Regional office Zielona Góra

Regional office Zielona Góra

ul. Zjednoczenia 104
65-120 Zielona Góra
Polska

Godziny pracy:
pon. – pt. 7:30–15:30
Biuro Obsługi Klienta:
pon. 7:30–17:00
wt .– pt. 7:30–15:30

W celu usprawnienia obsługi składanych wniosków o wypłatę odprawy mieszkaniowej, informujemy, że dokumenty dotyczące wypłaty odprawy mieszkaniowej można składać osobiście w siedzibie tutejszego Oddziału wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Agencji Mienia Wojskowego.
Pracownicy Oddziału nie kserują dokumentów.
Nie wyklucza to możliwości składania wniosków za pomocą poczty tradycyjnej oraz osobiście, tj. złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej przy BOK.

Termin spotkania można umówić pod numerami telefonów:
tel. 68 411 96 31
tel. 68 411 96 32

Dyrektor Oddziału, Zastępca Dyrektora Oddziału lub upoważniony przez niego pracownik przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach 12:00 - 15:30, w obecności Kierownika lub innej osoby funkcyjnej, merytorycznie właściwej dla sprawy.

tel.: (+48) 68 411 96 00
fax: (+48) 68 411 96 12
e-mail: zielonagora@amw.com.pl

NIP: PL 526-10-38-122

REGON: 011263946

Regional Office Management

Łukasz Porycki

Regional Office Director

tel.: (+48 68) 411 96 00

Magdalena Maniurska-Hummel

Vice Director

tel.: (+48 68) 411 96 00

Marketing and Public Relations

Anna Chodkiewicz

Head Specialist

tel.: (+48 68) 411 96 15

Biuro Obsługi Klienta

tel.: +48 68 411 96 92

Real Property Unit

Adam Linkiewicz

Unit Manager

tel.: (+48 68) 411 96 40

Aleksandra Rau

Head Specialist

tel.: (+48 68) 411 96 41

Alicja Grabowska

Specialist

tel.: (+48 68) 411 96 48

Dział Gospodarki Mieniem Ruchomym

Jarosław Białoskórski

Manager

tel.: (+48 68) 411 96 66

Accomodation Unit

Dorota Dąbrowska

Manager

tel.: (+48 68) 411 96 19

tel.: 68 411 96 21, 23, 25, 26

tel.: 68 411 96 22, 24, 28

tel.: 68 411 96 37, 68 411 96 38

tel.: 68 411 96 30 do 32

tel.: 68 411 96 27, 32, 33, 35, 36

Investment and Repair Unit

Małgorzata Rakowska

Unit Manager

tel.: (+48 68) 411 96 61

Mirosław Sacha

Head Specialist

tel.: (+48 68) 411 96 51

Debt Collection Division

Edyta Napieralska

Manager

tel.: (+48 68) 411 96 85

...
PRZEJDŹ DO ANKIETY