Sprzedaż

Sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stanowiących odpady prowadzona jest w Oddziałach Regionalnych, w trybie przetargu pisemnego (ofertowego) lub ustnego (licytacji) albo w trybie sprzedaży bezprzetargowej.

Obrót tego rodzaju odpadami odbywa się w oparciu m.in. o przepisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992),
 • ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 z późn. zm),
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803
  z późn. zm.).

Wśród najczęściej oferowanych rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stanowiących odpady są: złomy metali żelaznych i nieżelaznych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpadowe kable, zużyte opony, przepracowane materiały pędne i smary oraz paliwa.

 
Zakupu rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stanowiących odpady mogą dokonywać podmioty gospodarcze, które spełniają warunki określone treścią ogłoszenia przetargowego (w przypadku sprzedaży przetargowej), w tym posiadają: 

 • zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przedmiot przetargu,
 • zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwienie), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • zezwolenie na transport odpadów lub zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska opatrzony numerem rejestrowym, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym lub wpis do rejestru BDO, w zakresie zbierania, przetwarzania albo recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Możliwa jest również sprzedaż niektórych rodzajów odpadów osobom fizycznym w oparciu 
o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U z 2016 r., poz. 93).

W przypadku zakupu odpadów z zamiarem wywozu poza granicę Polski obowiązują procedury określone: 

 • ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2018 r. poz. 296 z późn. zm.),
 • rozporządzeniem (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L190 z dnia 12 lipca 2006 r., z późn. zm.). 

Wnioski o zakup odpadów przez podmioty gospodarcze nie posiadające siedziby na terenie Polski
i z przeznaczeniem ich zagospodarowania poza granicami Polski należy składać do Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, za pośrednictwem właściwego Oddziału Regionalnego. 

...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY