OR AMW w Zielonej Górze


ZAPYTANIE OFERTOWE  na:
 

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy kotłowni zasilającej budynki mieszkalne nr 46 A-B i 47 A-B w Wędrzynie

 

Termin składania ofert do dnia 19.07.2024 r., do godz. 10:00

 

Opublikowano: 2024-07-10

Załączniki:

Istotne Warunki Zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2024/or zielona/wedrzyn/IWZ-Wędrzyn 46_47.pdf] (.pdf, 1328.12 kB)
Opis przedmiotu zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2024/or zielona/wedrzyn/Opis przedmiotu zamówienia.pdf] (.pdf, 1491.78 kB)
Projektowane postanowienia umowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2024/or zielona/wedrzyn/Wzór umowy - projektowanie.docx] (.docx, 35.49 kB)
Formularz cenowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2024/or zielona/wedrzyn/Formularz cenowy.docx] (.docx, 353.24 kB)

ZAPYTANIE OFERTOWE  na:
 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kotłowni zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Karpińskiego 3-9 w Żaganiu.

 

Termin składania ofert do dnia 28.06.2024 r., do godz. 10:00

 

Opublikowano: 2024-06-21

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty. [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2024/or zielona/karpinskiefgo/Informacja o wyborze oferty.pdf] (.pdf, 775.73 kB)
Formularz cenowy [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2024/or zielona/karpinskiefgo/Formularz cenowy.docx] (.docx, 353.07 kB)
Wzór umowy - projektowanie [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2024/or zielona/karpinskiefgo/Wzór umowy - projektowanie.pdf] (.pdf, 471.83 kB)
IWZ-Karpińskiego 3-9 [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2024/or zielona/karpinskiefgo/IWZ-Karpińskiego 3-9.pdf] (.pdf, 1263.31 kB)
Opis przedmiotu zamówienia [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Darek 2024/or zielona/karpinskiefgo/Opis przedmiotu zamówienia.pdf] (.pdf, 804.42 kB)
<>Oddział Regionalny w Zielonej Górze

 

Informacja  o udzielonych zamówieniach w trybie art. 6 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

...
PRZEJDŹ DO ANKIETY