OR AMW w Poznaniu


 

DZP-OP.2610.162.2024

Wykonanie w latach 2024 – 2026 corocznych konserwacji systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu


Termin składania ofert: 2024-06-11 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-06-11 09:30

Opublikowano: 2024-05-07

 

DZP-OP.2616.160.2024

Montaż i wymiana oświetlenia na klatkach schodowych (wymiana oświetlenia na LED): - Śrem ul. Żurawia 10,12,14,16 i 18, - Poznań ul. Smardzewska 16


Termin składania ofert: 2024-05-20 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-20 09:30

Opublikowano: 2024-04-25

 

DZP-OP.2616.70.2024

Remont 2 lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2024-04-11 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-11 09:30

Opublikowano: 2024-03-27

 

DZP-OP.2610.93.2024

Dostawa wraz z wymianą wodomierzy i ciepłomierzy zainstalowanych w budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu


Termin składania ofert: 2024-04-29 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-29 09:30

Opublikowano: 2024-03-25

 

DZP-OP.2616.63.2024

Remont balkonów w budynku mieszkalnym w Śremie przy ul. Żurawia 16


Termin składania ofert: 2024-04-09 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-09 09:30

Opublikowano: 2024-03-25

 

DZP-OP.2616.94.2024

Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych i lokali użytkowych będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2024-04-23 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-23 09:30

Opublikowano: 2024-03-19

 

DZP-OP.2610.59.2024

Świadczenie usług utrzymania czystości w częściach wspólnych budynków mieszkalnych oraz utrzymanie czystości powierzchni utwardzonych i pielęgnacja zieleni na nieruchomościach będących własnością AMW O/Reg w Poznaniu


Termin składania ofert: 2024-04-22 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-22 09:30

Opublikowano: 2024-03-18

 

DZP-OP.2616.43.2024

Przeprowadzenie w 2024r, 2025r i 2026r konserwacji urządzeń oraz elementów instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynkach siedziby Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu


Termin składania ofert: 2024-03-25 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-03-25 09:30

Opublikowano: 2024-03-14

 

DZP-OP.2616.57.2024

Usługa cateringowa związaną z organizacją spotkania wielkanocnego oraz wigilijnego dla pracowników Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2024-03-07 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-03-07 09:30

Opublikowano: 2024-02-28

 

DZP-OP.2610.21.2024

Usługa konserwacji platform schodowych dla niepełnosprawnych oraz usługę nadzoru technicznego dla dwóch dźwigów elektrycznych osobowych zainstalowanych w budynkach Skarbu Państwa


Termin składania ofert: 2024-02-26 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-02-26 09:30

Opublikowano: 2024-02-12

 

DZP-OP.2610.447.2023

Wycena lokali i nieruchomości stanowiących zasób Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu w 2024 r


Termin składania ofert: 2024-01-26 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-01-26 09:30

Opublikowano: 2023-12-22

 

DZP-OP.2616.413.2023

Naprawy i przeglądy pogwarancyjne samochodów służbowych będących na stanie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2023-11-16 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-16 09:30

Opublikowano: 2023-11-08

 

DZP-OP.2616.408.2023

Remont oświetlenia na klatkach schodowych Dojazd 10 i 10A oraz oświetlenia zewnętrznego Dojazd, Smardzewska i Żurawia


Termin składania ofert: 2023-11-06 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-06 09:30

Opublikowano: 2023-10-20

 

DZP-OP.2616.390.2023

Dostawa wraz z wymianą wodomierzy i ciepłomierzy zainstalowanych w budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu oraz dostawa i wdrożenie systemu zdalnego odczytu danych


Termin składania ofert: 2023-10-20 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-20 09:30

Opublikowano: 2023-10-09

 

DZP-OP.2616.376.2023

Remont balkonów w budynku mieszkalnym w Śremie przy ul. Żurawia 18


Termin składania ofert: 2023-10-10 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-10 09:30

Opublikowano: 2023-09-25

 

DZP-OP.2616.375.2023

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w zasobie Skarbu Państwa i Wspólnot Mieszkaniowych


Termin składania ofert: 2023-10-09 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-09 09:30

Opublikowano: 2023-09-22

 

DZP-OP.2616.357.2023

Remont lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 14 m 5


Termin składania ofert: 2023-10-06 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-06 09:30

Opublikowano: 2023-09-21

 

DZP-OP.2616.355.2023

Naprawy i przeglądy pogwarancyjne samochodów służbowych będących na stanie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2023-10-04 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-04 09:30

Opublikowano: 2023-09-14

 

DZP-OP.2616.339.2023

Zakup i montaż verticali do kwater internatowych w Witkowie


Termin składania ofert: 2023-09-15 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-15 09:30

Opublikowano: 2023-09-07

 

DZP-OP.2616.337.2023

Remont 3 lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2023-09-20 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-20 09:30

Opublikowano: 2023-09-05

 

DZP-OP.2610.309.2023

Dostawa wraz z wymianą wodomierzy i ciepłomierzy zainstalowanych w budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu oraz dostawa i wdrożenie systemu zdalnego odczytu danych


Termin składania ofert: 2023-09-07 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-07 09:30

Opublikowano: 2023-08-25

 

DZP-OP.2610.297.2023

Zakup usługi odbioru, transportu i przetwarzania lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Poznaniu


NOWY termin składania ofert: 2023-09-19 09:00
NOWY termin otwarcia ofert:   2023-09-19 09:30

Opublikowano: 2023-08-08

 

DZP-OP.2616.304.2023

Dostawa i montaż na budynku siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu instalacji fotowoltaicznej - moc wszystkich modułów nie przekroczy 50 kW i nie będzie mniejsza niż 49 kWp


Termin składania ofert: 2023-08-24 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-24 09:30

Opublikowano: 2023-08-01

 

DZP-OP.2616.300.2023

Dokończenie budowy budynku wielorodzinnego w Sieradzu przy ul. Bohaterów Września


Termin składania ofert: 2023-08-21 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-21 09:30

Opublikowano: 2023-07-27

 

DZP-OP.2616.287.2023

Naprawy i przeglądy pogwarancyjne samochodów służbowych będących na stanie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2023-08-03 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-03 09:30

Opublikowano: 2023-07-24

 

DZP-OP.2616.262.2023

Przeprowadzenie konserwacji urządzeń oraz elementów instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynkach siedziby Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu


Termin składania ofert: 2023-07-21 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-21 09:30

Opublikowano: 2023-07-11

 

DZP-OP.2616.258.2023

Wykonanie okresowych rocznych badań przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz pomiar natężenia i sprawdzenie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób nieruchomości w Oddziale Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2023-07-10 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-10 09:30

Opublikowano: 2023-06-29

 

DZP-OP.2610.239.2023

Świadczenie usług bieżących napraw i konserwacji wraz z pogotowiem technicznym oraz usuwanie awarii, wykonywanie napraw i bieżących prac remontowych w budynkach w nieruchomościach Skarbu Państwa stanowiących zasób Oddziału Regionalnego AMW Poznań


Termin składania ofert: 2023-07-28 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-28 09:30

Opublikowano: 2023-06-27

 

DZP-OP.2616.261.2023

Dokończenie budowy budynku wielorodzinnego w Sieradzu przy ul. Bohaterów Września


Termin składania ofert: 2023-07-12 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-12 09:30

Opublikowano: 2023-06-26

 

DZP-OP.2610.232.2023

Dostawa papieru ksero oraz materiałów biurowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2023-07-31 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-31 09:30

Opublikowano: 2023-06-22

 

DZP-OP.2610.227.2023

Kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego do budynków znajdujących się w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu


Termin składania ofert: 2023-07-06 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-06 09:30

Opublikowano: 2023-06-22

 

DZP-OP.2610.175.2023

Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2023-07-18 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-18 09:30

Opublikowano: 2023-06-16

 

DZP-OP.2616.205.2023

Remont dachu wraz z naprawą kominów dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Poznaniu przy ul. Smardzewskiej 16


Termin składania ofert: 2023-06-22 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-06-22 09:30

Opublikowano: 2023-06-07

 

DZP-OP.2616.207.2023

Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie bhp oraz ppoż. dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2023-06-14 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-06-14 09:30

Opublikowano: 2023-06-06

 

DZP-OP.2616.176.2023

Remont 4 lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2023-06-13 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-06-13 09:30

Opublikowano: 2023-05-24

 

DZP-OP.2616.159.2023

Dokończenie budowy budynku wielorodzinnego w Sieradzu przy ul. Bohaterów Września


Termin składania ofert: 2023-06-06 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-06-06 09:30

Opublikowano: 2023-05-17

 

DZP-OP.2616.173.2023

Przeprowadzenie konserwacji urządzeń oraz elementów instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynkach siedziby Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu


Termin składania ofert: 2023-05-30 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-30 09:30

Opublikowano: 2023-05-16

 

DZP-OP.2610.145.2023

Świadczenie usługi obsługi serwisowej kotłowni gazowych w budynkach znajdujących się w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu


Termin składania ofert: 2023-06-14 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-06-14 09:30

Opublikowano: 2023-05-12

 

DZP-OP.2616.151.2023

Remont balkonów w budynku mieszkalnym w Śremie przy ul. Żurawia 18


Termin składania ofert: 2023-05-29 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-29 09:30

Opublikowano: 2023-05-10

 

DZP-OP.2610.101.2023

Kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego do budynków znajdujących się w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu


Termin składania ofert: 2023-05-09 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-09 09:30

Opublikowano: 2023-04-05

 

DZP-OP.2610.95.2023

Świadczenie usług utrzymania czystości w częściach wspólnych budynków mieszkalnych oraz utrzymanie czystości powierzchni utwardzonych i pielęgnacja zieleni na nieruchomościach będących własnością AMW O/Reg w Poznaniu


Termin składania ofert: 2023-05-08 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-08 09:30

Opublikowano: 2023-03-31

 

DZP-OP.2616.96.2023

Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie bhp oraz ppoż. dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2023-03-31 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-03-31 09:30

Opublikowano: 2023-03-23

 

DZP-OP.2610.58.2023

Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków, lokali mieszkalnych i lokali użytkowych będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2023-03-21 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-03-21 09:30

Opublikowano: 2023-03-08

 

DZP-OP.2623.27.2023

Świadczenie usług pocztowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


NOWY termin składania ofert: 2023-03-08 09:00
NOWY termin otwarcia ofert:   2023-03-08 09:30

Opublikowano: 2023-02-20

 

DZP-OP.2610.33.2023

Usługa pielęgnacyjna drzew polegająca na przycięciu korony 8 drzew: 5 drzew w m. Poznań i 3 drzew w m. Jarocin na nieruchomościach SP będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2023-03-13 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-03-13 09:30

Opublikowano: 2023-02-08

 

DZP-OP.2616.10.2023

Remont 5 lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2023-02-13 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-02-13 09:30

Opublikowano: 2023-01-26

 

DZP-OP.2616.476.2022

Usługa cateringowa związana z organizacją spotkania wigilijnego dla pracowników Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2022-12-02 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-12-02 09:30

Opublikowano: 2022-11-24

 

DZP-OP.2616.468.2022

Dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2022-12-01 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-12-01 10:30

Opublikowano: 2022-11-21

 

DZP-OP.2610.426.2022

Wycena lokali i nieruchomości stanowiących zasób Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu w 2023 r.


Termin składania ofert: 2022-12-21 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-12-21 10:30

Opublikowano: 2022-11-18

 

DZP-OP.2610.440.2022

Montaż i wymiana systemu telewizji przemysłowej (CCTV) siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego oraz w hali garażowej przy ul. Smardzewskiej 16 w Poznaniu


Termin składania ofert: 2022-11-18 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-18 09:30

Opublikowano: 2022-11-07

 

DZP-OP.2616.401.2022

Remont 3 lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2022-11-07 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-07 10:30

Opublikowano: 2022-10-21

 

DZP-OP.2616.343.2022

Dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2022-10-04 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-10-04 10:30

Opublikowano: 2022-09-26

 

DZP-OP.2616.351.2022

Przegląd biernych zabezpieczeń ppoż. oraz – roczny przegląd systemów ppoż. w budynku przy ul. Smardzewskiej 16 oraz w Jarocinie os. Rzeczypospolitej 9


Termin składania ofert: 2022-09-30 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-09-30 09:30

Opublikowano: 2022-09-22

 

DZP-OP.2610.318.2022

Zakup usługi odbioru, transportu i przetwarzania lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2022-09-30 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-09-30 09:30

Opublikowano: 2022-08-30

 

DZP-OP.2616.298.2022

Wykonanie izolacji piwnic w budynku siedziby Oddziału Regionalnego w Poznaniu AMW


Termin składania ofert: 2022-08-18 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-08-18 10:30

Opublikowano: 2022-08-01

 

DZP-OP.2616.279.2022

Remont kwater mieszkalnych w Poznaniu przed ponownym zasiedleniem będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2022-08-10 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-08-10 10:30

Opublikowano: 2022-07-25

 

DZP-OP.2616.260.2022

Usługa polegająca na przeprowadzeniu kompleksowej konserwacji, napraw i usuwaniu awarii urządzeń systemów alarmowych w obiekcie siedziby AMW Oddziału Regionalnego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2022-07-15 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-15 09:30

Opublikowano: 2022-07-07

 

DZP-OP.2616.239.2022

Remont dachów wraz z naprawą kominów dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Swarzędzu na osiedlu Mielżyńskiego 135 i 136


Termin składania ofert: 2022-07-14 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-14 10:30

Opublikowano: 2022-06-29

 

DZP-OP.2616.231.2022

Wykonanie izolacji piwnic w budynku siedziby Oddziału Regionalnego w Poznaniu AMW


Termin składania ofert: 2022-07-06 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-06 10:30

Opublikowano: 2022-06-21

 

DZP-OP.2616.216.2022

Remont lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem w Poznaniu przy ul. Szydłowskiej 1 m 31 


Termin składania ofert: 2022-06-24 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-24 10:30

Opublikowano: 2022-06-09

 

DZP-OP.2616.188.2022

Wykonanie okresowej rocznej kontroli przewodów kominowych wraz z czyszczeniem przewodów spalinowych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa


Termin składania ofert: 2022-06-20 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-20 10:30

Opublikowano: 2022-06-07

 

DZP-OP.2616.177.2022

Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznych oraz roczne badanie przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz pomiar natężenia i sprawdzenie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach stanowiących zasób O/Reg. Poznań


Termin składania ofert: 2022-06-01 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-01 09:30

Opublikowano: 2022-05-20

 

DZP-OP.2623.152.2022

Usługa kompleksowej obsługi w zakresie medycyny pracy dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu w latach 2022-2024


Termin składania ofert: 2022-05-13 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-13 10:30

Opublikowano: 2022-05-05

 

DZP-OP.2616.115.2022

Dostawa dekoderów do odbioru programów cyfrowych telewizji naziemnej przystosowanych do nowego standardu DVB-T2 HEVC do internatu i kwater internatowych będących w zasobach Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu


Termin składania ofert: 2022-04-22 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-22 10:30

Opublikowano: 2022-04-14

 

DZP-OP.2623.83.2022

Usługa kompleksowej obsługi w zakresie medycyny pracy dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu w latach 2022-2024


Termin składania ofert: 2022-04-21 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-21 10:30

Opublikowano: 2022-04-12

 

DZP-OP.2616.84.2022

Naprawy samochodów służbowych będących na stanie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2022-04-11 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-11 10:30

Opublikowano: 2022-03-31

 

DZP-OP.2616.75.2022

Remont dachów wraz z naprawą kominów dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Swarzędzu na osiedlu Mielżyńskiego 135 i 136,


Termin składania ofert: 2022-04-19 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-19 10:30

Opublikowano: 2022-03-28

 

DZP-OP.2616.29.2022

Dostawa wraz z wymianą wodomierzy oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa


Termin składania ofert: 2022-03-04 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-04 10:30

Opublikowano: 2022-02-23

 

DZP-OP.2616.19.2022

Wymiana drzwi zewnętrznych – wejścia do klatek schodowych w budynku SP w Swarzędzu, przy ul. Grudzińskiego 18E


Termin składania ofert: 2022-03-14 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-14 10:30

Opublikowano: 2022-02-18

 

DZP-OP.2610.2.2022

Świadczenie usług utrzymania czystości w częściach wspólnych budynków mieszkalnych oraz utrzymanie czystości powierzchni utwardzonych i pielęgnacja zieleni na nieruchomościach będących własnością AMW O/Reg w Poznaniu


Termin składania ofert: 2022-02-04 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-02-04 10:30

Opublikowano: 2022-01-24

 

DZP-OP.2610.446.2021

Usługa wykonania, montażu i dostawy mebli w lokalu przeznaczonym pod Stały Punkt Sprzedaży OR AMW w Poznaniu


Termin składania ofert: 2022-01-12 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-01-12 10:30

Opublikowano: 2021-12-21

 

DZP-OP.2610.437.2021

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu


Termin składania ofert: 2022-01-12 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-01-12 11:00

Opublikowano: 2021-12-16

 

DZP-OP.2610.431.2021

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie Skarbu Państwa i Wspólnot Mieszkaniowych


Termin składania ofert: 2022-01-10 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-01-10 10:30

Opublikowano: 2021-12-08

 

DZP-OP.2610.415.2021

Wycena lokali i nieruchomości stanowiących zasób Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu w 2022 r


Termin składania ofert: 2022-01-05 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-01-05 10:30

Opublikowano: 2021-12-03

 

DZP-OP.2610.383.2021

Podział nieruchomości w Poznaniu w rejonie os. Lotnictwa Polskiego


Termin składania ofert: 2021-11-30 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-30 10:30

Opublikowano: 2021-11-09

 

DZP-OP.2610.401.2021

Świadczenie usług utrzymania czystości w częściach wspólnych budynków mieszkalnych oraz utrzymanie czystości powierzchni utwardzonych i pielęgnacja zieleni na nieruchomościach będących własnością AMW O/Reg w Poznaniu


Termin składania ofert: 2021-11-16 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-16 10:30

Opublikowano: 2021-11-03

 

DZP-OP.2610.394.2021

Zakup i montaż verticali do kwater internatowych w Witkowie, Poznaniu, Kruszewni i Śremie


Termin składania ofert: 2021-11-02 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-02 11:00

Opublikowano: 2021-10-25

 

DZP-OP.2610.385.2021

Wykonanie usługi nasadzenia 16 drzew: 1 drzewo w m. Poznań, 15 drzew w m. Witkowo na nieruchomościach SP należących do Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2021-10-26 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-26 10:30

Opublikowano: 2021-10-18

 

DZP-OP.2610.357.2021

Dostawa wraz z wymianą wodomierzy oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa


Termin składania ofert: 2021-10-15 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-15 11:00

Opublikowano: 2021-10-06

 

DZP-OP.2610.322.2021

Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie Skarbu Państwa i Wspólnot Mieszkaniowych


Termin składania ofert: 2021-10-01 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-01 10:30

Opublikowano: 2021-09-16

 

DZP-OP.2610.308.2021

Dostawa wraz z wymianą wodomierzy oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa


Termin składania ofert: 2021-09-20 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-20 11:00

Opublikowano: 2021-09-09

 

DZP-OP.2610.282.2021

Zakup usługi odbioru, transportu i przetwarzania lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2021-10-08 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-08 10:30

Opublikowano: 2021-09-07

 

DZP-OP.2610.291.2021

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu


Termin składania ofert: 2021-09-06 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-06 11:00

Opublikowano: 2021-08-19

 

DZP-OP.2610.275.2021

Wykonanie okresowej rocznej kontroli przewodów kominowych wraz z czyszczeniem przewodów spalinowych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa


NOWY Termin składania ofert: 2021-08-24 10:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2021-08-24 11:00

Opublikowano: 2021-08-12

 

DZP-OP.2610.272.2021

Serwis i przegląd biernych zabezpieczeń ppoż. oraz – roczny przegląd systemów ppoż. w budynku przy ul. Smardzewskiej 16, wymiana detektorów CO, wymiana części składowych bramy garażowej


Termin składania ofert: 2021-08-25 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-25 10:30

Opublikowano: 2021-08-09

 

DZP-OP.2610.248.2021

Usługa konserwacji platform schodowych dla niepełnosprawnych oraz usługa nadzoru technicznego dla dwóch dźwigów elektrycznych osobowych zainstalowanych w budynkach Skarbu Państwa


Termin składania ofert: 2021-07-28 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-28 10:30

Opublikowano: 2021-07-20


 

DZP-OP.2610.241.2021

Wymiana drzwi zewnętrznych – wejścia do klatek schodowych w budynkach SP


Termin składania ofert: 2021-08-03 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-03 10:30

Opublikowano: 2021-07-19


 

DZP-OP.2610.209.2021

Konserwacja urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynku siedziby Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu


Termin składania ofert: 2021-07-19 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-19 11:00

Opublikowano: 2021-07-09


 

DZP-OP.2610.208.2021

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu


Termin składania ofert: 2021-07-22 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-22 11:00

Opublikowano: 2021-07-05

 

DZP-OP.2610.178.2021

Wykonanie okresowej rocznej kontroli przewodów kominowych wraz z czyszczeniem przewodów spalinowych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa


Termin składania ofert: 2021-07-21 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-21 11:00

Opublikowano: 2021-07-05

 

DZP-OP.2610.181.2021

Usługa konserwacji platform schodowych dla niepełnosprawnych oraz usługa nadzoru technicznego dla dwóch dźwigów elektrycznych osobowych zainstalowanych w budynkach Skarbu Państwa


Termin składania ofert: 2021-07-12 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-12 10:30

Opublikowano: 2021-07-01

 

DZP-OP.2610.148.2021

Wymiana drzwi zewnętrznych – wejścia do klatek schodowych w budynkach SP


Termin składania ofert: 2021-07-08 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-08 10:30

Opublikowano: 2021-06-22

 

DZP-OP.2610.164.2021

Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznych w budynkach stanowiących zasób O/Reg. Poznań


Termin składania ofert: 2021-06-21 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-21 10:30

Opublikowano: 2021-06-09

 

DZP-OP.2610.154.2021

Dostawa kompletów pościeli, kołder, poduszek oraz koców do kwater internatowych


Termin składania ofert: 2021-06-16 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-16 11:00

Opublikowano: 2021-06-07

 

DZP-OP.2610.144.2021

Dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2021-06-09 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-09 10:30

Opublikowano: 2021-05-31

 

DZP-OP.2610.103.2021

Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznych oraz roczne badanie przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz pomiar natężenia i sprawdzenie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach stanowiących zasób O/Reg. Poznań


Termin składania ofert: 2021-05-20 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-20 10:30

Opublikowano: 2021-05-10

 

DZP-OP.2610.105.2021

Dostawa papieru biurowego oraz materiałów biurowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


NOWY Termin składania ofert: 2021-05-26 10:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2021-05-26 11:00

Opublikowano: 2021-05-07

 

DZP-OP.2610.96.2021

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu


Termin składania ofert: 2021-05-18 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-18 11:00

Opublikowano: 2021-04-30

 

DZP-OP.2610.77.2021

Wytwarzanie i sprzedaż ciepła wraz z dzierżawą infrastruktury ciepłowniczej, oraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania nieruchomościami w Witkowie ul. Magnoliowa 3a i 3b


Termin składania ofert: 2021-05-11 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-11 10:30

Opublikowano: 2021-04-28

 

DZP-OP.2610.27.2021

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu


Termin składania ofert: 2021-04-19 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-04-19 11:00

Opublikowano: 2021-03-30

 

DZP-OP.2610.661.2020

Remont balkonów w budynkach mieszkalnych w Witkowie przy ul. Pogodnej 5 i 5A


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2021-02-23 10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2021-02-23 12:00

Opublikowano: 2020-12-30

 

DZP-OP.2610.638.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu


Termin składania ofert: 2021-01-12 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-12 12:00

Opublikowano: 2020-12-22

 

DZP-OP.2619.576.2020

Świadczenie usług pocztowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-11-26 10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-11-26 11:00

Opublikowano: 2020-11-13

 

DZP-OP.2610.561.2020

Wycinka drzew na nieruchomościach będących własnością Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu


Termin składania ofert: 2020-11-10 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-10 12:00

Opublikowano: 2020-11-02

 

DZP-OP.2610.546.2020

Usługa publikacji ogłoszeń związanych z bieżącą działalnością OR w Poznaniu w latach 2021 – 2023


Termin składania ofert: 2020-11-27 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-27 10:30

Opublikowano: 2020-10-27

 

DZP-OP.2610.526.2020

Świadczenie usług utrzymania czystości w częściach wspólnych budynków mieszkalnych oraz utrzymanie czystości powierzchni utwardzonych i pielęgnacja zieleni na nieruchomościach będących własnością AMW O/Reg w Poznaniu


Termin składania ofert: 2020-11-25 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-25 10:30

Opublikowano: 2020-10-23

 

DZP-OP.2610.491.2020

Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dla zasobu AMW O/Reg. Poznań


Termin składania ofert: 2020-11-24 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-24 10:30

Opublikowano: 2020-10-23

 

DZP-OP.2610.518.2020

Wyceny lokali i nieruchomości stanowiących zasób Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu w 2021 r.


Termin składania ofert: 2020-11-19 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-19 10:30

Opublikowano: 2020-10-19

 

DZP-OP.2610.513.2020

Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu


Termin składania ofert: 2020-10-21 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-21 10:30

Opublikowano: 2020-10-09

 

DZP-OP.2610.483.2020

Świadczenie usług naprawczo-konserwacyjnych, zabezpieczenia oraz Pogotowia Technicznego w nieruchomościach Skarbu Państwa stanowiących zasób Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu


Termin składania ofert: 2020-11-16 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-16 10:30

Opublikowano: 2020-10-09

 

DZP-OP.2610.467.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu


Termin składania ofert: 2020-09-30 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-30 10:30

Opublikowano: 2020-09-14

 

DZP-OP.2610.415.2020

Zakup i montaż verticali w kwaterach internatowych w Witkowie, Poznaniu, Sieradzu i Lesznie


Termin składania ofert: 2020-09-09 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-09 10:30

Opublikowano: 2020-08-28

 

DZP-OP.2610.402.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu


Termin składania ofert: 2020-08-27 10:30
Termin otwarcia ofert:   2020-08-27 11:00

Opublikowano: 2020-08-12

 

DZP-OP.2610.386.2020

Dzierżawa wraz z dezynfekcją pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości w Poznaniu


Termin składania ofert: 2020-08-18 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-18 10:30

Opublikowano: 2020-08-07

 

DZP-OP.2610.380.2020

Roboty remontowe wentylacji łazienek w budynku internatu Witkowo ul. Żwirki i Wigury 2


Termin składania ofert: 2020-08-26 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-26 10:30

Opublikowano: 2020-08-05

 

DZP-OP.2610.351.2020

Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2020-08-31 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-31 10:30

Opublikowano: 2020-07-28

 

DZP-OP.2610.357.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu


Termin składania ofert: 2020-08-11 10:30
Termin otwarcia ofert:   2020-08-11 11:00

Opublikowano: 2020-07-23

 

DZP-OP.2610.348.2020

Roboty remontowe kabin natryskowych w budynku internatu w Witkowie, przy ul. Żwirki i Wigury 2


Termin składania ofert: 2020-08-03 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-03 10:30

Opublikowano: 2020-07-17

 

DZP-OP.2610.334.2020

Dostawa wraz z wymianą wodomierzy oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa


Termin składania ofert: 2020-08-24 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-24 11:30

Opublikowano: 2020-07-17

 

DZP-OP.2610.335.2020

Wykonanie okresowej rocznej kontroli przewodów kominowych oraz kontroli instalacji gazowej w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa


Termin składania ofert: 2020-07-30 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-30 10:30

Opublikowano: 2020-07-15

 

DZP-OP.2610.283.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu


Termin składania ofert: 2020-07-08 10:30
Termin otwarcia ofert:   2020-07-08 11:00

Opublikowano: 2020-06-19

 

DZP-OP.2610.278.2020

Remont balkonów w budynkach mieszkalnych w Witkowie przy ul. Pogodnej 5 i 5A


Termin składania ofert: 2020-07-06 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-06 10:30

Opublikowano: 2020-06-19

 

DZP-OP.2610.279.2020

Roboty remontowe kabin natryskowych w budynku internatu w Witkowie, przy ul. Żwirki i Wigury 2


Termin składania ofert: 2020-06-23 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-23 10:30

Opublikowano: 2020-06-05

 

DZP-OP.2619.223.2020

Usługa całodobowej ochrony nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2020-06-09 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-09 12:30

Opublikowano: 2020-05-29

 

DZP-OP.2610.238.2020

Dostawa kompletów pościeli, kołder, poduszek oraz koców do kwater internatowych w Poznaniu, Lesznie oraz Śremie


Termin składania ofert: 2020-06-03 08:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-03 12:00

Opublikowano: 2020-05-20

 

DZP-OP.2610.233.2020

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie ślusarki drzwiowej w wejściach do klatek schodowych budynków wraz z robotami wykończeniowymi


Termin składania ofert: 2020-06-04 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-04 12:00

Opublikowano: 2020-05-19

 

DZP-OP.2610.229.2020

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby OR AMW w Poznaniu


NOWY Termin składania ofert: 2020-06-05 10:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2020-06-05 11:30

Opublikowano: 2020-05-18

 

DZP-OP.2610.231.2020

Dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-06-01 10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-06-01 11:00

Opublikowano: 2020-05-14

 

DZP-OP.2610.181.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu


Termin składania ofert: 2020-05-14 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-14 10:30

Opublikowano: 2020-04-24

 

DZP-OP.2610.147.2020

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie ślusarki drzwiowej w wejściach do klatek schodowych budynków wraz z robotami wykończeniowymi


Termin składania ofert: 2020-04-21 08:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-21 13:00

Opublikowano: 2020-03-26

 

DZP-OP.2610.136.2020

Dostawa papieru biurowego oraz materiałów biurowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-05-11 12:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-05-11 12:30

Opublikowano: 2020-03-24

 

DZP-OP.2610.126.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu


Termin składania ofert: 2020-04-02 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-02 10:30

Opublikowano: 2020-03-13

 

DZP-OP.2610.73.2020

Dzierżawa wraz z dezynfekcją pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości w Witkowie


Termin składania ofert: 2020-02-28 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-28 10:30

Opublikowano: 2020-02-20

 

DZP-OP.2610.11.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-02-10 10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-02-10 10:30

Opublikowano: 2020-01-22

 

DZP-OP.7720.583.2019

Wyceny lokali i nieruchomości stanowiących zasób Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu w 2020 r.


Termin składania ofert: 2020-02-18 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-18 10:30

Opublikowano: 2020-01-15

 

DZP-OP.7720.566.2019

Wykonanie okresowych kontroli instalacji elektrycznych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa


Termin składania ofert: 2020-01-20 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-01-20 10:30

Opublikowano: 2019-12-18

 

DZP-OP.7720.474.2019

Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2019-11-05 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-05 09:30

Opublikowano: 2019-10-23

 

DZP-OP.7720.425.2019

Zakup i montaż verticali do kwater internatowych w Poznaniu


Termin składania ofert: 2019-10-03 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-03 12:30

Opublikowano: 2019-09-23

 

DZP-OP.7720.419.2019

Wymiana zestawu zabawowego na placu zabaw w Witkowie, przy ul. Magnoliowej 3


Termin składania ofert: 2019-09-30 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-30 11:30

Opublikowano: 2019-09-18

 

DZP-OP.7720.411.2019

Usprawnienie urządzeń systemu sygnalizacji alarmu pożarowego oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Witkowie


Termin składania ofert: 2019-10-01 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-01 10:30

Opublikowano: 2019-09-13

 

DZP-OP.7720.393.2019

Remont elewacji budynku usługowego w Poznaniu, ul. Głuszyna 273 wraz z naprawą murków betonowych


Termin składania ofert: 2019-09-23 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-23 10:30

Opublikowano: 2019-09-06

 

DZP-OP.7720.383.2019

Wymiana wodomierzy oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkaniowych Skarbu Państwa


Termin składania ofert: 2019-09-19 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-19 12:00

Opublikowano: 2019-09-05

 

DZP-OP.7720.386.2019

Roboty remontowe polegające na wymianie nasad kominowych typu turbowent na dachu budynku wielorodzinnego w Poznaniu os. Lotnictwa Polskiego 9


Termin składania ofert: 2019-09-20 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-20 11:30

Opublikowano: 2019-09-03

 

DZP-OP.7720.335.2019

Roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej w lokalach będących w zasobie AMW O/Reg. w Poznaniu


Termin składania ofert: 2019-09-13 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-13 10:30

Opublikowano: 2019-08-29

 

DZP-OP.7720.375.2019

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu 

Termin składania ofert: 2019-09-12 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-12 10:30

Opublikowano: 2019-08-27

 

DZP-OP.7720.271.2019

Dostawa wraz z wymianą wodomierzy oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkaniowych Skarbu Państwa 

Termin składania ofert: 2019-08-09 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-09 12:00

Opublikowano: 2019-07-09

 

DZP-OP.7720.285.2019

Roboty budowlane w zakresie remontu balkonów w budynku mieszkalnym w Poznaniu przy ul. Smardzewskiej 16A i 16B 

Termin składania ofert: 2019-07-23 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-23 10:30

Opublikowano: 2019-07-05

 

DZP-OP.7720.272.2019

Wykonanie i dostawa drzwi do 62 otwartych regałów biurowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu 

Termin składania ofert: 2019-07-25 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-25 10:30

Opublikowano: 2019-07-01

 

DZP-OP.7720.273.2019

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu

 

 

Termin składania ofert: 2019-07-11 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-11 10:30

Opublikowano: 2019-06-26

 

DZP-OP.7720.230.2019

Wymiana zestawu zabawowego na placu zabaw w Witkowie, przy ul. Magnoliowej 3

 

Termin składania ofert:  2019-06-24 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-24  11:30

Opublikowano: 2019-06-12

 

DZP-OP.7720.217.2019

Usługa publikacji ogłoszeń związanych z bieżącą działalnością O/Reg. w Poznaniu

 

Termin składania ofert:  2019-07-16 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-16  12:00
Opublikowano: 2019-06-12

 

DZP-OP.7720.158.2019

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych przed ich ponownym zasiedleniem będących w zasobie AMW Oddziału Regionalnego w Poznaniu

 

 

Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-07-03 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-07-03 11:30

Opublikowano: 2019-06-11
 

 

 

DZP-OP.7720.209.2019

Dostawa materiałów biurowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu

 

Termin składania ofert: 2019-06-24 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-24 10:30

Opublikowano: 2019-06-11

 

DZP-OP.7720.212.2019

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu 

Termin składania ofert: 2019-06-12 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-12 10:30

Opublikowano: 2019-05-28

 

DZP-OP.7720.205.2019

Wytwarzanie i sprzedaż ciepła wraz z dzierżawą infrastruktury ciepłowniczej w Witkowie przy ul. Magnoliowej 3A i B

 

Termin składania ofert: 2019-06-03 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-03 10:30

Opublikowano: 2019-05-24

 

DZP-OP.7720.131.2019

Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa


Termin składania ofert: 2019-06-19 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-19 12:00

Opublikowano: 2019-05-15

 

DZP-OP.7729.179.2019

Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-05-10 10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-05-10 11:00

Opublikowano: 2019-04-26

 

DZP-OP.7720.134.2019

Wykonanie okresowej rocznej kontroli przewodów kominowych oraz kontroli instalacji gazowej w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa


Termin składania ofert: 2019-05-08 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-08 10:30

Opublikowano: 2019-04-19

 

DZP-OP.7720.126.2019

Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-04-24 10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-04-24 10:30

Opublikowano: 2019-04-08

 

DZP-OP.7729.138.2019

Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2019-04-12 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-12 12:00

Opublikowano: 2019-04-03

 

DZP-OP.7720.105.2019

Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla nieruchomości w miejscowości Sieradz będących w zasobie AMW Oddział Regionalny w Poznaniu. Zamówienie obejmuje tylko i wyłącznie sprzedaż bez dystrybucji


Termin składania ofert: 2019-04-29 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-29 12:00

Postępowanie wszczęto: 2019-03-27

 

DZP-OP.7720.108.2019

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu


Termin składania ofert: 2019-04-05 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-05 10:30

Postępowanie wszczęto: 2019-03-21
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY