Jubileusz Agencji Mienia Wojskowego - od 25 lat jesteśmy dla żołnierzy

POWRÓT DO LISTY
Biuro Prezesa AMW
26 sierpnia 2021

26 sierpnia 2021 roku minęło dokładnie 25 lat od wejścia w życie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, a także funkcjonowania ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP. Dziś głównym zadaniem Agencji Mienia Wojskowego, która powstała  2015 roku z połączenia AMW oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, jest zakwaterowanie żołnierzy oraz gospodarowanie zbędnym dla wojska i innych służb mundurowych mieniem. Od ćwierćwiecza Agencja troszczy się nie tylko o sytuację mieszkaniową wojskowych i ich rodzin, ale również zagospodarowuje z sukcesem nieruchomości i mienie ruchome, regularnie zasilając fundusze MON i MSWiA. Dotychczas na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP trafiło blisko 2 mld złotych.

Działalność Agencji przez ostatnie 25 lat najlepiej opisują liczby. To ok. 7,5  mld złotych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i powojskowego mienia, z których blisko 2 mld złotych przekazano do MON oraz ponad 90 tys. żołnierzy, którym obecnie Agencja zapewnia zakwaterowanie. Dbamy o to, by każdy z nich zrealizował swoje uprawnienia w wybranej przez siebie formie: przyznanego mieszkania lub  kwatery internatowej albo wypłaconego świadczenia mieszkaniowego – mówi Agnieszka Bolesta, prezes AMW.

Pozyskane ze sprzedaży nieruchomości środki są wykorzystywane na nowe inwestycje mieszkaniowe dla Sił Zbrojnych. Pieniądze z zagospodarowania powojskowego mienia ruchomego trafiają na specjalny fundusz Ministerstwa Obrony Narodowej wspierając realizację programów modernizacyjnych wojska. Od początku swojej działalności w zakresie przejmowania i sprzedaży mienia Agencja Mienia Wojskowego zasiliła oba fundusze, tj. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych (MON) i Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (MSWiA) kwotą ponad 1,9 mld zł. Aż 1,87 mld złotych to kwota wpłacona właśnie na rzecz MON.

Wszystkie zadania z zakresu zakwaterowania Sił Zbrojnych RP realizowane przez AMW są finansowane z środków własnych oraz pochodzących z dotacji celowej na inwestycje mieszkaniowe przekazywanej przez resort obrony narodowej. Obecnie Agencja dysponuje 26 tys. lokali mieszkalnych, ma w swoim zasobie 10 tys. miejsc w 60 internatach i ponad 3 tys. kwater internatowych. Przez 25 lat AMW oddała do użytku ponad 16 tys. nowych mieszkań w 122 miejscowościach, a w ciągu tylko ostatnich 10 lat wyremontowała 18 tys. lokali mieszkalnych i kwater.

Z każdym rokiem działalności AMW wzrasta też liczba obsługiwanych przez Agencję żołnierzy zawodowych w zakresie zapewnienia im prawa do zakwaterowania. Najbardziej preferowaną przez żołnierzy formą jest wypłata świadczenia mieszkaniowego. Według danych z 2021 roku średnio skorzystało z niego ponad 70 tys. żołnierzy. Dla porównania w 2011 roku wypłacano świadczenie dla 44 tys. żołnierzy. Obecnie prawie 12 tys. żołnierzy zamieszkuje w kwaterach lub lokalach mieszkalnych, a prawie 9 tys. wojskowych korzysta z internatów i kwater internatowych. Agencja terminowo i w 100% wydatkuje przyznaną dotację budżetową, przekazywaną przez MON w wysokości ponad 1 miliarda złotych, realizując uprawnienia żołnierzy.

Agencja Mienia Wojskowego co roku oddaje do użytku dla żołnierzy nowe mieszkania i internaty, a także wykonuje remonty i roboty budowalne związane z ulepszeniem i modernizacją swojego zasobu na terenie całego kraju. W ciągu ostatnich pięciu lat AMW przeznaczyła 473 mln złotych na fundusz rezerwowy, z którego finansowane są inwestycje budowlane, zakupy nieruchomości oraz remonty. Dzięki temu dla żołnierzy pozyskano ponad 1,5 tys. lokali mieszkalnych w drodze inwestycji własnych oraz zakupu mieszkań. Od 2015 roku zwiększyła się o ponad tysiąc miejsc (z blisko 1900 do ponad 3100) baza kwater internatowych. Wybudowano 3 nowe internaty, a 30 obiektów zmodernizowano i wyremontowano.

Tylko w 2021 roku na inwestycje mieszkaniowe Agencja zaplanowała ok. 80 milionów złotych. Swoje mieszkania w tym roku otrzymają żołnierze w Jarocinie (24 lokale), Olsztynie (8 mieszkań) i w Zamościu (30 mieszkań). Kolejne inwestycje z lokalami gotowymi do zasiedlenia przygotowywane są jeszcze w Elblągu (40 mieszkań) i Przasnyszu (30 lokali). Do końca roku planowane jest również pozyskanie w drodze zakupu 24 lokali mieszkalnych w: Grudziądzu (5), Bielsku-Białej (5), Olsztynie (5) oraz 9 w Lublinie. W 2021 roku Agencja planuje też uzyskać 49 nowych miejsc internatowych w Ciechanowie (garnizon Przasnysz) oraz 50 w Warszawie. Kolejne inwestycje są w przygotowaniu i zostaną zrealizowane w m.in. w Łomży, Suwałkach, Pruszczu Gdańskim i Białej Podlaskiej.

Priorytetowym kierunkiem działań podejmowanych przez Agencję jest również skrócenie czasu oczekiwania na realizację wniosków żołnierzy o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego.
W 2015 roku w AMW wprowadzono strategię wcześniejszego diagnozowania rzeczywistych potrzeb mieszkaniowych żołnierzy. Podjęte działania pozwoliły skrócić czas oczekiwania na przydział lokalu z trzech lat do jednego roku. Natomiast w czterech oddziałach regionalnych AMW (Bydgoszcz, Gdynia, Kraków, Wrocław) średni czas oczekiwania na wyremontowane mieszkanie wynosi pół roku.

Żołnierzom w zakresie zakwaterowania służą pomocą biura obsługi zlokalizowane w 10 oddziałach regionalnych AMW. Stały i aktualny dostęp do informacji zapewnia strona internetowa www.amw.com.pl ze specjalnym e-poradnikiem dla żołnierzy. Ułatwieniem jest także możliwość składania wniosków za pośrednictwem platformy e-puap.
Przez 25 lat AMW uzyskała ze sprzedaży nieruchomości łącznie ok. 6,4 mld zł. Ponad 4 mld złotych przyniosła sprzedaż gruntów, ok. 2,1 mld złotych – sprzedaż mieszkań na podstawie ustaw o WAM i AMW oraz w trybie przetargowym, a prawie 300 mln zł wpłynęło na konto Agencji ze sprzedaży lokali użytkowych. Aktualny zasób nieruchomości AMW do zagospodarowania obejmuje 4 tys. działek o łącznej powierzchni 3 tys. ha z niemal 2 tys. budynków o powierzchni użytkowej ponad 630 tys. metrów kwadratowych. Agencja ma też w swoim portfolio ponad 1900 lokali użytkowych w całej Polsce, z których – mimo trudności związanych z pandemią - wynajmuje blisko 70%.

W ciągu 25 lat AMW uzyskała z tytułu sprzedaży samego mienia ruchomego blisko 975 mln złotych. Sprawne zagospodarowanie mienia ruchomego pozwala również uwalniać kolejne przestrzenie magazynowe w wojsku. Tylko w ciągu ostatnich 5 lat Agencja przejęła od MON i MSWiA 336 tys. pozycji asortymentowych rzeczy ruchomych (koncesjonowanych i niekoncesjonowanych), z których zagospodarowała 252 tys. pozycji uzyskując z tego tytułu przychód 255 mln zł.

W czerwcu 2018 roku AMW uruchomiła też nowy kanał sprzedaży mienia ruchomego - sklep internetowy www.sklep.amw.com.pl, w którym zakupy zrobiło już 35 tys. klientów, a wartość sprzedaży wyniosła ponad 4 mln złotych.

Zapowiadana przez ministra obrony narodowej rozbudowa i modernizacja Sił Zbrojnych RP oznacza dalsze wyzwania dla Agencji na kolejne lata jej działalności. Już teraz AMW wspiera i realizuje projekty na rzecz stacjonujących w Polsce żołnierzy amerykańskich, rozbudowy baz i zaplecza logistycznego w ramach zobowiązań NATO. Agencja nieustannie rozszerza swoje kompetencje i dostosowuje struktury do zmieniającego się środowiska w którym działa. Jest to najbardziej widoczne w nowych obszarach, takich jak e-commerce, które stały się dla Agencji kolejnym miejscem w którym może realizować swoje ustawowe zadania.

Przez 25 lat AMW dowiodła, że jest solidnym i dobrym partnerem dla Sił Zbrojnych oraz branży wojskowej. Od kilku lat stara się również zaznaczyć swoją pozycję na rynku komercyjnym, a oferowany przez nią asortyment - także przy wsparciu kanałów internetowych - coraz częściej trafia do indywidualnych odbiorców i klientów.

Zapraszamy do naszych sklepów i wirtualnej przestrzeni:
•    www.amw.com.pl
•    www.wtwoichrekach.amw.com.pl
•    www.sklep.amw.com.pl
•    www.facebook.com/agencja.mienia.wojskowego/

***

Agencja Mienia Wojskowego jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Do jej głównych zadań należy nie tylko zagospodarowanie zbędnych wojsku nieruchomości oraz mienia ruchomego: sprzętu, wyposażenia i uzbrojenia, ale także zapewnianie zakwaterowania dla Sił Zbrojnych RP. Wcześniej, do 2015 roku istniały dwa podmioty: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa utworzona na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych i Agencja  Mienia Wojskowego powołana w 1996 roku, która miała dbać o powierzone i użyczone jej mienie Skarbu Państwa. Powołana do życia 1 października 2015 roku „nowa” AMW powstała na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o Agencji Mienia Wojskowego, łącząc zadania obu agencji i przyjęła nazwę Agencji Mienia Wojskowego rozpoczynając nowy rozdział w historii w AMW.

Do najważniejszych zadań własnych Agencji Mienia Wojskowego należą:
•    gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa powierzonym i użyczonym Agencji;
•    obrót mieniem (sprzedaż lokali mieszkalnych, innych nieruchomości oraz infrastruktury);
•    przejmowanie i nabywanie mienia;
•    dokonywanie remontów budynków lokali mieszkalnych i użytkowych oraz internatów, a także związanej z nimi infrastruktury;
•    prowadzenie działalności gospodarczej;
•    sporządzanie projektu trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego i przedstawienie Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia;
•    budowanie domów mieszkalnych;
•    przechowywanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o których mowa w Ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
•    współpraca z przedsiębiorcami wykonującymi zadania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa w zakresie realizacji obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, o którym mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Zadania zlecone AMW to zadania powierzone przez ministra obrony narodowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej, internatowej oraz modernizacji zasobów mieszkaniowych w szczególności dotyczące:
•    planowania i realizowania inwestycji;
•    wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które Agencja otrzymuje dotację budżetową;
•    wydawania żołnierzom zawodowym decyzji o przydziale lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji;
•    tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu zasobów mieszkaniowych i internatowych

Zobacz poprzednie zdjęcia
Zobacz następne zdjęcia Wyświetl galerię
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia

Zobacz także

12.05.2022 Policyjne motorówki i sprzęt z wojska na przetargu AMW w Krakowie 10.05.2022 AMW przekazała pierwsze środki na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych 09.05.2022 Wynajmij od AMW. Dawna przychodnia w Toruniu czeka na najemcę 02.05.2022 AMW szuka nabywców na mieszkania w Pile oraz Debrznie. Ceny wywoławcze... 27.04.2022 Promocja na majówkę w sklepie Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie
WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI
POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY