Najważniejsze fakty dotyczące działek przy ul. Spadochroniarzy w Lublinie

POWRÓT DO LISTY
18 września 2019 r.

Działka nr 3/50 na której znajduje się pomnik należy do miasta Lublin. AMW nie jest właścicielem działki ani znajdującego się tam miejsca pamięci.

1. DZIAŁKA NR 3/50 Z POMNIKIEM NALEŻY DO MIASTA LUBLIN

Działka nr 3/50 na której znajduje się pomnik należy do miasta Lublin. AMW nie jest właścicielem działki ani znajdującego się tam miejsca pamięci.

W 2006 roku Agencja Mienia Wojskowego przekazała nieodpłatnie Gminie Lublin działkę nr 3/50 o powierzchni 0,1083 ha (1083 m²) zabudowaną pomnikiem pamięci. Była to darowizna (akt not. REP A nr 10526/2006 z dnia 25.12.2006 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy, bez możliwości rozbiórki pomnika i przeznaczenia działki na inny cel. Oznacza to, że dysponentem
i właścicielem działki z pomnikiem nie jest Skarb Państwa – AMW, tylko Gmina Lublin.

W załączeniu zdjęcie na którym zaznaczono poglądowo obrysy obu nieruchomości: działki z pomnikiem (nr 3/50) należącej do Gminy Lublin i działki SP - AMW(nr 3/56).

2. POWIERZCHNIA DZIAŁKI AMW NR 3/56 PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY TO 1826 m²

Działka  nr 3/56 przy ul. Spadochroniarzy 2b, którą AMW wystawia do sprzedaży, ma powierzchnię 0,1826 ha, czyli 1826 m², co stanowi ponad 18 arów.  Nie są to zatem 2 hektary (tj. 20.000 m²), jak podawano w niektórych publikacjach prasowych, lecz jedynie 1826 m².

AMW ma swoim zasobie jeszcze sześć innych działek (o łącznej powierzchni 2,3648 ha) i są to tereny położone w okolicach ulic:  Al. Racławickich, Godebskiego, Spadochroniarzy i Weteranów, które obecnie nie są przeznaczone do sprzedaży.

3. ZAMIANA Z MIASTEM LUBLIN – NIEEKWIWALENTNA I NIEUZASADNIONA EKONOMICZNIE

W kwietniu 2018 roku Agencja Mienia Wojskowego otrzymała pismo z prośbą o  przekazanie nieruchomości przy ul. Spadochroniarzy 2b  w drodze darowizny na rzecz Gminy Lublin.  
W odpowiedzi Agencja zaproponowała zamianę na inną działkę z zasobu gminy o zbliżonej wartości. Następnie Gmina Lublin wskazała grunty, które mogłyby być przedmiotem transakcji.

Po dokonaniu wizji lokalnych na zaproponowanych przez gminę nieruchomościach Agencja nie zdecydowała się na zamianę, ponieważ nie spełniały one wymaganych kryteriów. Realizując swoje ustawowe zadania, Agencja Mienia Wojskowego zobligowana jest do optymalnego i racjonalnego gospodarowania powierzonym mieniem oraz kierowania się interesem Skarbu Państwa.

4. DLACZEGO AMW SPRZEDAJE DZIAŁKĘ NR 3/56?

Jednym z ustawowych zadań Agencji Mienia Wojskowego jest m.in. zagospodarowanie zbędnych wojsku nieruchomości. Przekazane z armii działki i obiekty Agencja przeznacza do sprzedaży przetargowej lub organizuje przetargi na ich dzierżawę lub najem. AMW jako instytucja realizująca interes Skarbu Państwa zobligowana jest do prowadzenia racjonalnych i optymalnych działań związanych z zagospodarowaniem powojskowych nieruchomości.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego środki uzyskane ze sprzedaży zbędnych wojsku nieruchomości Agencja przeznacza na realizację inwestycji mieszkaniowych,  w celu zapewnienia zakwaterowania żołnierzom pełniącym czynną służbę zawodową.

Przetarg na sprzedaż działki przy ul. Spadochroniarzy 2b (nr pow. 1826 m²) odbędzie się 25 września br. o godz. 11:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie przy ul. Łęczyńskiej 1. Cena wywoławcza to 2 mln zł netto. Zgodnie z uzyskanymi warunkami zabudowy przyszły właściciel będzie mógł przeznaczyć ten teren na działalność usługowo-handlową.

Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenach intensywnej urbanizacji i na obszarze rozwoju tzw. usług centrotwórczych, czyli takich, które ze względu na swój charakter powinny znajdować się w centrum miasta. Wydana przez Urząd Miasta decyzja o warunkach zabudowy pozwala inwestorowi na realizację projektów usługowo-handlowych. Na działce może powstać budynek w którym będą mogły znaleźć się np.:  biura, punkty obsługi biznesowej, gabinety lekarskie, banki, restauracje, butiki oraz sklepy
o powierzchni sprzedaży do 2000 m², służące mieszkańcom.

Sprzedaż nieruchomości ma formę przetargu nieograniczonego, to znaczy, że może do niego przystąpić każdy (również Gmina Lublin), kto wpłaci wadium w określonej w ogłoszeniu wysokości (200 tys. zł) i terminie, tj. do 20 września br.

 

RZECZNIK PRASOWY

AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Małgorzata WEBER

Zobacz poprzednie zdjęcia
Zobacz następne zdjęcia Wyświetl galerię
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY