Polityka prywatności - Obowiązek informacyjny AMW

Obowiązek informacyjny Agencji Mienia Wojskowego w przypadku pozyskiwania danych osobowych w zakresie obrotu rzeczami ruchomymi niekoncesjonowanymi

 

Agencja Mienia Wojskowego informuje, że:

  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119) – Agencja Mienia Wojskowego (AMW) z siedzibą w Warszawie (00-911), ul. Nowowiejska 26A, www.amw.com.pl, jest administratorem powierzonych przez Panią/Pana danych osobowych.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@amw.com.pl, adres do korespondencji: Agencja Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby dokonania oględzin mienia lub realizacji przez AMW procesu obrotu rzeczami ruchomymi niekoncesjonowanymi przez okres zgodny z wymaganiami archiwizacji określonymi w przepisach prawa.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonywania zakupu w AMW rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych. Niepodanie danych uniemożliwi zakup rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych w Oddziale Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego w …………………., ul. …………….., ….-….. ……….….., ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych chyba, że ograniczenia w tym względzie wynikają wprost z przepisów prawa. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  8. Administrator zawiadamia, że dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom jak również do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, jedynie przekazywane będą w niezbędnym zakresie jednostkom organizacyjnym MON i MSWiA, w związku z oględzinami i odbiorem rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych oraz innym organom władzy publicznej, o ile wynika to z obowiązującego prawa.
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY