 11:00

Opublikowano: 2023-03-23

 

DZP-BP.2610.42.2023

Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania do zarządzania środowiskiem programowo - sprzętowym


NOWY Termin składania ofert: 2023-04-24 9:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2023-04-24 9:30

Opublikowano: 2023-03-15

 

DZP-BP.2610.38.2023

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2023-03-21 9:00
Termin otwarcia ofert:   2023-03-21 9:30

Opublikowano: 2023-02-15

 

DZP-BP.2610.462.2022

Dostawa bonów, kuponów lub talonów zapewniające profilaktyczne posiłki oraz napoje pracownikom Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2023-01-16 9:00
Termin otwarcia ofert:   2023-01-16 9:30

Opublikowano: 2022-12-14

 

DZP-BP.2610.164.2022

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papieru biurowego dla Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2023-01-09 10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-01-09 10:30

Opublikowano: 2022-12-13

 

DZP-BP.2623.448.2022

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy


Termin składania ofert: 2022-12-15 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-12-15 09:30

Opublikowano: 2022-12-07

 

DZP-BP.2623.379.2022

Świadczenie usług medycznych dla pracowników Agencji Mienia Wojskowego oraz członków ich rodzin


NOWY Termin składania ofert: 2022-11-21 09:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2022-11-21 09:30

Opublikowano: 2022-11-04

 

DZP-BP.2610.400.2022

Dostawa pakietu usług wsparcia producenta dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Fortinet oraz dostawa urządzeń klasy Fortigate wraz ze wsparciem producenta


Termin składania ofert: 2022-12-05 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-12-05 09:30

Opublikowano: 2022-11-02

 

DZP-BP.2623.284.2022

Świadczenie usług pocztowych dla Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego przez okres 24 miesięcy


Termin składania ofert: 2022-11-21 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-21 10:30

Opublikowano: 2022-10-28

 

DZP-BP.2610.240.2022

Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie gromadzonych selektywnie odpadów komunalnych wraz z dostarczeniem pojemników na odpady z budynku siedziby Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2022-11-22 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-22 10:30

Opublikowano: 2022-10-28

 

DZP-BP.2623.365.2022

Usługa całodobowej ochrony fizycznej BP AMW


Termin składania ofert: 2022-11-18 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-18 09:30

Opublikowano: 2022-10-25

 

DZP-BP.2610.347.2022

Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart elektronicznych, materiałów eksploatacyjnych, świadczenie usług myjni samochodowej i opłat za przejazdy autostradami do samochodów służbowych AMW w roku 2023


Termin składania ofert: 2022-11-24 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-24 09:30

Opublikowano: 2022-10-25

 

DZP-BP.2616.364.2022

Wykonanie i dostawa gadżetów firmowych z logo Agencji Mienia Wojskowego do Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2022-10-25 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-10-25 09:30

Opublikowano: 2022-10-18

 

DZP-BP.2610.362.2022

Zakup notebooków oraz monitorów


Termin składania ofert: 2022-11-10 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-10 09:30

Opublikowano: 2022-10-10

 

DZP-BP.2610.263.2022

Dostawa i montaż mebli biurowych dla Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2022-10-12 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-10-12 09:30

Opublikowano: 2022-09-12

 

DZP-BP.2610.314.2022

Modernizacja systemów pamięci masowych i SAN


Termin składania ofert: 2022-10-12 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-10-12 10:30

Opublikowano: 2022-09-09

 

DZP-BP.2610.81.2022

Dostawa serwerów


Termin składania ofert: 2022-09-26 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-09-26 10:30

Opublikowano: 2022-08-31

 

DZP-BP.263.3.2022

Usługi Kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych na rzecz Sił Zbrojnych USA w tym na terenie 33.BLTr. w Powidzu realizowanych przez AMW


Nowy termin składania wniosków: 2022-08-26 11:00
Nowy termin otwarcia wniosków:   2022-08-26 11:30

Opublikowano: 2022-08-05

 

DZP-BP.2616.77.2022

Świadczenie asysty sprzętowej ZSI


Termin składania ofert: 2022-07-25 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-25 10:30

Opublikowano: 2022-07-18

 

DZP-BP.2610.204.2022

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Agencji Mienia Wojskowego


NOWY Termin składania ofert: 2022-08-11 09:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2022-08-11 09:30

Opublikowano: 2022-07-08

 

DZP-BP.2611.34.2022

Usługa zniszczenia bomb PLBOK-1-15 I PLBOKN-1-13


Termin składania wniosków: 2022-08-02 11:00
Termin otwarcia wniosków:   2022-08-02 11:30

UWAGA: SKŁADANIE WNIOSKÓW WYŁĄCZNIE W WERSJI PAPIEROWEJ !!!

Opublikowano: 2022-07-04

 

DZP-BP.2610.183.2022

Zakup wsparcia producenta na 12 miesięcy dla produktów Oracle oraz dokupienie licencji


Termin składania ofert: 2022-07-27 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-27 09:30

Opublikowano: 2022-06-27

 

DZP-BP.2616.78.2022

Usługi kurierskie


Termin składania ofert: 2022-06-10 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-10 10:30

Opublikowano: 2022-06-03

 

DZP-BP.2616.53.2022

Zakup 3 szt. samochodów osobowych dla Agencji Mienia Wojskowego, w podziale na dwie częsci


Termin składania ofert: 2022-04-19 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-19 10:30

Opublikowano: 2022-04-07

 

DZP-BP.2616.13.2022

Świadczenie usług cateringowych dla Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego przez okres 12 miesięcy


Termin składania ofert: 2022-03-22 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-22 09:30

Opublikowano: 2022-03-14

 

DZP-BP.2616.31.2022

Zakup usług telekomunikacyjnych i transmisji danych GSM


Nowy termin składania ofert: 2022-03-21 09:00
Nowy termin otwarcia ofert:   2022-03-21 10:00

Opublikowano: 2022-03-07

 

DZP-BP.2610.14.2022

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2022-03-28 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-28 10:00

Opublikowano: 2022-03-02

 

DZP-BP.2616.4.2022

Producenckie wsparcie techniczne na sprzęt i oprogramowanie IBM


Termin składania ofert: 2022-02-22 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-02-22 10:00

Opublikowano: 2022-02-14

 

DZP-BP.2610.260.2021

Producenckie wsparcie techniczne środowiska wirtualnego VMWare


Termin składania ofert: 2021-12-20 12:00
Termin otwarcia ofert:   2021-12-20 12:30

Opublikowano: 2021-12-10

 

DZP-BP.2610.240.2021

Dostarczenie licencji pakietu biurowego


Termin składania ofert: 2021-12-20 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-12-20 10:30

Opublikowano: 2021-12-10

 

DZP-BP.2610.337.2021

Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego dla komputerów, serwerów, smartfonów służbowych


Termin składania ofert: 2021-12-13 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-12-13 10:30

Opublikowano: 2021-12-03

 

DZP-BP.2610.347.2021

Zakup dodatkowych licencji wraz z usługą asysty technicznej na produktach Oracle


Termin składania ofert: 2021-12-13 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-12-13 11:00

Opublikowano: 2021-12-03

 

DZP-BP.2610.296.2021

Dostawa bonów, kuponów lub talonów zapewniających profilaktyczne posiłki oraz napoje pracownikom Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2021-12-08 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-12-08 10:30

Opublikowano: 2021-11-30

 

DZP-BP.2610.396.2021

Dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2021-11-26 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-26 09:30

Opublikowano: 2021-11-18

 

DZP-BP.2610.316.2021

Usługa wsparcia producenta dla systemu monitorowania elementów infrastruktury dla Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2021-11-25 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-25 10:30

Opublikowano: 2021-11-17

 

DZP-BP.2610.399.2021

Usługa koordynacji w publikacji obowiązkowych ogłoszeń ustawowych oraz innych materiałów informacyjnych na potrzeby działalności bieżącej Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2021-11-15 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-15 10:30

Opublikowano: 2021-10-29

 

DZP-BP.2610.340.2021

Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart elektronicznych, materiałów eksploatacyjnych, świadczenie usług myjni samochodowej i opłat za przejazdy autostradami do samochodów służbowych AMW w roku 2022


Termin składania ofert: 2021-11-15 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-15 10:00

Opublikowano: 2021-10-19

 

DZP-BP.2610.287.2021

Zakup serwera bazodanowego


Termin składania ofert: 2021-11-02 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-02 10:00

Opublikowano: 2021-10-05

 

DZP-BP.2610.258.2021

Zakup monitorów dla Agencji Mienia Wojskowego


Nowy termin składania ofert: 2021-10-18 10:00
Nowy termin otwarcia ofert:   2021-10-18 10:30

Opublikowano: 2021-10-04

 

DZP-BP.2610.325.2021

Sprzedaż energii elektrycznej przez okres 24 miesięcy dla Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2021-11-03 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-03 10:00

Opublikowano: 2021-10-01

 

DZP-BP.2610.251.2021

Usługa koordynacji w publikacji obowiązkowych ogłoszeń ustawowych oraz innych materiałów informacyjnych na potrzeby działalności bieżącej Agencji Mienia Wojskowego​


Termin składania ofert: 2021-10-11 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-11 10:30

Opublikowano: 2021-09-07

 

DZP-BP.2610.257.2021

Dostawa i montaż mebli biurowych dla Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego​


Termin składania ofert: 2021-10-08 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-08 10:00

Opublikowano: 2021-09-07

 

DZP-BP.2610.266.2021

Dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, zamówienie podzielone na 3 części


Nowy termin składania ofert: 2021-09-10 11:00
Nowu termin otwarcia ofert:   2021-09-10 12:00

Opublikowano: 2021-08-19

 

DZP-BP.2610.197.2021

Rozbudowa oraz przedłużenie gwarancji producenta środowiska kopii zapasowych


Nowy termin składania ofert: 2021-09-17 09:00
Nowu termin otwarcia ofert:   2021-09-17 10:00

Opublikowano: 2021-07-28

 

DZP-BP.2610.176.2021

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papieru biurowego dla Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2021-08-02 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-02 10:00

Opublikowano: 2021-07-23

 

DZP-BP.2610.3.2021

Uruchomienie i świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych dla Agencji Mienia Wojskowego


Nowy termin składania ofert: 2021-09-08 10:00
Nowy termin otwarcia ofert:   2021-09-08 10:30

Opublikowano: 2021-07-23

 

DZP-BP.2610.214.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. samochodów osobowych dla Agencji Mienia Wojskowego. Zamówienie zostało podzielone na 2 części


Nowy termin składania ofert: 2021-08-09 09:00
Nowy termin otwarcia ofert:   2021-08-09 09:15

Opublikowano: 2021-07-22

 

DZP-BP.2610.159.2021

Dostawa gadżetów z jubileuszowym logotypem AMW w związku z obchodami 25-lecia Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2021-07-09 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-09 09:15

Opublikowano: 2021-07-01

 

DZP-BP.2619.80.2021

Świadczenie usług medycznych dla pracowników Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2021-06-07 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-07 11:00

Opublikowano: 2021-05-27

 

DZP-BP.2610.44.2021

Dostawa 5 szt. samochodów osobowych dla Agencji Mienia Wojskowego. Zamówienie zostało podzielone na 3 części


Termin składania ofert: 2021-06-08 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-08 11:00

Opublikowano: 2021-05-27

 

DZP-BP.2619.61.2021

Świadczenie usług pocztowych


Nowy termin składania ofert: 2021-06-02 09:00
Nowy termin otwarcia ofert:   2021-06-02 11:00

Opublikowano: 2021-05-18

 

DZP-BP.2610.79.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Agencji Mienia Wojskowego .


Termin składania ofert: 2021-05-06 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-06 10:00

Opublikowano: 2021-04-27

 

DZP-BP.2610.20.2021

Przedmiotem zamówienia jest zakup 300 szt. komputerów przenośnych.


Nowy termin składania ofert: 2021-05-24 09:00
Nowy termin otwarcia ofert:   2021-05-24 10:00

Opublikowano: 2021-04-16

 

DZP-BP.2610.599.2020

Modernizacja posiadanej centrali VoIP


Nowy termin składania ofert: 2021-02-08 09:30
Nowy termin otwarcia ofert:   2021-02-08 11:30

Opublikowano: 2020-12-31

 

DZP-BP.2610.636.2020

Wsparcie pogwarancyjne dla sprzętu i oprogramowania produkcji IBM


Termin składania ofert: 2021-01-19 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-19 11:00

Opublikowano: 2020-12-28

 

DZP-BP.2619.600.2020

Usługa całodobowej ochrony fizycznej Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie


Termin składania ofert: 2021-01-14 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-14 10:30

Opublikowano: 2020-12-24

 

DZP-BP.2610.623.2020

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Agencji Mienia Wojskowego w 2021 roku . Zamówienie w dwóch częściach


Termin składania ofert: 2021-01-25 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-25 12:00

Opublikowano: 2020-12-23

 

DZP-BP.2610.473.2020

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ ELEKTRONICZNYCH DEPOZYTORÓW KLUCZY DLA ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO


Termin składania ofert: 2021-01-18 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-18 13:00

Opublikowano: 2020-12-22

 

DZP-BP.2610.622.2020

Dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego


Nowy termin składania ofert: 2021-01-11 09:00
Nowy termin otwarcia ofert:   2021-01-11 11:00

Opublikowano: 2020-12-18

 

DZP-BP.2610.422.2020

Wywóz nieczystości wraz z dostarczeniem pojemników na odpady w Biurze Prezesa Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2020-12-29 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-12-29 11:00

Opublikowano: 2020-11-25

 

DZP-BP.2610.604.2020

Dostawa przełączników sieciowych do szkieletu sieci


Nowy termin składania ofert: 2020-12-02 11:00
nowy termin otwarcia ofert:   2020-12-02 13:30

Opublikowano: 2020-11-20

 

DZP-BP.2610.485.2020

Usługa sprzątania siedziby Biura Prezesa AMW wraz z terenem zewnętrznym na lata 2021-2023


Termin składania ofert: 2020-12-23 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-12-23 11:30

Opublikowano: 2020-11-20

 

DZP-BP.2610.237.2020

Rozbudowa systemu kopii zapasowych


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2021-03-08 09:30
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2021-03-08 11:30

Opublikowano: 2020-11-09

 

DZP-BP.2610.291.2020

Dostarczenie z wdrożeniem systemu do monitorowania usług serwerowych oraz przedłużenie wsparcia do posiadanego systemu monitoringu sieci Netflow


Termin składania ofert: 2020-11-27 09:30
Termin otwarcia ofert:   2020-11-27 11:30

Opublikowano: 2020-11-06

 

DZP-BP.2610.207.2020

Zakup subskrypcji wraz ze wsparciem technicznym dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń i oprogramowania Fortinet


Termin składania ofert: 2020-11-04 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-04 12:00

Opublikowano: 2020-10-27

 

DZP-BP.2610.476.2020

Świadczenie usług konserwacyjno-naprawczych instalacji elektrycznych oraz drobnych napraw ślusarskich i stolarskich – 2 części zamówienia


Termin składania ofert: 2020-10-23 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-23 11:30

Opublikowano: 2020-10-14

 

DZP-BP.2610.373.2020

Dostawa przełączników sieciowych do szkieletu sieci


Termin składania ofert: 2020-10-22 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-22 11:30

Opublikowano: 2020-10-13

 

DZP-BP.2610.466.2020

Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart elektronicznych, materiałów eksploatacyjnych, świadczenia usług myjni oraz opłat za przejazdy autostradami dla służbowych samochodów osobowych AMW w roku 2021


Termin składania ofert: 2020-11-10 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-10 11:30

Opublikowano: 2020-10-09

 

DZP-BP.2610.475.2020

Dostawa i montaż mebli biurowych dla Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2020-10-29 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-29 11:30

Opublikowano: 2020-09-28

 

DZP-BP.2610.369.2020

Zakup 5 szt. samochodów osobowych dla Agencji Mienia Wojskowego – zamówienie w podziale na 2 części


Termin składania ofert: 2020-10-21 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-21 11:30

Opublikowano: 2020-09-18

 

DZP-BP.7720.435.2019

Dostawa macierzy, dostawa dysków SSD do posiadanego systemu pamięci masowej, modernizacja infrastruktury sieci SAN oraz serwerów IBM Power – zamówienie w podziale na 3 części


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-10-07 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-10-07 11:30

Opublikowano: 2020-09-11

 

DZP-BP.2610.390.2020

Dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego – zamówienie w podziale na 3 części


Termin składania ofert: 2020-09-18 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-18 11:00

Opublikowano: 2020-09-10

 

DZP-BP.2610.322.2020

Rozbudowa systemu rejestracji czasu pracy (RCP) w Oddziałach Regionalnych Agencji Mienia Wojskowego

Termin składania ofert: 2020-09-17  11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-17  11:30

Opublikowano: 2020-08-17

 

DZP-BP.2610.295.2020

Dostarczenie oprogramowania biurowego

Termin składania ofert: 2020-08-03  11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-03  11:30

Opublikowano: 2020-07-24

 

DZP-BP.2610.272.2020

Świadczenie usług konserwacyjno-naprawczych: instalacji elektrycznych, c.o, sanitarnych w tym węzła cieplnego oraz drobnych napraw ślusarskich i stolarskich. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

Termin składania ofert: 2020-07-20  11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-20  11:30

Opublikowano: 2020-07-08

 

DZP-BP.2610.245.2020

Usługa publikacji w prasie codziennej ustawowych ogłoszeń związanych z bieżącą działalnością Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego

Termin składania ofert: 2020-08-06  10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-06  10:30

Opublikowano: 2020-07-06

 

DZP-BP.2619.195.2020

Świadczenie usług pocztowych dla Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

Nowy termin składania ofert: 2020-06-16  11:00
Nowy termin otwarcia ofert:   2020-06-16  11:30

Opublikowano: 2020-05-27

 

DZP-BP.2610.20.2020

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym

Nowy termin składania ofert: 2020-03-31  11:00
Nowy termin otwarcia ofert:   2020-03-31  11:30

Opublikowano: 2020-02-26

 

DZP-BP.2610.6.2020

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papieru biurowego dla Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego. Zamówienie podzielone na dwie części

Termin składania ofert: 2020-03-31 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-31 11:30

Opublikowano: 2020-02-13

 

DZP-BP.7720.340.2019

SERWIS SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA W RAMACH UTRZYMANIA PLATFORMY ZSI

 

Termin składania ofert: 2020-03-04  09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-04  09:15

Postępowanie wszczęto: 2020-01-31

 

DZP-BP.2610.3.2020

Zakup 3 szt. samochodów typu Furgon dla Agencji Mienia Wojskowego


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-03-02 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-03-02 11:30

Opublikowano: 2020-01-27

 

DZP-BP.7720.355.2019

Wsparcie pogwarancyjne na sprzęt i oprogramowanie produkcji IBM, sprzęt DELL i system pamięci masowej EMC w podziale na 3 części dla Agencji Mienia Wojskowego.


Uwaga!Nowy termin składania ofert: 2020-02-14 11:00
Uwaga!Nowy termin otwarcia ofert:   2020-02-14 11:30

Postępowanie wszczęto: 2020-01-23

 

DZP-BP.7720.486.2019

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Agencji Mienia Wojskowego w 2020 roku. Zamówienie w dwóch częściach

 

Termin składania ofert: 2020-02-05 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-05 11:30

Opublikowano: 2020-01-03

 

DZP-BP.7720.416.2019

Zakup licencji i wsparcia do systemu MDM

 

Termin składania ofert: 2020-01-08 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-01-08 11:30

Opublikowano: 2019-12-31

 

DZP-BP.7720.521.2019

Dostawa mebli biurowych dla Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego

Nowy termin składania ofert: 2020-02-06 11:00
Nowy termin otwarcia ofert:   2020-02-06 11:30

Opublikowano: 2019-12-23

 

DZP-BP.7720.501.2019

DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH WRAZ Z DOSTAWĄ LICENCJI, USŁUGI WSPARCIA, USŁUGI SERWISOWE I DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

 

Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-01-30  09:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-01-30  09:15

Opublikowano: 2019-11-22

 

DZP-BP.7720.523.2019

Zakup 3 szt. samochodów typu Kombi dla Agencji Mienia Wojskowego

Termin składania ofert: 2019-11-20 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-20 11:30

Opublikowano: 2019-11-12

 

DZP-BP.7720.489.2019

Dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego – w podziale na 2 części

Termin składania ofert: 2019-11-18 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-18 11:30

Opublikowano: 2019-11-08

 

DZP-BP.7720.381.2019

Zakup oprogramowania biurowego i aktualizacji systemów operacyjnych w podziale na 4 części

 

Termin składania ofert: 2019-11-14 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-14 11:30

Opublikowano: 2019-11-06

 

DZP-BP.7720.492.2019

Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart elektronicznych, materiałów eksploatacyjnych, świadczenia usług myjni oraz opłat za przejazdy autostradami dla służbowych samochodów osobowych AMW w roku 2020

Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-11-28 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-11-28 11:30

Opublikowano: 2019-10-29

 

DZP-BP.7720.406.2019

Sprzedaż i dostawa 100 sztuk telefonów komórkowych typu smartfon do Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego

Termin składania ofert: 2019-10-28 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-28 11:30

postępowanie wszczęto: 2019-10-18

 

DZP-BP.7720.334.2019

Zakup i dostawa 130 komputerów przenośnych do Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego

Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-10-29 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-10-29 11:30

postępowanie wszczęto: 2019-10-17

 


 

DZP-BP.7720.396.2019

Sprzedaż energii elektrycznej do Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego

Termin składania ofert: 2019-10-23 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-23 11:30

Opublikowano: 2019-10-11

 


 

DZP-BP.7720.460.2019

Zakup i dostawa 5 szt. samochodów typu Kombi (część 1 zamówienia) oraz 2 szt. typu Furgon (część 2 zamówienia) dla Agencji Mienia Wojskowego


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-10-18 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-10-18 11:30

Opublikowano: 2019-10-08

 

DZP-BP.7720.286.2019

Świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji (ATIK) na produktach ORACLE oraz usług wsparcia w zakresie utrzymania i zarządzania serwisami ORACLE w podziale na 3 części


Termin składania ofert: 2019-10-02 09:30
Termin otwarcia ofert:   2019-10-02 10:00

Opublikowano: 2019-09-20

 

DZP-BP.7720.294.2019

Zakup i dostawa 5 szt. samochodów typu Kombi (część 1 zamówienia) oraz 2 szt. typu Furgon (część 2 zamówienia) dla Agencji Mienia Wojskowego


Nowy termin składania ofert: 2019-09-24 11:00
Nowy termin otwarcia ofert:   2019-09-24 11:30

Opublikowano: 2019-09-06

 

DZP-BP.7720.315.2019

Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych z logo AMW do Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego - zamówienie w podziale na 4 części

Termin składania ofert: 2019-08-07 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-07 11:30

Opublikowano: 2019-07-30

 

DZP-BP.7720.313.2019

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie profesjonalnego, nowoczesnego, responsywnego sklepu internetowego dla Agencji Mienia Wojskowego


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-08-07   11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-08-07   11:30

Postępowanie wszczęto: 2019-07-19

 

DZP-BP.7720.87.2019

Dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych do pomieszczeń archiwum Agencji Mienia Wojskowego


Uwaga!! Nowy termin składania ofert: 2019-08-09 11:00
Uwaga!! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-08-09 11:30

Opublikowano: 2019-07-11

 

DZP-BP.7720.234.2019

Sukcesywna dostawa papieru biurowego dla Biura Prezesa AMW przez okres 12 miesięcy

 

Termin składania ofert: 2019-07-15 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-15 11:30

Opublikowano: 2019-07-05

 

DZP-BP.7720.216.2019

Sprzedaż energii elektrycznej do Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-08-13 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-08-13 11:30

Opublikowano: 2019-07-05

 

DZP-BP.7720.258.2019

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie profesjonalnego, nowoczesnego, responsywnego sklepu internetowego


Termin składania ofert: 2019-07-09 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-09 11:30

Opublikowano: 2019-06-19

 

DZP-BP.7720.162.2019

Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych z logo AMW do Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego – zamówienie w podziale na 5 części


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-06-24   11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-06-24   11:30

Opublikowano: 2019-06-10

 

DZP-BP.7720.226.2019

Usługa publikacji w prasie ogłoszeń ustawowych związanych z bieżącą działalnością Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2019-07-01 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-01 11:30

Opublikowano: 2019-05-28

 

DZP-BP.7729.171.2019

Świadczenie usług pocztowych dla Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-05-23   9:30
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-05-23 10:00

Opublikowano: 2019-05-08

 

DZP-BP.7720.77.2019

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych - zamówienie w 2 częściach


Termin składania ofert: 2019-04-18 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-18 11:30

 

 

Postępowanie wszczęto: 2019-03-18

 

DZP-BP.7720.34.2019

Usługa publikacji w prasie ogłoszeń ustawowych związanych z bieżącą działalnością Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2019-04-25 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-25 11:30

Postępowanie wszczęto: 2019-01-21
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY