Stanowisko Agencji Mienia Wojskowego dotyczące nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Krupniczej 15

POWRÓT DO LISTY
8 stycznia 2019 r.

KS „GWARDIA” - BEZUMOWNY UŻYTKOWNIK
Agencja Mienia Wojskowego przejęła nieruchomość w drugiej połowie 2017 roku akceptując istniejący, a nawiązany z poprzednim właścicielem obiektu, stosunek prawny do dnia jego wygaśnięcia, tj. do 31 grudnia 2017 roku. Obecne żądanie wydania obiektu związane jest przede wszystkim z zaleceniami po kontroli stanu technicznego obiektu oraz z koniecznością przerwania stanu bezumownego korzystania z nieruchomości przez KS “Gwardia”.
KS „Gwardia” we Wrocławiu użytkuje obiekt położony na nieruchomości przy ul. Krupniczej 15 we Wrocławiu bez tytułu prawnego od 1 stycznia 2018 roku. Jednocześnie, mimo że sam Klub Sportowy „Gwardia” nie uiszczał w tym czasie żadnych opłat z tytułu korzystania z nieruchomości, wynajmował część jej powierzchni podmiotom trzecim (jako lokale gastronomiczne), osiągając miesięcznie przychód w wysokości ok. 19 tys. zł netto miesięcznie. Dodatkowo, KS „Gwardia”, również bez podstawy prawnej wynajmował odpłatnie - niezgodnie z przeznaczeniem - część obiektu na cele mieszkaniowe.

PROPOZYCJE POROZUMIENIA I UREGULOWANIA STANU PRAWNEGO
Między KS „Gwardia” we Wrocławiu a AMW nigdy nie zostało zawarte jakiekolwiek formalne porozumienie ustalające warunki dalszego korzystania z nieruchomości przez klub. Faktem jest jednak, że Agencja stale (tj. od dnia wygaśnięcia stosunku stanowiącego podstawę dla korzystania z nieruchomości, a więc począwszy od 1 stycznia 2018 r.) podejmowała wysiłki związane z uregulowaniem stanu prawnego. Niestety, propozycje AMW kierowane do KS „Gwardia” w większości spotykały się z odmową akceptacji ich warunków.
Do dnia wezwania przez AMW do opróżnienia nieruchomości strony nie były w stanie porozumieć się co do formy i zasad korzystania z obiektu przez klub. Wynikało to przede wszystkim ze stanowiska klubu, który oczekiwał, że warunki potencjalnej umowy pozwolą mu na dalszą możliwość pełnego wykorzystania nieruchomości i czerpania z tego tytułu korzyści finansowych, bez obowiązku ponoszenia ciężarów związanych z koniecznymi remontami obiektu (np. zagrażających bezpieczeństwu instalacji elektrycznych czy niewystarczającego zabezpieczenia przeciwpożarowego).

KONTROLA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
W 2018 roku Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu zlecił wykonanie kontroli pięcioletniej stanu obiektu.
W wyniku kontroli stwierdzono, że stan techniczny obiektu, a także znajdujących się w nim instalacji stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób tam przebywających. AMW w trosce o zdrowie i życie osób korzystających z obiektu, a szczególnie dzieci z placówek oświatowych, którym nieruchomość udostępniał Klub Sportowy „Gwardia”, poinformowała
o wynikach tej kontroli przedstawicieli klubu.
Przez cały okres użytkowania obiektu KS „Gwardia” we Wrocławiu nie podejmował jakichkolwiek wysiłków skierowanych na poprawę stanu obiektu, w tym nie dokonał należytego jego zabezpieczenia przeciwpożarowego i nie wyeliminował innych zagrożeń, związanych np.  z niezadowalającą strukturą obiektu – takich jak wykruszenia tynków i spoiw, odspojenia elementów architektonicznych, etc.
Agencja Mienia Wojskowego w związku ze stanem technicznym obiektu, zagrażającym życiui zdrowiu użytkowników, była zmuszona do wezwania do opuszczenia budynku bezumownego użytkownika tj. klub KS „Gwardia” do końca 2018 roku. Pismem z 7 listopada 2018 r. Agencja wezwała KS „Gwardia” we Wrocławiu do opróżnienia i wydania nieruchomości w stanie wolnym do dnia 31 grudnia 2018 r.
Następnie, 28 grudnia 2018 r. w związku z prośbą o umożliwienie przedłużenia terminu opróżnienia nieruchomości, Agencja wyraziła zgodę na przesunięcie tego terminu na 15 stycznia br., ale wyłącznie w odniesieniu do rzeczy ruchomych stanowiących własność KS „Gwardia” we Wrocławiu. Jednocześnie w przedmiotowym piśmie wskazano, że opróżnienie nieruchomości z osób i zaprzestanie jakiejkolwiek działalności na nieruchomości bezwzględnie nastąpić winno do końca 2018 r. co ma bezpośredni związek z zagrażającym życiu i zdrowiu stanem obiektu.

PROPOZYCJE DLA MIASTA WROCŁAW
Agencja Mienia Wojskowego dwukrotnie zwracała się do Miasta Wrocław o dokonanie zamiany nieruchomości położonej przy ul. Krupniczej 15 we Wrocławiu na inną, pozostającą w zasobach jednostki samorządowej. Pierwsze pismo wysłane zostało przez AMW 7 czerwca 2018 r., a następnie - ponowiono wystąpienie w tej sprawie - pismem przesłanym 3 października 2018 r. Miasto Wrocław dotychczas nie zajęło stanowiska co do ewentualnej zamiany nieruchomości.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Obecnie we wrocławskim oddziale regionalnym  AMW trwają analizy dotyczące dalszego sposobu zagospodarowania tej nieruchomości po jej protokolarnym wydaniu przez KS „Gwardia”. Nieruchomość zostanie zagospodarowana stosownie do obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Po wypracowaniu stanowiska przez Oddział Regionalny AMW zostaną one przedstawione do akceptacji prezesowi Agencji Mienia Wojskowego. Środki uzyskane z zagospodarowania obiektu AMW przeznaczy, zgodnie ze swoimi ustawowymi zadaniami, na inwestycje związane z zakwaterowaniem żołnierzy.
AMW nie ma żadnych informacji na temat planów zlokalizowania w tej nieruchomości placówki muzealnej.

RZECZNIK PRASOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Małgorzata WEBER

...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY