Plan postępowań


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 r.

Załączniki:

Utworzone 2024-05-13; 12:20 przez Łukasz Świderski

Plan postępowań o udzielenie zamówień na usługi dostawy oraz roboty budowlane - Biuletyn Zamówień Publicznych - aktualizacja nr 1 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/Plan zp/Plan postępowań o udzielenie zamowień na usługi dostawy oraz roboty budowlane - Biuletyn Zamówień Publicznych.pdf] (.pdf, 408.52 kB)
Plan zamówień na dostawy i usługi 2024 r. - plan pomocniczy - aktualizacja nr 1 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/Plan zp/Plan zamówień na dostawy i usługi 2024 r. - pierwsza aktualizacja - plan pomocniczy.pdf] (.pdf, 417.44 kB)
Plan zamówień roboty budowlane 2024 r. - plan pomocniczy - aktualizacja nr 1 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/Plan zp/Plan zamówień roboty budowlane 2024 r. - pierwsza aktualizacja - plan pomocniczy.pdf] (.pdf, 262.95 kB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 r.

Załączniki:

Utworzone 2023-12-22; 12:45 przez Łukasz Świderski

Plan postępowań dostawy usługi i roboty budowlane - Biuletyn Zamówień Publicznych [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/plan na 2024/Plan postępowań dostawy usługi i roboty budowlane BZP.pdf] (.pdf, 371.58 kB)
Plan postępowań na dostawy i usługi 2024 r. - plan pomocniczy. [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/plan na 2024/Plan postępowań na dostawy i usługi 2024 r. - plan pomocniczy.pdf] (.pdf, 411.40 kB)
Plan postępowań na roboty budowlane 2024 r. - plan pomocniczy. [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/plan na 2024/Plan postępowań na roboty budowlane 2024 r. - plan pomocniczy.pdf] (.pdf, 207.50 kB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 r.

Załączniki:

Utworzone 2023-12-21; 11:30 przez Łukasz Świderski

Plan postępowań na dostawy i usługi 2023 r. - aktualizacja nr 4 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/Plan zamówień/Plan postępowań na dostawy i usługi 2023 r. - aktualizacja nr 4.pdf] (.pdf, 321.63 kB)
Plan postępowań roboty budowlane 2023 r - aktualizacja nr 4 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/Plan zamówień/Plan postępowań roboty budowlane 2023 r - aktualizacja nr 4.pdf] (.pdf, 219.68 kB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 r.

Załączniki:

Utworzone 2023-10-24; 10:40 przez Łukasz Świderski

Plan postępowań na dostawy i usługi 2023 r. - aktualizacja nr 3 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/Plan zamówień/Plan postępowań na dostawy i usługi 2023 r. - aktualizacja nr 3.pdf] (.pdf, 239.25 kB)
Plan postępowań na roboty budowlane 2023 r. - aktualizacja nr 3 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/Plan zamówień/Plan postępowań roboty budowlane 2023 r. - aktualizacja nr 3.pdf] (.pdf, 197.62 kB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 r.

Załączniki:

Utworzone 2023-07-25; 11:40 przez Łukasz Świderski

Plan postępowań na dostawy i usługi 2023 r. - aktualizacja nr 2 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/Plan zamówień/Plan postępowań na dostawy i usługi 2023 r. - aktualizacja nr 2.pdf] (.pdf, 257.65 kB)
Plan postępowań na roboty budowlane 2023 r. - aktualizacja nr 2 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/Plan zamówień/Plan postępowań na roboty budowlane 2023 r. - aktualizacja nr 2.pdf] (.pdf, 201.53 kB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 r.

Załączniki:

Utworzone 2023-05-04; 14:30 przez Łukasz Świderski

Plan postępowań na dostawy i usługi 2023 r. - aktualizacja nr 1 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/Plan zamówień/Plan postępowań na dostawy i usługi 2023 r. - aktualizacja nr 1.pdf] (.pdf, 263.89 kB)
Plan postępowań roboty budowlane 2023 r. - aktualizacja nr 1 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/Plan zamówień/Plan postepowań roboty budowlane 2023 r. - aktualizacja nr 1.pdf] (.pdf, 296.05 kB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 r.

Załączniki:

Utworzone 2022-12-29; 13:30 przez Marcin Szczęch

Plan postępowań na dostawy i usługi 2023 r.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/2023/Plan postępowań na dostawy i usługi 2023 r.pdf] (.pdf, 375.46 kB)
Plan postępowań na roboty budowlane 2023 r.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/2023/Plan postępowań na roboty budowlane 2023 r.pdf] (.pdf, 345.11 kB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 r. - aktualizacja nr 4 

Załączniki:

Utworzone 2022-12-15; 12:10 przez Łukasz Świderski

Plan postępowań na dostawy i usługi 2022 - aktualizacja nr 4 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/Plan zamówień/Plan postępowań na dostawy i usługi 2022 - aktualizacja nr 4.pdf] (.pdf, 219.84 kB)
Plan postępowań na roboty budowlane 2022 - aktualizacja nr 4 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/Plan zamówień/Plan postępowań na roboty budowlane 2022 - aktualizacja nr 4.pdf] (.pdf, 194.32 kB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 r. - aktualizacja nr 3 

Załączniki:

Utworzone 2022-10-21; 10:20 przez Łukasz Świderski

Plan postępowań na dostawy i usługi 2022 - aktualizacja nr 3 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/Plan zamówień/Plan postępowań na dostawy i usługi 2022 - aktualizacja nr 3.pdf] (.pdf, 232.34 kB)
Plan postępowań na roboty budowlane 2022 - aktualizacja nr 3 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/Plan zamówień/Plan postępowań na roboty budowlane 2022 - aktualizacja nr 3.pdf] (.pdf, 195.16 kB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 r. - aktualizacja nr 2 

Załączniki:

Utworzone 2022-08-16; 9:20 przez Łukasz Świderski

Plan postępowań na dostawy i usługi 2022 - aktualizacja nr 2.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/2022/Plan postępowań na dostawy i usługi 2022 - aktualizajca nr 2.pdf] (.pdf, 366.30 kB)
Plan postępowań na roboty budowlane 2022 - aktualizacja nr 2.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/2022/Plan postępowań na roboty budowlane 2022 - aktualizacja nr 2.pdf] (.pdf, 247.65 kB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 r. - aktualizacja nr 1 

Załączniki:

Utworzone 2022-04-26; 11:10 przez Łukasz Świderski

Plan postępowań na dostawy i usługi 2022 - aktualizacja nr 1.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/2022/Plan postępowań na dostawy i usługi 2022 - aktualizacja nr 1.pdf] (.pdf, 368.53 kB)
Plan postępowań na roboty budowlane 2022 - aktualizacja nr 1.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/2022/Plan postępowań na roboty budowlane 2022 - aktualizacja nr 1.pdf] (.pdf, 238.80 kB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 r.

Załączniki:

Utworzone 2021-12-30; 10:30 przez Marcin Szczęch

Plan postępowań na dostawy i usługi 2022.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/2022/Plan postępowań na dostawy i usługi 2022.pdf] (.pdf, 350.56 kB)
Plan postępowań na roboty budowlane 2022.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/2022/Plan postępowań na roboty budowlane 2022.pdf] (.pdf, 225.49 kB)
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 r. - Aktualizacja Nr 4 

Załączniki:

Utworzone 2021-12-29; 17:17 przez Marcin Szczęch

Plan postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane 2021 - AKTUALIZACJA NR 4.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/Plan postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane 2021 - czwarta aktualizacja.pdf] (.pdf, 162.50 kB)
Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy i usługi 2021 - AKTUALIZACJA NR 4.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy i usługi 2021 - czwarta aktualizacja.pdf] (.pdf, 371.49 kB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 r. - Aktualizacja Nr 3 

Załączniki:

Utworzone 2021-10-15; 10:32 przez Kierownik Monika Niewiadomska

Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy i usługi 2021 - AKTUALIZACJA NR 3 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy i usługi 2021 - trzecia aktualizacja.pdf] (.pdf, 411.24 kB)
Plan postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane 2021 - AKTUALIZACJA NR 3 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plan postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane 2021 - trzecia aktualizacja.pdf] (.pdf, 187.18 kB)

Biuro Prezesa AMW

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 r. - Aktualizacja Nr 2 

Załączniki:

Utworzone 2021-06-29; 14:40 przez Kierownik Monika Niewiadomska

Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy i usługi 2021 - AKTUALIZACJA NR 2 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy i usługi 2021 - druga aktualizacja.pdf] (.pdf, 428.71 kB)
Plan postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane 2021 - AKTUALIZACJA NR 2 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/Plan postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane 2021 - druga aktualizacja.pdf] (.pdf, 210.74 kB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 r. - Aktualizacja Nr 1 

Załączniki:

Utworzone 2021-03-29; 10:00 przez Kierownik Monika Niewiadomska

Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy i usługi 2021 - AKTUALIZACJA NR 1 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy i usługi 2021 - pierwsza aktualizacja.pdf] (.pdf, 857.78 kB)
Plan postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane 2021 - AKTUALIZACJA NR 1 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/Plan postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane 2021 - pierwsza aktualizacja na stronę.pdf] (.pdf, 514.38 kB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 r.

Załączniki:

Utworzone 2021-01-07; 10:00 przez Kierownik Monika Niewiadomska

Plan postępowań na dostawy i usługi 2021 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/Plan postępowań na dostawy i usługi 2021.pdf] (.pdf, 228.60 kB)
Plan postępowań na roboty budowlane 2021 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/Plan postępowań na roboty budowlane 2021.pdf] (.pdf, 208.87 kB)

Korekta Nr 1 Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020

Załączniki:

Utworzone 2020-08-11 14:07 przez Kierownik Monika Niewiadomska

Korekta nr 1 - Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020 - DOSTAWY i USŁUGI [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/Korekta nr 1 - Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020 - dostawy i usługi.pdf] (.pdf, 366.49 kB)
Korekta nr 1 - Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020 - ROBOTY BUDOWLANE [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/Korekta nr 1 - Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020 - roboty budowlane.pdf] (.pdf, 124.42 kB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020 r.

Załączniki:

Utworzone 2020-01-03 16:24 przez Kierownik Monika Niewiadomska

Plan postępowań na Roboty Budowlane na 2020 rok [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/Plan RB na 2020.pdf] (.pdf, 5500.80 kB)
Plan postępowań na Dostawy i Usługi na 2020 rok [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/Plan Dostawy i Uslugi na_2020.pdf] (.pdf, 18784.14 kB)

Korekta Nr 2 Planu postępowań o udzielenie zamówień 2019 r.

Załączniki:

Korekta Nr 2 Planu postępowań o udzielenie zamówień 2019 r. [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/Korekta_nr_2_DU_2019_ok.pdf] (.pdf, 583.95 kB)
Utworzone 2019-04-25 10:45 przez Specjalista Joanna Galewska
Zmodyfikowane 2019-04-25 10:45 przez Specjalista Joanna Galewska

 

Korekta Nr 1 Planu postępowań o udzielenie zamówień 2019 r.

Załączniki:

Korekta Nr 1 Planu postępowań o udzielenie zamówień 2019 r. [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/Korekta_nr_1_DU_2019_ok.pdf] (.pdf, 323.34 kB)
Utworzone 2019-04-25 10:45 przez Specjalista Joanna Galewska
Zmodyfikowane 2019-04-25 10:45 przez Specjalista Joanna Galewska

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2019 r.

Załączniki:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy i usługi 2019 r. [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/Plan postępowań o udzielenie zamówień na dostawy i usługi 2019 r..pdf] (.pdf, 408.60 kB)
Plan postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane 2019 r. [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/Plan postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane 2019 r..pdf] (.pdf, 244.55 kB)
Utworzone 2018-12-28 15:17 przez Specjalista Bożena Grabowska
Zmodyfikowane 2018-12-28 15:17 przez Specjalista Bożena Grabowska

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2018 r.

Załączniki:

Plan zamówień publicznych AMW na 2018 r. - dostawy i usługi [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/Plan zamówień publicznych AMW na 2018 r. - dostawy i usługi.pdf] (.pdf, 462.63 kB)
Plan zamówień publicznych AMW na 2018 r. - roboty budowlane [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/Plan zamówień publicznych AMW na 2018 r. - roboty budowlane.pdf] (.pdf, 5217.86 kB)
Utworzone 2018-01-05 15:47 przez Specjalista Tomasz Bartczak
Zmodyfikowane 2018-01-05 15:47 przez Specjalista Tomasz Bartczak

 

Korekta nr 2 - Plan zamówień publicznych AMW na 2017 r.

Załączniki:

Korekta nr 2 - Plan zamówień publicznych AMW na 2017 r. - roboty budowlane [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/Korekta nr 2 - Plan zamówień publicznych AMW na 2017 r. - roboty budowlane.pdf] (.pdf, 393.60 kB)
Utworzone 2017-02-03 14:44 przez Specjalista Tomasz Bartczak
Zmodyfikowane 2017-02-03 14:44 przez Specjalista Tomasz Bartczak

 

Korekta nr 1 - Plan zamówień publicznych AMW na 2017 r.

Załączniki:

 

Korekta nr 1 - Plan zamówień publicznych AMW na 2017 r. - dostawy i usługi [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/Korekta nr 1 - Plan zamówień publicznych AMW na 2017 r. - dostawy i usługi.pdf] (.pdf, 803.98 kB)
Korekta nr 1 - Plan zamówień publicznych AMW na 2017 r. - roboty budowlane [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/Korekta nr 1 - Plan zamówień publicznych AMW na 2017 r. - roboty budowlane.pdf] (.pdf, 263.62 kB)
Utworzone 2017-01-12 15:27 przez Specjalista Tomasz Bartczak
Zmodyfikowane 2017-01-16 10:49 przez Specjalista Tomasz Bartczak

 

Plan zamówień publicznych AMW na 2017 r.

Załączniki:

Plan zamówień publicznych AMW na 2017 r. [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Plany postępowań/Plan zamówień publicznych AMW na 2017 r..pdf] (.pdf, 610.08 kB)
Utworzone 2017-01-04 16:30 przez Specjalista Tomasz Bartczak
Zmodyfikowane 2017-01-04 16:30 przez Specjalista Tomasz Bartczak
...
PRZEJDŹ DO ANKIETY