OR AMW we Wrocławiu


 

DZP-OX.2610.137.2022

Usługi bieżących konserwacji wraz z pogotowiem technicznym oraz usuwanie awarii, wykonywanie napraw i bieżących prac remontowych w budynkach będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2022-06-14 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-14 10:00

Opublikowano: 2022-05-17


 

DZP-OX.2610.125.2022

Remont klatek schodowych budynków wielorodzinnych mieszkaniowych


Termin składania ofert: 2022-05-11 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-11 10:00

Opublikowano: 2022-04-26


 

DZP-OX.2610.107.2022

Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych na rzecz Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2022-05-13 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-13 10:00

Opublikowano: 2022-04-15


 

DZP-OX.2610.37.2022

Usługi w zakresie wyceny wartości nieruchomości stanowiących zasób Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2022-03-28 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-28 10:00

Opublikowano: 2022-03-01


 

DZP-OX.2623.21.2022

Usługa kompleksowej obsługi w zakresie medycyny pracy dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu w latach 2022-2024


Termin składania ofert: 2022-02-16 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-02-16 10:00

Opublikowano: 2022-02-02


 

DZP-OX.2610.462.2021

Dostawa kompleksowa energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2022-01-10 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-01-10 10:00

Opublikowano: 2021-12-28


 

DZP-OX.2610.454.2021

Usługi w zakresie wyceny wartości nieruchomości stanowiących zasób Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2022-01-25 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-01-25 10:00

Opublikowano: 2021-12-22


 

DZP-OX.2610.436.2021

SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU DO DRUKOWANIA I PAPIERU FOTOKOPIUJĄCEGO DO ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU


Termin składania ofert: 2021-12-16 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-12-16 10:00

Opublikowano: 2021-12-08


 

DZP-OX.2610.414.2021

KONSERWACJA, SERWISOWANIE I BIEŻĄCE NAPRAWY TRZECH KOTŁOWNI PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 48-80 WE WROCŁAWIU


Termin składania ofert: 2021-12-02 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-12-02 10:00

Opublikowano: 2021-11-18


 

DZP-OX.2610.400.2021

KOMPLEKSOWA DOSTAWA I DYSTRYBUCJA GAZU ZIEMNEGO DO LOKALU POŁOŻONEGO PRZY UL. PIRAMOWICZA 19A/9 W KĘDZIERZYNIE KOŹLU


Termin składania ofert: 2021-11-26 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-26 10:00

Opublikowano: 2021-11-10


 

DZP-OX.2610.404.2021

USŁUGA WYKONANIA KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH (WENTYLACYJNYCH, SPALINOWYCH) WRAZ Z ICH CZYSZCZENIEM W BUDYNKACH NIEMIESZKALNYCH, BĘDĄCYCH W ZASOBIE ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU


Termin składania ofert: 2021-11-19 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-19 10:00

Opublikowano: 2021-11-05


 

DZP-OX.2610.374.2021

Dostawa kompleksowa energii elektrycznej do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2021-11-22 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-22 10:00

Opublikowano: 2021-10-25


 

DZP-OX.2610.368.2021

Sukcesywna dostawa papieru do drukowania i papieru fotokopiującego do Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2021-11-04 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-04 10:00

Opublikowano: 2021-10-20


 

DZP-OX.2610.354.2021

REMONT INSTALACJI: CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, P. POŻAROWEJ, ZIMNEJ WODY, GAZOWEJ – W BUDYNKACH POŁOŻONYCH PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 48-80 WE WROCŁAWIU


Termin składania ofert: 2021-10-27 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-27 10:00

Opublikowano: 2021-10-08


 

DZP-OX.2610.338.2021

Roboty remontowo budowlane przed ponownym zasiedleniem w lokalach mieszkalnych skarbu państwa w zasobie AMW i WM – zlokalizowanych w Brzegu, Kędzierzynie - Koźlu, Opolu, Kłodzku i Legnicy


Termin składania ofert: 2021-10-19 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-19 10:00

Opublikowano: 2021-09-28


 

DZP-OX.2610.324.2021

Serwisowanie, konserwacja i przeglądy konserwacyjne oraz prowadzenie całodobowego nadzoru technicznego wraz z pogotowiem technicznym, dla urządzeń transportu bliskiego (UTB), we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2021-10-20 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-20 10:00

Opublikowano: 2021-09-28


 

DZP-OX.2610.301.2021

DOSTAWA BIELIZNY POŚCIELOWEJ, KOŁDER, PODUSZEK, RĘCZNIKÓW, KOCÓW ORAZ NARZUT DO INTERNATÓW I KWATER INTERNATOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBIE ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU


Termin składania ofert: 2021-09-27 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-27 10:00

Opublikowano: 2021-09-15


 

DZP-OX.2610.278.2021

DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ DO BUDYNKÓW PRZY UL. SZTABOWEJ 32 WE WROCŁAWIU


Termin składania ofert: 2021-09-10 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-10 10:00

Opublikowano: 2021-09-02


 

DZP-OX.2610.274.2021

Roboty remontowo budowlane przed ponownym zasiedleniem w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa w zasobie AMW i WM - zlokalizowanych we Wrocławiu, miejscowości Wysoka (pod Wrocławiem) i Oleśnicy


Termin składania ofert: 2021-09-08 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-08 10:00

Opublikowano: 2021-08-10


 

DZP-OX.2610.250.2021

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU


Termin składania ofert: 2021-08-09 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-09 10:00

Opublikowano: 2021-07-29


 

DZP-OX.2610.243.2021

USŁUGI PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH INSTALACJI ORAZ URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKACH BIUROWYCH ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU


Termin składania ofert: 2021-08-09 11:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-09 12:00

Opublikowano: 2021-07-27


 

DZP-OX.2610.221.2021

DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ DO BUDYNKÓW PRZY UL. SZTABOWEJ 32 WE WROCŁAWIU


Termin składania ofert: 2021-07-26 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-26 10:00

Opublikowano: 2021-07-15


 

DZP-OX.2610.202.2021

DOSTAWA MEBLI DO INTERNATÓW I KWATER INTERNATOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBIE ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU


Termin składania ofert: 2021-08-10 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-10 10:00

Opublikowano: 2021-07-12


 

DZP-OX.2610.183.2021

USŁUGA WYKONANIA KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NIEMIESZKALNYCH, BĘDĄCYCH W ZASOBIE ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU


Termin składania ofert: 2021-08-11 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-11 10:00

Opublikowano: 2021-07-12


 

DZP-OX.2610.177.2021

USŁUGI POLEGAJĄCE NA WYKONYWANIU BIEŻĄCYCH PRAC NAPRAWCZO - KONSERWACYJNYCH ORAZ USUWANIU USTEREK I AWARII, W BUDYNKACH, LOKALACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH


Termin składania ofert: 2021-08-12 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-12 10:00

Opublikowano: 2021-07-12


 

DZP-OX.2610.150.2021

USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW SKARBU PAŃSTWA ORAZ USŁUGI PORZĄDKOWE NA TERENACH ZEWNĘTRZNYCH UTWARDZONYCH I ZIELONYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH ZASÓB AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO WE WROCŁAWIU


Termin składania ofert: 2021-07-27 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-27 10:00

Opublikowano: 2021-07-12


 

DZP-OX.2610.659.2020

Świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu bieżących prac naprawczo - konserwacyjnych oraz usuwaniu usterek i awarii, w budynkach, lokalach i obiektach budowlanych


Termin składania ofert: 2021-01-18 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-18 12:00

Opublikowano: 2020-12-30


 

DZP-OX.2619.653.2020

USŁUGA OCHRONY W FORMIE ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO ORAZ USŁUGA POLEGAJĄCA NA BEZPOŚREDNIEJ OCHRONIE FIZYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBIE I ZARZĄDZANYCH PRZEZ ODDZIAŁ REGIONALNY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU


NOWY Termin składania ofert: 2021-01-25 10:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2021-01-25 11:00

Opublikowano: 2020-12-28


 

DZP-OX.2610.654.2020

Usługa wykonania kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych niemieszkalnych będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2021-02-01 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-02-01 11:00

Opublikowano: 2020-12-24


 

DZP-OX.2610.640.2020

​Dostawa mebli do internatów i kwater internatowych będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2021-01-28 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-28 11:00

Opublikowano: 2020-12-24


 

DZP-OX.2610.627.2020

​Świadczenie usług transportowych na rzecz Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2021-01-22 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-22 11:00

Opublikowano: 2020-12-22


 

DZP-OX.2610.628.2020

​WYKONANIE TABLIC I BANERÓW WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM ORAZ WYKONANIE DRUKU SOLWENTOWEGO NA NOŚNIKU TYPU FOLIA SAMOPRZYLEPNA Z DOSTAWĄ I WYKLEJENIEM NA NIERUCHOMOŚCIACH Z ZASOBU ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU


Termin składania ofert: 2021-01-08 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-08 12:00

Opublikowano: 2020-12-16


 

DZP-OX.2610.621.2020

​WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE WYCENY WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH ZASÓB ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU


Termin składania ofert: 2021-01-14 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-01-14 11:00

Opublikowano: 2020-12-14


 

DZP-OX.2619.581.2020

​DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO AMW DO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY WE WROCŁAWIU


Termin składania ofert: 2020-11-20 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-20 13:00

Opublikowano: 2020-11-10


 

DZP-OX.2619.566.2020

​Świadczenie usług pocztowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


NOWY termin składania ofert: 2020-12-04 10:00
NOWY termin otwarcia ofert:   2020-12-04 12:00

Opublikowano: 2020-11-09


 

DZP-OX.2610.575.2020

​REMONT POKRYCIA DACHÓW BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH ZLOKALIZOWANYCH WE WROCŁAWIU


Termin składania ofert: 2020-11-20 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-20 12:00

Opublikowano: 2020-11-03


 

DZP-OX.2610.547.2020

​USŁUGA WYKONANIA KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NIEMIESZKALNYCH BĘDĄCYCH W ZASOBIE ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU


Termin składania ofert: 2020-11-27 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-27 11:00

Opublikowano: 2020-10-27


 

DZP-OX.2610.539.2020

​Serwisowanie kotłowni w zasobach Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2020-11-03 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-03 11:00

Opublikowano: 2020-10-23


 

DZP-OX.2610.537.2020

Usługa zbierania, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2020-11-06 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-06 11:00

Opublikowano: 2020-10-23


 

DZP-OX.2610.514.2020

​​Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2020-11-20 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-20 11:00

Opublikowano: 2020-10-14


 

DZP-OX.2610.496.2020

​Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2020-11-09 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-09 11:00

Opublikowano: 2020-10-07


 

DZP-OX.2610.515.2020

Dostawa bielizny pościelowej, kołder, poduszek i ręczników do internatów i kwater internatowych będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2020-10-14 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-14 11:00

Opublikowano: 2020-10-06


 

DZP-OX.2610.488.2020

JEDNORAZOWA SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ, WNIESIENIEM ORAZ MONTAŻEM FABRYCZNIE NOWYCH FOTELI BIUROWYCH DO SIEDZIBY ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU


Termin składania ofert: 2020-11-04 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-04 11:00

Opublikowano: 2020-10-02


 

DZP-OX.2610.487.2020

WYKONANIE TABLIC I BANERÓW WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM ORAZ WYKONANIE DRUKU SOLWENTOWEGO NA NOŚNIKU TYPU FOLIA SAMOPRZYLEPNA Z DOSTAWĄ I WYKLEJENIEM NA NIERUCHOMOŚCIACH Z ZASOBU ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU


Termin składania ofert: 2020-10-09 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-09 11:00

Opublikowano: 2020-09-30


 

DZP-OX.2610.457.2020

Dostawa mebli do internatów i kwater internatowych będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2020-10-15 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-15 11:00

Opublikowano: 2020-09-14


 

DZP-OX.2610.434.2020

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU


Termin składania ofert: 2020-10-07 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-07 11:00

Opublikowano: 2020-09-04


 

DZP-OX.2610.412.2020

REMONT LOKALI MIESZKALNYCH PRZED PONOWNYM ZASIEDLENIEM: OLEŚNICA UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 M.1, WROCŁAW UL. DOLNOBRZESKA 58 M.1, WROCŁAW UL. SKWIERZYŃSKA 35 M.44


Termin składania ofert: 2020-09-01 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-01 11:00

Opublikowano: 2020-08-12


 

DZP-OX.2610.403.2020

DOSTAWA ARTYKUŁÓW OŚWIETLENIOWYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU


Termin składania ofert: 2020-08-28 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-28 11:00

Opublikowano: 2020-08-12


 

DZP-OX.2610.287.2020

Dostawa mebli do internatów i kwater internatowych będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2020-08-03 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-03 11:00

Opublikowano: 2020-06-29


 

DZP-OX.2610.267.2020

Świadczenie usług transportowych na Rzecz Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-08-04 10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-08-04 11:00

Opublikowano: 2020-06-22


 

DZP-OX.2610.311.2020

Remont pokrycia dachu budynku niemieszkalnego przy ul. Poznańskiej 48-80 we Wrocławiu - budynek nr 46


Termin składania ofert: 2020-07-06 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-06 11:00

Opublikowano: 2020-06-19


 

DZP-OX.2610.266.2020

Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynkach położonych przy ul. Poznańskiej 48-80 we Wrocławiu


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-07-09   10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-07-09   11:00

Opublikowano: 2020-06-15


 

DZP-OX.2610.268.2020

Dostawa gazu do kwater internatowych będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-07-08   10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-07-08   11:00

Opublikowano: 2020-06-05


 

DZP-OX.2610.200.2020

Usługa zbierania, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2020-06-10 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-10 11:00

Opublikowano: 2020-05-06


 

DZP-OX.2610.206.2020

Sukcesywna dostawa papieru do drukowania i papieru fotokopiującego do Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2020-06-05 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-05 11:00

Opublikowano: 2020-05-05


 

DZP-OX.2610.170.2020

Usługa koszenia roślinności oraz porządkowania nieruchomości niezamieszkałych


Termin składania ofert: 2020-05-29 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-29 11:00

Opublikowano: 2020-04-24


 

DZP-OX.2610.188.2020

DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO AMW DO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY WE WROCŁAWIU


Termin składania ofert: 2020-05-08 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-08 11:00

Opublikowano: 2020-04-21


 

DZP-OX.2610.173.2020

Remont pokrycia dachów budynków niemieszkalnych przy ul. Poznańskiej 48-80 we Wrocławiu w trzech budynkach nr 7, 24 i 23 (nad kotłownią).


Termin składania ofert: 2020-04-29 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-29 11:00

Opublikowano: 2020-04-09


 

DZP-OX.2610.144.2020

Usługa wykonania kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej wraz z pomiarami elektrycznymi obiektów budowlanych niemieszkalnych będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2020-04-16 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-16 11:00

Opublikowano: 2020-03-24


 

DZP-OX.2610.122.2020

Usługa publikacji ogłoszeń ustawowych, reklam oraz innych informacji związanych z bieżącą działalnością Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu w latach 2020-2022


Termin składania ofert: 2020-04-21 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-21 11:00

Opublikowano: 2020-03-17


 

DZP-OX.2619.62.2020

Usługa ochrony w formie zabezpieczenia technicznego oraz usługa polegająca na bezpośredniej ochronie fizycznej nieruchomości znajdujących się w zasobie i zarządzanych przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2020-02-27 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-27 11:00

Opublikowano: 2020-02-14


 

DZP-OX.7720.600.2019

Remont pokrycia dachów budynków niemieszkalnych przy ul. Poznańskiej 48-80 we Wrocławiu w dwóch budynkach nr 8 i nr 38 (nad częścią warsztatową)


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-02-19   10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-02-19   11:00

Opublikowano: 2019-12-31


 

DZP-OX.7720.574.2019

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiujących i drukujących na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2019-12-17 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-12-17 11:00

Opublikowano: 2019-12-06


 

DZP-OX.7720.528.2019

Dostawa gazu do nieruchomości będącej w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2020-01-08 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-01-08 11:00

Opublikowano: 2019-12-04


 

DZP-OX.7720.548.2019

Usługa konserwacji i naprawy dźwigów (Wrocław, Brzeg, Opole)


Termin składania ofert: 2019-12-11 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-12-11 11:00

Opublikowano: 2019-11-29


 

DZP-OX.7720.525.2019

Świadczenie usług kurierskich dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2019-11-22 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-22 11:00

Opublikowano: 2019-11-13


 

DZP-OX.7720.517.2019

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2019-11-15 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-15 11:00

Opublikowano: 2019-11-06


 

DZP-OX.7720.482.2019

Usługa zbierania, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2019-11-18 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-18 11:00

Opublikowano: 2019-11-05


 

DZP-OX.7720.420.2019

Dostawa gadżetów promocyjnych z logo AMW do Agencji Mienia Wojskowego - Oddział Regionalny we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2019-10-02 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-02 11:00

Opublikowano: 2019-09-20


 

DZP-OX.7720.376.2019

Dostawa pościeli, bielizny pościelowej oraz koców do internatów i kwater internatowych będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego we Wrocławiu

 

 

Termin składania ofert: 2019-09-16 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-16 11:00

Opublikowano: 2019-08-28

 

DZP-OX.7720.369.2019

Wykonanie tablic i banerów wraz z dostawą i montażem oraz wykonanie druku solwentowego na nośniku typu folia samoprzylepna z dostawą i wyklejeniem na nieruchomościach z zasobu OReg AMW we Wrocławiu

 

 

Termin składania ofert: 2019-09-10 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-10 11:00

Opublikowano: 2019-08-23

 

DZP-OX.7720.361.2019

Dostawa gadżetów promocyjnych z logo AMW do Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2019-09-03 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-03 11:00

Opublikowano: 2019-08-22


 

DZP-OX.7720.332.2019

Zawarcie umowy ramowej na remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2019-08-29 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-29 10:00

Opublikowano: 2019-08-14


 

DZP-OX.7720.330.2019

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu

 

Termin składania ofert: 2019-08-28 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-28 11:00

Opublikowano: 2019-08-13

 

DZP-OX.7720.314.2019

Usługa wykonania kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych niemieszkalnych będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2019-09-05 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-05 11:00

Opublikowano: 2019-07-31


 

DZP-OX.7720.275.2019

Świadczenie usług kurierskich dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-08-09   10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-08-09   11:00

Opublikowano: 2019-07-18

 

DZP-OX.7720.218.2019

Dostawa sprzętu AGD do Oddziału Regionalnego oraz internatu i kwater internatowych Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2019-07-25 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-25 11:00

Opublikowano: 2019-06-19


 

DZP-OX.7720.220.2019

Dostawa firan do kwater internatowych będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego we Wrocławiu

 

 

Termin składania ofert: 2019-06-24 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-24 11:00

Opublikowano: 2019-06-10

 

DZP-OX.7720.160.2019

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2019-05-22 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-22 11:00

Opublikowane: 2019-05-08

 

DZP-OX.7720.175.2019

Dostawa firan do kwater internatowych będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2019-05-15 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-15 11:00

Opublikowano: 2019-04-24

 

DZP-OX.7720.157.2019

​Sukcesywna dostawa papieru do drukowania i papieru fotokopiującego do Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2019-05-08 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-08 11:00

Opublikowano: 2019-04-18

 

DZP-OX.7720.141.2019

Świadczenie usług transportowych na rzecz Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2019-05-10 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-10 11:00

Opublikowano: 2019-04-08


 

DZP-OX.7720.121.2019

Usługa publikacji w prasie codziennej ogłoszeń na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu w 2019 i 2020r.

Termin składania ofert: 2019-05-07 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-07 11:00

Opublikowano: 2019-04-02


 

DZP-OX.7720.93.2019

Wykonanie usługi w zakresie wyceny wartości nieruchomości stanowiących zasób Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2019-04-24 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-24 11:00

Postępowanie wszczęto: 2019-03-22

 

DZP-OX.7729.30.2019

Usługa ochrony w formie zabezpieczenia technicznego oraz usługa polegająca na bezpośredniej ochronie fizycznej nieruchomości znajdujących się w zasobie i zarządzanych przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu


Termin składania ofert: 2019-02-20 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-02-20 11:00

Postępowanie wszczęto: 2019-02-08

...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY