Pozytywna ocena NIK udanym podsumowaniem działalności AMW w 2019 roku

POWRÓT DO LISTY
Biuro Prezesa AMW
8 maja 2020

Agencja Mienia Wojskowego otrzymała pozytywną ocenę w wystąpieniu pokontrolnym opublikowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli. NIK zbadała zeszłoroczne wykonanie planu finansowego przez AMW i po raz pierwszy w historii nie przedstawiła żadnych zaleceń oraz uwag. Pomyślny wynik kontroli przeprowadzonej przez NIK to dopełnienie udanego roku, w którym Agencja z gospodarki nieruchomościami oraz sprzedaży wycofanego z wojska mienia uzyskała przychód w wysokości blisko 310 mln zł.

Pozytywna ocena wystawiona w pokontrolnym wystąpieniu przez NIK to dobre podsumowanie działalności AMW w ubiegłym roku, który był dla nas naprawdę udany. Poprawiliśmy efektywność realizacji naszych zadań, w miarę możliwości obniżyliśmy koszty i zwiększyliśmy przychody. Było to możliwe dzięki współpracy i zaangażowaniu wszystkich osób zatrudnionych w AMW,  zarówno w oddziałach regionalnych, jak i w departamentach w Biurze Prezesa. Dobre wyniki to również rezultat sprawnego zarządzania, dbałości o procedury i prawną przejrzystość prowadzonych przez nas działań - podsumowuje prezes AMW Krzysztof Falkowski.

W trakcie prowadzonej kontroli NIK zbadała wykonanie przez Agencję planu finansowego na 2019 rok. Jego realizację sprawdzono pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Analizowano m.in. planowanie oraz wykonanie kosztów i przychodów Agencji, efekty wykonanych zadań, wykorzystanie dotacji z budżetu państwa, gospodarowanie wolnymi środkami, sporządzanie rocznych sprawozdań budżetowych czy system kontroli zarządczej.

W opublikowanym wystąpieniu Najwyższa Izba Kontroli nie wskazała żadnych nieprawidłowości. Potwierdzono, że zadania AMW zostały wykonane, zaplanowane cele osiągnięte, a nadzór nad działalnością Agencji był sprawowany skutecznie. NIK pozytywnie oceniła też rozwiązania, które pozwoliły AMW na zwiększenie przychodów o 7,7% roku oraz na obniżenie wydatków na zadania zlecane w ramach umów cywilnoprawnych o 19,3%. W raporcie podkreślono również, że AMW prawidłowo sporządziła swoje sprawozdania finansowe i budżetowe.

Podobnie jak w ubiegłych latach największy udział w przychodach AMW w 2019 roku miała gospodarka nieruchomościami.  Sprzedaż gruntów i mieszkań oraz dzierżawa działek i najem lokali usługowych przyniosły łącznie ok. 260 mln zł. Najwięcej, bo ponad 40 mln zł Agencja zainkasowała za działkę mieszkaniowo-usługową na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu. Nowym właścicielem terenu o powierzchni 1,34 ha, gdzie zlokalizowane były dawne wojskowe magazyny, została firma deweloperska Archicom, która już wcześniej inwestowała w tym rejonie.

W ubiegłym roku Agencja sfinalizowała aż 16 transakcji, których wartość przekraczała milion złotych. W ręce nowych właścicieli trafiły m.in. tereny usługowo-handlowe w pobliżu Portu Lotniczego Poznań-Ławica (12 mln 100 tys. zł), dwie działki przy ul. Cukrowej w Szczecinie (odpowiednio: 5,1 mln zł oraz 4,4 mln zł), tereny po nieużywanej bazie paliwowej w Mierzęcicach w województwie śląskim (ponad 4,3 mln. zł) czy zabytkowy budynek po Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej (blisko 2,9 mln zł).

W 2019 roku AMW udało się również pozytywnie rozstrzygnąć przetargi na sprzedaż terenów po byłym ośrodku wypoczynkowym w Łazach (ponad 6,1 mln zł), gruntów w nadmorskim Rogowie (przeszło 2,38 mln zł), nieruchomości w rejonie ul. Kartuskiej Północnej w Gdańsku (ponad 3,1 mln  tys. zł) czy działek przy ul. Waldorffa na warszawskim Bemowie ( 2,44 mln zł). Podpisanie aktów notarialnych odbyło się jednak w 2020 roku, więc zyski zostaną zaliczone do tegorocznych przychodów Agencji.

W porównaniu z 2018 roku, AMW poprawiła wyniki z handlu wycofanym z wojska mieniem ruchomym o blisko 14 mln zł. Ze sprzedaży uzbrojenia, sprzętu, pojazdów, wyposażenia oraz odpadów wypracowała łącznie ok. 49 mln zł i zrealizowała założony plan. Zagospodarowanie mienia koncesjonowanego przyniosło Agencji ponad 23,6 mln zł. Do uzyskania tej kwoty AMW potrzebowała 31 przetargów. Kontrahenci dysponujący wymaganymi uprawnieniami kupowali m.in. amunicję, wozy opancerzone, pojazdy ze specjalistycznym wyposażeniem, sprzęt łączności, silniki lotnicze i części zamienne.

Przeszło 25 mln zł  Agencja zainkasowała ze sprzedaży mienia niekoncesjonowanego. W ubiegłym roku oddziały regionalne Agencji zorganizowały 98 przetargów. Tradycyjnie dużą popularnością cieszyły się m.in. powojskowe pojazdy (różne modele starów, honkery, tarpany, autobusy, przyczepy transportowe), sprzęt inżynieryjny, elektryczne źródła zasilania, narzędzia warsztatowe, złom metalowy oraz odpady. Dodatkowo prawie 760 tys. zł wpłynęło na konto dzięki zakupom w sklepie internetowym AMW, gdzie można zaopatrzyć się w wojskową odzież oraz wyposażenie. Agencja zrealizowała 8610 zamówień obejmujących 32,7 tys. produktów.

W 2019 roku Agencja nie tylko szukała nabywców na powojskowe maszyny, ale jako jedna ze stron wzięła udział w ich wymianie między Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie a Wojskowym Muzeum Sił Zbrojnych w Mariborze. Do słoweńskiej placówki trafił wycofany z polskiej armii śmigłowiec Mi-8, a Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu wzbogaciło się o egzemplarz amerykańskiego niszczyciela czołgów M36 Jackson. AMW wystąpiła o zezwolenia na wywóz sprzętu z Polski, przygotowała niezbędną dokumentację do przeprowadzenia przedsięwzięcia, protokolarnie przejęła makietę śmigłowca i pod koniec listopada przekazała ją stronie słoweńskiej.

Środki z zagospodarowania nieruchomości oraz dotacja budżetowa z MON pozwoliły Agencji na powiększenie zasobu mieszkaniowego, z którego korzystają żołnierze zawodowi i ich rodziny. W ramach inwestycji AMW wybudowała łącznie 147 lokali w Gdyni (60), Chełmie (32), Stargardzie (30) i Nisku (25). Z kolei w Olsztynie, gdzie Agencja nie mogła własnymi siłami zapewnić potrzeb kwaterunkowych zleconych przez wojsko, kupiła 19 mieszkań. Realizując zadania w zakresie zakwaterowania, w minionym roku AMW wypłaciła ponad 784 tys. świadczeń mieszkaniowych, które trafiło do ponad 67 tys. wojskowych. A przysługujące części żołnierzy odprawy mieszkaniowe odebrało 1089 osób.

W ubiegłym roku Agencja wsparła też działania związane z zapewnieniem zakwaterowania osobom służącym w Wojskach Obrony Terytorialnej. Jak dotąd lokale z zasobu Agencji przysługiwały wyłącznie żołnierzom zawodowym. Jednak dzięki programowi “Mieszkanie dla terytorialsa” pilotowanemu przez poznański oddział AMW i 12 Wielkopolską Brygada Obrony Terytorialnej oraz porozumieniu między krakowskim oddziałem Agencji, spółką AMW “TBS KWATERA” oraz 11 Małopolską BOT pojawiły się nowe, korzystne dla WOT-owców rozwiązania. W przypadku kiedy potrzeby mieszkaniowe żołnierzy zawodowych są już w danym garnizonie zapewnione, a część lokali pozostaje niewykorzystana, wtedy mieszkanie mogą wynająć terytorialsi. Podobne udogodnienia objęły też członków w 5 i 6 Mazowieckiej Brygadzie OT po zawarciu porozumienia w grudniu ubiegłego roku.

Ważnym przedsięwzięciem zainicjowanym przez Agencję w 2019 roku był projekt „Edukacja wojskowa – współpraca AMW z Certyfikowanymi Wojskowymi Klasami Mundurowymi”. Pierwsze wizyty ruszyły w połowie września a ostatnia zakończyła się w marcu 2020 roku. W zajęciach wzięło udział niemal 4200 uczniów z 88 placówek położonych w 14 województwach. Na zaproszenie Agencji w akcję zaangażowali się też m.in. przedstawiciele Wojskowych Komend Uzupełnień, żołnierze z  jednostek wojskowych oraz brygad obrony terytorialnej, grup rekonstrukcyjnych, muzeów, wojskowych klubów sportowych. Celem spotkań było zachęcanie uczniów do związania swojej zawodowej przyszłości z armią. Honorowy patronat nad akcją objął minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Sukcesem Agencji zakończyła się również realizacja zadań związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego. AMW jako jedna z pierwszych instytucji, która gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, wywiązała się z wynikających z przepisów obowiązków. Do 31 grudnia 2019 roku Agencja wydała właścicielom blisko 30 tys. wymaganych prawem zaświadczeń. Przekształcenie objęło łącznie 669 nieruchomości należących do Agencji oraz ponad 30 tys. lokali mieszkalnych z zasobu AMW. Najwięcej, bo ponad 17 tysięcy z nich położonych było na obszarze działania warszawskiego oddziału Agencji, czyli głównie w województwie mazowieckim.

Pozytywna ocena wystawiona przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz 310 mln zł przychodu z zagospodarowania  powojskowych nieruchomości i mienia ruchomego to udane podsumowanie 2019 roku w działalności Agencji Mienia Wojskowego i dowód na to, że AMW to instytucja zarządzona w sposób skuteczny, godna zaufania oraz przyjazna dla swoich biznesowych partnerów i klientów.

Zobacz także

13.07.2020 Ponad 2 mln zł dla AMW za działkę w Nowym Dworze Mazowieckim 09.07.2020 AMW finalizuje sprzedaż działek na rzecz AGH 07.07.2020 Lipcowe przetargi w AMW. Nieruchomość na jeziorem w Wielkopolsce i... 30.06.2020 Wakacyjne przetargi w AMW. Mieszkania już od 50 tys. złotych 16.06.2020 Taniej w sklepach stacjonarnych AMW
WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI
POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY