Wolne lokale mieszkalne w Leźnicy Wielkiej

POWRÓT DO LISTY
Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy
4 września 2020

Podaję do publicznej wiadomości, że na dzień 4 września 2020 r. Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy dysponuje wolnymi lokalami mieszkalnymi, przeznaczonymi do najmu  w miejscowości Leźnica Wielka.

Warunki, które musi spełnić osoba ubiegająca się o najem :

 1. Wnioskodawca ani jego małżonek nie może być właścicielem lub współwłaścicielem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w tej samej miejscowości.
 2. Wnioskodawca ani jego małżonek nie nabył lokalu mieszkalnego od Skarbu Państwa  z bonifikatą w tej samej miejscowości.
 3. Wnioskodawca musi posiadać dochód umożliwiający terminowe i regularne uiszczanie opłat za używanie wynajmowanego lokalu mieszkalnego i opłat pośrednich.

W przypadku osób uprawnionych (emerytów i rencistów wojskowych), które otrzymały ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnacją z kwatery lub odprawę mieszkaniową wnioski będą rozpatrywane, w zależności od wielkości wolnego zasobu mieszkalnego w danej miejscowości.

Informacja dla wnioskodawców:

 1. Wnioski i zaświadczenia należy składać listownie/osobiście na obowiązujących drukach, dostępnych na stronie internetowej www.amw.com.pl, zamieszczonych poniżej lub w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy w wersji papierowej.
 2. W przypadku małżeństw wnioskodawcami winni być obydwoje małżonkowie.
 3. Wnioskodawca ma możliwość zapoznania się ze wzorem umowy najmu lokalu mieszkalnego przed złożeniem wniosku, na stronie internetowejwww.amw.com.pl lub w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW  w Bydgoszczy.
 4. Najem lokali mieszkalnych dla osób innych niż żołnierze zawodowi odbywa się wyłącznie w miejscowościach, w których są zaspokojone potrzeby mieszkaniowe żołnierzy zawodowych.
 5. Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana jest na czas oznaczony 1 rok – z możliwością przedłużenia najmu w sytuacji regularnego wnoszenia opłat za używanie lokalu mieszkalnego i opłat pośrednich (o ile w tym czasie nie ulegnie zmianie sytuacja mieszkaniowa żołnierzy zawodowych w danej miejscowości). Następna umowa najmu (i kolejne z tym samym najemcą) może być zawarta na czas oznaczony 3 lata.
 6. Zawarcie umowy najmu jest uzależnione od wpłacenia przez wnioskodawcę kaucji w wysokości dwukrotności opłat za wynajmowany lokal, zabezpieczającej pokrycie ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu najmu lokalu. 
 7. Agencja Mienia Wojskowego nie remontuje lokali mieszkalnych dla osób niebędących żołnierzami zawodowymi. Z tytułu poczynionych nakładów i adaptacji Najemcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia o zwrot ich wartości w stosunku do Wynajmującego.
 8. Wynajmowane lokale mieszkalne nie podlegają sprzedaży.
 9. Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy rozpatruje wnioski o najem lokali mieszkalnych nieodpłatnie i nie pobiera odstępnego.
 10. Rozpatrzenie wniosku o najem lokalu mieszkalnego następuje w przeciągu od 14 do 30 dni, licząc od dnia jego wpływu do siedziby Oddziału.

Numery telefonów kontaktowych, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:

52/ 52 57 971
52/ 52 57 833
52/ 52 57 959

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9971/8/wniosek_o_zawarcie_umowy_najmu_lokalu_mieszkalnego.pdf] (.pdf, 610.05 kB)
Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9971/8/wzor_umowy_najmu_lokalu_mieszkalnego.pdf] (.pdf, 302.63 kB)
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków [https://amw.com.pl/uploads/aktualnosci/9971/8/zaswiadczenie_o_zatrudnieniu_i_wysokosci_zarobkow.pdf] (.pdf, 31.35 kB)
POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY