Regional office Zielona Góra

Regional office Zielona Góra

ul. Zjednoczenia 104
65-120 Zielona Góra
Polska

Godziny pracy:
pon. – pt. 7:30–15:30
Biuro Obsługi Klienta:
pon. 7:30–17:00
wt .– pt. 7:30–15:30

W celu usprawnienia obsługi składanych wniosków o wypłatę odprawy mieszkaniowej, informujemy, że dokumenty dotyczące wypłaty odprawy mieszkaniowej można składać osobiście w siedzibie tutejszego Oddziału wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Agencji Mienia Wojskowego.
Pracownicy Oddziału nie kserują dokumentów.
Nie wyklucza to możliwości składania wniosków za pomocą poczty tradycyjnej oraz osobiście, tj. złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej przy BOK.

Termin spotkania można umówić pod numerami telefonów:
tel. 68 411 96 31
tel. 68 411 96 32

Dyrektor Oddziału, Zastępca Dyrektora Oddziału lub upoważniony przez niego pracownik przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach 12:00 - 15:30, w obecności Kierownika lub innej osoby funkcyjnej, merytorycznie właściwej dla sprawy.

tel.: (+48) 68 411 96 00
fax: (+48) 68 411 96 12
e-mail: zielonagora@amw.com.pl

NIP: PL 526-10-38-122

REGON: 011263946

Regional Office Management

Anetta Błaszczyk-Machowska

Regional Office Director

tel.: (+48 68) 411 96 00

Magdalena Maniurska-Hummel

Vice Director

tel.: (+48 68) 411 96 00

Marketing and Public Relations

Anna Chodkiewicz

Senior Specialist

tel.: (+48 68) 411 96 15

Biuro Obsługi Klienta

tel.: +48 68 411 96 92

Real Property Unit

Adam Linkiewicz

Unit Manager

tel.: (+48 68) 411 96 40

Aleksandra Rau

Head Specialist

tel.: (+48 68) 411 96 41

Alicja Grabowska

Inspector

tel.: (+48 68) 411 96 48

Dział Gospodarki Mieniem Ruchomym

Jarosław Białoskórski

Manager

tel.: (+48 68) 411 96 66

Accomodation Unit

Dorota Dąbrowska

Manager

tel.: (+48 68) 411 96 19

tel.: 68 411 96 21, 23, 25, 26

tel.: 68 411 96 22, 24, 28

tel.: 68 411 96 37, 68 411 96 38

tel.: 68 411 96 30 do 32

tel.: 68 411 96 27, 32, 33, 35, 36

Investment and Repair Unit

Małgorzata Rakowska

Unit Manager

tel.: (+48 68) 411 96 61

Mirosław Sacha

Head Specialist

tel.: (+48 68) 411 96 51

Debt Collection Division

Edyta Napieralska

Manager

tel.: (+48 68) 411 96 85

...

THIS WEBSITE USES COOKIES. By using this website you consent to the use of cookies in accordance with the current browser settings. Your continued use of our website without changing your web browser settings means that the cookies will be stored on your memory device. More information can be found in our privacy policy.

Accept
PRZEJDŹ DO ANKIETY