Regional office Poznań

Regional office Poznań

Regional office Poznań

ul. Dojazd 30
60-631 Poznań
Polska

Godziny pracy:
pon. – pt. 7:00–17:00
Biuro Obsługi Klienta:
pon. 7:00–17:00
wt .– pt. 7:30–15:30

tel.: (+48) 61 660 67 00
fax: (+48) 61 660 67 01
e-mail: poznan@amw.com.pl

NIP: PL 526-10-38-122

REGON: 011263946

Regional Office Management

Krzysztof Dembiński

Regional Office Director

tel.: (+48 61) 660 67 00
fax: (+48 61) 660 67 01

Zdzisław Mańczyński

Vice Director

tel.: (+48 61) 660 67 00
fax: (+48 61) 660 67 01

Secretariat

Michalina Kaniewska

tel.: (+48 61) 660 67 00

Marketing and Public Relations

Bogdana Bogusławska-Dobosz

Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 18

Joanna Mularczyk

Manager

tel.: (+48 61) 660 67 62
e-mail: j.mularczyk@amw.com.pl

Emilia Popławska-Szambelan

Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 34

Biuro Obsługi Klienta

Weronika Erenc

Starszy inspektor

tel.: (+48 61) 660 67 33

Real Property Unit

Małgorzata Nawrocka–Kowandy - sprzedaż nieruchomości

Senior Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 54

Sebastian Szuwarski - najem lokali użytkowych

Head Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 60

Barbara Wojciechowska - najem lokali użytkowych, garaży

Senior Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 50
tel. kom.: 609 307 602

Jakub Rohde - sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowanie wieczyste (opłaty)

Head Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 56

Paweł Szewczyk

Manager

tel.: (+48 61) 660 67 48
tel. kom.: 693 080 375

Iwona Kaleta najem lokali użytkowych, garaży

Senior Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 49

Dział Gospodarki Mieniem Ruchomym

Zdzisław Znojek

Unit Manager

tel.: (+48 61) 660 67 78

Łukasz Duchnicki

Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 80

Paulina Rudnicka

Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 76

Karolina Michalska

Inspector

tel.: (+48 61) 660 67 06

Accomodation Unit

Agata Kozłowicz

Unit Manager

tel.: (+48 61) 660 67 40

Katarzyna Lewera - wypłata świadczeń mieszkaniowych

Starszy inspektor

tel.: (+48 61) 660 67 39

Hanna Klimczyk - odprawy mieszkaniowe, leasing, najem

Head Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 38

Anna Chmielnik - przydziały

Starszy inspektor

tel.: (+48 61) 660 67 37

Natalia Brzostowicz - zakwaterowanie internatowe

Senior Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 35

Edyta Stepaniuk - czynsze, media

Starszy inspektor

tel.: (+48 61) 660 67 12

tel.: 61 660 67 38, 61 660 67 37 , 691 725 110

tel.: 61 660 67 35, 61 660 67 36, 693 080 377

tel.: 61 660 67 39, 693 080 390

tel.: 61 6606722, 691 725 119

tel.: 61 660 67 15, 61 660 67 23, 61 660 67 12, 609 307 629

Investment and Repair Unit

Włodzimierz Siekierski

Manager

tel.: (+48 61) 660 67 43
tel. kom.: 693 080 253

Andrzej Chudziński - planowanie i realizacja inwestycji

Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 41
tel. kom.: 693 080 379

Renata Żelek - remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem

Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 58
tel. kom.: 691 725 117

Debt Collection Division

Paulina Janiak

Manager

tel.: (+48 61) 660 67 08
tel. kom.: 609307655

Paulina Korcz

Senior Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 05

Joanna Kwiatkowska

Senior Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 21

Aldona Rejek

Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 31

Financial and Accounting

Ewa Fabiańska

Manager

tel.: (+48 61) 660 67 13
tel. kom.: 693 080 410

...

THIS WEBSITE USES COOKIES. By using this website you consent to the use of cookies in accordance with the current browser settings. Your continued use of our website without changing your web browser settings means that the cookies will be stored on your memory device. More information can be found in our privacy policy.

Accept
PRZEJDŹ DO ANKIETY