Sprzedaż środków bojowych i sprzętu OPBMR

Agencja Mienia Wojskowego posiada w swoim zasobie szeroki asortyment środków bojowych i sprzętu OPBMR wycofane z zasobów Sił Zbrojnych, Straży Granicznej oraz Policji i przejęte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.2021.303 j.t. z późn. zm).

Podstawową formą zagospodarowania przejętego mienia ruchomego koncesjonowanego jest jego sprzedaż. Sprzedaż mienia ruchomego koncesjonowanego w Agencji Mienia Wojskowego prowadzona jest bezpośrednio w trybie przetargu pisemnego (ofertowego) lub ustnego (licytacji).

 • Uregulowania prawne

  Podstawę prawną obrotu mieniem ruchomym koncesjonowanym w Rzeczypospolitej Polskiej stanowią:

  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.2022.268 j.t),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1888).

  Przetargi publiczne organizowane przez Agencję Mienia Wojskowego na sprzedaż środków bojowych i sprzętu OPBMR reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. nr 97 poz. 443 z późn. zm.).

 • Wymagane uprawnienia

  Do przetargu na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych mogą przystąpić podmioty gospodarcze posiadające uprawnienia w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.2022.268 j.t).

 • Dostęp do oferty

  Dostęp do szczegółowej oferty przetargowej jest możliwy tylko dla uprawnionych podmiotów gospodarczych po uzyskaniu hasła (innego dla każdego przetargu).

 • Zapoznanie z przedmiotami przetargu

  Środki bojowe objęte przetargiem można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z kierownikiem  Działu ds. Środków Bojowych OPBMR i Odpadów – tel.  22 314 99 77.

  Sprzęt OBPMR (m.in. maski, filtropochłaniacze, rentgenoradiometry, itp.) objęty przetargiem można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z kierownikiem Działu ds. Mienia Ruchomego Koncesjonowanego i Bazy Magazynowej - tel. 22 314 98 78.

  Zdjęcia rzeczy ruchomych koncesjonowanych załączone do oferty przetargowej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej. Zdjęcia nie mogą być rozpowszechniane bez zgody AMW.

 • Zawarcie umowy

  Z nabywcami rzeczy ruchomych koncesjonowanych zostaną zawarte umowy sprzedaży w formie pisemnej, w których zostaną określone szczegółowe warunki nabycia, odbioru i płatności.

 • Informacje dodatkowe

  Ogłoszenia o organizowanej sprzedaży przetargowej z określeniem terminu przetargu i warunków wymaganych od uczestników przetargu, zamieszczane są:

  • w polskiej prasie codziennej o zasięgu krajowym,
  • na stronie internetowej AMW

  minimum na 14 dni przed terminem przetargu.

  Ponadto informacje o ofercie i warunkach sprzedaży można uzyskać telefonicznie lub bezpośrednio w Biurze Prezesa Agencji Mienia Wojskowego mieszczącym się w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A w Departamencie Gospodarki Mieniem Ruchomym.

  Odbiór zakupionego mienia ruchomego koncesjonowanego następuje z miejsca jego składowania, w terminie określanym każdorazowo w umowie, po wcześniejszym dokonaniu zapłaty.

Kontakt

Departament Gospodarki Mieniem Ruchomym
 

Dariusz Krzemiński
Dyrektor

tel. +48 22 314 97 69

Robert Pytlarczyk
Zastępca Dyrektora

tel. +48 22 314 97 34


Dział ds. Środków Bojowych, OPBMR i Odpadów
 

Agnieszka Pyzik-Bańcerowska
Kierownik
tel. +48 22 314 99 77

...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY