OR AMW w Krakowie


 

DZP-OK.2610.91.2022

Bieżąca konserwacja budynków w zasobie OR AMW Kraków


Termin składania ofert: 2022-06-09 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-06-09 10:15

Opublikowano: 2022-05-06

 

DZP-OK.2616.119.2022

Świadczenie usług kurierskich związanych z obsługą sprzedaży internetowej.


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2022-05-26 09:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2022-05-26 10:00

Opublikowano: 2022-04-27

 

DZP-OK.2616.126.2022

Przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych


Termin składania ofert: 2022-05-05 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-05-05 10:15

Opublikowano: 2022-04-26

 

DZP-OK.2623.72.2022

Świadczenie usług pocztowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie.


NOWY Termin składania ofert: 2022-05-20 9:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2022-05-20 10:00

Opublikowano: 2022-04-01

 

DZP-OK.2616.86.2022

Usługi kominiarskie


Termin składania ofert: 2022-04-08 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-04-08 10:15

Opublikowano: 2022-03-23

 

DZP-OK.2616.56.2022

Dostawa gadżetów promocyjnych i upominków firmowych na potrzeby OR AMW w Krakowie w 2022 roku


Termin składania ofert: 2022-03-21 9:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-21 10:00

Opublikowano: 2022-03-09

 

DZP-OK.2623.26.2022

Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów AMW w zasobie Oddziału Regionalnego w Krakowie


Termin składania ofert: 2022-03-08 9:00
Termin otwarcia ofert:   2022-03-08 10:00

Opublikowano: 2022-02-21

 

DZP-OK.2610.466.2021

Bieżąca konserwacja budynków w zasobie OR AMW Kraków


Termin składania ofert: 2022-02-09 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-02-09 10:15

Opublikowano: 2021-12-31

 

DZP-OK.2610.435.2021

Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartości nieruchomości z zasobu AMW, na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego


Termin składania ofert: 2022-02-07 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-02-07 10:00

Opublikowano: 2021-12-31

 

DZP-OK.2610.467.2021

Wykonanie usługi przycinki i wycinki drzew i krzewów na terenie nieruchomości należących do AMW OR Kraków


Termin składania ofert: 2022-01-18 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-01-18 10:00

Opublikowano: 2021-12-30

 

DZP-OK.2610.460.2021

Remont lokalu mieszkalnego - Bielsko-Biała, ul. Łagodna 5 m. 20


Termin składania ofert: 2022-01-20 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-01-20 10:15

Opublikowano: 2021-12-30

 

DZP-OK.2610.465.2021

Konserwacja i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w budynku przy ul. Montelupich 3 w Krakowie


Termin składania ofert: 2022-01-11 10:00
Termin otwarcia ofert:   2022-01-11 10:15

Opublikowano: 2021-12-28

 

DZP-OK.2610.458.2021

Konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ulicy Montelupich 3 w Krakowie


Termin składania ofert: 2022-01-14 09:00
Termin otwarcia ofert:   2022-01-14 10:00

Opublikowano: 2021-12-28

 

DZP-OK.2610.457.2021

Dostawa rolet wewnętrznych do internatu w Lublińcu przy ul. 744 GPP 3.


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2022-01-17 09:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2022-01-17 10:00

Opublikowano: 2021-12-23

 

DZP-OK.2610.426.2021

Zawarcie umowy ramowej na wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych, kwaterach i kwaterach internatowych przed ich ponownym zasiedleniem


Termin składania ofert: 2021-12-28 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-12-28 10:15

Opublikowano: 2021-12-08

 

DZP-OK.2610.420.2021

Świadczenie usług utrzymania czystości, porządku i pielęgnacji zieleni na terenie nieruchomości administrowanych przez AMW OR Kraków i na przyległym do nich terenie


Termin składania ofert: 2021-12-23 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-12-23 10:00

Opublikowano: 2021-11-26

 

DZP-OK.2610.410.2021

Dostawa gazu do kotłowni w budynku internatu przy ul. 74 GPP 3 w Lublińcu


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2021-11-10 09:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2021-11-10 10:00

Opublikowano: 2021-10-29

 

DZP-OK.2610.376.2021

Wykonanie prac geodezyjnych dot. nieruchomości znajdujących się w zasobie OR Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie


Termin składania ofert: 2021-11-08 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-08 10:15

Opublikowano: 2021-10-26

 

DZP-OK.2610.386.2021

Usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie


Termin składania ofert: 2021-11-03 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-11-03 10:00

Opublikowano: 2021-10-22

 

DZP-OK.2610.333.2021

Dostawa energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej dla nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie, na terenie województw małopolskiego i śląskiego


Termin składania ofert: 2021-10-29 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-29 10:00

Opublikowano: 2021-09-29

 

DZP-OK.2610.315.2021

Dostawa materiałów biurowych i papieru biurowego na potrzeby OR AMW w Krakowie


Termin składania ofert: 2021-09-28 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-28 10:15

Opublikowano: 2021-09-20

 

DZP-OK.2610.332.2021

Remont lokali mieszkalnych w Krakowie przy ul. Bociana 6c m. 29 i ul. Bociana 6c m. 62


Termin składania ofert: 2021-10-07 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-07 11:00

Opublikowano: 2021-09-16

 

DZP-OK.2610.311.2021

Budowa altany śmietnikowej na terenie osiedla przy ul. Wieniawskiego 6,6a,8,8a w Lublińcu


Termin składania ofert: 2021-10-04 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-10-04 10:15

Opublikowano: 2021-09-13

 

DZP-OK.2610.328.2021

Dostawa gazu do kotłowni w budynkach internatów przy ul. Klonowej 6 oraz ul. 74 GPP 3 w Lublińcu


NOWY Termin składania ofert: 2021-09-27 09:00
NOWY Termin otwarcia ofert:   2021-09-27 10:00

Opublikowano: 2021-09-09

 

DZP-OK.2610.285.2021

Budowa ogrodzenia nieruchomości - Kielce, ul. Langiewicza 41


Termin składania ofert: 2021-09-29 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-29 10:15

Opublikowano: 2021-09-09

 

DZP-OK.2610.265.2021

Remont pomieszczeń biurowych w budynku siedziby AMW OR Kraków przy ul. Montelupich 3


Termin składania ofert: 2021-09-13 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-09-13 10:00

Opublikowano: 2021-08-27

 

DZP-OK.2610.283.2021

Montaż instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach zlokalizowanych w Lublińcu przy ul. Wieniawskiego 6, 6a, 8, 8a


Termin składania ofert: 2021-08-31 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-31 10:00

Opublikowano: 2021-08-16

 

DZP-OK.2610.238.2021

Remont lokalu mieszkalnego w Krakowie przy ul. Księcia Józefa 357/14


Termin składania ofert: 2021-08-12 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-12 11:00

Opublikowano: 2021-07-22

 

DZP-OK.2610.222.2021

Świadczenie usługi transportowej oraz w zakresie załadunku, przewozu, rozładunku oraz zabezpieczenia podczas transportu


Termin składania ofert: 2021-08-18 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-18 11:00

Opublikowano: 2021-07-12

 

DZP-OK.2610.179.2021

Dostawa i montaż platformy nożycowej wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej, badaniem oraz odbiorem WDT w budynku internatu w Krakowie przy ul. XX Pijarów 3


Termin składania ofert: 2021-07-06 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-06 11:00

Opublikowano: 2021-06-24

 

DZP-OK.2610.141.2021

Świadczenie usług polegających na opróżnianiu pojemników i wywozie odpadów komunalnych z internatu przy ul. Zawiszy Czarnego 5 w Gliwicach


Termin składania ofert: 2021-08-10 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-08-10 10:00

Opublikowano: 2021-06-21

 

DZP-OK.2610.139.2021

Obsługa, konserwacja i usuwanie drobnych awarii w wymiennikowni kontenerowej osiedlowej przy ul. Wojska Polskiego 17 w Sandomierzu


Termin składania ofert: 2021-06-28 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-28 10:00

Opublikowano: 2021-06-18

 

DZP-OK.2610.135.2021

Świadczenie usług internetowych z dostępem do telewizji w budynkach internatów, Lubliniec ul. 74 GPP 3, Kraków ul. Montelupich 3


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2021-07-02 09:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2021-07-02 10:00

Opublikowano: 2021-06-10

 

DZP-OK.2610.140.2021

Remont elewacji budynku oraz chodnika w obrębie budynku przy ul. Wieniawskiego 6 w Lublińcu oraz wymiana obróbek blacharskich kominów budynku przy ul. Wieniawskiego 8A


Termin składania ofert: 2021-06-21 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-21 11:00

Opublikowano: 2021-05-31

 

DZP-OK.2610.153.2021

Dostawa mebli do internatów: część 1 dostawa mebli,część 2 dostawa mebli tapicerowanych


Termin składania ofert: 2021-07-05 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-07-05 11:00

Opublikowano: 2021-05-31

 

DZP-OK.2610.142.2021

Usługa publikacji kolorowych ogłoszeń ustawowych, reklam i innych informacji związanych z bieżącą działalnością Agencji Mienia Wojskowego w codziennej prasie o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby OR AMW w Krakowie


Termin składania ofert: 2021-06-28 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-28 11:00

Opublikowano: 2021-05-28

 

DZP-OK.2610.145.2021

Wykonanie mebli według projektu


Termin składania ofert: 2021-06-09 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-09 11:00

Opublikowano: 2021-05-27

 

DZP-OK.2610.151.2021

Remont elewacji budynku mieszkalnego wraz z remontem odwodnienia liniowego wzdłuż garaży przy południowej ścianie budynku w Lublińcu przy ul. Wieniawskiego 8 


Termin składania ofert: 2021-06-16 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-16 11:00

Opublikowano: 2021-05-26

 

DZP-OK.2610.85.2021

Usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie


Termin składania ofert: 2021-06-15 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-15 10:00

Opublikowano: 2021-05-19

 

DZP-OK.2610.122.2021

Dostawa i montaż platformy nożycowej wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej, badaniem oraz odbiorem WDT w budynku internatu w Krakowie przy ul. XX Pijarów 3 


Termin składania ofert: 2021-05-25 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-25 11:00

Opublikowano: 2021-05-12

 

DZP-OK.2610.117.2021

Wykonanie mebli według projektu w tym zabudów - wyposażenie siedziby OR


Termin składania ofert: 2021-05-21 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-21 11:00

Opublikowano: 2021-05-10

 

DZP-OK.2610.83.2021

Dostawa sprzętu RTV do internatów Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie i Lublińcu


Termin składania ofert: 2021-05-18 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-18 10:00

Opublikowano: 2021-04-30

 

DZP-OK.2610.82.2021

Dostawa sprzętu AGD do internatów Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie i Lublińcu


Termin składania ofert: 2021-05-14 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-14 10:00

Opublikowano: 2021-04-30

 

DZP-OK.2610.81.2021

Dostawa żaluzji pionowych (verticali) do internatu Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie przy ul. Montelupich


Termin składania ofert: 2021-06-01 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-06-01 10:00

Opublikowano: 2021-04-30

 

DZP-OK.2610.107.2021

Usługi monitorowania sygnału alarmowego i konserwacji urządzeń transmisji Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP internatu przy ulicy Pijarów 3 w Krakowie do centrali Zawodowej Straży Pożarnej


Termin składania ofert: 2021-05-06 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-06 11:00

Opublikowano: 2021-04-23

 

DZP-OK.2610.52.2021

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości z zasobu Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2021-05-20 09:00
Termin otwarcia ofert:   2021-05-20 10:00

Opublikowano: 2021-04-19

 

DZP-OK.2610.67.2021

Usługi monitorowania sygnału alarmowego i konserwacji urządzeń transmisji Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP internatu przy ulicy Pijarów 3 w Krakowie do centrali Zawodowej Straży Pożarnej


Termin składania ofert: 2021-04-12 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-04-12 11:00

Opublikowano: 2021-04-01

 

DZP-OK.2610.39.2021

Usługi kominiarskie


Termin składania ofert: 2021-04-06 10:00
Termin otwarcia ofert:   2021-04-06 11:00

Opublikowano: 2021-03-16

 

DZP-OK.2610.14.2021

Dostawa gadżetów promocyjnych i upominków firmowych oraz trofeum wg indywidualnego projektu na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie w 2021 roku


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2021-03-22 09:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2021-03-22 10:00

Opublikowano: 2021-03-03

 

DZP-OK.2610.668.2020

Przebudowa budynku nr 4 na potrzeby internatu przy ul. Pileckiego 37


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2021-04-09 09:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2021-04-09 12:00

Opublikowano: 2020-12-31

 

DZP-OK.2610.637.2020

Świadczenie usług pielęgnacji zieleni na terenie nieruchomości należących do AMW OR Kraków


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2021-02-05 09:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2021-02-05 10:00

Opublikowano: 2020-12-28

 

DZP-OK.2610.595.2020

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku magazynowego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu w Gliwicach przy ul. Portowej 16, działka nr 20/5


Termin składania ofert: 2020-12-29 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-12-29 10:00

Opublikowano: 2020-11-24

 

DZP-OK.2610.552.2020

Dostawa toreb pakowych papierowych z logo Agencji Mienia Wojskowego na potrzeby OR AMW w Krakowie


Termin składania ofert: 2020-11-16 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-16 12:00

Opublikowano: 2020-11-03

 

DZP-OK.2610.570.2020

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych, kwaterach i kwaterach internatowych przed ich ponownym zasiedleniem


Termin składania ofert: 2020-11-24 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-24 11:00

Opublikowano: 2020-11-03

 

DZP-OK.2610.569.2020

Wykonanie napraw i zabezpieczeń obiektów użytkowych


Termin składania ofert: 2020-11-25 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-25 10:00

Opublikowano: 2020-11-03

 

DZP-OK.2610.529.2020

Opracowanie dokumentacji projektowej na likwidację kotłów dwufunkcyjnych i podłączenie 4 budynków mieszkalnych przy ul. Wieniawskiego 6, 6a, 8, 8a w Lublińcu do sieci ciepłowniczej


Termin składania ofert: 2020-11-30 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-30 10:00

Opublikowano: 2020-10-28

 

DZP-OK.2610.551.2020

Roboty budowlane w zakresie wykonania instalacji odgromowej wzdłuż ściany południowej budynku internatu AMW w Krakowieprzy ul. XX Pijarów 3


Termin składania ofert: 2020-11-13 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-13 12:30

Opublikowano: 2020-10-26

 

DZP-OK.2610.535.2020

Dostawa wraz z wymianą lamp oświetlenia ewakuacyjnego oraz dostawa wraz z wymianą modułów i akumulatorów w istniejących lampach oświetlenia awaryjnego w budynkach internatowych przy ul.Pijarów 3 w Krakowie i przy ul.Klonowej 6 w Lublińcu


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-11-09 12:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-11-09 13:00

Opublikowano: 2020-10-23

 

DZP-OK.2610.533.2020

Usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie


Termin składania ofert: 2020-11-03 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-03 10:00

Opublikowano: 2020-10-21

 

DZP-OK.2610.528.2020

Świadczenie usług sprzątania budynku przy ul. Montelupich 3 w Krakowie wraz z terenem zewnętrznym oraz sklepu AMW przy ul. Pijarów 3 w Krakowie


Termin składania ofert: 2020-11-24 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-24 10:00

Opublikowano: 2020-10-21

 

DZP-OK.2610.521.2020

Dostawa sprzętu RTV do kwater internatowych w zasobie AMW OR w Krakowie


Termin składania ofert: 2020-10-27 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-27 10:00

Opublikowano: 2020-10-14

 

DZP-OK.2610.501.2020

Wykonanie mebli wg projektu w tym zabudów do siedziby OR AMW w Krakowie


Termin składania ofert: 2020-11-12 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-12 10:00

Opublikowano: 2020-10-09

 

DZP-OK.2610.464.2020

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości z zasobu Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2020-11-02 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-02 10:00

Opublikowano: 2020-09-30

 

DZP-OK.2610.446.2020

Dostawa gadżetów firmowych na potrzeby OR Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-10-05 12:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-10-05 12:30

Opublikowano: 2020-09-11

 

DZP-OK.2610.397.2020

Dostawa papieru na potrzeby OR AMW w Krakowie


Termin składania ofert: 2020-09-24 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-24 11:00

Opublikowano: 2020-08-18

 

DZP-OK.2610.398.2020

Wywóz osadu z osadnika wstępnego z oczyszczalni ścieków w Ratajowie


Termin składania ofert: 2020-09-25 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-25 11:00

Opublikowano: 2020-08-18

 

DZP-OK.2610.349.2020

Świadczenie usług stałego dostępu do internetu w systemie WiFi/przewodowym wraz z możliwością odbioru telewizji w budynku internatowym przy ulicy Pijarów 3 w Krakowie.


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-09-18 10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-09-18 11:00

Opublikowano: 2020-08-10

 

DZP-OK.2610.376.2020

Dostawa fabrycznie nowych mebli z katalogu - wymiana oraz doposażenie siedziby OR AMW w Krakowie w meble biurowe


Termin składania ofert: 2020-09-21 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-21 10:00

Opublikowano: 2020-08-07

 

DZP-OK.2610.385.2020

Wymiana istniejących drzwi do archiwum w budynku siedziby OR AMW w Krakowie przy ul. Montelupich 3


Termin składania ofert: 2020-08-24 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-24 12:30

Opublikowano: 2020-08-05

 

DZP-OK.2610.384.2020

Remont kwatery mieszkalnej w Kielcach ul. Langiewicza 41/7


Termin składania ofert: 2020-08-20 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-20 12:00

Opublikowano: 2020-08-04

 

DZP-OK.2610.342.2020

Świadczenie usług stałego dostępu do internetu w systemie WiFi/przewodowym wraz z możliwością odbioru telewizji w budynku internatowym przy ulicy Zawiszy Czarnego 5 w Gliwicach


Termin składania ofert: 2020-08-27 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-27 10:00

Opublikowano: 2020-07-22

 

DZP-OK.2610.252.2020

Dostawa sprzętu AGD do internatu i kwater internatowych w zasobie AMW OR w Krakowie


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-08-27 10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-08-27 11:00

Opublikowano: 2020-07-15

 

DZP-OK.2610.329.2020

Remont pomieszczeń w budynku siedziby AMW OR Kraków przy ulicy Montelupich 3 w Krakowie


Termin składania ofert: 2020-07-16 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-16 12:30

Opublikowano: 2020-06-30

 

DZP-OK.2610.288.2020

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby OR AMW w Krakowie w roku 2020


Termin składania ofert: 2020-06-24 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-24 12:00

Opublikowano: 2020-06-05

 

DZP-OK.2610.230.2020

Usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie


Termin składania ofert: 2020-06-18 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-18 10:00

Opublikowano: 2020-05-15

 

DZP-OK.2610.220.2020

Dostawa mebli i mebli tapicerowanych do kwater internatowych i internatów


Termin składania ofert: 2020-06-18 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-18 10:00

Opublikowano: 2020-05-07

 

DZP-OK.2610.216.2020

Dostawa i wymiana wodomierzy oraz ciepłomierzy w lokalach w budynkach mieszkalnych pozostających w zasobie OR AMW Kraków


Termin składania ofert: 2020-06-17 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-17 10:00

Opublikowano: 2020-05-07

 

DZP-OK.2610.219.2020

Dostawa mebli wykonanych wg. projektu do kwater internatowych i internatów


Termin składania ofert: 2020-06-19 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-19 10:00

Opublikowano: 2020-05-07

 

DZP-OK.2610.213.2020

Świadczenie usług kurierskich związanych z obsługą sprzedaży internetowej


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-05-22 08:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-05-22 13:00

Opublikowano: 2020-05-06

 

DZP-OK.2610.208.2020

Dostawa sprzętu RTV do kwater internatowych w zasobie OR AMW w Krakowie


Termin składania ofert: 2020-05-18 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-18 10:00

Opublikowano: 2020-05-05

 

DZP-OK.2610.202.2020

Remont kwater mieszkalnych zlokalizowanych w Sandomierzu przy ul. Wojska Polskiego 17e/6 i 17f/2


Termin składania ofert: 2020-05-14 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-14 12:00

Opublikowano: 2020-04-27

 

DZP-OK.2610.177.2020

REMONT LOKALI zlokalizowanych w Częstochowie, przy ul. OSSOWSKIEGO 32/26 i WOJSKA POLSKIEGO 114/30


Termin składania ofert: 2020-05-05 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-05 12:30

Opublikowano: 2020-04-16

 

DZP-OK.2610.159.2020

Świadczenie usług stałego dostępu do internetu w systemie WiFi/przewodowym wraz z możliwością odbioru telewizji w budynku internatowym przy ulicy Klonowej 6 w Lublińcu


Termin składania ofert: 2020-05-14 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-14 10:00

Opublikowano: 2020-04-07

 

DZP-OK.2610.133.2020

Wywóz osadu z osadnika wstępnego z oczyszczalni scieków w Ratajowie


Termin składania ofert: 2020-04-20 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-20 13:00

Opublikowano: 2020-04-06

 

DZP-OK.2610.139.2020

Wymiana istniejących drzwi do pomieszczeń archiwum w budynku siedziby OR AMW w Krakowie przy ul. Montelupich 3


Termin składania ofert: 2020-04-22 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-22 12:30

Opublikowano: 2020-04-01

 

DZP-OK.2610.111.2020

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości z zasobu OR Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-04-23   08:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-04-23   13:00

Opublikowano: 2020-03-31

 

DZP-OK.2610.104.2020

Wykonanie rocznego przeglądu kotłów gazowych dwufunkcyjnych w budynkach przy ul. Wieniawskiego nr 6, 6a, 8, 8a w Lublińcu


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-05-06 09:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-05-06 10:00

Opublikowano: 2020-03-30

 

DZP-OK.2610.152.2020

Dostawa wyposażenia do internatów i kwater internatowych - artykuły oświetleniowe


Termin składania ofert: 2020-04-28 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-28 13:00

Opublikowano: 2020-03-30

 

DZP-OK.2610.138.2020

Remont elewacji budynku internatu Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie przy ul. Pijarów 3


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-04-24   08:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-04-24   13:00

Opublikowano: 2020-03-25

 

DZP-OK.2610.148.2020

Dostawa wyposażenia do internatów i kwater internatowych ROLETY


Termin składania ofert: 2020-04-27 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-27 13:00

Opublikowano: 2020-03-24

 

DZP-OK.2610.132.2020

Świadczenie usług kurierskich związanych z obsługą sprzedaży internetowej


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-04-09   08:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-04-09   13:00

Opublikowano: 2020-03-20

 

DZP-OK.2610.110.2020

Wykonanie i dostawa banerów zewnętrznych oraz folii samoprzylepnych na potrzeby OR Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie w 2020 roku


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-03-31   09:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-03-31   14:00

Opublikowano: 2020-03-11

 

DZP-OK.2610.76.2020

Usługi kominiarskie i gazowe


Termin składania ofert: 2020-03-05 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-05 13:00

Opublikowano: 2020-02-25

 

DZP-OK.2610.56.2020

Dostawa ekspresów do kawy na potrzeby OR AMW w Krakowie


Termin składania ofert: 2020-02-25 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-25 12:30

Opublikowano: 2020-02-13

 

DZP-OK.2610.38.2020

Dostawa i wymiana wodomierzy oraz ciepłomierzy w lokalach w budynkach mieszkalnych w zasobie OR AMW Kraków


Termin składania ofert: 2020-03-24 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-24 10:00

Opublikowano: 2020-02-13

 

DZP-OK.2610.34.2020

Przeprowadzenie przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych


Termin składania ofert: 2020-02-19 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-19 13:00

Opublikowano: 2020-02-11

 

DZP-OK.2610.33.2020

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby OR AMW w Krakowie


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-03-30   10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-03-30   11:00

Opublikowano: 2020-02-07

 

DZP-OK.2610.32.2020

Dostawa gadżetów firmowych na potrzeby OR Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie


Termin składania ofert: 2020-02-10 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-10 12:30

Opublikowano: 2020-01-31

 

DZP-OK.2610.23.2020

Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości znajdujących się w zasobie OR Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie


Termin składania ofert: 2020-02-18 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-18 12:30

Opublikowano: 2020-01-31


 

DZP-OK.2610.27.2020

Remont przed ponownym zasiedleniem 6 lokali mieszkalnych – 5 części


Termin składania ofert: 2020-02-14 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-14 12:30

Opublikowano: 2020-01-29

 

DZP-OK.2619.18.2020

Świadczenie usług pocztowych dla OR AMW w Krakowie


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-02-12   10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-02-12   11:00

Opublikowano: 2020-01-28

 

DZP-OK.2610.10.2020

Dostawa energii elektrycznej do istniejących punktów odbioru energii elektrycznej w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie


Termin składania ofert: 2020-02-21 09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-21 10:00

Opublikowano: 2020-01-21

 

DZP-OK.7720.590.2019

Usługa pielęgnacji zieleni na terenie nieruchomości należących do AMW OR Kraków


Termin składania ofert: 2020-01-24 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-01-24 11:00

Opublikowano: 2019-12-23

 

DZP-OK.7720.580.2019

Bieżąca obsługa i konserwacja kotłowni gazowej przy ul. Langiewicza 41 w Kielcach


Termin składania ofert: 2019-12-19 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-12-19 11:30

Opublikowano: 2019-12-11

 

DZP-OK.7720.527.2019

Dostawa sprzętu RTV do kwater internatowych w zasobie AMW OR w Krakowie


Termin składania ofert: 2019-12-02 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-12-02 10:30

Opublikowano: 2019-11-22

 

DZP-OK.7720.509.2019

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości z zasobu AMW


Termin składania ofert: 2019-12-17 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-12-17 13:00

Opublikowano: 2019-11-12

 

DZP-OK.7720.519.2019

Usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie


Termin składania ofert: 2019-11-15 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-15 10:00

Opublikowano: 2019-11-04

 

DZP-OK.7720.487.2019

Dostawa papieru biurowego na potrzeby OR AMW w Krakowie


Termin składania ofert: 2019-10-30 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-30 12:30

Opublikowano: 2019-10-22

 

DZP-OK.7720.461.2019

Wymiana gazowych kotłów dwufunkcyjnych na kotły kondensacyjne w lokalach mieszkalnych przy ul. Satyryków i ul. Ossolińskich w Gliwicach

 

 

Termin składania ofert: 2019-10-30  12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-30  12:30

Opublikowano: 2019-10-15

 

DZP-OK.7720.408.2019

Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości znajdujących się w zasobie OR Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie


Termin składania ofert: 2019-10-15 13:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-15 13:30

Opublikowano: 2019-10-04

 

DZP-OK.7720.412.2019

Dostawa papieru biurowego na potrzeby OR AMW w Krakowie


Termin składania ofert: 2019-10-03 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-03 12:30

Opublikowano: 2019-09-20

 

DZP-OK.7720.399.2019

Dostawa wyposażenia do internatów i kwater internatowych


Termin składania ofert: 2019-09-30 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-30 13:00

Opublikowano: 2019-09-18

 

DZP-OK.7720.392.2019

Publikacja kolorowych ogłoszeń ustawowych, reklam i innych informacji związanych z bieżącą działalnością Agencji Mienia Wojskowego w codziennej prasie o zasięgu regionalnym na potrzeby OR AMW w Krakowie


Termin składania ofert: 2019-10-25 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-25 11:00

Opublikowano: 2019-09-18

 

DZP-OK.7720.391.2019

Bieżąca obsługa i konserwacja kotłowni gazowej przy ul. Langiewicza 41 w Kielcach


Termin składania ofert: 2019-09-17 13:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-17 13:30

Opublikowano: 2019-09-09

 

DZP-OK.7720.359.2019

Usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie


Termin składania ofert: 2019-10-08 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-08 11:00

Opublikowano: 2019-09-04


 

DZP-OK.7720.352.2019

Remont sklepu SPS wraz z wykonaniem rampy towarowej w Krakowie przy ul. Pijarów 3


Termin składania ofert: 2019-09-06 13:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-06 13:30

Opublikowano: 2019-08-22

 

DZP-OK.7720.348.2019

Wymiana drzwi do archiwum w budynku siedziby AMW w Krakowie przy ul. Montelupich 3

 

Termin składania ofert: 2019-09-06 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-06 12:30

Opublikowano: 2019-08-22

 

DZP-OK.7720.329.2019

Wykonanie rocznego przeglądu kotłów gazowych dwufunkcyjnych w instalacjach etażowych centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych AMW 

Termin składania ofert: 2019-08-28 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-28 13:00

Opublikowano: 2019-08-12

 

DZP-OK.7720.303.2019

Dostawa regałów magazynowych na wyposażenie magazynu w Gliwicach oraz pomieszczeń archiwalnych w siedzibie OR AMW w Krakowie 

Termin składania ofert: 2019-07-23 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-23 12:30

Opublikowano: 2019-07-12

 

DZP-OK.7720.288.2019

Wymiana gazowych kotłów dwufunkcyjnych na kotły kondensacyjne w lokalach mieszkalnych przy ul. Satyryków i ul. Ossolińskich w Gliwicach 

Termin składania ofert: 2019-07-25 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-25 10:30

Opublikowano: 2019-07-10

 

DZP-OK.7720.302.2019

Remont lokali mieszkalnych w Tarnowskich Górach ul. Mickiewicza 27/6, ul. Sobieskiego 36/2, ul. Siwca 6a/13 

Termin składania ofert: 2019-08-05 13:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-05 13:30

Opublikowano: 2019-07-10

 

DZP-OK.7720.299.2019

Remont lokali mieszkalnych w Lublińcu – ul. Wieniawskiego 8a/49, 8a/59,8/8, 6/54 – 2 części 

Termin składania ofert: 2019-07-31 13:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-31 13:30

Opublikowano: 2019-07-10

 

DZP-OK.7720.297.2019

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Czerwieńskiego 10/32 w Krakowie 

Termin składania ofert: 2019-07-30 13:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-30 13:30

Opublikowano: 2019-07-10

 

DZP-OK.7720.287.2019

Remont lokali mieszkalnych w Krakowie ul. Ks. Józefa 365/7 i w Węgrzcach os. Wojskowe 7/2 

Termin składania ofert: 2019-07-29 13:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-29 13:30

Opublikowano: 2019-07-10

 

DZP-OK.7720.229.2019

Wykonanie rocznego przeglądu kotłów gazowych dwufunkcyjnych w instalacjach etażowych centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych AMW 

Termin składania ofert: 2019-07-15 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-15 13:00

Opublikowano: 2019-07-03

 

DZP-OK.7720.211.2019

Publikacja kolorowych ogłoszeń ustawowych, reklam i innych informacji związanych z działalnością Agencji Mienia Wojskowego w codziennej prasie o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby OR AMW w Krakowie

 

Termin składania ofert: 2019-07-19  10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-19  11:00

Opublikowano: 2019-06-18

 

DZP-OK.7720.215.2019

Wymiana stolarki okiennej w budynku internatu w Krakowie przy ul. Pijarów 3

 

Termin składania ofert: 2019-07-08  12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-08  12:30

Opublikowano: 2019-06-14

 

DZP-OK.7720.208.2019

Wykonanie wymiany pionów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynku internatu AMW przy ul. Pijarów 3 w Krakowie

 

Termin składania ofert: 2019-07-04 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-04 12:30

Opublikowano: 2019-06-14

 

DZP-OK.7720.227.2019

Remont lokali mieszkalnych w Bielsku Białej ul. Sternicza 10/8, ul. Sarni Stok 81/5 i w Pszczynie ul. Brudnego 3/3

 

 

Termin składania ofert: 2019-07-03  13:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-03  13:30

Opublikowano: 2019-06-12
 

 

DZP-OK.7720.257.2019

Remont lokali mieszkalnych w Częstochowie ul. Wojska Polskiego 114/30, w Kielcach ul. Wojska Polskiego 258/5 i w Gliwicach ul. Czwartaków 9/34

 

 

Termin składania ofert: 2019-07-05  13:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-05  13:30

Opublikowano: 2019-06-12
 

 

DZP-OK.7720.244.2019

Remont lokali mieszkalnych w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Szeroka 19/24 i ul. Dzieci Polskich 11/19

 

Termin składania ofert: 2019-07-02 13:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-02 13:30

Opublikowano: 2019-06-11

 

DZP-OK.7720.214.2019

Dostawa i wymiana wodomierzy oraz ciepłomierzy w lokalach w budynkach mieszkalnych w zasobie OR AMW Kraków 

Termin składania ofert: 2019-07-11 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-11 10:00

Opublikowano: 2019-06-04

 

DZP-OK.7720.190.2019

Dostawa regałów magazynowych do internatu w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 5

 

Termin składania ofert: 2019-06-13 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-13 12:30

Opublikowano: 2019-06-03

 

DZP-OK.7720.206.2019

Remont sklepu SPS wraz z wykonaniem rampy towarowej w Krakowie przy ul. Pijarów 3

 

Termin składania ofert: 2019-06-13 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-13 12:30

Opublikowane: 2019-05-28

 

DZP-OK.7720.193.2019

Dostawa sprzętu RTV do internatu i kwater internatowych w zasobie AMW OR w Krakowie

 

Termin składania ofert: 2019-06-12 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-12 12:30

Opublikowano: 2019-05-28 

 

DZP-OK.7720.155.2019

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, demontaż pieców kaflowych i montaż instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych przy ul. Astronautów 3/4, 5/7, 10/8 oraz ul. Ks. Józefa 359/1, 361/9, 365/7 w Krakowie. 


Termin składania ofert: 2019-06-10 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-10 12:30

Opublikowane: 2019-05-24

 

DZP-OK.7720.191.2019

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych, kwaterach i kwaterach internatowych przed ich ponownym zasiedleniem


Termin składania ofert: 2019-06-05 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-05 12:30

Opublikowano: 2019-05-17


 

DZP-OK.7720.197.2019

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości z zasobu AMW


Termin składania ofert: 2019-06-26 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-26 13:00

Opublikowano: 2019-05-15

 

DZP-OK.7720.144.2019

Dostawa mebli i mebli tapicerowanych do internatów i kwater internatowych w zasobie AMW OR w Krakowie


Termin składania ofert: 2019-06-17 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-17 13:00

Opublikowano: 2019-05-14

 

DZP-OK.7720.174.2019

Dostawa wyposażenia do internatów i kwater internatowych


Termin składania ofert: 2019-05-23 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-23 13:00

Opublikowano: 2019-05-09

 

DZP-OK.7720.165.2019

Opróżnianie pojemników i wywóz odpadów komunalnych z internatu znajdującego się przy ul. Zawiszy Czarnego 5 w Gliwicach


Termin składania ofert: 2019-05-20 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-20 13:00

Opublikowano: 2019-05-08

 


 

DZP-OK.7720.120.2019

Wymiana drzwi do archiwum w budynku siedziby AMW w Krakowie przy ul. Montelupich 3


Termin składania ofert: 2019-05-10 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-10 12:30

Postępowanie wszczęto: 2019-04-24

 

DZP-OK.7720.154.2019

Świadczenie usługi transportowej oraz w zakresie załadunku, przewozu, rozładunku oraz zabezpieczenia podczas transportu


Termin składania ofert: 2019-05-21 9:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-21 10:00

Opublikowano: 2019-05-16

 

DZP-OK.7720.127.2019


Świadczenie usług kurierskich związanych z obsługą sprzedaży internetowej


Termin składania ofert: 2019-04-15 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-15 12:30

Opublikowano: 2019-04-05

 

DZP-OK.7720.118.2019

Remont lokali mieszkalnych w Nowym Glinniku 3/39, 12/14, 15/8


Termin składania ofert: 2019-04-12 13:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-12 13:30

Postępowanie wszczęto: 2019-03-27

 

DZP-OK.7720.59.2019

Świadczenie usług stałego dostępu do internetu i telewizji w internacie przy ul. 74 GPP 3 w Lublińcu


Termin składania ofert: 2019-04-04 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-04 12:30

Postępowanie wszczęto: 2019-03-15

 

DZP-OK.7720.70.2019

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby OR AMW w Krakowie w roku 2019


Termin składania ofert: 2019-04-01 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-01 12:30

Postępowanie wszczęto: 2019-03-13

 

DZP-OK.7720.57.2019

Dostawa sprzętu AGD do internatów i kwater internatowych w zasobie AMW OR w Krakowie


Termin składania ofert: 2019-04-11 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-11 10:00

Postępowanie wszczęto: 2019-03-11

 

DZP-OK.7720.64.2019

Dostawa i wymiana wodomierzy oraz ciepłomierzy w lokalach w budynkach mieszkalnych pozostających w zasobie OR AMW Kraków


Termin składania ofert: 2019-04-11 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-11 10:00

Postępowanie wszczęto: 2019-03-06

 

OK-ZP.7720.43.2018

Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości w zasobie Agencji Mienia Wojskowego OR Kraków


Termin składania ofert: 2019-03-18 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-03-18 11:00

Postępowanie wszczęto: 2019-02-08

 

DZP-OK.7720.58.2019

Dostawa gazu do kotłowni w internacie AMW przy ul. Klonowej 6 w Lublińcu


Termin składania ofert: 2019-03-27 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-03-27 10:00

Postępowanie wszczęto: 2019-02-04
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY