Stanowisko Agencji Mienia Wojskowego dotyczące nieruchomości na os. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu

POWRÓT DO LISTY
17 stycznia 2017 r.

1. AGENCJA MUSI PRZESTRZEGAĆ PRAWA I POCZEKAĆ NA ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU – SPÓR ZE SPADKOBIERCAMI UNIEMOŻLIWIA ZBYCIE LOKALI PRZEZ AMW

Agencja Mienia Wojskowego pozostaje w sporze ze spadkobiercami poprzednich właścicieli nieruchomości położonej na obszarze dzisiejszego osiedla Lotnictwa Polskiego w Poznaniu, którzy kwestionują prawidłowość i legalność decyzji wywłaszczeniowej wydanej w oparciu o przepisy dekretu z 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych, na mocy której prawa do własności tej nieruchomości przeszły na Skarb Państwa. Spór ten toczy się od wielu lat.

Według przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami zbycie nieruchomości nie może nastąpić, jeżeli toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

W przypadku gdy sąd administracyjny uwzględni skargę spadkobierców poprzednich właścicieli i uchyli zaskarżoną decyzję nie da się wykluczyć tego, że zbycie lokali mieszkalnych może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą Agencji Mienia Wojskowego wobec spadkobierców.

2. PROPOZYCJA AMW – ODPRAWA MIESZKANIOWA ZAMIAST WYKUPU LOKALI

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, w przypadku gdy sprzedaż lokalu mieszkalnego nie jest możliwa (ze względu na nieuregulowany stan prawny związanej z nim nieruchomości gruntowej lub inne ciążące na tym lokalu wady prawne, a przeszkody te nie zostały usunięte do 1 stycznia 2007 r), to osoba uprawniona (tj. spełniająca kryteria do odprawy z art. 23 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, np. emeryt lub rencista wojskowy albo członek ich rodzin w przypadku śmierci uprawnionego) ma prawo do uzyskania odprawy mieszkaniowej. Oznacza to, że niemożność nabycia lokalu z zasobu Agencji z bonifikatą jest tu rekompensowana przez inne świadczenie ustawowe. Choć AMW ma świadomość,  że odprawa mieszkaniowa oparta na tej podstawie prawnej w wielu przypadkach może być niższa niż wartość rynkowa lokalu, w przypadku jego nabycia, a następnie późniejszego zbycia.

O tej możliwości byli informowani Przedstawiciele Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Lotnictwa Polskiego w Poznaniu.

3. AMW MUSI DZIAŁAĆ RACJONALNIE I CHRONIĆ MIENIE SAKRBU PAŃSTWA – ZAWARCIE UGODY PRZED ROZSTRZYGNIECIEM SĄDOWYM MOŻE OKAZAĆ SIĘ DZIAŁANIEM NA SZKODĘ SKARBU PAŃSTWA

Poznański  Oddział Regionalny AMW w Poznaniu nie planuje rozpoczęcia prywatyzacji zasobu mieszkaniowego na os. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu, dopóki nie zostanie ostatecznie rozstrzygnięty spór co do legalności wywłaszczenia. Negatywne stanowisko w kwestii prywatyzacji zasobu mieszkaniowego przed wydaniem ostatecznego i prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie sądowo-administracyjne wyraził również Departament Prawny MON w piśmie z 2013 roku.

Przyjęcie jakiejkolwiek propozycji ugody ze strony byłych właścicieli  (w wyniku której Skarb Państwa zostałby pozbawiony własności choćby części nieruchomości wartej wiele milionów złotych kosztem odstąpienia od roszczeń co do części, na której posadowione są będące przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia budynki nr 7 i 9) bez oczekiwania na zakończenie sporu sądowego, stanowiłoby niewątpliwie działanie na szkodę Skarbu Państwa. 

4. AMW NIE MA WPŁYWU NA PRZYSPIESZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU

W obecnym stanie faktycznym i prawnym AMW nie ma wpływu na przyspieszenie zakończenia sporu, co jest warunkiem koniecznym do ewentualnego wdrożenia procedury sprzedaży lokali położonych na os. Lotnictwa Polskiego. 

 

RZECZNIK PRASOWY

AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Małgorzata WEBER

...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY