OR AMW w Krakowie


ZAPYTANIE OFERTOWE  na:
 

Usługi prawnicze – zastępstwo procesowe

 

Termin składania ofert 19.06.2024 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 19.06.2024 r., godz. 12:00

Opublikowano: 2024-06-13

Załączniki:

Wybór oferty. [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2024/or krakow/WYBOR OFERTY.pdf] (.pdf, 291.11 kB)
Informacja z otwarcia ofert. [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2024/or krakow/info z otwarcia.pdf] (.pdf, 285.71 kB)
Zapytanie ofertowe - zastępstwo procesowe [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2024/or krakow/Zapytanie ofertowe _ zastępstwo procesowe.pdf] (.pdf, 595.46 kB)
Załącznik nr 5 Umowa - WZÓR [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2024/or krakow/załacznik nr 5 Umowa_ WZÓR.pdf] (.pdf, 417.76 kB)
Formularz oferty [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2024/or krakow/OFERTA.docx] (.docx, 17.16 kB)
Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2024/or krakow/zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf] (.pdf, 381.56 kB)
Zał. 3 Sprawozdanie kwartalne [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2024/or krakow/zał. 3 Sprawozdanie kwartalne.pdf] (.pdf, 413.03 kB)
Zał. 4 Protokół zdawczo-odbiorczy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2024/or krakow/zał. 4 Protokół zdawczo-odbiorczy.pdf] (.pdf, 186.77 kB)
Zał. 5 Wzór sprawozdania końcowego [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2024/or krakow/zał. 5 Wzór sprawozdania końcowego.pdf] (.pdf, 485.29 kB)
Zał. 6 Załącznik do Decyzji 120_2023 zasady organizacji obsługi prawnej AMW [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2024/or krakow/zał. 6 Załącznik do Decyzji 120_2023 zasady organizacji obslugi prawnej AMW.pdf] (.pdf, 4060.77 kB)
Zał. 7 Umowa powierzenia kancelaria [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2024/or krakow/zał. 7 Umowa powierzenia kancelaria.pdf] (.pdf, 521.13 kB)
Zał. 8 Umowa o zachowaniu poufności [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2024/or krakow/zał. 8 Umowa o zachowaniu poufności.pdf] (.pdf, 579.16 kB)

ZAPYTANIE OFERTOWE  na:
 

Usługi prawnicze – zastępstwo procesowe

 

Termin składania ofert 22.07.2022r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 22.07.2022r., godz. 11:00

Opublikowano: 2022-07-15

Załączniki:

Zapytanie ofertowe [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.07.2022 krakow/Zapytanie ofertowe.pdf] (.pdf, 931.76 kB)
Umowa zastępstwa procesowego [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.07.2022 krakow/Umowa zastępstwa procesowego - wzór umowy.pdf] (.pdf, 663.63 kB)
Opis Przedmiotu Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.07.2022 krakow/Opis przedmiotu zamówienia.pdf] (.pdf, 440.30 kB)
Oferta [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.07.2022 krakow/Oferta.pdf] (.pdf, 472.38 kB)
Wzór sprawozdania kwartalnego [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.07.2022 krakow/wzór sprawozdania kwartalnego - załącznik nr 3 do umowy.pdf] (.pdf, 619.77 kB)
Protokoł zdawczo- odbiorczy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.07.2022 krakow/protokół zdawczo- odbiorczy- załącznik nr 4 do umowy.pdf] (.pdf, 366.04 kB)
Wzór sprawozdania końcowego [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.07.2022 krakow/Wzór sprawozdania końcowego - załącznik nr 5 do umowy.pdf] (.pdf, 276.43 kB)
Zasady obsługi prawnej AMW [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.07.2022 krakow/Zasady obsługi prawnej w Agencji Mienia Wojskowego - Decyzja 96 2016.pdf] (.pdf, 249.54 kB)
Umowa powierzenia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.07.2022 krakow/Umowa powierzenia - załącznik nr 7 do umowy.pdf] (.pdf, 246.39 kB)
Umowa o zachowaniu poufnosci [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.07.2022 krakow/Umowa o zachowaniu poufności - załącznik nr 8 do umowy.pdf] (.pdf, 555.64 kB)
Informacja z otwarcia ofert [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.07.2022 krakow/informacja o otwartych ofertach.pdf] (.pdf, 376.69 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/RAFAL OW/15.07.2022 krakow/28.07 informacja o wyborze oferty.pdf] (.pdf, 300.91 kB)

ISTOTNE  WARUNKI ZAMÓWIENIA (IWZ) stanowiące zapytanie ofertowe na:
Montaż samozamykaczy drzwi w budynkach internatów

Termin składania ofert 2020-10-12 12:00

Termin otwarcia ofert 2020-10-12 12:30

Osoby wyznaczone do kontaktu:
Jerzy Kasprzyk; fax (+48) 12 211 40 05; e-mail j.kasprzyk@amw.com.pl

Opublikowano: 2020-09-30

Załączniki:

Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Samozamykacze Kraków/IWZ.pdf] (.pdf, 516.67 kB)
Załącznik nr 1 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Samozamykacze Kraków/Załącznik nr 1 do IWZ.pdf] (.pdf, 440.82 kB)
Załącznik nr 2 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Samozamykacze Kraków/Załącznik nr 2 do IWZ.pdf] (.pdf, 81.11 kB)
Załącznik nr 2 do IWZ formularz cenowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Samozamykacze Kraków/Załącznik nr 2 do IWZ formularz cenowy.xls] (.xls, 77.00 kB)
Załącznik nr 3 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Samozamykacze Kraków/Załącznik nr 3 do IWZ.pdf] (.pdf, 562.67 kB)
Załącznik nr 4 do IWZ [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Samozamykacze Kraków/Załącznik nr 4 do IWZ.pdf] (.pdf, 189.76 kB)
...
PRZEJDŹ DO ANKIETY