Biuro Prezesa AMW

Biuro Prezesa AMW

ul. Nowowiejska 26 A
00-911 Warszawa
Polska

Interesanci w sprawie skarg i wniosków są przyjmowani w poniedziałki w godz. 12:00 - 15:30, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

tel.: (+48) 22 314 97 00
fax: (+48) 22 314 99 00
e-mail: kancelaria@amw.com.pl

NIP: PL 526-10-38-122

REGON: 011263946

Kierownictwo Agencji

Marcin Horyń

Prezes

tel.: (+48 22) 501 92 01
fax: (+48 22) 501 92 03

Małgorzata Wyszyńska

Zastępca Prezesa

tel.: (+48 22) 314 98 52
fax: (+48 22) 314 97 53

płk Przemysław Gogoliński

Zastępca Prezesa

tel.: (+48 22) 314 98 52
fax: (+48 22) 314 97 53

Michał Świtalski

Zastępca Prezesa

tel.: (+48 22) 314 98 52
fax: (+48 22) 314 97 53

Rzecznik Prasowy

Małgorzata Weber

Rzecznik Prasowy, koordynator ds. PR

tel.: (+48 22) 314 99 78
tel. kom.: + 48 695 695 600
e-mail: m.weber@amw.com.pl

Inspektor Ochrony Danych

Przemysław Wójcik

Inspektor Ochrony Danych

tel.: (+48 22) 501 92 41
e-mail: iod@amw.com.pl

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności

Departament Gospodarki Mieniem Ruchomym

Dariusz Krzemiński

Dyrektor

tel.: (+48 22) 314 97 69

Robert Pytlarczyk

Zastępca Dyrektora

tel.: (+48 22) 314 97 34
tel. kom.: 609 994 944
fax: (+48 22) 314 98 59

Dział ds. Analiz i Planowania

Arkadiusz Duriasz

Kierownik Działu

tel.: (+48 22) 314 97 18

Dział ds. Ewidencji Mienia Ruchomego

Rafał Dubiński

Kierownik

tel.: (+48 22) 314 99 50

Dział ds. Mienia Ruchomego Koncesjonowanego i Bazy Magazynowej

Michał Kamiński

Kierownik Działu

tel.: (+48 22) 314 98 78
tel. kom.: 695 913 439
fax: (+48 22) 314 98 59

Paweł Pietrasik

Koordynator  ds. bazy magazynowej

tel.: (+48 22) 314 98 68
tel. kom.: 798 672 521

Dział ds. Środków Bojowych, OPBMR i Odpadów

Agnieszka Pyzik-Bańcerowska

Kierownik Działu

tel.: (+48 22) 314 99 77

Arkadiusz Herbeć

Koordynator ds. OPBMR i Odpadów

tel.: (+48 22) 314 97 97
tel. kom.: 605 981 803

Dział ds. Handlowych Obrotu Specjalnego

Marzena Opalińska

Kierownik Działu

tel.: (+48 22) 314 97 33

Dział Inwentaryzacji Mienia Ruchomego

Piotr Przędzik

Kierownik

tel.: (+48 22) 314 98 66
tel. kom.: 691 481 589

Departament Inwestycji i Remontów

Renata Borowska

Dyrektor

tel.: (+48 22) 501 92 06

Departament Marketingu

Aneta Michałkiewicz

Dyrektor

tel.:

Departament Nadzoru Właścicielskiego

Jakub Borkowski

Dyrektor

tel.: (+48 22) 314 97 40

Departament Nieruchomości

Aldona Kasprzyk

p.o. Dyrektor

tel.: (+48 22) 326 19 25
e-mail: a.kasprzyk@amw.com.pl

Departament Organizacyjny

Piotr Głos

Dyrektor

tel.: (+48 22) 314 98 15
tel. kom.: 601 894 134

Departament Finansowy

Emilia Kalina

p.o. Dyrektor

tel.: (+48 22) 501 92 57

Dział ds. Księgowości

Katarzyna Przygodzka

Główna Księgowa

tel.: (+48 22) 501 93 32

Agnieszka Mucharska

Kierownik Działu ds. Księgowości
Zastępca Głównego Księgowego

Departament Spraw Pracowniczych

Izabela Jaworowska-Jańczyk

Dyrektor

tel.: (+48 22) 50 19 256

Departament Teleinformatyki

Bartosz Bednarski

Dyrektor

tel.: (+48 22) 501 92 60

Departament Windykacji

Agnieszka Choromańska

Dyrektor

tel.: (+48 22) 501 93 54

Departament Zakwaterowania

Kamil Dobrowolski

Dyrektor

tel.: (+48 22) 501 93 29

Opłaty za używanie lokalu

tel.: 22 501 93 47, 501 93 28

Przydział, zwolnienie kwatery/lokalu mieszkalnego

tel.: 22 501 93 23

Zakwaterowanie internatowe

tel.: 22 501 92 74, 501 93 83

Świadczenie mieszkaniowe, odprawa mieszkaniowa

Świadczenie mieszkaniowe:
22 501 92 80
Odprawa mieszkaniowa:
22 501 92 72
22 501 92 76

Departament Kontroli Wewnętrznej

Bartłomiej Kubicki

Dyrektor

tel.: (+48 22) 501 93 71

Departament Audytu Wewnętrznego

Anna Szczycińska

Dyrektor

tel.: (+48 22) 501 92 30

Archiwum Agencji Mienia Wojskowego

Agnieszka Baca

Kierownik

tel.: (+48 22) 501 92 49

Dział ds. Planowania i Sprawozdawczości

Norbert Dłutek

p.o. Kierownik

tel.: (+48 22) 501 92 31

Departament Inwestycji Wojskowych

Anna Skowrońska

Dyrektor

tel.: (+48 22) 314 98 56

Andrzej Koźlik

Zastępca Dyrektora

tel.: (+48 22) 501 92 23

...
PRZEJDŹ DO ANKIETY