Regional Office Wrocław

Regional Office Wrocław

ul. Sztabowa 32
50-984 Wrocław
Polska

Godziny pracy:
pon.-pt. 07:00-15:00

Obsługa interesantów:
pon. 07:00-17:00
wt.-pt. 07:30-15:30

W ramach obsługi interesantów udziela się informacji osobom zgłaszającym się osobiście, dystrybuuje się formularze, udostępnia wzory pism. Pisma można składać w kancelarii w godz. 07:00-15:00 lub w przygotowanej skrzynce podawczej umieszczonej przy kancelarii. Pracownicy Oddziału nie kserują dokumentów.

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godz. 13:00-15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

tel.: (+48) 71 710 72 00
fax: (+48) 71 710 72 01
e-mail: wroclaw@amw.com.pl

NIP: PL 526-10-38-122

REGON: 011263946

Regional Office Management

Grzegorz Duda

Regional Office Director

tel.: (+48 71) 710 72 00
fax: (+48 71) 710 72 01

Secretariat

Magdalena Woźny

Assistant - secretary

tel.: (+48 71) 710 72 00
fax: (+48 71) 710 72 01

Marketing and Public Relations

Katarzyna Holak

Unit Manager

tel.: 71 710 72 09

Anna Muszyńska

Specialist

tel.: 71 710 72 61

Real Property Unit

Magdalena Bogulak

Unit Manager

tel.: 71 710 72 72

Sprzedaż i najem nieruchomości

tel.: 71 710 72 63, 71 710 72 64, 71 710 72 71, 71 710 72 78, 71 710 72 99

Sprzedaż lokali mieszkalnych

tel.: 71 710 72 06

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz osób uprawnionych

tel.: 71 710 72 75

Najem lokali użytkowych (garaży, miejsc postojowych)/terenów

tel.: 71 710 72 46, 71 710 72 76

Rozliczenie umów najmu i dzierżawy

tel.: 71 710 72 53, 71 710 72 77

Użytkowanie wieczyste – przekształcenie:

tel.: 71 71 710 72 49, 71 710 72 56

Podatki od nieruchomości:

tel.: 71 710 72 07, 71 710 72 58

Dział Gospodarki Mieniem Ruchomym

Adam Kantek

Unit Manager

tel.: 71 710 72 66

Stały Punkt Sprzedaży mienia ruchomego

tel.: 71 710 72 08

Przetargi pisemne oraz ustne na sprzedaż mienia ruchomego

tel.: 71 710 72 66, 71 710 72 55

Księgowość i ewidencja mienia ruchomego

tel.: 71 710 72 65

Informacja ogólna

tel.: 71 710 72 66, 71 710 72 55

Dział Organizacyjny

Anna Siwińska

Unit Manager

tel.: 71 710 72 50

Accomodation Unit

Zenon Michalczuk

Manager

tel.: (+48 71) 710 72 00
fax: (+48 71) 710 72 01

tel. 71 710 72 12 (garnizony Wrocław, Oleśnica, Brzeg)
tel. 71 710 72 17 (garnizony Opole, Bolesławiec, Kłodzko)

tel. 71 710 72 19
tel. 71 710 72 68

tel. 71 710 72 16
tel. 71 710 72 18

tel. 71 710 72 15
tel. 71 710 72 11

tel. 71 710 72 24

tel. 71 352 44 03

tel. 75 734 48 45

tel. 77 457 50 25

tel. 71 710 72 20

tel. 71 710 72 13 (garnizony Wrocław, Oleśnica)
tel. 71 710 72 15 (garnizony Opole, Bolesławiec)
tel. 71 710 72 11 (garnizony Kłodzko, Brzeg)

tel. 71 710 72 14
tel. 71 710 72 24

Investment and Repair Unit

Michał Kwiatkowski

Unit Manager

tel.: 71 710 72 30

tel.: (+48 71) 710 72 35

tel.: (+48 71) 710 72 86

tel.: (+48 71) 710 72 30

tel.: (+48 71) 710 72 44, 710 72 41

tel.: (+48 71) 710 72 40; 710 72 41; 710 72 46

tel.: (+48 71) 710 72 43; 710 72 84

tel.: (+48 71) 710 72 42 ; 71 710 72 39

tel.: (+48 71) 710 72 34

Debt Collection Division

Łukasz Głowacz

Manager

tel.: 71 710 72 90

tel. 71 710 72 93 lub 71 710 72 96

tel. 71 710 72 95 lub 71 72 96

tel. 71 710 72 92, 71 710 72 93, 71 710 72 96, 71 710 72 97, 71 710 72 98

Financial and Accounting

Helena Marchowicka

Acting Unit Manager

tel.: 71 710 72 28

...
PRZEJDŹ DO ANKIETY