Who is Who

President of the Military Property Agency - Marcin Horyń

President of the Military Property Agency - Marcin Horyń

Agnieszka Bolesta
President of the Military Property Agency

W środę, 10 stycznia 2024 roku decyzją prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, na wniosek wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza na stanowisko prezesa Agencji Mienia Wojskowego został powołany Marcin Horyń. Nowego prezesa wprowadził do instytucji sekretarz stanu w MON Paweł Bejda, który w imieniu ministra obrony narodowej pełni nadzór nad Agencją Mienia Wojskowego. 

Nowy prezes Agencji Mienia Wojskowego został powołany na trzyletnią kadencję. 

Prezes AMW Marcin Horyń jest z wykształcenia ekonomistą i ma ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe. Poniżej krótki biogram nowego prezesa Agencji.  

Marcin Horyń – mgr ekonomii, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył również kurs doktorancki w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Ekspert i wieloletni praktyk z zakresu zarządzania, administrowania nieruchomościami oraz nadzorem nad inwestycjami. W latach 2011- 2014 pracował jako doradca, a następnie szef gabinetu politycznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2014-2016 pełnił funkcję wiceprezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Następnie w okresie 2016-2023 był prezesem zarządu Fundacji Rozwoju, której zadaniem jest inicjowanie i wspieranie działań zapewniających bezpieczeństwo Polski oraz jej suwerenność gospodarczą.

Vice President - płk Przemysław Gogoliński

Vice President - płk Przemysław Gogoliński

płk Przemysław Gogoliński
Acting President of Military Property Agency

22 listopada 2023 roku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wyznaczył płk. Przemysława Gogolińskiego na stanowisko zastępcy prezesa AMW. Zgodnie z decyzją MON nr 6252/DK funkcję wiceprezesa Agencji będzie pełnił od 27 listopada br.

Płk Przemysław Gogoliński jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku budownictwo. Od 2000 roku zajmował kolejne stanowiska służbowe w jednostkach i instytucjach Ministerstwa Obrony Narodowej związane z planowaniem i realizacją procesów inwestycyjno-remontowych.

Do AMW został skierowany decyzją ministra obrony narodowej - z uprzednio zajmowanego stanowiska Szefa Oddziału Inwestycji Sojuszniczych w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych RP. Od 25 kwietnia 2022 roku był dyrektorem Departamentu Inwestycji Wojskowych w Agencji Mienia Wojskowego.

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z obszaru zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zamówień publicznych.

W 2021 r. ukończył również Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Sztuki Wojennej.

Vice President - Michał Świtalski

Vice President - Michał Świtalski

Michał Świtalski
Vice President of Military Property Agency

W piątek, 1 marca 2024 roku decyzją wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza na stanowisko zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego został powołany Michał Świtalski.

Michał Świtalski – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również studia doktoranckie z zakresu zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Wyższy Kurs Obronny w Akademii Obrony Narodowej. Menedżer z blisko 30-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach zarządczych i kierowniczych zarówno w administracji samorządowej i publicznej, agencjach rządowych oraz spółkach prawa handlowego i koncernach zbrojeniowych. W latach 2008-2014 był kolejno: zastępcą prezesa, a następnie - przez 6 lat - prezesem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Od 2013 roku członek zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w Radomiu odpowiedzialny za strategię, badania i rozwój oraz produkcję, finanse i IT. W latach 2014-2016 członek Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do spraw badań naukowych oraz prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa. Od 2016 do 2019 - prezes Industchem sp. z o.o. w Warszawie, a następnie do 2021 roku - dyrektor ds. rozwoju biznesu w ARLEN S.A. w Warszawie.

W latach 2021- 2024 pracował w Poczcie Polskiej S.A. jako dyrektor terenowych jednostek operacyjnych. Posiada wieloletnią praktykę z zakresu prawa, zamówień publicznych oraz nadzoru właścicielskiego. W 2000 roku zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Od 2007 roku w korpusie Państwowego Zasobu Kadrowego - po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu upoważniającego do zajmowania wyższych stanowisk państwowych.

Vice President of the Military Property Agency - Małgorzata Wyszyńska

Vice President of the Military Property Agency - Małgorzata Wyszyńska

Małgorzata Wyszyńska
Vice President of the Military Property Agency

W czwartek, 25 stycznia 2024 roku decyzją wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza na stanowisko zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego została powołana Małgorzata Wyszyńska.

Małgorzata Wyszyńska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i studiów MBA na Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w Szkole Głównej Handlowej. Od 2008 do 2013 roku pracowała początkowo w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, a następnie w Centrum Obsługi KPRM. W kolejnych latach doświadczenie zawodowe zdobywała jako doradca w Bumar sp. z o.o. i na stanowisku dyrektora ds. Zarządzania Jakością i Audytu oraz zastępcy dyrektora Centrum Obsługi Korporacyjnej w Polskim Holdingu Obronnym. Od 2013 do 2014 roku była członkiem Rady Nadzorczej Przemysłowego Centrum Optyki S.A. W latach 2014-2015 członek zarządu Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej Sp. z o.o., a następnie 2015-2017 prezes zarządu tej spółki. W okresie 2020-2023 pracowała w Urzędzie Dzielnicy Wola w obszarze regulowania stanów prawnych nieruchomości. Posiada wieloletnią praktykę z zakresu zarządzania, administracji, audytu i kontroli zarządczej.

...
PRZEJDŹ DO ANKIETY