Regional office Poznań

Regional office Poznań

ul. Dojazd 30
60-631 Poznań
Polska

Godziny pracy:
pon. – pt. 7:00–17:00
Biuro Obsługi Klienta:
pon. 7:30–17:00
wt .– pt. 7:30–15:30

Dyrektor Oddziału Regionalnego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz.: 12:00 – 14:00, ponadto upoważniona osoba w poniedziałki od godziny 15:00 do 17:00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy dnia następnego w tym samym czasie.

tel.: (+48) 61 660 67 00
fax: (+48) 61 660 67 01
e-mail: poznan@amw.com.pl

NIP: PL 526-10-38-122

REGON: 011263946

Regional Office Management

Krzysztof Kołeczko

Regional Office Director

tel.: (+48 61) 660 67 00
fax: (+48 61) 660 67 01

Zdzisław Mańczyński

Vice Regional Office Director

tel.: (+48 61) 660 67 00
fax: (+48 61) 660 67 01

Secretariat

Michalina Kaniewska

Starszy inspektor

tel.: (+48 61) 660 67 00
e-mail: poznan@amw.com.pl

Marketing and Public Relations

Bogdana Bogusławska-Dobosz

Manager

tel.: (+48 61) 660 67 18
tel. kom.: 693 080 409
e-mail: b.boguslawska@amw.com.pl

Marek Nożyński

Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 34
e-mail: m.nozynski@amw.com.pl

Katarzyna Wojtulewicz

Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 26
e-mail: k.wojtulewicz@amw.com.pl

Biuro Obsługi Klienta

Małgorzata Twardowska

Starszy inspektor

tel.: (+48 61) 660 67 33

Joanna Katarzyńska

Starszy inspektor

tel.: (+48) 61 660 67 61

Real Property Unit

Agnieszka Borska

Manager

tel.: (+48 61) 660 67 55

Małgorzata Nawrocka–Kowandy - sprzedaż nieruchomości

Head Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 54

Jakub Rohde - sprzedaż lokali mieszkalnych

Senior Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 56

Agnieszka Łuczak - najem lokali użytkowych, garaży

Starszy inspektor

tel.: (+48 61) 660 67 24

Katarzyna Wojnicz – najem lokali użytkowych

Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 60

Małgorzata Raburska - opłaty za lokale użytkowe

Senior Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 50

Izabela Pawlak - opłaty przekształceniowe

Specialist

tel.: (+48 61) 61 660 67 49

Dział Gospodarki Mieniem Ruchomym

Karolina Michalska

Manager

tel.: (+48 61) 660 67 06
tel. kom.: 503 985 534

Łukasz Duchnicki

Senior Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 80
tel. kom.: 693 080 227

Kajetan Sasiak

Starszy inspektor

tel.: 61 660 67 79
e-mail: k.sasiak@amw.com.pl

Accomodation Unit

Agata Kozłowicz

Manager

tel.: 61 660 67 40
tel. kom.: 693 080 374

Natalia Brzostowicz

Head Specialist

• Zakwaterowanie internatowe
tel. 61 660 67 35
tel. kom. 693 080 377

Lidia Anders

Specialist

• Zakwaterowanie internatowe
tel. 61 660 67 36

Hanna Klimczyk

Head Specialist

• przydział lokali mieszkalnych dla żołnierzy pełniących służbę w Poznaniu
• wypłata odpraw mieszkaniowych
tel. 61 660 67 38
tel. kom. 691 725 110

Katarzyna Lewera

Senior Specialist

• wypłata świadczenia mieszkaniowego
tel. 61 660 67 39
tel. kom. 693 080 390

Anna Chmielnik

Specialist

• przydział lokali mieszkalnych dla żołnierzy pełniących służbę poza Poznaniem
tel. 61 660 67 37
te. kom. 691 725 119

Agnieszka Klaczyńska

Specialist

• opłaty za używanie lokalu mieszkalnego, rozliczenia mediów
tel. 61 660 67 14

Jolanta Marcinowska

Specialist

• opłaty za używanie lokalu mieszkalnego, rozliczenia mediów
tel. 61 660 67 15

Edyta Stepaniuk

Specialist

• opłaty za używanie lokalu mieszkalnego, rozliczenia mediów
tel. 61 660 67 12

Martyna Satkowska-Mielczarek

Specialist

• wypłata świadczenia mieszkaniowego
tel. 61 660 67 22
tel. kom. 693 080 390

Investment and Repair Unit

Piotr Żłobiński

Manager

tel.: (+48 61) 660 67 44
tel. kom.: 609 367 085

Adam Burchardt Remonty lokali przed ponownym zasiedleniem

Senior Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 58
tel. kom.: 691 725 117

Patrycja Mejer Remonty lokali przed ponownym zasiedleniem

Starszy inspektor

tel.: (+48 61) 660 67 10

Artur Staroń Nadzór inwestycji i techniczne utrzymanie nieruchomości

Senior Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 41
tel. kom.: 693 080 386

Paweł Burda Techniczne utrzymanie nieruchomości – branża elektryczna

Head Specialist

tel.: 616606782
tel. kom.: 798116321

Radosław Lewandowski Techniczne utrzymanie nieruchomości – branża sanitarna

Senior Specialist

tel.: 616606747
tel. kom.: 639 080 253

Rozliczanie Wspólnot Mieszkaniowych

tel.: (+48 61) 660 67 57

Wywóz nieczystości. Sprzątanie

tel.: (+48 61) 660 67 69

Debt Collection Division

Paulina Janiak

Manager

tel.: (+48 61) 660 67 08
tel. kom.: 609307655

Paulina Korcz

Senior Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 05

Joanna Kwiatkowska

Senior Specialist

tel.: (+48 61) 660 67 21

Financial and Accounting

Ewa Fabiańska

Manager

tel.: (+48 61) 660 67 13
tel. kom.: 693 080 410

...

THIS WEBSITE USES COOKIES. By using this website you consent to the use of cookies in accordance with the current browser settings. Your continued use of our website without changing your web browser settings means that the cookies will be stored on your memory device. More information can be found in our privacy policy.

Accept
PRZEJDŹ DO ANKIETY