Formularze

Przydział kwatery lub lokalu mieszkalnego

Wniosek żołnierza zawodowego o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego (z załącznikami nr 1 i 2) [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2023/12/Wniosek_zolnierza_zawodowego_o_przydzial__kwatery_albo_innego_lokalu_mieszkalnego_z_zalcznikiami_nr_1_i_2.pdf] (.pdf, 698.73 kB)
Wniosek żołnierza zawodowego o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego (bez załączników) [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2023/12/Wniosek_zolnierza_zawodowego_o_przydzial_kwatery_albo_innego_lokalu_mieszkalnego_bez_zalacznikow.pdf] (.pdf, 570.25 kB)
Interaktywny formularz PDF - wniosek żołnierza zawodowego o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego (bez załączników) [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2023/12/Interaktywny_formularz_PDF_-_wniosek_zolnierza_zawodowego__o_przydzial_kwatery_albo_innego_lokalu_mieszkalnego_bez_zalacznikow.pdf] (.pdf, 253.33 kB)
Zaświadczenie jednostki wojskowej lub innego właściwego organ (zał. nr 1 do wniosku o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego) [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2024/Zaswiadczenie_jednostki_wojskowej_lub_innego_wlasciwego_organ_zal_nr_1_do_wniosku_o_przydzial_kwatery_albo_innego_lokalu_mieszkalnego.pdf] (.pdf, 470.29 kB)
Interaktywny formularz PDF - zaświadczenie jednostki wojskowej lub innego właściwego organ (zał. nr 1 do wniosku o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego) [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2024/Interaktywny_formularz_PDF_-_zaswiadczenie_jednostki_wojskowej_lub_innego_wlasciwego_organ_zal_nr_1_do_wniosku_o_przydzial_kwatery_albo_innego_lokalu.pdf] (.pdf, 129.13 kB)
Oświadczenie małżonka wnioskodawcy również żołnierza (zał. nr 2 do wniosku o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego) [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2024/Oswiadczenie_malzonka_wnioskodawcy_rowniez_zolnierza_zal_nr_2_do_wniosku_o_przydzial_kwatery_albo_innego_lokalu_mieszkalnego.pdf] (.pdf, 458.46 kB)
Interaktywny formularz PDF - oświadczenie małżonka wnioskodawcy również żołnierza (zał. nr 2 do wniosku o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego) [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2024/Interaktywny_formularz_PDF_-_oswiadczenie_malzonka_wnioskodawcy_rowniez_zolnierza_zal_nr_2_do_wniosku_o_przydzial_kwatery_albo_innego_lokalu.pdf] (.pdf, 131.26 kB)
Oświadczenie do propozycji kwatery albo lokalu mieszkalnego [https://amw.com.pl/uploads/Dla_żołnierza/Oswiadczenie_do_propozycji_kwatery_albo_lokalu_mieszkalnego.docx] (.docx, 25.46 kB)
Aktualizacja wniosku żołnierza zawodowego o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego - w formacie PDF [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2024/Aktualizacja_wniosku_zolnierza_zawodowego_o_przydzial_kwatery_albo_innego_lokalu_mieszkalnego.pdf] (.pdf, 570.44 kB)
Interaktywny formularz PDF - aktualizacja wniosku żołnierza zawodowego o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2024/Interaktywny_formularz_PDF_-_aktualizacja_wniosku_zolnierza_zawodowego__o_przydzial_kwatery_albo_innego_lokalu_mieszkalnego_bez_zalacznikow.pdf] (.pdf, 243.99 kB)
Wzór wniosku o umorzenie postępowania w sprawie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego [https://amw.com.pl/uploads/Dla_żołnierza/Wzor_wniosku_o_umorzenie_postepowania_o_przydzial_kwatery_albo_innego_lokalu_mieszkalnego.docx] (.docx, 27.30 kB)

Internaty

Wzór wniosku o przydzielenie żołnierzowi miejsca w internacie albo kwaterze internatowej [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2020/07/wzor_wniosku_o_przydzielenie_zolnierzowi_miejsca_w_internacie_albo_kwaterze_internatowej.pdf] (.pdf, 1531.05 kB)
Wzór wniosku o przydzielenie pracownikowi miejsca w internacie albo kwaterze internatowej [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2020/wzor_wniosku_o_przydzielenie_pracownikowi_miejsca_w_internacie_albo_kwaterze_internatowej.pdf] (.pdf, 1145.09 kB)
Zaświadczenie pracodawcy do wniosku pracownika o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2024/zaswiadczenie_pracodawcy_do_wniosku_pracownika_o_przydzial_miejsca_w_internacie_albo_kwaterze_internatowej.docx] (.docx, 47.12 kB)
Interaktywny formularz PDF - Zaświadczenie pracodawcy do wniosku pracownika o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2024/Zaswiadczenie_pracodawcy-interaktwyny_plik_PDF.pdf] (.pdf, 103.28 kB)
Wzór wniosku o przydzielenie dziecku miejsca w internacie albo kwaterze internatowej [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2020/07/wzor_wniosku_o_przydzielenie_dziecku_miejsca_w_internacie_albo_kwaterze_internatowej.pdf] (.pdf, 1314.50 kB)
Wzór wniosku weterana uprawnionego o przydzielenie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2020/wzor_wniosku_weterana_uprawnionego_o_przydzielenie_miejsca_w_internacie_albo_kwaterze_internatowej.pdf] (.pdf, 1126.78 kB)
Wzór wniosku weterana uprawnionego o przydzielenie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej z opiekunem [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2020/wzor_wniosku_weterana_uprawnionego_o_przydzielenie_miejsca_w_internacie_albo_kwaterze_internatowej_z_opiekunem.pdf] (.pdf, 1234.60 kB)
Wzór oświadczenia weterana uprawnionego [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2020/wzor_oswiadczenia_weterana_uprawnionego.pdf] (.pdf, 253.38 kB)
Wzór pisma w sprawie umożliwienia odpłatnego pobytu czasowego członkom rodziny odwiedzającym żołnierza korzystającego z zakwaterowania w internacie albo kwaterze internatowej [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9970/wniosek_zolnierza_na_pobyt_czasowy_czlonkow_rodziny_w_internacie_albo_kwaterze_internatowej.docx] (.docx, 37.80 kB)
Oświadczenie żołnierza do wniosku o przydzielenie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2020/oswiadczenie_zolnierza_do_wniosku_o_przydzielenie_miejsca_w_internacie_albo_kwaterze_internatowej.pdf] (.pdf, 134.21 kB)
Wniosek o zaświadczenie [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2024/wniosek_o_zaswiadczenie_.docx] (.docx, 47.69 kB)

Świadczenie mieszkaniowe

Wniosek o wypłatę świadczenia mieszkaniowego [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2022/15065_wniosek_o_wyplate_swiadczenia_mieszkaniowego.pdf] (.pdf, 728.99 kB)
Aktualizacja danych we wniosku o wypłatę świadczenia mieszkaniowego [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2022/15064_aktualizacja_danych_we_wniosku_o_wyplate_swiadczenia_mieszkaniowego.pdf] (.pdf, 728.02 kB)
Wniosek o zaświadczenie [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2024/wniosek_o_zaswiadczenie_.docx] (.docx, 47.69 kB)

Odprawa mieszkaniowa

Wniosek żołnierza zawodowego o wypłatę odprawy mieszkaniowej [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2023/wniosek_zolnierza_zawodowego_o_wyplate_odprawy_mieszkaniowej.pdf] (.pdf, 638.50 kB)
Interaktywny formularz PDF - wniosek żołnierza zawodowego o odprawę mieszkaniową [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2023/12/Wniosek-INTERAKTYWNY-zolnierza-zawodowego-o-wyplate-odprawy-mieszkaniowej.pdf] (.pdf, 360.63 kB)
Zaświadczenie JW do wniosku po śmierci żołnierza o odprawę mieszkaniową [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2023/1/Zaswiadczenie_JW_do_wniosku__o_odprawe_mieszkaniowa_w_zwiazku_ze_smiercia_zolnierza_zawodowego.pdf] (.pdf, 492.50 kB)
Interaktywny formularz PDF - Zaświadczenie JW do wniosku po śmierci żołnierza o odprawę mieszkaniową [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2023/1/Zaswiadczenie_INTERAKTYWNE_JW_do_wniosku__o_odprawe_mieszkaniowa_w_zwiazku_ze_smiercia_zolnierza_zawodowego.pdf] (.pdf, 148.57 kB)
Zaświadczenie JW do wniosku żołnierza zawodowego o odprawę mieszkaniową [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2023/1/Zaswiadczenie_JW_do_wniosku_zolnierza_zawodowego_o_odprawe_mieszkaniowa.pdf] (.pdf, 497.66 kB)
Interaktywny formularz PDF - Zaświadczenie JW do wniosku żołnierza zawodowego o odprawę mieszkaniową [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2023/1/Zaswiadczenie_INTERAKTYWNE_JW_do_wniosku_zolnierza_zawodowego_o_odprawe_mieszkaniowa.pdf] (.pdf, 156.48 kB)
Oświadczenie małżonka również żołnierza do wniosku o wypłatę odprawy mieszkaniowej [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2023/1/Oswniadczenie_malzonka_rowniez_zolnierza_do_wniosku_o_wyplate_odprawy_mieszkaniowej.pdf] (.pdf, 426.38 kB)
Interaktywny formularz PDF - Oświadczenie małżonka również żołnierza do wniosku o wypłatę odprawy mieszkaniowej [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2023/1/Oswniadczenie_INTERAKTYWNE_malzonka_rowniez_zolnierza_do_wniosku_o_wyplate_odprawy_mieszkaniowej.pdf] (.pdf, 156.58 kB)
Oświadczenie żołnierza zawodowego o stanie rodziny na dzień wskazany przez żołnierza [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2023/1/Oswiadczenie_do_wnioskow_sprzed_01_11_2023_lub_dodatkowe__zolnierza_zawodowego_o_stanie_rodziny_na_dzien_wskazany_przez_zolnierza.pdf] (.pdf, 409.64 kB)
Interaktywny formularz PDF - Oświadczenie żołnierza zawodowego o stanie rodziny na dzień wskazany przez żołnierza [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2023/1/Oswiadczenie_INTERAKTYWNE_do_wnioskow_sprzed_01_11_2023__zolnierza_zawodowego_o_stanie_rodziny_na_dzien_wskazany_przez_zolnierza.pdf] (.pdf, 150.92 kB)
Oświadczenie członka rodziny po śmierci żołnierza o odprawę mieszkaniową [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2023/1/Oswidczenie_czlonka_rodziny_po_smierci_zolnierza_o_odprawe_mieszkaniowa.pdf] (.pdf, 418.65 kB)
Interaktywny formularz PDF - Oświadczenie członka rodziny po śmierci żołnierza o odprawę mieszkaniową [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2023/1/Oswidczenie_INTERAKTYWNE_czlonka_rodziny_po_smierci_zolnierza_o_odprawe_mieszkaniowa.pdf] (.pdf, 134.35 kB)
Oświadczenie pełnoletniego dziecka żołnierza do wniosku o wypłatę odprawy mieszkaniowej [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2023/1/Oswiadczenie_pelnoletniego_dziecka_zolnierza_do_wniosku_o_wyplate_odprawy_mieszkaniowej.pdf] (.pdf, 433.27 kB)
Interaktywny formularz PDF - Oświadczenie pełnoletniego dziecka żołnierza do wniosku o wypłatę odprawy mieszkaniowej [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2023/1/Oswiadczenie_INTERAKTYWNE_pelnoletniego_dziecka_zolnierza_do_wniosku_o_wyplate_odprawy_mieszkaniowej.pdf] (.pdf, 140.45 kB)
Oświadczenie rodzica dziecka do wniosku żołnierza zawodowego o odprawę mieszkaniową [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2023/1/Oswiadczenie_rodzica_dziecka_do_wniosku_zolnierza_zawodowego_o_odprawe_mieszkaniowa.pdf] (.pdf, 423.07 kB)
Interaktywny formularz PDF - Oświadczenie rodzica dziecka do wniosku żołnierza zawodowego o odprawę mieszkaniową [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2023/1/Oswiadczenie_INTERAKTYWNE_rodzica_dziecka_do_wniosku_zolnierza_zawodowego_o_odprawe_mieszkaniowa.pdf] (.pdf, 143.85 kB)
Wniosek o odprawę mieszkaniową po śmierci żołnierza zawodowego [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2023/wniosek_o_wyplate_odprawy_mieszkaniowej_po_smierci_zolnierza_zawodowego.pdf] (.pdf, 631.07 kB)
Interaktywny formularz PDF - wniosek odprawę mieszkaniową po śmierci żołnierza zawodowego [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2023/12/Wniosek_INTERAKTYWNY_o_wyplate_odprawy_mieszkaniowej_po_smierci_zolnierza_zawodowego.pdf] (.pdf, 388.75 kB)

Wykup lokalu

Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego [https://amw.com.pl/uploads/formularze/Wniosek_o_nabycie_lokalu_mieszkalnego__.pdf] (.pdf, 522.66 kB)
Wniosek o wydanie zgody na wykreślenie hipoteki [https://amw.com.pl/uploads/formularze/wniosek_o_wydanie_zgody_na_wykreslenie_hipoteki.pdf] (.pdf, 197.12 kB)

Inne

Wniosek o zmianę warunków spłaty zadłużenia [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9974/18/wniosek_o_zmiane_warunkow_splaty_zadluzenia_amw.docx] (.docx, 515.76 kB)
Wniosek o umorzenie [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9974/18/wniosek_o_umorzenie_amw.docx] (.docx, 518.51 kB)
Oświadczenie o stanie majątkowym oraz sytuacji bytowej [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9974/18/oswiadczenie_o_sytuacji_majatkowej_i_bytowej_amw.docx] (.docx, 564.09 kB)
Oświadczenie Klientów Agencji [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2022/13511_wzor_8_oswiadczenie_klientow_agencji.docx] (.docx, 38.91 kB)

Kontakt dla żołnierzy: bip@amw.com.pl

...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY