Oddział Regionalny AMW w Lublinie

Informacja  o udzielonych zamówieniach w trybie art. 6 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych


 

Informacja z 14.07.2020.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Zamówienia COVID/Informacja z 14.07.2020_Lublin.pdf] (.pdf, 195.71 kB)
Informacja z 04.08.2020.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Zamówienia COVID/Informacja z 04.08.2020_Lublin.pdf] (.pdf, 809.98 kB)
Informacja z 02.09.2020.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Zamówienia COVID/COVID 2 Lublin.pdf] (.pdf, 702.96 kB)
Informacja z 09.09.2020.pdf [https://amw.com.pl/uploads/zamowienia-publiczne/Zamówienia COVID/COVID 3 Lublin.pdf] (.pdf, 706.68 kB)
...
PRZEJDŹ DO ANKIETY