Twierdza Modlin do zdobycia - AMW ogłasza przetarg na sprzedaż Cytadeli

POWRÓT DO LISTY
Biuro Prezesa AMW
9 października 2008
Cytadela w Twierdzy Modlin – unikatowy na skalę europejską kompleks koszarowy z XIX wieku o długości ponad 2 km – zostanie wystawiona w przetargu na sprzedaż przez AMW. Licytacja ustna odbędzie się 10 grudnia 2008 roku o godz. 12:00 w siedzibie Biura Agencji Mienia Wojskowego. Cena wywoławcza za zabytkową Cytadelę wraz z 55 ha działki wynosi 220 milionów złotych. Potencjalnemu nabywcy nieruchomości przysługiwać będzie jednak 50% bonifikata od wylicytowanej kwoty, ponieważ obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Pieniądze ze sprzedaży powojskowej nieruchomości AMW przekaże tradycyjnie na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Twierdza Modlin to nazwa dawnego kompleksu fortyfikacyjnego z zewnętrznym i wewnętrznym pierścieniem umocnień i zabudowań. To jedna z największych i najlepiej zachowanych twierdz w Polsce. Często jest utożsamiana z Cytadelą, która stanowi jedynie jej wewnętrzny pierścień i jest unikatowym, zabytkowym budynkiem koszarowym. Twierdza Modlin znajduje się około 40 km na północny zachód od Warszawy w tzw. Kotlinie Warszawskiej w rejonie spływu Bugu, Narwi i Wisły. W pobliżu przebiega droga krajowa nr 7 relacji Warszawa – Gdańsk. Około 5 km od zabudowań twierdzy zlokalizowane jest byłe lotnisko wojskowe w Modlinie, na którego obszarze planowane jest uruchomienie nowoczesnego lotniska cywilnego obsługującego przewoźników tanich linii lotniczych oraz lotniska cargo. Twierdza Modlin składa się z cytadeli oraz umocnionych przedmości: kazuńskiego i nowodworskiego oraz dwóch pierścieni fortów. Stanowi wielokrotnie rozbudowywany zespół umocnień i zawiera w sobie elementy fortyfikacji francuskich, rosyjskich i polskich.
Historia budowy twierdzy sięga czasów napoleońskich, gruntowna jej przebudowa i rozbudowa nastąpiła w okresie rosyjskim. Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży usytuowane są w centralnej części Twierdzy i stanowią jeden zwarty kompleks. Na ich obszarze znajduje się najstarsza część Twierdzy z bramą i zachowanym przebiegiem wałów napoleońskich, budynek koszar obronnych o długości 2250 m i narysie nieregularnego sześcioboku oraz inne budowle fortyfikacyjne i pomocnicze. Mimo zniszczenia części budowli murowanych i miejscowych zniekształceń form ziemnych, całość Cytadeli jest dość dobrze zachowana i ma czytelny układ przestrzenny. Jest to jeden z najcenniejszych fragmentów twierdzy o kluczowym znaczeniu dla zagospodarowania i rozwoju całej dzielnicy.
Wystawione na przetarg nieruchomości w chwili obecnej nie są użytkowane. Mają pełne uzbrojenie w media: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, energetyczne i telekomunikacyjne.
Zespół fortyfikacyjny Twierdza Modlin wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 1062/69 decyzją z 19 kwietnia 1957 roku, co nakłada na właściciela nieruchomości obowiązki wynikające z przepisów ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Nieruchomości położone są na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim Nr XIV/154/03 z 29 grudnia 2003 roku). Większość działek przeznaczonych do sprzedaży położona jest na terenach oznaczonych w planie symbolem 9.1 i 9.2 UT jako teren o podstawowym przeznaczeniu pod usługi turystyczne z utrzymaniem dotychczasowego układu fortyfikacyjnego jako najistotniejszego elementu zagospodarowania turystycznego Nowego Dworu Mazowieckiego. Dopuszcza również usługi towarzyszące – np. gastronomiczno-hotelarskie. Część oznaczono jako tereny specjalne, na których – po zmianie ich statusu i uprzednim uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - można będzie prowadzić usługi centrotwórcze typu wyższa uczelnia, tereny muzealne, tereny wystawiennicze, tereny rekreacyjne. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie wydał dla nieruchomości położonych w Twierdzy Modlin ramowe zalecenia konserwatorskie określające możliwości i ograniczenia w ich zagospodarowaniu oraz obowiązki ciążące na właścicielu, które umieszczone zostaną w notarialnej umowie przeniesienia prawa własności.

Do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż Cytadeli w Twierdzy Modlin będą mogły przystąpić osoby, które do 3 grudnia br. wpłacą wadium w wysokości 40 milionów złotych. Licytację wygra ten, kto zaoferuje najwyższą cenę, przy czym postąpienie nie może być niższe aniżeli 1% ceny wywoławczej, w tym wypadku będą to 2 miliony 200 tysięcy złotych.

Zbędne wojsku obiekty w Modlinie Agencja Mienia Wojskowego zaczęła sukcesywnie przejmować od armii od połowy 2001 roku. Sama Cytadela została przekazana do AMW 31 grudnia 2003 roku, ale wpis do księgi wieczystej o własności  AMW jako reprezentanta Skarbu Państwa nastąpił w kwietniu 2006 roku. Obecnie na terenie Twierdzy Modlin, która jest dzielnicą Nowego Dworu Mazowieckiego, Agencja dysponuje działkami o ogólnej powierzchni 96 ha. Dotychczas AMW sprzedała 26 nieruchomości w Twierdzy Modlin, uzyskując na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP prawie 4 miliony 200 tys. złotych. Jedną z ostatnich sprzedanych nieruchomości był budynek starej pralni garnizonowej z 1900 roku, która w sierpniu tego roku, osiągnęła cenę 3 milionów 150 tysięcy złotych (cena wywoławcza wynosiła 500 tys. złotych). Po sprzedaży Cytadeli w zasobie Agencji pozostaną jeszcze 24 działki ewidencyjne o łącznej powierzchni ok. 41 ha.

Nieruchomości w Twierdzy Modlin wchodzące w skład zasobu AMW, stanowią jedynie część całego kompleksu. Pozostałe tereny należą do: wojska, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Miasta Nowy Dwór Mazowiecki lub znajdują się w rękach prywatnych.

Zobacz szczegóły przetargu.
Zobacz poprzednie zdjęcia
Zobacz następne zdjęcia Wyświetl galerię
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia

Zobacz także

11.08.2022 AMW na piknikach wojskowych z okazji Święta Wojska Polskiego 21.07.2022 Działki w lewobrzeżnym Toruniu czekają na nowych właścicieli 11.07.2022 Agencja Mienia Wojskowego ruszyła w plener 15.06.2022 Wyprzedaż w bydgoskim oddziale AMW. Kup powojskowy sprzęt i ubrania! 26.05.2022 Zmodernizowany internat dla żołnierzy w Lublińcu
WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI
POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY