Regional Office Wrocław

Regional Office Wrocław

ul. Sztabowa 32
50-984 Wrocław
Polska

Godziny pracy:
pn. - pt. 7:00 – 17:00
Biuro Obsługi Klienta:
pon. 7:30 – 17:00
wt. – pt. 7:30 – 15:30

tel.: (+48) 71 710 72 00
fax: (+48) 71 710 72 01
e-mail: wroclaw@amw.com.pl

NIP: PL 526-10-38-122

REGON: 011263946

Regional Office Management

Radosław Rozpędowski

Regional Office Director

tel.: (+48 71) 710 72 00
fax: (+48 71) 710 72 01

Artur Zakrzewski

Vice Director

tel.: (+48 71) 710 72 00
fax: (+48 71) 710 72 01

Secretariat

Dorota Raczyńska

Assistant - secretary

tel.: (+48 71) 710 72 00
fax: (+48 71) 710 72 01

Marketing and Public Relations

Katarzyna Holak

Unit Manager

tel.: 71 710 72 09

Anna Muszyńska

Specialist

tel.: 71 710 72 61

Real Property Unit

Magdalena Bogulak

Unit Manager

tel.: 71 710 72 72

Sprzedaż nieruchomości gruntowych

tel.: 71 710 72 64, 71 710 72 07, 71 710 72 79, 71 710 72 99, 71 710 72 71, 71 710 72 56, 71 710 72 78

Sprzedaż lokali mieszkalnych

tel.: 71 710 72 49

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz osób uprawnionych

tel.: 71 710 72 75

Najem/dzierżawa nieruchomości

tel.: 71 710 72 76, 71 710 72 53

Rozliczenie umów najmu i dzierżawy

tel.: 71 710 72 77, 71 710 72 76

Użytkowanie wieczyste

tel.: 71 71 710 72 73, 71 710 72 58

Dział Gospodarki Mieniem Ruchomym

Adam Kantek

Unit Manager

tel.: 71 710 72 66

Stały Punkt Sprzedaży mienia ruchomego

tel.: 71 710 72 08

Przetargi pisemne oraz ustne na sprzedaż mienia ruchomego

tel.: 71 710 72 66, 71 710 72 55

Księgowość i ewidencja mienia ruchomego

tel.: 71 710 72 65

Informacja ogólna

tel.: 71 710 72 66, 71 710 72 55

Dział Organizacyjny

Anna Siwińska

Unit Manager

tel.: 71 710 72 50

Accomodation Unit

Zenon Michalczuk

Unit Manager

tel.: 71 710 72 10

tel. 71 710 72 12 (Wrocław, Oleśnica)
tel. 71 710 72 17 (Opole)
tel. 71 710 72 16 (Bolesławiec, Kłodzko)
tel. 71 710 72 19 (Brzeg)

tel. 71 710 72 19

tel. 71 710 72 18

tel. 71 710 72 13 (Wrocław)
tel. 71 710 72 15 (Opole, Bolesławiec)
tel. 71 710 72 11 (Kłodzko Oleśnica, Brzeg)

tel. 71 710 72 11,
tel. 71 710 72 15

tel. 71 710 72 24

tel. 71 352 44 03

tel. 75 734 48 45

tel. 77 457 50 25

tel. 71 710 72 20

Investment and Repair Unit

Wojciech Kurzyjamski

Unit Manager

tel.: 71 710 72 32

tel.: (+48 71) 710 72 34; 710 72 35

tel.: (+48 71) 710 72 33

tel.: (+48 71) 710 72 30

tel.: (+48 71) 710 72 31

tel.: (+48 71) 710 72 40; 710 72 41; 710 72 46

tel.: (+48 71) 710 72 43; 710 72 84

tel.: (+48 71) 710 72 42; 710 72 39

Debt Collection Division

Marta Sobieraj

Manager

tel.: 71 710 72 90

tel. 71 710 72 93 lub 71 710 72 96

tel. 71 710 72 95 lub 71 72 96

tel. 71 710 72 92, 71 710 72 93, 71 710 72 96, 71 710 72 97, 71 710 72 98

Financial and Accounting

Iwona Markowska

Unit Manager

tel.: 71 710 72 80

...

THIS WEBSITE USES COOKIES. By using this website you consent to the use of cookies in accordance with the current browser settings. Your continued use of our website without changing your web browser settings means that the cookies will be stored on your memory device. More information can be found in our privacy policy.

Accept
PRZEJDŹ DO ANKIETY