Zasady sprzedaży uzbrojenia - zagranica

Zasady nabywania mienia ruchomego koncesjonowanego, tj. towarów o znaczeniu strategicznym, przez kontrahentów zagranicznych reguluje ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2023r., poz.1582)

Na potrzeby wywozu lub transferu wewnątrzunijnego towaru o znaczeniu strategicznym będącego przedmiotem umowy, kontrahent zagraniczny zobowiązany jest dostarczyć certyfikat importowy lub oświadczenie końcowego użytkownika. Certyfikat importowy powinien być wystawiony przez właściwe władze kraju zagranicznego importera, natomiast oświadczenie końcowego użytkownika przez zagranicznego końcowego użytkownika. Oświadczenie końcowego użytkownika powinno zawierać treść wymaganą przez organ kontroli obrotu oraz być poświadczone przez zagranicznego importera i właściwe władze kraju końcowego przeznaczenia.

Oświadczenie końcowego użytkownika powinno zawierać w szczególności:

 • nazwę i adres eksportera lub dostawcy;
 • określenie towaru o znaczeniu strategicznym, jego opis, oznaczenie, ilość i wartość oraz numer kontrolny;
 • opis końcowego zastosowania towaru o znaczeniu strategicznym;
 • określenie kraju końcowego przeznaczenia;
 • nazwę i adres zagranicznego końcowego użytkownika;
 • zobowiązanie końcowego użytkownika do nieprzekazywania uzbrojenia odbiorcom w kraju objętym embargiem na broń, jeżeli przedmiotem obrotu jest uzbrojenie;
 • zobowiązanie końcowego użytkownika do nieprzekazywania towaru o znaczeniu strategicznym żadnemu innemu podmiotowi bez uprzedniej zgody organu kontroli obrotu;
 • poświadczenie przez właściwy organ kraju końcowego użytkownika przyjęcia przez końcowego użytkownika zobowiązań, o których mowa w pkt. 6 lub 7, oraz oświadczenie właściwego organu kraju końcowego użytkownika, że końcowy użytkownik jest upoważniony do posiadania towarów o znaczeniu strategicznym;
 • zobowiązanie właściwego organu kraju końcowego użytkownika, że bez wcześniejszej zgody tego organu nie zostanie udzielone zezwolenie na: wywóz, sprzedaż, pożyczenie lub dysponowanie towarami o znaczeniu strategicznym objętymi oświadczeniem w inny sposób niż określony w oświadczeniu końcowego użytkownika;
 • nazwę i adres zagranicznego importera lub odbiorcy;
 • zobowiązanie importera lub odbiorcy do nieprzekazywania uzbrojenia odbiorcom z kraju przeznaczenia objętego embargiem na broń, jeżeli przedmiotem obrotu jest uzbrojenie;
 • zobowiązanie importera lub odbiorcy do nieprzekazywania towaru o znaczeniu strategicznym żadnemu innemu odbiorcy niż końcowy użytkownik bez uprzedniej zgody organu kontroli obrotu;
 • poświadczenie przez właściwy organ kraju importera lub odbiorcy przyjęcia przez importera lub odbiorcę zobowiązań, o których mowa w pkt. 11 lub 12, oraz oświadczenie właściwego organu kraju importera lub odbiorcy, że importer lub odbiorca jest upoważniony do posiadania towarów o znaczeniu strategicznym;
 • wskazanie pośrednich nabywców, o ile występują.

Odbiór zakupionego mienia ruchomego koncesjonowanego następuje z miejsca jego składowania, w terminie określanym każdorazowo w umowie, po wcześniejszym dokonaniu zapłaty.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

 

 

 

Kontakt

Departament Gospodarki Mieniem Ruchomym
 

Dariusz Krzemiński
Dyrektor

tel. (+48 22) 314 97 69

Robert Pytlarczyk
Zastępca Dyrektora

tel. (+48 22) 314 97 34


 

Dział ds. Handlowych Obrotu Specjalnego
 

Marzena Opalińska
Kierownik
tel. (+48 22) 314 97 33

...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY