OR AMW w Poznaniu zakupi nieruchomość gruntową w Jarocinie

POWRÓT DO LISTY
Oddział Regionalny AMW w Poznaniu
10 maja 2017

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU

e-mail: poznan@amw.com.pl

zaprasza zainteresowane osoby prawne oraz osoby fizyczne do złożenia wstępnych ofert:

„zakupu przez Agencję Mienia Wojskowego nieruchomości gruntowej nie mniejszej niż 0,5000 ha i nie większej niż 1,0000 ha położonej w mieście Jarocin”.
 

Wymagania odnośnie nieruchomości:

Agencja Mienia Wojskowego zamierza wybudować budynki mieszkalne, wielorodzinne na terenie miasta Jarocin, dlatego przedmiotem transakcji może być nieruchomość niezabudowana, dla której są wydane prawomocne warunki zabudowy względnie jest ona zlokalizowana w obszarze objętym zatwierdzonym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem umożliwiającym realizacje zamierzonej przez AMW inwestycji.

 

Oferta wstępna powinna zawierać:

 1. lokalizację nieruchomości,
 2. dokumenty potwierdzające tytułu prawny do oferowanych nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej),
 3. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, w tym sposób reprezentowania oferenta lub aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty ostatecznej i inne niezbędne dokumenty potwierdzające upoważnienie osób składających ofertę (np. pełnomocnictwo, uchwała odpowiedniego organu spółki, jeśli jest wymagana do dokonania danego rodzaju transakcji) – umocowanie do złożenia oferty osób podpisanych pod ofertą,
 4. cenę wstępną brutto sprzedaży nieruchomości.

 

Pozostałe wymagania i informacje:

 1. Przedmiotem zakupu mogą być tylko nieruchomości wolne od obciążeń.
 2. Agencja Mienia Wojskowego zastrzega sobie prawo do negocjacji zaproponowanej ceny wstępnej brutto nieruchomości z każdym z wybranych oferentów.
 3. Koszty zawarcia umowy ponosi Sprzedający.
 4. Ostateczne podpisanie umowy w zakresie przeniesienia własności nieruchomości nastąpi wyłącznie
  w przypadku uzyskania zgody Prezesa
  Agencji Mienia Wojskowego.
 5. Agencja Mienia Wojskowego zastrzega sobie prawo do przerwania, zakończenia lub unieważnienia procedury zakupu, w tym w szczególności prowadzonych negocjacji na każdym etapie bez podawania przyczyn.
 6. Agencja Mienia Wojskowego nie płaci prowizji z tytułu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 7. Ofertę wstępną z dopiskiem „Oferta wstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej dla Agencji Mienia Wojskowego” należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Poznaniu – pokój nr 1 (Kancelaria - wejście A) w terminie do dnia 29.05.2017 roku do godz. 10 - tej
 8. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61/660 67-41
 9. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz przepisów prawa cywilnego.
POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY