Konsultacje rynkowe


OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH w ramach przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Realizację usługi długotrwałego żywienia zbiorowego."

 

Termin przesyłania zgłoszeń do udziału w konsultacjach upływa dnia 06.06.2024 r. o godz. 12.00

Opublikowano: 29-05-2024
Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/Konsultacje 29.05/Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych_.pdf] (.pdf, 761.68 kB)
Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/2024/Konsultacje 29.05/Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych.docx] (.docx, 26.53 kB)

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH w ramach przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizację i utrzymanie systemu kopii zapasowych"

 

Termin przesyłania zgłoszeń do udziału w konsultacjach upływa dnia 08.04.2024 r.”

Opublikowano: 02-04-2024
Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/Konsultacje/Konsultacje 02.04.2024/Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.pdf] (.pdf, 771.27 kB)
Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/Konsultacje/Konsultacje 02.04.2024/Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych.docx] (.docx, 336.10 kB)

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH w ramach przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizację i utrzymanie systemu kopii zapasowych"

 

Termin przesyłania zgłoszeń do udziału w konsultacjach upływa dnia 08.04.2024 r.”

Opublikowano: 02-04-2024

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH w ramach przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach internatów OReg AMW Olsztyn”

 

Termin przesyłania zgłoszeń do udziału w konsultacjach upływa dnia 16.02.2024 r.”

Opublikowano: 09-02-2024
Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych OR Olsztyn [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/or olsztyn/Ogloszenie o wstepnych konsultacjach rynkowych OR Olsztyn.pdf] (.pdf, 710.80 kB)
Zgłoszenie do konsultacji rynkowych [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/or olsztyn/Zgloszenie do konsultacji rynkowych.docx] (.docx, 23.19 kB)

Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Optymalizację gospodarki energetyczno – cieplnej w celu poprawy efektywności energetycznej dla zespołu obiektów budowlanych Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie”

 

Termin przesyłania zgłoszeń do udziału w konsultacjach upływa dnia 22.03.2023 r.”

Opublikowano: 07-03-2023
Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/Konsultacje/Wstępne konsultacje rynkowe - optymalizacja gospodarki energetyczno-cieplnej OR AMW Warszawa_v MR20230306-1109.pdf] (.pdf, 552.83 kB)

Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: „Wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej dedykowanej Międzynarodowym Pokazom Lotniczym Air Show Radom 2023”

 

Termin przesyłania zgłoszeń do udziału w konsultacjach upływa dnia 02.03.2023 r.”

Opublikowano: 24-02-2023
Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych - aplikacja mobilna [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/aplikacja mobilna/Ogloszenie o wstepnych konsultacjach rynkowych.pdf] (.pdf, 589.59 kB)
Zgłoszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych - aplikacja mobilna [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/aplikacja mobilna/Załącznik nr 2 Zgłoszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.docx] (.docx, 23.31 kB)

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH w ramach przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę cateringową VIP wraz z wyposażeniem oraz zabezpieczenie imprez towarzyszących "AIR SHOW RADOM 2023”

 

Termin przesyłania zgłoszeń do udziału w konsultacjach upływa dnia 07.02.2023 r.”

Opublikowano: 03-02-2023
Ogloszenie_o_wstepnych_konsultacjach_rynkowych_catering_VIP [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/Catering VIP II/Ogloszenie_o_wstepnych_konsultacjach_rynkowych_catering_02_02_2023_www.pdf] (.pdf, 756.73 kB)
Zgloszenie_do_udzialu_w_konsultacjach_caterin_VIP [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/Catering VIP II/Zgloszenie_do_udzialu_w_konsultacjach_02_02_2023.docx] (.docx, 52.98 kB)

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH w ramach przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę cateringową VIP wraz z wyposażeniem oraz zabezpieczenie imprez towarzyszących "AIR SHOW RADOM 2023”

 

Opublikowano: 30-01-2023
Ogloszenie_o_wstepnych_konsultacjach_rynkowych_catering [https://amw.com.pl/uploads/ZAMOWIENIA/Catering VIP/Ogloszenie_o_wstepnych_konsultacjach_rynkowych_catering_30_01_2023.pdf] (.pdf, 755.06 kB)
Zgloszenie_do_udzialu_w_konsultacjach [https://amw.com.pl/uploads/ZAMOWIENIA/Catering VIP/Zgloszenie_do_udzialu_w_konsultacjach_30_01_2023.docx] (.docx, 52.96 kB)
Informacja_o_zakończeniu_konsultacji [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2023/Catering VIP/Pismo_wychodzące_ Air Show_www.pdf] (.pdf, 666.34 kB)

INFORMACJA O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH w ramach przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę paliwa wraz z usługą tankowania do statków powietrznych i sprzętu spoza Sił Zbrojnych RP biorących udział w międzynarodowych pokazach lotniczych Air Show Radom 2023”

 

UWAGA! Zmiana terminu przesyłania zgłoszeń do udziału w Konsultacjach: 25.01.2023 r. 

 

 

Opublikowano: 18-01-2023
Zmiana do Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/Konsultacje/Zmiana do Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych-24-01-2023.pdf] (.pdf, 649.93 kB)
Ogłoszenie [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/18.01 konsultacje/Ogloszenie o wstepnych konsultacjach rynkowych.pdf] (.pdf, 3932.42 kB)
Zgłoszenie do udziału [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/18.01 konsultacje/Zgłoszenie do udziału we Wstepnych Konsultacjach Rynkowych.docx] (.docx, 332.50 kB)
Protokół z przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/Konsultacje/Konsulatacje 03.03/Protokół z przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych] (.03/Protokół z przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych, 777.63 kB)

Biuro Prezesa AMW


INFORMACJA O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH w ramach przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe wykonanie procedury uzyskania oraz sprzedaży świadectw efektywności energetycznej (tzw. "białych certyfikatów") dla przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej realizowanych na terenie całej Polski w ramach działań Agencji Mienia Wojskowego, które rozpoczną się w latach 2022 - 2023.

 

Termin przesyłania zgloszeń do udziału w Konsultacjach: 29-11-2022 r. 

 

 

Opublikowano: 21-11-2022
INFORMACJA O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Eliza.2022/Konsultacje/Informacja o wstępnych konsultacjach rynkowych] (.2022/Konsultacje/Informacja o wstępnych konsultacjach rynkowych, 2304.74 kB)

INFORMACJA O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH w ramach przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na stworzenie serwisu internetowego wraz z systemem CMS, migracją danych z obecnie działającego serwisu oraz wsparciem technicznymgo

 

Termin przesyłania zgloszeń do udziału w Konsultacjach: 23-09-2022 r. 

 

 

Opublikowano: 07-09-2022
INFORMACJA O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/08.09 BP konsultacje/Informacja_o_wstępnych_konsultacjach_rynkowych_serwis_www.pdf] (.pdf, 399.31 kB)

INFORMACJA  O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH dotyczących realizacji wyboru podmiotu świadczącego usługę zaprojektowania, stworzenia i wdrożenia teleinformatycznego systemu obsługi procesu windykacji w Agencji Mienia Wojskowego

 

Termin przesyłania zgloszeń do udziału w Konsultacjach: 15-06-2022 r. 

 

 

Opublikowano: 07-06-2022
INFORMACJA O KONSULTACJACH RYNKOWYCH.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/konsultacje rynkowe 2022/INFORMACJA O KONSULTACJACH RYNKOWYCH.pdf] (.pdf, 1881.88 kB)

INFORMACJA  O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH w ramach przygotowania postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie wyboru podmiotu świadczącego usługę koordynacji w zamieszczaniu obowiązkowych ogłoszeń ustawowych oraz innych materiałów informacyjnych w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym na potrzeby działalności bieżącej Agencji Mienia Wojskowego

 

Termin przesyłania zgloszeń do udziału w Konsultacjach: 06-05-2021 r. 

 

 

Opublikowano: 26-04-2021

 

 

 
INFORMACJA O KONSULTACJACH RYNKOWYCH [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/konsultacje rynkowe/INFORMACJA O KONSULTACJACH RYNKOWYCH na stronę.pdf] (.pdf, 2196.39 kB)
Zgłoszenie do udziału w konsultacjach rynkowych [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/konsultacje rynkowe/Załącznik Nr 1.docx] (.docx, 16.05 kB)

OGŁOSZENIE  O DIALOGU TECHNICZNYM dotyczącym realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:
wymiana i migracja z posiadanej centrali telefonicznej Datera Call-eX na inną centralę telefoniczną o rozszerzonych funkcjonalnościach, w szczególności o usługę wideokonferencji i potencjalnie ustalenie możliwości integracji z innymi posiadanymi systemami Zamawiającego.

 

Termin przesyłania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym: 30-06-2020 r. 
Przewidywany termin rozpoczęcia dialogu technicznego:   01-07-2020 r. 

Opublikowano: 16-06-2020
 
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/DIALOG TECHNICZNY VOIP/_ogloszenie o dialogu technicznym VoIP.pdf] (.pdf, 1627.12 kB)
Zalacznik nr 1 regulamin dialogu technicznego [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/DIALOG TECHNICZNY VOIP/Zalacznik nr 1 regulamin dialogu technicznego.pdf] (.pdf, 2525.57 kB)
Zalacznik nr 2 wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/DIALOG TECHNICZNY VOIP/Zalacznik nr 2 wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego.pdf] (.pdf, 754.32 kB)
Zalacznik nr 3 Opis przedmiotu dialogu technicznego [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/DIALOG TECHNICZNY VOIP/Zalacznik nr 3 Opis przedmiotu dialogu technicznego.pdf] (.pdf, 795.98 kB)
Wniosek Dialog Techniczny VoIP [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/DIALOG TECHNICZNY VOIP/Wniosek Dialog Techniczny VoIP.docx] (.docx, 18.61 kB)

OGŁOSZENIE  O DIALOGU TECHNICZNYM dotyczącym realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:
wybór najkorzystniejszego rozwiązania w zakresie rozszerzenia możliwości pracy zdalnej pracowników AMW z wykorzystaniem technologii VPN z uwzględnieniem obecnie wykorzystywanych rozwiązań opartych na urządzeniach firmy Fortinet na potrzeby Agencji Mienia Wojskowego

Termin przesyłania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym: 01-06-2020 r.  
Przewidywany termin rozpoczęcia dialogu technicznego:   10-06-2020 r. 

Opublikowano: 22-05-2020
 
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/DIALOG TECHNICZNY FORTINET/OGŁOSZENIE O DIALOGU.pdf] (.pdf, 1668.18 kB)
REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO - ZAŁ. NR 1 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/DIALOG TECHNICZNY FORTINET/REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO.pdf] (.pdf, 2515.36 kB)
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO - ZAŁ. NR 2 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/DIALOG TECHNICZNY FORTINET/WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO DT.docx] (.docx, 16.13 kB)
OPIS PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO - ZAŁ. NR 3 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/DIALOG TECHNICZNY FORTINET/OPIS PRZEDMIOTU DIALOGU.pdf] (.pdf, 516.64 kB)
Informacja o zakończeniu Dialogu Technicznego [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/DIALOG TECHNICZNY FORTINET/zakończenie dialogu STRONA.pdf] (.pdf, 320.41 kB)

OGŁOSZENIE  O DIALOGU TECHNICZNYM dotyczącym realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:
zakup elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji w Agencji Mienia Wojskowego wraz zpomocą i wsparciem technicznym oraz merytorycznym dla jego użytkowników w akresie wdrożenia i prowadzenia systemu

Termin przesyłania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym: 2020-02-20  
Przewidywany termin rozpoczęcia dialogu technicznego:   2020-02-26 

Opublikowano: 2020-02-12
 
Ogłoszenie o dialogu technicznym [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/DIALOG TECHNICZNY DH/Ogłoszenie o dialogu technicznym.pdf] (.pdf, 865.20 kB)
Opis wymagań do Dialogu [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/DIALOG TECHNICZNY DH/opis DT - zał. nr 3.pdf] (.pdf, 212.65 kB)
Regulamin DT  [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/DIALOG TECHNICZNY DH/Regulamin DT - zał nr 1.pdf] (.pdf, 585.46 kB)
Wniosek o dopuszczenie do Dialogu Technicznego [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/DIALOG TECHNICZNY DH/wniosek o dopuszczenie do DT - zał nr 2.docx] (.docx, 15.51 kB)
Informacja o zakończeniu dialogu [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/DIALOG TECHNICZNY DH/Zakończenie dialogu - informacja.pdf] (.pdf, 208.74 kB)

OGŁOSZENIE  O DIALOGU TECHNICZNYM dotyczącym realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie profesjonalnej, nowoczesnej i responsywnej platformy aukcyjnej wraz z autonomicznym panelem administracyjnym dla Agencji Mienia Wojskowego w domenie aukcje.amw.com.pl, służącego sprzedaży aukcyjnej asortymentu przejmowanego z jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz mienia statutowego AMW

Termin przesyłania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym: 2019-11-22  
Przewidywany termin rozpoczęcia dialogu technicznego:   2019-12-03 

Opublikowano: 2019-11-13
 
Treść ogłoszenia o dialogu technicznym wraz z załącznikami.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Dialog techniczny Lublin/Treść ogłoszenia o dialogu technicznym wraz z załącznikami2.pdf] (.pdf, 489.05 kB)
Załącznik nr 2 do dialogu technicznego - wniosek o dopuszczenie do dialogu_wersja edytowalna.docx [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Dialog techniczny Lublin/Załącznik nr 2 do dialogu technicznego - wniosek o dopuszczenie do dialogu_wersja edytowalna.docx] (.docx, 29.58 kB)
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Dialog techniczny Lublin/1. Informacja o zakończeniu dialogu technicznego.pdf] (.pdf, 317.80 kB)
...
PRZEJDŹ DO ANKIETY