Kto jest kim

Prezes Agencji Mienia Wojskowego - Marcin Horyń

Prezes Agencji Mienia Wojskowego - Marcin Horyń

Marcin Horyń
Prezes Agencji Mienia Wojskowego

W środę, 10 stycznia 2024 roku decyzją prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, na wniosek wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza na stanowisko prezesa Agencji Mienia Wojskowego został powołany Marcin Horyń. Nowego prezesa wprowadził do instytucji sekretarz stanu w MON Paweł Bejda, który w imieniu ministra obrony narodowej pełni nadzór nad Agencją Mienia Wojskowego. 

Nowy prezes Agencji Mienia Wojskowego został powołany na trzyletnią kadencję. 

Prezes AMW Marcin Horyń jest z wykształcenia ekonomistą i ma ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe. Poniżej krótki biogram nowego prezesa Agencji.  

Marcin Horyń – mgr ekonomii, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył również kurs doktorancki w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Ekspert i wieloletni praktyk z zakresu zarządzania, administrowania nieruchomościami oraz nadzorem nad inwestycjami. W latach 2011- 2014 pracował jako doradca, a następnie szef gabinetu politycznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2014-2016 pełnił funkcję wiceprezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Następnie w okresie 2016-2023 był prezesem zarządu Fundacji Rozwoju, której zadaniem jest inicjowanie i wspieranie działań zapewniających bezpieczeństwo Polski oraz jej suwerenność gospodarczą.

Zastępca Prezesa - płk Przemysław Gogoliński

Zastępca Prezesa - płk Przemysław Gogoliński

płk Przemysław Gogoliński
Zastępca Prezesa Agencji

22 listopada 2023 roku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wyznaczył płk. Przemysława Gogolińskiego na stanowisko zastępcy prezesa AMW. Zgodnie z decyzją MON nr 6252/DK funkcję wiceprezesa Agencji będzie pełnił od 27 listopada br.

Płk Przemysław Gogoliński jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku budownictwo. Od 2000 roku zajmował kolejne stanowiska służbowe w jednostkach i instytucjach Ministerstwa Obrony Narodowej związane z planowaniem i realizacją procesów inwestycyjno-remontowych.

Do AMW został skierowany decyzją ministra obrony narodowej - z uprzednio zajmowanego stanowiska Szefa Oddziału Inwestycji Sojuszniczych w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych RP. Od 25 kwietnia 2022 roku był dyrektorem Departamentu Inwestycji Wojskowych w Agencji Mienia Wojskowego.

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z obszaru zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zamówień publicznych.

W 2021 r. ukończył również Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Sztuki Wojennej.

Zastępca Prezesa - Michał Świtalski

Zastępca Prezesa - Michał Świtalski

Michał Świtalski
Zastępca Prezesa Agencji

W piątek, 1 marca 2024 roku decyzją wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza na stanowisko zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego został powołany Michał Świtalski.

Michał Świtalski – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również studia doktoranckie z zakresu zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Wyższy Kurs Obronny w Akademii Obrony Narodowej. Menedżer z blisko 30-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach zarządczych i kierowniczych zarówno w administracji samorządowej i publicznej, agencjach rządowych oraz spółkach prawa handlowego i koncernach zbrojeniowych. W latach 2008-2014 był kolejno: zastępcą prezesa, a następnie - przez 6 lat - prezesem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Od 2013 roku członek zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w Radomiu odpowiedzialny za strategię, badania i rozwój oraz produkcję, finanse i IT. W latach 2014-2016 członek Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do spraw badań naukowych oraz prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Od 2016 do 2019 - prezes Industchem sp. z o.o. w Warszawie, a następnie do 2021 roku - dyrektor ds. rozwoju biznesu w ARLEN S.A. w Warszawie.

W latach 2021- 2024 pracował w Poczcie Polskiej S.A. jako dyrektor terenowych jednostek operacyjnych. Posiada wieloletnią praktykę z zakresu prawa, zamówień publicznych oraz nadzoru właścicielskiego. W 2000 roku zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Od 2007 roku w korpusie Państwowego Zasobu Kadrowego - po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu upoważniającego do zajmowania wyższych stanowisk państwowych.

Zastępca Prezesa - Małgorzata Wyszyńska

Zastępca Prezesa - Małgorzata Wyszyńska

Małgorzata Wyszyńska
Zastępca Prezesa Agencji

W czwartek, 25 stycznia 2024 roku decyzją wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza na stanowisko zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego została powołana Małgorzata Wyszyńska.

Małgorzata Wyszyńska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i studiów MBA na Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w Szkole Głównej Handlowej. Od 2008 do 2013 roku pracowała początkowo w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, a następnie w Centrum Obsługi KPRM. W kolejnych latach doświadczenie zawodowe zdobywała jako doradca w Bumar sp. z o.o. i na stanowisku dyrektora ds. Zarządzania Jakością i Audytu oraz zastępcy dyrektora Centrum Obsługi Korporacyjnej w Polskim Holdingu Obronnym. Od 2013 do 2014 roku była członkiem Rady Nadzorczej Przemysłowego Centrum Optyki S.A. W latach 2014-2015 członek zarządu Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej Sp. z o.o., a następnie 2015-2017 prezes zarządu tej spółki. W okresie 2020-2023 pracowała w Urzędzie Dzielnicy Wola w obszarze regulowania stanów prawnych nieruchomości. Posiada wieloletnią praktykę z zakresu zarządzania, administracji, audytu i kontroli zarządczej.

...
PRZEJDŹ DO ANKIETY