AMW wykonała zadanie: 100% wydanych zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

POWRÓT DO LISTY
Biuro Prezesa AMW
17 stycznia 2020

Agencja Mienia Wojskowego jako jedna z pierwszych instytucji, która gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa zrealizowała zadania związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Do 31 grudnia 2019 roku Agencja wydała właścicielom blisko 30 tys. wymaganych prawem zaświadczeń. Przekształcenie objęło łącznie 669 nieruchomości należących do Agencji oraz ponad 30 tys. lokali mieszkalnych z zasobu AMW. Najwięcej, bo ponad 17 tysięcy z nich położonych było na obszarze działania warszawskiego oddziału Agencji, czyli głównie w województwie mazowieckim.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że jako jednej z pierwszych instytucji, które dysponują gruntami Skarbu Państwo, udało się nam zrealizować to trudne zadanie w wyznaczonym przez ustawę terminie i wydać wszystkie zaświadczenia, na które w tym momencie pozwalało prawo. To przede wszystkim zasługa naszych pracowników z oddziałów regionalnych i dobrej współpracy z koordynującym cały proces Departamentem Nieruchomości. Wykonaliśmy ogromną pracę. Zwłaszcza nasz warszawski oddział, którego dotyczyła największa liczba zaświadczeń – podsumowuje prezes Agencji Krzysztof Falkowski.

1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności. To rezultat ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Zapisy odnosiły się do nieruchomości, na których znajdują się budynku jednorodzinne lub wielorodzinne, gdzie co najmniej połowę lokali stanowiły mieszkania. Zgodnie z szacunkami opracowanymi na etapie tworzenia ustawy przewidywana liczba zaświadczeń wynosiła 2,5 mln, z czego 500 tys. dotyczyło gruntów państwowych, a pozostałe samorządowych.

W Agencji przekształcenie objęło 669 nieruchomości z jej zasobu. W ubiegłym roku potwierdzenie o zmianach
w prawie użytkowania wieczystego otrzymali użytkownicy 29 972 z 30 256 lokali, których dotyczyły zapisy ustawy. Zaświadczenie wydawane było przez dyrektora właściwego oddziału AMW w ciągu 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Poniżej tabela podsumowująca w której przedstawiono liczbę zaświadczeń wydanych przez poszczególne oddziały regionalne Agencji.

Oddział Regionalny

Liczba nieruchomości AMW 

Liczba lokali

Liczba wydanych zaświadczeń

% wydanych zaświadczeń

Bydgoszcz

62

3 113

3 113

100%

Gdynia

135

4 559

4 557

100%

Kraków

75

3 480

3 479

100%

Lublin

58

2 009

2 009

100%

Olsztyn

37

1 816

1 816

100%

Poznań

21

795

795

100%

Warszawa

300

17 100

16 819

98%

Wrocław

43

497

497

100%

Razem

669

30 256

29 972

99%

 

AMW terminowo wystawiła zaświadczenia we wszystkich wypadkach, kiedy było to możliwe z punktu widzenia prawa. Ze względu na uwarunkowania prawne Agencji nie udało wystawić się 284 zaświadczeń. To zaledwie 1% całej puli. W kilkunastu przypadkach było to związane z brakiem ksiąg wieczystych. Najczęściej wynikało to jednak z faktu, że właściciele lokali nie przekazali Agencji oświadczeń o wykorzystywaniu lub niewykorzystywaniu lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej.

Cieszymy się, że rozwiązania dotyczące realizacji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, które przyjęliśmy w AMW, spotkały się z przychylną oceną Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a nasz poradnik przywoływany był w mediach jako praktyczne źródło wiedzy tłumaczące całą procedurę. Zależało nam, żeby w vademecum „Krok po kroku – jak zostać właścicielem” przedstawić te skomplikowane kwestie w sposób zrozumiały i przejrzysty dla każdego. Dodatkowo wszystkim zainteresowanym stworzyliśmy też możliwość wcześniejszego uzyskania zaświadczenia – tłumaczy dyrektor Departamentu Nieruchomości Zbigniew Prokopczyk.

Z tytułu przekształcenia nowi właściciele zobowiązani byli do wniesienia opłaty na rzecz dotychczasowego właściciela. Czas spłaty wynosił 20 lat, a kwota była równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Jednak każdy, kto zdecydował się na jednorazową wpłatę, mógł skorzystać z bonifikaty. W przypadku AMW oraz gruntów należących do Skarbu Państwa wynosiła ona 60%, a w niektórych gminach jak np. Warszawa - nawet 98%.

Ponieważ różnica w wysokości bonifikat w zależności od tego do kogo należy przekształcany grunt została uznana za niesprawiedliwą, podjęto decyzję o nowelizacji ustawy, w której najważniejszą zmianą  było wprowadzenie zasady, że bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność na gruntach Skarbu Państwa nie będzie niższa niż ta zaproponowana przez lokalny samorząd.

Oznaczało to, że jeżeli lokalny samorząd zdecydował o wyższej bonifikacie niż 60% proponowanych przez Skarb Państwa, to automatycznie na tym terenie została ona podwyższona przez wojewodę do poziomu ustalonego przez samorząd. Dlatego w Warszawie obowiązywała  bonifikata 98% zarówno dla gruntów gminnych jak i państwowych. Natomiast w tych gminach, które stosowały maksymalnie 60% opust, czyli taki jak w ustawie dla gruntów Skarbu Państwa, wojewoda nie podwyższał bonifikaty. 

W sumie do 31 grudnia 2019 roku na jednorazową wpłatę za przekształcenie użytkowania zdecydowali się użytkownicy aż 11 596 lokali, co stanowiło blisko 40% wszystkich mieszkań dla których Agencja wydała zaświadczenia. Poniżej tabela – zestawienie liczby wydanych zaświadczeń w poszczególnych oddziałach regionalnych AMW.

Oddział Regionalny

Liczba wydanych zaświadczeń

jednorazowe spłaty

jednorazowe spłaty w %

Bydgoszcz

3 113

1 070

34%

Gdynia

4 557

2 459

54%

Kraków

3 479

1 007

29%

Lublin

2 009

628

31%

Olsztyn

1 816

799

44%

Poznań

795

270

34%

Warszawa

16 819

5 167

31%

Wrocław

497

196

39%

Razem

29 972

11 596

39%

 

 

Do końca ubiegłego roku Agencji sfinalizowała zadania związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. AMW w wyznaczonym terminie wystawiła blisko 30 tys. wymaganych prawem zaświadczeń. Przekształcenie objęło łącznie 669 nieruchomości oraz ponad 30 tys. lokali mieszkalnych, które znajdowały się w dyspozycji Agencji.

Zobacz poprzednie zdjęcia
Zobacz następne zdjęcia Wyświetl galerię
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia

Zobacz także

09.07.2020 AMW finalizuje sprzedaż działek na rzecz AGH 07.07.2020 Lipcowe przetargi w AMW. Nieruchomość na jeziorem w Wielkopolsce i... 30.06.2020 Wakacyjne przetargi w AMW. Mieszkania już od 50 tys. złotych 16.06.2020 Taniej w sklepach stacjonarnych AMW 18.05.2020 AMW zaprasza na zakupy. Sklepy stacjonarne znów otwarte
WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI
POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY