OR AMW w Szczecinie


 

DZP-OS.2610.171.2024

Odbiór, transport i przekazanie do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2024-06-10 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-06-10 o godz. 09:30

Opublikowano: 2024-05-07

 

DZP-OS.2610.168.2024

Konserwacja, obsługa oraz usuwanie awarii w kotłowniach gazowych w budynkach stanowiących zasób Oreg AMW Szczecin


Termin składania ofert: 2024-06-07 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-06-07 o godz. 09:30

Opublikowano: 2024-05-07

 

DZP-OS.2610.172.2024

Sporządzanie operatów szacunkowych – określenie wartości rynkowych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych będących w zasobie AMW


Termin składania ofert: 2024-06-03 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-06-03 o godz. 09:30

Opublikowano: 2024-04-26

 

DZP-OS.2610.124.2024

Sporządzanie operatów szacunkowych – określenie wartości rynkowych nieruchomości będących w zasobie AMW


Termin składania ofert: 2024-05-24 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-24 o godz. 09:30

Opublikowano: 2024-04-22

 

DZP-OS.2616.169.2024

Rozbiórka dwóch budynków zlokalizowanych przy ulicy Wojska Polskiego w Mrzeżynie


Termin składania ofert: 2024-05-06 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-06 o godz. 09:30

Opublikowano: 2024-04-17

 

DZP-OS.2615.145.2024

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Kołobrzeg, m. Koszalin, m. Szczecinek, m. Świdwin, m. Świnoujście i m. Złocieniec


Termin składania ofert: 2024-05-08 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-08 o godz. 09:30

Opublikowano: 2024-04-16

 

DZP-OS.2610.90.2024

Konserwacja i obsługa węzłów cieplnych znajdujących się w zasobie OReg AMW Szczecin


Termin składania ofert: 2024-05-20 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-05-20 o godz. 10:00

Opublikowano: 2024-04-16

 

DZP-OS.2610.92.2024

Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej w zasobie OReg AMW Szczecin


Termin składania ofert: 2024-04-26 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-26 o godz. 09:30

Opublikowano: 2024-03-27

 

DZP-OS.2616.80.2024

Naprawy i przeglądy samochodów służbowych w OR AMW w Szczecinie


Termin składania ofert: 2024-03-27 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-03-27 o godz. 09:30

Opublikowano: 2024-03-19

 

DZP-OS.2610.82.2024

Przeglądy konserwacyjne i usuwanie awarii logoterm w budynkach należących do Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie


Termin składania ofert: 2024-04-22 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-22 o godz. 10:00

Opublikowano: 2024-03-14

 

DZP-OS.2616.38.2024

Świadczenie usług transportowych przy opróżnianiu lokali na rzecz Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2024-04-08 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-04-08 o godz. 10:00

Opublikowano: 2024-03-12

 

DZP-OS.2616.62.2024

Dostawa firmowych gadżetów reklamowych


Termin składania ofert: 2024-03-20 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-03-20 10:00

Opublikowano: 2024-03-12

 

DZP-OS.2616.47.2024

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Szczecin (6 lokali), m. Świdwin (2 lokale), m. Świnoujście (2 lokale) i m. Stargard (2lokale)


Termin składania ofert: 2024-03-18 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-03-18 10:00

Opublikowano: 2024-02-21

 

DZP-OS.2616.25.2024

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Szczecinie i w Świnoujściu


Termin składania ofert: 2024-03-05 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-03-05 10:00

Opublikowano: 2024-02-16

 

DZP-OS.2610.475.2023

Utrzymanie czystości w budynkach, wokół budynków oraz gruntach, wchodzących w skład zasobu Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2024-01-22 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-01-22 10:00

Opublikowano: 2023-12-27

 

DZP-OS.2616.465.2023

Konserwacja klimatyzacji w budynkach siedziby OR AMW w Szczecinie


Termin składania ofert: 2024-01-12 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-01-12 10:00

Opublikowano: 2023-12-14

 

DZP-OS.2610.440.2023

Dostawa papieru i materiałów biurowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2024-01-03 09:00
Termin otwarcia ofert:   2024-01-03 10:00

Opublikowano: 2023-12-05

 

DZP-OS.2616.427.2023

Ujawnienie w dokumentacji geodezyjnej- ewidencji budynków kondygnacji podziemnej w budynkach mieszkalnych w Szczecinie


Termin składania ofert: 2023-11-15 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-15 10:00

Opublikowano: 2023-11-07

 

DZP-OS.2616.412.2023

Naprawy i przeglądy samochodów służbowych w OR AMW w Szczecinie


Termin składania ofert: 2023-11-17 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-17 10:00

Opublikowano: 2023-11-02

 

DZP-OS.2616.418.2023

Dostawa kołder, poduszek i koców do zasobu internatowego Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2023-11-08 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-08 10:00

Opublikowano: 2023-10-30

 

DZP-OS.2616.419.2023

Dostawa i montaż verticali do zasobu internatowego Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2023-11-14 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-14 10:00

Opublikowano: 2023-10-27

 

DZP-OS.2616.409.2023

Świadczenie usług transportowych przy opróżnianiu lokali na rzecz Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2023-11-13 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-13 10:00

Opublikowano: 2023-10-27

 

DZP-OS.2610.399.2023

Dostawa gazu do kwater internatowych i internatów będących w zasobie Oreg AMW Szczecin


NOWY Termin składania ofert: 2023-11-30 09:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2023-11-30 10:00

Opublikowano: 2023-10-27

 

DZP-OS.2616.403.2023

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych – przeglądy elektryczne 5 letnie instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych i użytkowych AMW OReg. Szczecin. Obszar: Świnoujście, Koszalin, Szczecin, Choszczno, Wałcz.


Termin składania ofert: 2023-11-02 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-02 10:00

Opublikowano: 2023-10-25

 

DZP-OS.2616.402.2023

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Szczecinie i w Świnoujściu


Termin składania ofert: 2023-11-07 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-07 10:00

Opublikowano: 2023-10-20

 

DZP-OS.2610.384.2023

Usługa usunięcia drzew i cięć pielęgnacyjnych koron drzew na terenie nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie


Termin składania ofert: 2023-11-15 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-15 10:00

Opublikowano: 2023-10-13

 

DZP-OS.2610.393.2023

Świadczenie usług dostępu do sygnału RTV w budynku internatu Agencji Mienia Wojskowego położonego w Koszalinie


Termin składania ofert: 2023-11-13 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-13 10:00

Opublikowano: 2023-10-13

 

DZP-OS.2610.394.2023

Świadczenie sukcesywnych usług transportowych na rzecz Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2023-11-06 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-11-06 10:00

Opublikowano: 2023-10-11

 

DZP-OS.2616.350.2023

Remont instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych w Mirosławcu.


Termin składania ofert: 2023-10-19 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-19 10:00

Opublikowano: 2023-10-04

 

DZP-OS.2616.380.2023

Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku biurowym przy ul. Potulickiej 2 w Szczecinie


Termin składania ofert: 2023-10-19 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-19 10:00

Opublikowano: 2023-10-03

 

DZP-OS.2610.379.2023

Dostawa sprzętu AGD do zasobu internatowego Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2023-10-23 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-23 10:00

Opublikowano: 2023-09-27

 

DZP-OS.2616.323.2023

Kontrola okresowa roczna i 5- letnia obiektów budowlanych w budynkach stanowiących własność AMW Oddział Regionalny w Szczecinie


Termin składania ofert: 2023-09-25 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-25 10:00

Opublikowano: 2023-09-14

 

DZP-OS.2610.329.2023

Dostawa fabrycznie nowych mebli do zasobu internatowego Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2023-10-02 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-10-02 10:00

Opublikowano: 2023-09-05

 

DZP-OS.2610.303.2023

Dostawa mebli fabrycznie nowych oraz krzeseł biurowych do siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2023-09-11 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-09-11 10:00

Opublikowano: 2023-08-16

 

DZP-OS.2616.314.2023

Konserwacja dźwigów osobowych w Stargardzie, ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty (26A, 26B,26C) wraz z zapewnieniem całodobowego pogotowia dźwigowego oraz usuwaniem awarii


Termin składania ofert: 2023-08-23 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-23 10:00

Opublikowano: 2023-08-14

 

DZP-OS.2616.301.2023

Wywóz odpadów stałych z nieruchomości położonej w Stargardzie os. Hallera 11 


Termin składania ofert: 2023-08-18 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-18 10:00

Opublikowano: 2023-08-10

 

DZP-OS.2616.265.2023

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych – przeglądy elektryczne 5 letnie instalacji elektrycznej w budynkach internatowych w Stargardzie, Świnoujściu, Choszcznie i Złocieńcu


Termin składania ofert: 2023-08-02 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-02 10:00

Opublikowano: 2023-07-18

 

DZP-OS.2616.274.2023

Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku biurowym przy ul. Potulickiej 2 w Szczecinie


Termin składania ofert: 2023-08-01 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-08-01 10:00

Opublikowano: 2023-07-17

 

DZP-OS.2616.257.2023

Kontrola okresowa roczna przewodów kominowych wraz z ich czyszczeniem w budynkach stanowiących własność AMW Oddział Regionalny w Szczecinie


Termin składania ofert: 2023-07-28 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-28 10:00

Opublikowano: 2023-07-12

 

DZP-OS.2616.249.2023

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Stargard ( 4 lokale ), m. Mrzeżyno ( 1 lokal ), m. Trzebiatów ( 2 lokale) i w m. Wałcz ( 4 lokale)


Termin składania ofert: 2023-07-28 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-28 10:00

Opublikowano: 2023-07-12

 

DZP-OS.2610.241.2023

Świadczenie usług dostępu do sygnału RTV w budynkach internatowych należących do Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2023-07-31 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-31 10:00

Opublikowano: 2023-07-04

 

DZP-OS.2616.236.2023

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: „OS Q38 Dziwnów ul. Dziwna, dz. nr 792 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego- 30 lokali mieszkalnych/ około 1920 m² p.u.m


Termin składania ofert: 2023-07-14 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-14 10:00

Opublikowano: 2023-07-03

 

DZP-OS.2616.244.2023

Dostawa artykułów oświetleniowych do zasobu internatowego Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2023-07-12 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-12 10:00

Opublikowano: 2023-06-30

 

DZP-OS.2610.199.2023

Odbiór, transport i przekazanie do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2023-07-27 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-27 10:00

Opublikowano: 2023-06-30

 

DZP-OS.2610.212.2023

Sporządzanie operatów szacunkowych – określenie wartości rynkowych nieruchomości będących w zasobie AMW


Termin składania ofert: 2023-07-17 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-17 10:00

Opublikowano: 2023-06-20

 

DZP-OS.2616.234.2023

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Stargard ( 3 lokale ), m. Świnoujście ( 3 lokale ) i w m. Szczecin ( 2 lokale)


Termin składania ofert: 2023-06-30 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-06-30 10:00

Opublikowano: 2023-06-15

 

DZP-OS.2610.193.2023

Konserwacja i obsługa wraz z usuwaniem awarii w kotłowni gazowej w Szczecinie ul. Ku Słońcu 33D


Termin składania ofert: 2023-07-11 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-07-11 10:00

Opublikowano: 2023-06-12

 

DZP-OS.2616.187.2023

Przystosowanie instalacji sanitarnych w internacie przy ul. Wyszyńskiego 15 w Świnoujściu do aktualnych wymogów (w tym ppoż.) wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.


Termin składania ofert: 2023-06-22 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-06-22 10:00

Opublikowano: 2023-06-07

 

DZP-OS.2616.163.2023

Kontrola okresowa roczna instalacji gazowej w budynkach stanowiących własność AMW Oddział Regionalny w Szczecinie.


Termin składania ofert: 2023-06-12 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-06-12 10:00

Opublikowano: 2023-05-29

 

DZP-OS.2616.133.2023

Kompleksowe przeprowadzanie przeglądów, konserwacji, napraw sprzętu p.poż. (gaśnice, hydranty wewnętrzne) oraz wymiany go na nowy w przypadku protokolarnego stwierdzenia jego wady – nieprzydatności do użycia w obiektach Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2023-05-17 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-17 10:00

Opublikowano: 2023-05-08

 

DZP-OS.2616.152.2023

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych – przeglądy elektryczne 5 letnie instalacji elektrycznej w budynkach internatowych w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu, Choszcznie i Złocieńcu


Termin składania ofert: 2023-05-16 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-16 10:00

Opublikowano: 2023-05-08

 

DZP-OS.2610.108.2023

Modernizacja istniejącego systemu telewizji przemysłowej (CCTV) siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie wraz z konserwacją systemu


Termin składania ofert: 2023-05-22 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-05-22 10:00

Opublikowano: 2023-04-21

 

DZP-OS.2610.80.2023

Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu w budynkach internatowych należących do Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2023-04-24 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-04-24 10:00

Opublikowano: 2023-03-29

 

DZP-OS.2616.49.2023

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Stargard (2 lokale), w m. Choszczno (2 lokale), w m. Kołobrzeg (2 lokale), w m. Koszalin (1 lokal), w m. Świdwin (1 lokal) i w m. Szczecin (1 lokal).


Termin składania ofert: 2023-04-11 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-04-11 10:00

Opublikowano: 2023-03-24

 

DZP-OS.2616.83.2023

Kontrola okresowa roczna instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wraz z ich czyszczeniem w budynkach stanowiących własność AMW Oddział Regionalny w Szczecinie


Termin składania ofert: 2023-03-31 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-03-31 10:00

Opublikowano: 2023-03-21

 

DZP-OS.2610.54.2023

Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej w zasobie OReg AMW Szczecin


Termin składania ofert: 2023-04-14 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-04-14 10:00

Opublikowano: 2023-03-17

 

DZP-OS.2610.2.2023

Usługi dozoru przy użyciu alarmu nieruchomości Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie położonych w: Szczecin, ul. Potulicka2/ Sambora 4, Szczecin ul. Ludowa 24, Kołobrzeg ul. Artyleryjska1, Witkowo Pyrzyckie oraz Goleniów ul. Jagiełły 4 wraz z ich konserwacją oraz montażem systemów alarmowych wraz z reakcją Patrolu interwencyjnego w związku z wystąpieniem zdarzenia na chronionym obiekcie


Termin składania ofert: 2023-03-09 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-03-09 10:00

Opublikowano: 2023-02-10

 

DZP-OS.2623.494.2022

Usługi całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2023-01-27 10:00
Termin otwarcia ofert:   2023-01-27 10:30

Opublikowano: 2023-01-02

 

DZP-OS.2610.492.2022

Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu w budynkach Internatowych należących do Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie.


Termin składania ofert: 2023-01-23 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-01-23 10:00

Opublikowano: 2022-12-27

 

DZP-OS.2610.481.2022

Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu w budynku Internatu w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej 24


Termin składania ofert: 2023-01-20 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-01-20 10:00

Opublikowano: 2022-12-23

 

DZP-OS.2616.471.2022

Kontynuacja prac remediacji historycznego zanieczyszczania powierzchni ziemi występującego na terenie części działki nr 696/54 , obręb ewidencyjny nr 2 Glewice, gmina Goleniów


Termin składania ofert: 2023-01-05 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-01-05 10:00

Opublikowano: 2022-12-22

 

DZP-OS.2610.482.2022

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych na terenie zadania inwestycyjnego OS Q32 Stargard, ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty


Termin składania ofert: 2023-01-12 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-01-12 10:00

Opublikowano: 2022-12-16

 

DZP-OS.2616.474.2022

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Stargard ( 2 lokale), w m. Złocieniec ( 3 lokale) i m. Szczecinek (3 lokale)


Termin składania ofert: 2022-12-28 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-12-28 10:00

Opublikowano: 2022-12-13

 

DZP-OS.2616.477.2022

Konserwacja i obsługa węzła cieplnego i kotłowni gazowej znajdujących się w zasobie OReg AMW Szczecin


Termin składania ofert: 2022-12-20 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-12-20 10:00

Opublikowano: 2022-12-12

 

DZP-OS.2616.487.2022

Usługa stałej konserwacji ogólnobudowlanej budynków i instalacji: kanalizacyjnej, wodociągowej (zimnej i ciepłej wody), centralnego ogrzewania, gazowej, elektrycznej (w tym odgromowej), teletechnicznej i innych instalacji wskazanych przez Zamawiającego wraz z zapewnieniem stałego pogotowia technicznego w budynkach stanowiących zasób Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie- obszar Wałcz


Termin składania ofert: 2023-01-16 09:00
Termin otwarcia ofert:   2023-01-16 10:00

Opublikowano: 2022-12-12

 

DZP-OS.2616.466.2022

Dostawa firmowych gadżetów reklamowych z logo


Termin składania ofert: 2022-11-24 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-24 10:00

Opublikowano: 2022-11-16

 

DZP-OS.2616.439.2022

Wykonanie robót remontowych oraz wykonywanie napraw bieżących w zasobach Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Szczecinie w rejonach Kołobrzeg, Wałcz


Termin składania ofert: 2022-11-21 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-21 10:00

Opublikowano: 2022-11-04

 

DZP-OS.2616.424.2022

Konserwacja i obsługa węzła cieplnego i kotłowni gazowej znajdujących się w zasobie OReg AMW Szczecin


Termin składania ofert: 2022-11-10 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-10 10:00

Opublikowano: 2022-10-31

 

DZP-OS.2616.429.2022

Dostawa i montaż verticali do zasobu internatowego Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2022-11-07 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-07 10:00

Opublikowano: 2022-10-28

 

DZP-OS.2610.395.2022

Dostawa mebli fabrycznie nowych do siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2022-11-18 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-18 10:00

Opublikowano: 2022-10-21

 

DZP-OS.2616.405.2022

Podział nieruchomości AMW położonej w Świnoujściu, ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera 8, 10 


Termin składania ofert: 2022-10-27 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-10-27 10:00

Opublikowano: 2022-10-19

 

DZP-OS.2616.358.2022

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Rosnowie (2 lokale) oraz Stargardzie (2 lokale)


Termin składania ofert: 2022-11-02 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-02 10:00

Opublikowano: 2022-10-13

 

DZP-OS.2616.385.2022

Wymiana dwufunkcyjnych pieców gazowych w lokalach mieszkalnych w Świnoujściu, ul. Porębskiego


Termin składania ofert: 2022-10-28 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-10-28 10:00

Opublikowano: 2022-10-13

 

DZP-OS.2616.394.2022

Budowa parkingu przy ul. Pancerniaków w Złocieńcu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem. Zadanie inwestycyjne OS W09 Złocieniec


Termin składania ofert: 2022-11-03 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-03 10:00

Opublikowano: 2022-10-13

 

DZP-OS.2610.355.2022

Usługa usunięcia drzew i cięć pielęgnacyjnych koron drzew na terenie nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie


Termin składania ofert: 2022-11-14 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-11-14 10:00

Opublikowano: 2022-10-12

 

DZP-OS.2610.316.2022

Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu i programów telewizyjnych w budynkach internatowych należących do Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


NOWY Termin składania ofert: 2022-09-30 09:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2022-09-30 10:00

Opublikowano: 2022-09-02

 

DZP-OS.2616.339.2022

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Świnoujściu (4 lokale)


Termin składania ofert: 2022-09-12 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-09-12 10:00

Opublikowano: 2022-08-26

 

DZP-OS.2616.320.2022

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Stargardzie i Kołobrzegu


Termin składania ofert: 2022-09-01 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-09-01 10:00

Opublikowano: 2022-08-17

 

DZP-OS.2616.304.2022

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Rosnowo ( 2 lokale), m. Gryfice (2 lokale), m. Złocieniec (3 lokale) i w m. Trzebiatów (2 lokale)


Termin składania ofert: 2022-08-24 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-08-24 10:00

Opublikowano: 2022-08-09

 

DZP-OS.2610.296.2022

Dostawa sprzętu AGD do kwater internatowych w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2022-09-02 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-09-02 10:00

Opublikowano: 2022-08-08

 

DZP-OS.2610.293.2022

Usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2022-08-29 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-08-29 10:00

Opublikowano: 2022-08-01

 

DZP-OS.2610.276.2022

Modernizacja istniejącego systemu telewizji przemysłowej (CCTV) siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie, wraz z konserwacją systemu


Termin składania ofert: 2022-08-29 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-08-29 10:00

Opublikowano: 2022-07-29

 

DZP-OS.2616.277.2022

Wykonanie robót remontowych oraz wykonywanie napraw bieżących w zasobach Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Szczecinie w rejonach Koszalin, Kołobrzeg i Wałcz


Termin składania ofert: 2022-08-08 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-08-08 10:00

Opublikowano: 2022-07-25

 

DZP-OS.2616.264.2022

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Gryfice ( 2 lokale), m. Stargard (2 lokale) i w m. Kołobrzeg ( 2 lokale)


Termin składania ofert: 2022-08-04 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-08-04 10:00

Opublikowano: 2022-07-20

 

DZP-OS.2616.248.2022

Zakup i dostawę bielizny pościelowej oraz ręczników do zasobu internatowego Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2022-07-25 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-25 10:00

Opublikowano: 2022-07-14

 

DZP-OS.2616.252.2022

Dostawa sprzętu RTV do kwater internatowych w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2022-07-22 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-22 10:00

Opublikowano: 2022-07-13

 

DZP-OS.2610.247.2022

Wywóz odpadów stałych z nieruchomości położonej w Stargardzie os. Hallera 11


Termin składania ofert: 2022-08-01 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-08-01 10:00

Opublikowano: 2022-07-06

 

DZP-OS.2616.233.2022

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Rosnowo (2 lokale), m. Stargard (3 lokale) , m. Złocieniec (3 lokale) i m. Gryfice (2 lokale)


Termin składania ofert: 2022-07-11 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-11 10:00

Opublikowano: 2022-06-23

 

DZP-OS.2610.217.2022

Dostawa papieru i materiałów biurowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2022-07-18 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-18 10:00

Opublikowano: 2022-06-20

 

DZP-OS.2610.192.2022

Świadczenie usługi dystrybucji i dostawy paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (typu E) do obiektów znajdujących się w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2022-07-08 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-08 10:00

Opublikowano: 2022-06-10

 

DZP-OS.2616.194.2022

Budowa parkingu przy ul. Pancerniaków w Złocieńcu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem. Zadanie inwestycyjne OS W09 Złocieniec


Termin składania ofert: 2022-06-24 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-24 10:00

Opublikowano: 2022-06-09

 

DZP-OS.2610.191.2022

Usługa konserwacji dźwigów osobowych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego – Oddziału Regionalnego w Szczecinie wraz z zapewnieniem całodobowego pogotowia dźwigowego oraz usuwaniem awarii – obszar Szczecin UTB w bud. przy ul. Kusocińskiego (37, 37A, 37M, 37N, 37K, 37L, 37J, 37B, 37C, 37E)


Termin składania ofert: 2022-07-04 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-04 10:00

Opublikowano: 2022-06-08

 

DZP-OS.2610.195.2022

Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu w budynku internatu w Wałczu przy ul Kołobrzeskiej 24


Termin składania ofert: 2022-07-05 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-05 10:00

Opublikowano: 2022-06-07

 

DZP-OS.2610.197.2022

Sprzątanie działki przy ul. Azaliowej w Koszalinie nie więcej niż 12 razy w trakcie obowiązywania umowy


Termin składania ofert: 2022-07-04 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-07-04 10:00

Opublikowano: 2022-06-07

 

DZP-OS.2616.190.2022

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych – przeglądy elektryczne 5 letnie instalacji elektrycznej w budynkach internatowych w Koszalinie i Wałczu oraz budynku biurowym (siedziba AMW) w Szczecinie


Termin składania ofert: 2022-06-17 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-17 10:00

Opublikowano: 2022-06-06

 

DZP-OS.2623.171.2022

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2022-06-02 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-02 10:00

Opublikowano: 2022-05-19

 

DZP-OS.2616.167.2022

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Stargard (4 lokale), w m. Świdwin (2 lokale) i w m. Szczecin (3 lokale).


Termin składania ofert: 2022-06-02 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-02 10:00

Opublikowano: 2022-05-13

 

DZP-OS.2616.70.2022

Usługa nadzoru i konserwacji systemów przeciwpożarowych SAP w budynkach siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie przy ul. Potulickiej 2 oraz Sambora 4


Termin składania ofert: 2022-06-01 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-01 10:00

Opublikowano: 2022-05-13

 

DZP-OS.2616.140.2022

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Choszczno (2 lokale), w m. Drawno (1 lokal), w m. Koszalin (2 lokale) i w m. Złocieniec (2 lokale).


Termin składania ofert: 2022-05-27 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-27 10:00

Opublikowano: 2022-05-10

 

DZP-OS.2610.141.2022

Utrzymanie czystości w budynkach siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie oraz terenu zewnętrznego przy ul. Sambora 4 w Szczecinie


Termin składania ofert: 2022-05-31 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-31 10:00

Opublikowano: 2022-05-04

 

DZP-OS.2610.127.2022

Inwentaryzacja lokali mieszkalnych oraz lokali innych niż mieszkalne z zasobu Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2022-05-30 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-30 10:00

Opublikowano: 2022-05-04

 

DZP-OS.2616.128.2022

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Choszczno (3 lokale), w m. Stargard (3 lokale), w m. Wałcz (2 lokale), w m. Złocieniec (2 lokale) i w m. Oleszno (1 lokal)


Termin składania ofert: 2022-05-11 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-11 10:00

Opublikowano: 2022-04-22

 

DZP-OS.2610.106.2022

Wywóz odpadów stałych z nieruchomości położonej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 2


Termin składania ofert: 2022-05-13 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-13 10:00

Opublikowano: 2022-04-15

 

DZP-OS.2610.116.2022

Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu w budynku internatu w Wałczu przy ul Kołobrzeskiej 24 


Termin składania ofert: 2022-05-12 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-12 10:00

Opublikowano: 2022-04-15

 

DZP-OS.2616.85.2022

Budowa parkingu przy ul. Pancerniaków w Złocieńcu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem. Zadanie inwestycyjne OS W09 Złocieniec


Termin składania ofert: 2022-04-27 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-27 10:00

Opublikowano: 2022-04-11

 

DZP-OS.2610.100.2022

Sporządzanie operatów szacunkowych – określenie wartości rynkowych nieruchomości będących w zasobie AMW


Termin składania ofert: 2022-05-10 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-10 10:00

Opublikowano: 2022-04-05

 

DZP-OS.2610.99.2022

Sprzątanie działki przy ul. Azaliowej w Koszalinie nie więcej niż 12 razy w trakcie obowiązywania umowy


Termin składania ofert: 2022-05-09 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-09 10:00

Opublikowano: 2022-04-01

 

DZP-OS.2616.89.2022

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Choszcznie (2 lokale), Drawnie (1 lokal), Koszalinie (5 lokali).


Termin składania ofert: 2022-04-12 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-12 10:00

Opublikowano: 2022-03-28

 

DZP-OS.2610.28.2022

Usługa konserwacji dźwigów osobowych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego – Oddziału Regionalnego w Szczecinie wraz z zapewnieniem całodobowego pogotowia dźwigowego oraz usuwaniem awarii –obszar Świnoujście UTB w bud. przy ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera 8,10.


Termin składania ofert: 2022-04-25 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-25 10:00

Opublikowano: 2022-03-23

 

DZP-OS.2623.76.2022

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie.


Termin składania ofert: 2022-03-31 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-31 10:00

Opublikowano: 2022-03-22

 

DZP-OS.2616.22.2022

Usługa stałej konserwacji ogólnobudowlanej budynków i instalacji: kanalizacyjnej, wodociągowej (zimnej i ciepłej wody), centralnego ogrzewania, gazowej, elektrycznej (w tym odgromowej), teletechnicznej i innych instalacji wraz z zapewnieniem stałego pogotowia technicznego w budynkach stanowiących zasób OReg AMW w Szczecinie – obszar Świnoujście bud. przy ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera 8,10.


Termin składania ofert: 2022-04-04 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-04 10:00

Opublikowano: 2022-03-22

 

DZP-OS.2610.61.2022

Świadczenie usług polegających na utrzymaniu w czystości i porządku nieruchomości (wewnątrz i na zewnątrz) będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2022-04-21 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-21 10:00

Opublikowano: 2022-03-21

 

DZP-OS.2610.32.2022

Usługa konserwacji dźwigów osobowych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego – Oddziału Regionalnego w Szczecinie wraz z zapewnieniem całodobowego pogotowia dźwigowego oraz usuwaniem awarii – obszar Szczecin UTB w bud. przy ul. Kusocińskiego (37, 37A, 37M, 37N, 37K, 37L, 37J, 37B, 37C, 37E).


Termin składania ofert: 2022-04-21 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-21 10:00

Opublikowano: 2022-03-18

 

DZP-OS.2610.7.2022

Wywóz odpadów stałych z nieruchomości położonej w Stargardzie os. Hallera 11


Termin składania ofert: 2022-04-19 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-19 10:00

Opublikowano: 2022-03-18

 

DZP-OS.2616.18.2022

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Dziwnowie (3 lokale), Stargardzie (3 lokale), Złocieńcu (2 lokale) i w Olesznie (1 lokal)


Termin składania ofert: 2022-04-01 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-01 10:00

Opublikowano: 2022-03-16

 

DZP-OS.2616.57.2022

Roboty budowlane i instalacyjne związane z przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej z przystosowaniem instalacji co/cwu w lokalach mieszkalnych. Zadanie inwestycyjne OS W13 Wałcz, ul. Dworcowa 14A, B, C


Termin składania ofert: 2022-03-30 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-30 10:00

Opublikowano: 2022-03-14

 

DZP-OS.2616.36.2022

Wykonanie robót remontowych oraz wykonywanie napraw bieżących w zasobach Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Szczecinie w rejonach Szczecin i Koszalin


Termin składania ofert: 2022-03-28 9:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-28 10:00

Opublikowano: 2022-03-11

 

DZP-OS.2610.30.2022

Świadczenie usługi dystrybucji i dostawy paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (typu E) do obiektów znajdujących się w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie”


Termin składania ofert: 2022-03-30 9:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-30 10:00

Opublikowano: 2022-03-02

 

DZP-OS.2623.12.2022

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2022-03-01  09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-01 10:00

Opublikowano: 2022-02-18

 

DZP-OS.2623.3.2022

Obsługa prawna w Oddziale Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


NOWY Termin składania ofert: 2022-02-22 09:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2022-02-22 10:00

Opublikowano: 2022-02-09

 

DZP-OS.2610.11.2022

Kompleksowe świadczenie usług na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2022-02-28 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-02-28 10:00

Opublikowano: 2022-02-01

 

DZP-OS.2610.447.2021

Konserwacja, obsługa oraz usuwanie awarii przepompowni mieszczącej się przy ul. Porębskiego w Świnoujściu


Termin składania ofert: 2022-01-27 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-01-27 10:00

Opublikowano: 2021-12-28

 

DZP-OS.2610.419.2021

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Dziwnowie (3 lokale), Wałczu (4 lokale), Choszcznie (2 lokale) i w Złocieńcu (4 lokale)


Termin składania ofert: 2021-12-16 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-12-16 10:00

Opublikowano: 2021-12-01

 

DZP-OS.2610.371.2021

Usługa stałej konserwacji ogólnobudowlanej budynków i instalacji: kanalizacyjnej, wodociągowej (zimnej i ciepłej wody), centralnego ogrzewania, gazowej, elektrycznej (w tym odgromowej), teletechnicznej i innych instalacji wskazanych przez Zamawiającego wraz z zapewnieniem stałego pogotowia technicznego w budynkach stanowiących zasób Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2021-12-07 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-12-07 10:00

Opublikowano: 2021-11-08

 

DZP-OS.2610.366.2021

Kompleksowe świadczenie usług na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie OReg AMW w Szczecinie


Termin składania ofert: 2021-12-02 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-12-02 10:00

Opublikowano: 2021-10-29

 

DZP-OS.2610.365.2021

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Świnoujście (4 lokale), w Szczecin (4 lokale)


Termin składania ofert: 2021-11-15 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-15 10:00

Opublikowano: 2021-10-28

 

DZP-OS.2610.388.2021

Usunięcie drzew i cięć pielęgnacyjnych koron drzew na terenie nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie


Termin składania ofert: 2021-11-19 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-19 10:00

Opublikowano: 2021-10-26

 

DZP-OS.2610.380.2021

Zakup usługi odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej OR w Szczecinie


Termin składania ofert: 2021-11-08 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-08 10:00

Opublikowano: 2021-10-22

 

DZP-OS.2610.372.2021

Wywóz odpadów stałych z nieruchomości położonych w Koszalinie ul. 4 Marca 20 


Termin składania ofert: 2021-11-18 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-18 10:00

Opublikowano: 2021-10-18

 

DZP-OS.2610.346.2021

Aktualizacja dokumentacji geodezyjnej


Termin składania ofert: 2021-10-11 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-11 10:00

Opublikowano: 2021-09-28

 

DZP-OS.2610.330.2021

Konserwacja, obsługa oraz usuwanie awarii przepompowni mieszczącej się przy ul. Porębskiego w Świnoujściu


Termin składania ofert: 2021-10-25 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-25 10:00

Opublikowano: 2021-09-22

 

DZP-OS.2610.329.2021

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Świnoujście (1 lokal), w m. Stargard (3 lokale),w m. Choszczno (2 lokale) i w m. Złocieniec (4 lokale)


Termin składania ofert: 2021-10-15 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-15 10:00

Opublikowano: 2021-09-17

 

DZP-OS.2610.312.2021

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Dziwnów (3 lokale), w m. Mirosławiec (2 lokale),w m. Okonek (2 lokale)i w m. Wałcz (4 lokale)


Termin składania ofert: 2021-10-08 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-08 10:00

Opublikowano: 2021-09-14

 

DZP-OS.2610.309.2021

Roboty remontowe oraz wykonywanie napraw bieżących w Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Szczecinie w rejonie Wałcz


Termin składania ofert: 2021-09-28 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-28 10:00

Opublikowano: 2021-09-13

 

DZP-OS.2610.289.2021

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Świnoujście (3 lokale), w m. Międzyzdroje (1 lokal), w m. Nowogard (1 lokal) i w m. Szczecin (4 lokale)


Termin składania ofert: 2021-09-10 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-10 10:00

Opublikowano: 2021-08-24

 

DZP-OS.2610.267.2021

Zakup i dostawę bielizny pościelowej do zasobu internatowego OReg AMW w Szczecinie


Termin składania ofert: 2021-09-01 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-01 10:00

Opublikowano: 2021-08-10

 

DZP-OS.2610.253.2021

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Goleniów (1 lokal), w m. Świnoujście (5 lokali), w m. Koszalin (5 lokali) i w m. Kołobrzeg (3 lokale)


Termin składania ofert: 2021-09-06 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-06 10:00

Opublikowano: 2021-08-10

 

DZP-OS.2610.255.2021

Zakup usługi odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej OR w Szczecinie


Termin składania ofert: 2021-09-02 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-02 10:00

Opublikowano: 2021-08-04

 

DZP-OS.2610.207.2021

Wywóz odpadów stałych z nieruchomości położonej w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej 44


Termin składania ofert: 2021-08-23 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-23 10:00

Opublikowano: 2021-07-20

 

DZP-OS.2610.210.2021

Usługa stałej konserwacji ogólnobudowlanej budynków i instalacji wraz z zapewnieniem stałego pogotowia technicznego w budynkach stanowiących zasób Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecnie


Termin składania ofert: 2021-08-20 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-20 10:00

Opublikowano: 2021-07-20

 

DZP-OS.2610.190.2021

Realizacja i dostawa firmowych gadżetów reklamowych


Termin składania ofert: 2021-07-21 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-21 10:00

Opublikowano: 2021-07-09

 

DZP-OS.2610.201.2021

Konserwacja i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach OReg AMW Szczecin


Termin składania ofert: 2021-07-16 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-16 10:00

Opublikowano: 2021-07-07

 

DZP-OS.2610.132.2021

Konserwacja, obsługa oraz usuwanie awarii przepompowni mieszczącej się przy ul. Porębskiego w Świnoujściu


Termin składania ofert: 2021-08-06 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-06 10:00

Opublikowano: 2021-07-02

 

DZP-OS.2610.196.2021

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Świdwin (2 lokale), w m. Nowogard ( 1 lokal) i w m. Złocieniec (3 lokale)


Termin składania ofert: 2021-07-19 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-19 10:00

Opublikowano: 2021-07-02

 

DZP-OS.2610.194.2021

Konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych PUR AQUA na terenie internatu przy al. Wojska Polskiego 254 w Szczecinie


Termin składania ofert: 2021-08-05 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-05 10:00

Opublikowano: 2021-07-02

 

DZP-OS.2610.127.2021

Wywóz odpadów stałych z nieruchomości położonych w Szczecinie, Stargardzie, Koszalinie i Świnoujściu


Termin składania ofert: 2021-08-02 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-02 10:00

Opublikowano: 2021-06-29

 

DZP-OS.2610.163.2021

Roboty remontowe oraz wykonywanie napraw bieżących w Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Szczecinie w rejonach: Kołobrzeg, Wałcz


Termin składania ofert: 2021-07-16 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-16 10:00

Opublikowano: 2021-06-25

 

DZP-OS.2619.173.2021

Świadczenie usług pocztowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2021-07-05 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-05 10:00

Opublikowano: 2021-06-25

 

DZP-OS.2610.171.2021

Konserwacja i obsługa węzłów cieplnych i kotłowni gazowej znajdujących się w zasobie OReg. AMW Szczecin


Termin składania ofert: 2021-06-29 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-29 10:00

Opublikowano: 2021-06-14

 

DZP-OS.2610.156.2021

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Mrzeżyno (2 lokale), w m. Rogowo (1 lokal), w m. Trzebiatów (2 lokale) i w m. Gryfice (3 lokale)


Termin składania ofert: 2021-06-24 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-24 10:00

Opublikowano: 2021-06-09

 

DZP-OS.2610.63.2021

Konserwacja i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach OReg AMW Szczecin


Termin składania ofert: 2021-05-31 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-31 10:00

Opublikowano: 2021-05-19

 

DZP-OS.2610.64.2021

Konserwacja i obsługa węzłów cieplnych i kotłowni gazowej znajdujących się w zasobie OReg. AMW Szczecin


Termin składania ofert: 2021-05-12 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-12 10:00

Opublikowano: 2021-04-27

 

DZP-OS.2610.78.2021

Dostęp do szerokopasmowego Internetu w Szczecinie ul. Ku Słońcu 33D


Termin składania ofert: 2021-04-27 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-04-27 11:00

Opublikowano: 2021-04-19

 

DZP-OS.2610.47.2021

Konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych PUR AQUA na terenie internatu przy al. Wojska Polskiego 254 w Szczecinie


Termin składania ofert: 2021-05-10 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-10 10:00

Opublikowano: 2021-04-12

 

DZP-OS.2610.72.2021

Remont lokali przed zasiedleniem w Wałczu (6 lokali) i Złocieńcu (3 lokale)


Termin składania ofert: 2021-04-27 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-04-27 10:00

Opublikowano: 2021-04-08

 

DZP-OS.2610.53.2021

Dostawa materiałów biurowych


Termin składania ofert: 2021-04-19 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-04-19 10:00

Opublikowano: 2021-04-08

 

DZP-OS.2610.21.2021

Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości na terenie działania Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2021-04-26 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-04-26 10:00

Opublikowano: 2021-03-31

 

DZP-OS.2610.2.2021

Konserwacja, drobne naprawy i usuwanie awarii w budynkach i lokalach użytkowych w zasobie AMW OR w Szczecinie


Termin składania ofert: 2021-04-23 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-04-23 10:00

Opublikowano: 2021-03-26

 

DZP-OS.2610.22.2021

Konserwacja instalacji budynkowych i ogólnobudowlana oraz zabezpieczanie i usuwanie awarii w ramach całodobowego pogotowia technicznego w budynkach stanowiących zasób AMW OR w Szczecinie


Termin składania ofert: 2021-04-12 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-04-12 10:00

Opublikowano: 2021-03-17

 

DZP-OS.2610.660.2020

Zabezpieczenie miejsc postojowych w Szczecinie ul. Księcia Sambora 4


Termin składania ofert: 2021-02-02 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-02-02 11:00

Opublikowano: 2020-12-30

 

DZP-OS.2610.635.2020

Prowadzenie prac remediacyjnych na terenie nieruchomości położonej w Glewicach – kontynuacja


Termin składania ofert: 2021-01-12 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-12 11:00

Opublikowano: 2020-12-28

 

DZP-OS.2619.649.2020

Usługa dozoru przy użyciu alarmu nieruchomości będących w zasobach OReg AMW w Szczecinie wraz z konserwacją oraz montażem systemów alarmowych


Termin składania ofert: 2021-01-14 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-14 10:30

Opublikowano: 2020-12-28

 

DZP-OS.2619.650.2020

Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości OReg AMW w Szczecinie oraz bezpośrednia ochrona fizyczna przetargów na mienie ruchome


Termin składania ofert: 2021-01-14 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-14 11:30

Opublikowano: 2020-12-28

 

DZP-OS.2610.651.2020

Odbiór i przetworzenie w procesie nieodwracalnym odpadowego utleniacza paliwa rakietowego AK 27p


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2021-02-11   10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2021-02-11   11:00

Opublikowano: 2020-12-28

 

DZP-OS.2610.648.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej w Wałczu ul. Dworcowa 14A,B,C


Termin składania ofert: 2021-01-29 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-29 11:00

Opublikowano: 2020-12-28

 

DZP-OS.2610.631.2020

Dostawa banerów, tablic reklamowych, folii samoprzylepnych z nadrukiem oraz wymiana grafiki banerowej na tablicach reklamowych w terenie


Termin składania ofert: 2021-01-11 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-11 11:00

Opublikowano: 2020-12-17

 

DZP-OS.2610.608.2020

Roboty remontowe oraz wykonywanie napraw bieżących w Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie w rejonach: Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg, Wałcz


Termin składania ofert: 2021-01-07 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-07 11:00

Opublikowano: 2020-12-11

 

DZP-OS.2610.625.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Wałczu (4 lokale)


Termin składania ofert: 2021-01-05 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-05 11:00

Opublikowano: 2020-12-09

 

DZP-OS.2610.615.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Szczecinie (2 lokale) i Złocieńcu (2 lokale)


Termin składania ofert: 2020-12-21 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-12-21 11:00

Opublikowano: 2020-12-02

 

DZP-OS.2610.557.2020

Przeglądy okresowe, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane


Termin składania ofert: 2020-12-21 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-12-21 10:30

Opublikowano: 2020-11-18

 

DZP-OS.2610.574.2020

Świadczenie usługi utrzymania czystości w budynkach, wokół budynków oraz gruntach, wchodzących w skład zasobu OReg AMW


Termin składania ofert: 2020-12-15 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-12-15 11:00

Opublikowano: 2020-11-13

 

DZP-OS.2610.580.2020

Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu w budynkach internatowych należących do OReg AMW w Szczecinie


Termin składania ofert: 2020-12-10 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-12-10 11:00

Opublikowano: 2020-11-09

 

DZP-OS.2610.573.2020

Naprawa oświetlenia zewnętrznego w Glewicach


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-11-27   10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-11-27   12:00

Opublikowano: 2020-11-06

 

DZP-OS.2610.559.2020

Odbiór, transport i przekazanie do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2020-11-13 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-13 10:30

Opublikowano: 2020-11-02

 

DZP-OS.2610.560.2020

Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi; wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w lokalach mieszkalnych; wymiana okien połaciowych


Termin składania ofert: 2020-11-16 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-16 13:00

Opublikowano: 2020-10-28

 

DZP-OS.2610.541.2020

Odbiór i przetworzenie w procesie nieodwracalnym odpadowych rakietowych materiałów napędowych (RMN): utleniacza paliwa rakietowego AK 27p i paliwa rakietowego TG-02 (saminy)


Termin składania ofert: 2020-11-09 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-09 11:00

Opublikowano: 2020-10-28

 

DZP-OS.2610.540.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku mieszkalnego w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 248


Termin składania ofert: 2020-11-27 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-27 10:30

Opublikowano: 2020-10-27

 

DZP-OS.2610.530.2020

Zabezpieczenie miejsc postojowych w Szczecinie ul. Księcia Sambora 4


Termin składania ofert: 2020-11-09 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-09 10:30

Opublikowano: 2020-10-23

 

DZP-OS.2610.548.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Złocieniec (6 lokali), Szczecinek (4 lokale) i Oleszno (1 lokal)


Termin składania ofert: 2020-11-04 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-04 10:30

Opublikowano: 2020-10-19

 

DZP-OS.2610.544.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Złocieniec (2 lokale), Trzebiatów (1 lokal), Wałcz (1 lokal) i Kołobrzeg (2 lokale)


Termin składania ofert: 2020-11-03 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-03 10:30

Opublikowano: 2020-10-16

 

DZP-OS.2610.543.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Szczecinie (3 lokale)


Termin składania ofert: 2020-11-02 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-02 10:30

Opublikowano: 2020-10-16

 

DZP-OS.2610.512.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej w Wałczu ul. Dworcowa 14A,B,C


Termin składania ofert: 2020-11-16 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-16 10:30

Opublikowano: 2020-10-14

 

DZP-OS.2610.480.2020

Usługa usunięcia drzew i cięć pielęgnacyjnych koron drzew na terenie nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie


Termin składania ofert: 2020-10-30 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-30 10:30

Opublikowano: 2020-09-29

 

DZP-OS.2610.471.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Kołobrzegu (1 lokal) i Świdwinie (3 lokale)


Termin składania ofert: 2020-10-02 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-02 10:30

Opublikowano: 2020-09-17

 

DZP-OS.2610.451.2020

Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości na terenie działania Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2020-10-16 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-16 10:30

Opublikowano: 2020-09-15

 

DZP-OS.2610.450.2020

Aktualizacja dokumentacji geodezyjnej


Termin składania ofert: 2020-09-22 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-22 10:30

Opublikowano: 2020-09-11

 

DZP-OS.2610.441.2020

Odbiór i przetworzenie w procesie nieodwracalnym odpadowych rakietowych materiałów napędowych (RMN): utleniacza paliwa rakietowego AK 27p i paliwa rakietowego TG-02 (saminy)


Termin składania ofert: 2020-10-07 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-07 10:30

Opublikowano: 2020-09-04

 

DZP-OS.2610.417.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Szczecinie ul. Karola Miarki 2/8


Termin składania ofert: 2020-09-08 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-08 10:30

Opublikowano: 2020-08-24

 

DZP-OS.2610.391.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku mieszkalnego w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 248


Termin składania ofert: 2020-08-24 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-24 10:30

Opublikowano: 2020-08-11

 

DZP-OS.2610.374.2020

Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz programów telewizyjnych w budynkach internatowych należących do OReg AMW w Szczecinie


Termin składania ofert: 2020-09-09 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-09 10:30

Opublikowano: 2020-08-07

 

DZP-OS.2610.356.2020

Wywóz odpadów stałych z nieruchomości położonych w Stargardzie i Koszalinie


Termin składania ofert: 2020-08-27 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-27 10:30

Opublikowano: 2020-07-27

 

DZP-OS.2610.355.2020

Konserwacja i obsługa kotłowni gazowej znajdującej się w budynku internatu OReg AMW Szczecin przy ul. Ku Słońcu 33D w Szczecinie


Termin składania ofert: 2020-07-24 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-24 10:30

Opublikowano: 2020-07-16

 

DZP-OS.2610.330.2020

Świadczenie usług transportowych dla Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie


Termin składania ofert: 2020-07-28 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-28 10:30

Opublikowano: 2020-07-16

 

DZP-OS.2610.343.2020

Przystosowanie internatu przy ul. Drawieńskiej 44 w Choszcznie do aktualnych wymogów p.poż wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i ekspertyzy. Zadanie inwestycyjne OS W11 Choszczno


Termin składania ofert: 2020-07-29 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-29 10:30

Opublikowano: 2020-07-14

 

DZP-OS.2610.336.2020

Odbiór, transport i przekazanie do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie


Termin składania ofert: 2020-07-21 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-21 10:30

Opublikowano: 2020-07-07

 

DZP-OS.2610.321.2020

Wywóz odpadów stałych z nieruchomości położonej w Choszcznie ul. Drawieńska 44


Termin składania ofert: 2020-07-08 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-08 10:30

Opublikowano: 2020-06-30

 

DZP-OS.2610.294.2020

Konserwacja i obsługa kotłowni gazowej znajdującej się w budynku internatu OReg AMW Szczecin przy ul. Ku Słońcu 33D w Szczecinie


Termin składania ofert: 2020-07-02 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-02 10:30

Opublikowano: 2020-06-19

 

DZP-OS.2610.277.2020

Realizacja i dostawa oznakowanych gadżetów firmowych do Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie


Termin składania ofert: 2020-06-18 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-18 10:30

Opublikowano: 2020-06-03

 

DZP-OS.2610.228.2020

Wywóz odpadów stałych z nieruchomości położonych w Szczecinie, Stargardzie, Koszalinie i Świnoujściu


Termin składania ofert: 2020-06-01 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-01 10:30

Opublikowano: 2020-05-22

 

DZP-OS.2610.242.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Wałcz (3 lokale), Mirosławiec (6 lokali) i Oleszno (1 lokal)


Termin składania ofert: 2020-06-15 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-15 10:30

Opublikowano: 2020-05-20

 

DZP-OS.2610.234.2020

Utrzymanie czystości w siedzibie AMW OReg w Szczecinie


Termin składania ofert: 2020-06-22 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-22 10:30

Opublikowano: 2020-05-20

 

DZP-OS.2610.217.2020

Odbiór, transport i przekazanie do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie


Termin składania ofert: 2020-06-12 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-12 10:30

Opublikowano: 2020-05-11

 

DZP-OS.2610.134.2020

Modernizacja systemu grzewczego


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-05-21   10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-05-21   10:30

Opublikowano: 2020-04-21

 

DZP-OS.2610.130.2020

Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości na terenie działania Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2020-05-05 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-05 10:30

Opublikowano: 2020-03-30

 

DZP-OS.2610.127.2020

Dostawa materiałów biurowych


Termin składania ofert: 2020-05-04 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-04 10:30

Opublikowano: 2020-03-30

 

DZP-OS.2610.90.2020

Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi i opracowanie projektu planu remediacji


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-04-17   10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-04-17   10:30

Opublikowano: 2020-03-19

 

DZP-OS.2610.100.2020

Odbiór i wywóz odpadów stałych z internatów garnizonowych położonych w Szczecinie przy ul. Łukasińskiego 37, Al. Wojska Polskiego 254, ul. Ku słońcu 33D, oraz budynków siedziby AMW przy ul. Potulickiej 2 i ul. Sambora 4.


Termin składania ofert: 2020-03-19 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-19 10:30

Opublikowano: 2020-03-05

 

DZP-OS.2619.102.2020

Usługa dozoru przy użyciu alarmu nieruchomości OReg AMW w Szczecinie położonej w Kołobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 1 wraz z konserwacją oraz montażem systemów alarmowych


Termin składania ofert: 2020-03-17 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-17 10:30

Opublikowano: 2020-03-05

 

DZP-OS.2610.99.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Wałcz (2 lokale), Złocieniec (2 lokale) i Mirosławiec (1 lokal)


Termin składania ofert: 2020-03-18 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-18 10:30

Opublikowano: 2020-03-03

 

DZP-OS.2610.85.2020

Aktualizacja dokumentacji geodezyjnej


Termin składania ofert: 2020-03-06 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-06 10:30

Opublikowano: 2020-02-27

 

DZP-OS.2610.60.2020

Dostęp do szerokopasmowego Internetu w budynku internatu w Wałczu ul. Kołobrzeska 24


Termin składania ofert: 2020-03-20 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-20 10:30

Opublikowano: 2020-02-17

 

DZP-OS.2610.70.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Wałczu (3 lokale) i Złocieńcu (2 lokale)


Termin składania ofert: 2020-03-02 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-02 10:30

Opublikowano: 2020-02-14

 

DZP-OS.2610.58.2020

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych


Termin składania ofert: 2020-02-18 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-18 10:30

Opublikowano: 2020-02-10

 

DZP-OS.2619.8.2020

Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości OReg AMW w Szczecinie


Termin składania ofert: 2020-02-17 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-17 10:30

Opublikowano: 2020-02-05

 

DZP-OS.2610.26.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Złocieńcu (4 lokale), Mirosławcu (1 lokal) i Wałczu (1 lokal)"


Termin składania ofert: 2020-02-13 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-13 10:30

Opublikowano: 2020-01-29

 

DZP-OS.2619.9.2020

Usługa dozoru przy użyciu alarmu nieruchomości będących w zasobach OReg AMW w Szczecinie wraz z konserwacją oraz montażem systemów alarmowych


Termin składania ofert: 2020-02-10 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-10 10:30

Opublikowano: 2020-01-28

 

DZP-OS.2610.15.2020

Obsługa techniczna urządzeń dźwigowych w obiektach mieszkalnych w Szczecinie ul. Kusocińskiego 37, 37A, 37J, 37K, 37L, 37M, 37N


Termin składania ofert: 2020-02-03 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-03 10:30

Opublikowano: 2020-01-24

 

DZP-OS.7720.602.2019

Coroczne, gwarancyjne przeglądy Logoterm


Termin składania ofert: 2020-01-16 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-01-16 10:30

Opublikowano: 2020-01-08

 

DZP-OS.7720.585.2019

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Szczecinku (1 lokal), Złocieńcu (3 lokale), Drawsku Pomorskim (1 lokal), w Wałczu (4 lokale) i Mirosławcu (9 lokali)


Termin składania ofert: 2020-01-03 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-01-03 10:30

Opublikowano: 2019-12-19

 

DZP-OS.7720.565.2019

Konserwacja instalacji budynkowych i ogólnobudowlana oraz zabezpieczanie i usuwanie awarii w ramach całodobowego pogotowia technicznego w Stargardzie ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty 26


Termin składania ofert: 2019-12-27 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-12-27 10:30

Opublikowano: 2019-12-16

 

DZP-OS.7720.571.2019

Dostawa artykułów oświetleniowych


Termin składania ofert: 2019-12-11 10:30
Termin otwarcia ofert:   2019-12-11 11:00

Opublikowano: 2019-12-03

 

DZP-OS.7720.543.2019

Dostawa i montaż klimatyzatorów do budynku biurowego OReg. AMW Szczecin przy ul. Sambora 4


Termin składania ofert: 2019-11-29 10:30
Termin otwarcia ofert:   2019-11-29 11:00

Opublikowano: 2019-11-21

 

DZP-OS.7720.508.2019

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w internacie położonym w Stargardzie przy ul. Os. Hallera 11 – zadanie remontowe OS 57


Termin składania ofert: 2019-11-29 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-29 10:30

Opublikowano: 2019-11-14

 

DZP-OS.7720.507.2019

Zakup energii elektrycznej


Termin składania ofert: 2019-11-20 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-20 10:30

Opublikowano: 2019-11-08

 

DZP-OS.7720.520.2019

Odbiór, transport i przetworzenie lub przekazanie do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowegow Szczecinie


Termin składania ofert: 2019-11-21 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-21 10:30

Opublikowano: 2019-11-08

 

DZP-OS.7720.494.2019

Dostawa firanek i zasłon


Termin składania ofert: 2019-11-08 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-08 11:00

Opublikowano: 2019-10-31

 

DZP-OS.7720.502.2019

Dostawa i montaż rolet i verticali


Termin składania ofert: 2019-11-07 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-07 10:30

Opublikowano: 2019-10-30

 

DZP-OS.7720.456.2019

Usługa usunięcia drzew i cięć pielęgnacyjnych koron drzew na terenie nieruchomości będących w zasobie OReg w Szczecinie


Termin składania ofert: 2019-11-28 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-28 10:30

Opublikowano: 2019-10-28

 

DZP-OS.7720.490.2019

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz kwaterach internatowych będących w zasobie OReg AMW w Szczecinie


Termin składania ofert: 2019-11-07 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-07 10:30

Opublikowano: 2019-10-23

 

DZP-OS.7720.445.2019

Sprzątanie nieruchomości położonej w Stargardzie ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty


Termin składania ofert: 2019-11-13 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-13 10:30

Postępowanie wszczęto: 2019-10-11

 

DZP-OS.7720.446.2019

Konserwacja instalacji budynkowych i ogólnobudowlana oraz zabezpieczanie i usuwanie awarii w ramach całodobowego pogotowia technicznego w budynkach stanowiących zasób AMW OR Szczecin


Termin składania ofert: 2019-10-21 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-21 10:30

Postępowanie wszczęto: 2019-10-11

 

DZP-OS.7720.454.2019

Dostawa sprzętu AGD


Termin składania ofert: 2019-11-08 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-08 10:30

Postępowanie wszczęto: 2019-10-08

 

DZP-OS.7720.434.2019

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Wałczu (8 lokali), Złocieńcu (6 lokali), Mirosławcu (1 lokal) i Drawsku Pomorskim (1 lokal)

Termin składania ofert: 2019-10-11  10:00
Termin otwarcia ofert:  2019-10-11  10:30

Opublikowano: 2019-09-26

 


 

DZP-OS.7720.424.2019

Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim, na potrzeby OReg AMW w Szczecinie

Termin składania ofert: 2019-10-28  10:00
Termin otwarcia ofert:  2019-10-28  10:30

Opublikowano: 2019-09-25

 


 

DZP-OS.7729.380.2019

Całodobowa bezpośrednia ochrona fizyczna nieruchomości Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie, położonej w Łazach ul. Mieleńska 2

Termin składania ofert: 2019-09-25  10:00
Termin otwarcia ofert:  2019-09-25  10:30

Opublikowano: 2019-09-13

 


 

DZP-OS.7720.387.2019

Zakup papieru

Termin składania ofert: 2019-09-19  10:00
Termin otwarcia ofert:  2019-09-19  10:30

Opublikowano: 2019-09-06

 


 

DZP-OS.7729.379.2019

Świadczenie usług pocztowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie

Termin składania ofert: 2019-09-18  10:00
Termin otwarcia ofert:  2019-09-18  10:30

Opublikowano: 2019-09-05

 


 

DZP-OS.7720.349.2019

Odbiór, transport i przekazanie do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie

Termin składania ofert: 2019-10-04  10:00
Termin otwarcia ofert:  2019-10-04  10:30

Opublikowano: 2019-09-03

 


 

DZP-OS.7720.319.2019

Remont lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem w Międzyzdrojach ul. Ustronie Leśne 1A/9


Termin składania ofert: 2019-09-17 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-17 10:30

Postępowanie wszczęto: 2019-08-30

 

DZP-OS.7720.364.2019

Remonty lokali mieszkalnych i kwater przed ponownym zasiedleniem będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie

Termin składania ofert: 2019-09-16  10:00
Termin otwarcia ofert:  2019-09-16  10:30

Opublikowano: 2019-08-23

 


 

DZP-OS.7720.344.2019

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w internacie położonym w Stargardzie przy ul. Os. Hallera 11 – zadanie remontowe OS 57


Termin składania ofert: 2019-09-04 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-04 10:30

Postępowanie wszczęto: 2019-08-14

 

DZP-OS.7720.309.2019

Aktualizacja dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2019-08-14 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-14 10:30

Postępowanie wszczęto: 2019-08-02

 

DZP-OS.7720.274.2019

Zawarcie umowy ramowej na remont lokali mieszkalnych będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie

Termin składania ofert: 2019-08-16  10:00
Termin otwarcia ofert:  2019-08-16  11:00

Opublikowano: 2019-07-31

 


 

DZP-OS.7720.262.2019

Konserwacja instalacji budynkowych i ogólnobudowlana oraz zabezpieczanie i usuwanie awarii w ramach całodobowego pogotowia technicznego w budynkach znajdujących się w Wałczu, Olesznie i Nadarzycach

Termin składania ofert: 2019-07-26  10:00
Termin otwarcia ofert:  2019-07-26  10:30

Opublikowano: 2019-07-18

 


 

DZP-OS.7720.293.2019

Wywóz i unieszkodliwienie odpadów stałych z posesji przy ul. Mazowieckiej 2 w Kołobrzegu

Termin składania ofert: 2019-07-25  10:00
Termin otwarcia ofert:  2019-07-25  10:30

Opublikowano: 2019-07-17

 


 

DZP-OS.7720.292.2019

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie

Termin składania ofert: 2019-07-24  10:00
Termin otwarcia ofert:  2019-07-24  10:30

Opublikowano: 2019-07-16

 


 

DZP-OS.7720.284.2019

Dostawa i wymiana wodomierzy oraz ciepłomierzy w zasobach Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie

Termin składania ofert: 2019-08-16  10:00
Termin otwarcia ofert:  2019-08-16  10:30

Opublikowano: 2019-07-15

 


 

DZP-OS.7720.264.2019

Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości na terenie działania Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-08-13   10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-08-13   10:30

 

Opublikowano: 2019-07-09

 


 

DZP-OS.7720.268.2019

Roboty ogólnobudowlane Świnoujście, ul. Porębskiego 1-12

 

Termin składania ofert: 2019-07-12  10:00
Termin otwarcia ofert:  2019-07-12  10:30

Opublikowano: 2019-06-27

 

DZP-OS.7720.266.2019

Wykonanie robót ogólnobudowlanych w internacie położonym w Stargardzie przy ul. Os. Hallera 11 – zadanie remontowe OS 57

Termin składania ofert: 2019-07-15  10:00
Termin otwarcia ofert:  2019-07-15  10:30

Opublikowano: 2019-06-27

 


 

DZP-OS.7729.267.2019

Świadczenie usług pocztowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2019-07-15 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-15 10:30

Opublikowano: 2019-06-21

 

DZP-OS.7720.254.2019

Sprzątanie budynku i terenu zewnętrznego położonego w Świnoujściu ul. Steyera 8, 10

 

Termin składania ofert: 2019-07-22 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-22 10:30

Opublikowano: 2019-06-18

 

DZP-OS.7720.243.2019

Remont lokali przed zasiedleniem w: Szczecinie (3 lokale), Stargardzie (3 lokale), Świdwinie (2 lokale), Wałczu (4 lokale), Złocieńcu (5 lokali), Świnoujściu (3 lokale), Międzyzdrojach (1 lokal) oraz Dziwnowie (1 lokal)


Termin składania ofert: 2019-06-27 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-27 10:30

Opublikowano: 2019-06-12

 

DZP-OS.7720.204.2019

Realizacja i dostawa oznakowanych gadżetów firmowych do Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie

 

Termin składania ofert: 2019-06-17 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-17 10:30

Opublikowano: 2019-06-06

 

DZP-OS.7720.237.2019

Wykonanie robót wykończeniowych „pod klucz” wraz z wyposażeniem w kuchnie gazowo-elektryczne w 4 lokalach mieszkalnych przy ul. Marynarki Wojennej 10A nr 1, 2, 3 i 15 w Dziwnowie

Termin składania ofert: 2019-06-18 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-18 10:30

Opublikowane: 2019-06-03

 

DZP-OS.7720.223.2019

Aktualizacja dokumentacji geodezyjnej

 

Termin składania ofert: 2019-06-10 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-10 10:30

Opublikowano: 2019-05-31

 

DZP-OS.7720.132.2019

Świadczenie usług kurierskich krajowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2019-04-18 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-18 10:30

Opublikowano: 2019-04-09

 

DZP-OS.7720.128.2019

Konserwacja instalacji budynkowych i ogólnobudowlana oraz zabezpieczanie i usuwanie awarii w ramach całodobowego pogotowia technicznego w budynku stanowiącym zasób Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie znajdującym się w Świnoujściu ul. Steyera 8, 10


Termin składania ofert: 2019-04-17 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-17 10:30

Opublikowano: 2019-04-09

 

DZP-OS.7720.82.2019

Konserwacja instalacji budynkowych i ogólnobudowlana oraz zabezpieczanie i usuwanie awarii w ramach całodobowego pogotowia technicznego w budynkach stanowiących zasób Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie znajdujących się w Wałczu, Olesznie i Nadarzycach


Termin składania ofert: 2019-04-16 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-16 10:30

Opublikowano: 2019-04-08

 

DZP-OS.7720.19.2019

Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości na terenie działania Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie


Termin składania ofert: 2019-05-06 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-06 10:30

Postepowanie wszczęto: 2019-03-29

 

DZP-OS.7720.90.2019

Wykonanie robót wykończeniowych „pod klucz” wraz z wyposażeniem w kuchenki w 4 lokalach mieszkalnych przy ul. Marynarki Wojennej 10A w Dziwnowie – zadanie inwestycyjne OS Y29 Dziwnów


Termin składania ofert: 2019-04-09 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-09 10:30

Postępowanie wszczęto: 2019-03-25

 

DZP-OS.7720.36.2019

Konserwacja i obsługa kotłowni mieszczącej się w budynku internatu przy ul.Żwirki i Wigury 4 w Świdwinie


Termin składania ofert: 2019-04-01 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-01 10:30

Postępowanie wszczęto: 2019-03-22

 

DZP-OS.7720.114.2019

Dostęp do szerokopasmowego Internetu w internatach


Termin składania ofert: 2019-04-04 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-04 10:30

Postępowanie wszczęto: 2019-03-20

 

DZP-OS.7720.56.2019

Remont lokali przed zasiedleniem w: Stargardzie (3 lokale), Mostach (1 lokal), Złocieńcu (3 lokale), Szczecinku (1 lokal), Wałczu (2 lokale), Gryficach (2 lokale), Kołobrzegu (2 lokale), Mrzeżynie (1 lokal), Trzebiatowie (1 lokal), Świdwinie (5 lokali), Dziwnowie (1 lokal), Świnoujściu (3 lokale), Międzyzdrojach (1 lokal) oraz Szczecinie (3 lokale)


Termin składania ofert: 2019-04-02 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-02 10:30

Postępowanie wszczęto: 2019-03-19

 

DZP-OS.7720.32.2019

Sprzątanie budynku i terenu zewnętrznego położonego w Świnoujściu ul. Steyera 8, 10


Termin składania ofert: 2019-04-23 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-23 11:00

Postępowanie wszczęto: 2019-03-19

 

OS-ZP.7720.41.2018

Sprzątanie budynku i terenu zewnętrznego położonego w Koszalinie ul. Karłowicza 7 JKL


Termin składania ofert: 2019-03-15 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-03-15 11:00

Postępowanie wszczęto: 2019-02-08

 

OS-ZP.7729.3.2018

Dozór przy użyciu alarmu


Termin składania ofert: 2019-02-12 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-02-12 11:00

Postępowanie wszczęto: 2019-01-31

 

OS-ZP.7729.4.2018

Ochrona fizyczna


Termin składania ofert: 2019-02-11 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-02-11 11:00

Postępowanie wszczęto: 2019-01-30
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY