OR AMW w Poznaniu


 

DZP-OP.2610.147.2020

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie ślusarki drzwiowej w wejściach do klatek schodowych budynków wraz z robotami wykończeniowymi


Termin składania ofert: 2020-04-21 08:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-21 13:00

Opublikowano: 2020-03-26

 

DZP-OP.2610.136.2020

Dostawa papieru biurowego oraz materiałów biurowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2020-04-27 12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-27 12:30

Opublikowano: 2020-03-24

 

DZP-OP.2610.126.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu


Termin składania ofert: 2020-04-02 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-04-02 10:30

Opublikowano: 2020-03-13

 

DZP-OP.2610.73.2020

Dzierżawa wraz z dezynfekcją pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości w Witkowie


Termin składania ofert: 2020-02-28 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-28 10:30

Opublikowano: 2020-02-20

 

DZP-OP.2610.11.2020

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-02-10 10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-02-10 10:30

Opublikowano: 2020-01-22

 

DZP-OP.7720.583.2019

Wyceny lokali i nieruchomości stanowiących zasób Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu w 2020 r.


Termin składania ofert: 2020-02-18 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-18 10:30

Opublikowano: 2020-01-15

 

DZP-OP.7720.566.2019

Wykonanie okresowych kontroli instalacji elektrycznych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa


Termin składania ofert: 2020-01-20 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-01-20 10:30

Opublikowano: 2019-12-18

 

DZP-OP.7720.474.2019

Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2019-11-05 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-05 09:30

Opublikowano: 2019-10-23

 

DZP-OP.7720.425.2019

Zakup i montaż verticali do kwater internatowych w Poznaniu


Termin składania ofert: 2019-10-03 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-03 12:30

Opublikowano: 2019-09-23

 

DZP-OP.7720.419.2019

Wymiana zestawu zabawowego na placu zabaw w Witkowie, przy ul. Magnoliowej 3


Termin składania ofert: 2019-09-30 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-30 11:30

Opublikowano: 2019-09-18

 

DZP-OP.7720.411.2019

Usprawnienie urządzeń systemu sygnalizacji alarmu pożarowego oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Witkowie


Termin składania ofert: 2019-10-01 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-01 10:30

Opublikowano: 2019-09-13

 

DZP-OP.7720.393.2019

Remont elewacji budynku usługowego w Poznaniu, ul. Głuszyna 273 wraz z naprawą murków betonowych


Termin składania ofert: 2019-09-23 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-23 10:30

Opublikowano: 2019-09-06

 

DZP-OP.7720.383.2019

Wymiana wodomierzy oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkaniowych Skarbu Państwa


Termin składania ofert: 2019-09-19 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-19 12:00

Opublikowano: 2019-09-05

 

DZP-OP.7720.386.2019

Roboty remontowe polegające na wymianie nasad kominowych typu turbowent na dachu budynku wielorodzinnego w Poznaniu os. Lotnictwa Polskiego 9


Termin składania ofert: 2019-09-20 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-20 11:30

Opublikowano: 2019-09-03

 

DZP-OP.7720.335.2019

Roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej w lokalach będących w zasobie AMW O/Reg. w Poznaniu


Termin składania ofert: 2019-09-13 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-13 10:30

Opublikowano: 2019-08-29

 

DZP-OP.7720.375.2019

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu 

Termin składania ofert: 2019-09-12 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-12 10:30

Opublikowano: 2019-08-27

 

DZP-OP.7720.271.2019

Dostawa wraz z wymianą wodomierzy oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkaniowych Skarbu Państwa 

Termin składania ofert: 2019-08-09 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-09 12:00

Opublikowano: 2019-07-09

 

DZP-OP.7720.285.2019

Roboty budowlane w zakresie remontu balkonów w budynku mieszkalnym w Poznaniu przy ul. Smardzewskiej 16A i 16B 

Termin składania ofert: 2019-07-23 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-23 10:30

Opublikowano: 2019-07-05

 

DZP-OP.7720.272.2019

Wykonanie i dostawa drzwi do 62 otwartych regałów biurowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu 

Termin składania ofert: 2019-07-25 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-25 10:30

Opublikowano: 2019-07-01

 

DZP-OP.7720.273.2019

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu

 

 

Termin składania ofert: 2019-07-11 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-11 10:30

Opublikowano: 2019-06-26

 

DZP-OP.7720.230.2019

Wymiana zestawu zabawowego na placu zabaw w Witkowie, przy ul. Magnoliowej 3

 

Termin składania ofert:  2019-06-24 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-24  11:30

Opublikowano: 2019-06-12

 

DZP-OP.7720.217.2019

Usługa publikacji ogłoszeń związanych z bieżącą działalnością O/Reg. w Poznaniu

 

Termin składania ofert:  2019-07-16 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-16  12:00
Opublikowano: 2019-06-12

 

DZP-OP.7720.158.2019

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych przed ich ponownym zasiedleniem będących w zasobie AMW Oddziału Regionalnego w Poznaniu

 

 

Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-07-03 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-07-03 11:30

Opublikowano: 2019-06-11
 

 

 

DZP-OP.7720.209.2019

Dostawa materiałów biurowych dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu

 

Termin składania ofert: 2019-06-24 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-24 10:30

Opublikowano: 2019-06-11

 

DZP-OP.7720.212.2019

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu 

Termin składania ofert: 2019-06-12 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-12 10:30

Opublikowano: 2019-05-28

 

DZP-OP.7720.205.2019

Wytwarzanie i sprzedaż ciepła wraz z dzierżawą infrastruktury ciepłowniczej w Witkowie przy ul. Magnoliowej 3A i B

 

Termin składania ofert: 2019-06-03 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-03 10:30

Opublikowano: 2019-05-24

 

DZP-OP.7720.131.2019

Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa


Termin składania ofert: 2019-06-19 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-19 12:00

Opublikowano: 2019-05-15

 

DZP-OP.7729.179.2019

Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-05-10 10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-05-10 11:00

Opublikowano: 2019-04-26

 

DZP-OP.7720.134.2019

Wykonanie okresowej rocznej kontroli przewodów kominowych oraz kontroli instalacji gazowej w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa


Termin składania ofert: 2019-05-08 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-08 10:30

Opublikowano: 2019-04-19

 

DZP-OP.7720.126.2019

Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-04-24 10:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-04-24 10:30

Opublikowano: 2019-04-08

 

DZP-OP.7729.138.2019

Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu


Termin składania ofert: 2019-04-12 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-12 12:00

Opublikowano: 2019-04-03

 

DZP-OP.7720.105.2019

Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla nieruchomości w miejscowości Sieradz będących w zasobie AMW Oddział Regionalny w Poznaniu. Zamówienie obejmuje tylko i wyłącznie sprzedaż bez dystrybucji


Termin składania ofert: 2019-04-29 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-29 12:00

Postępowanie wszczęto: 2019-03-27

 

DZP-OP.7720.108.2019

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu


Termin składania ofert: 2019-04-05 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-05 10:30

Postępowanie wszczęto: 2019-03-21
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY